p ly zati ki r sok 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pályázati kiírások 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pályázati kiírások 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Pályázati kiírások 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Pályázati kiírások 2010. Groska Éva NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium. a Kollégium. A Kollégium feladata Ötlet Pályázati kiírás Pályázati döntés Beszámoló Tagok Kapcsolat Munkacsoportok. A pályázatokon túl. Tájékoztató e-mail-ek civileknek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pályázati kiírások 2010


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ly zati ki r sok 2010

Pályázati kiírások 2010

Groska Éva

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és

Információs Kollégium

a koll gium
a Kollégium
 • A Kollégium feladata
  • Ötlet
  • Pályázati kiírás
  • Pályázati döntés
  • Beszámoló
 • Tagok
 • Kapcsolat
 • Munkacsoportok

Nyíregyháza

a p ly zatokon t l
A pályázatokon túl...

Tájékoztató e-mail-ek civileknek

 • Köztartozás mentesség
 • 1% felhasználás

Nyíregyháza

szakmai p ly zatok
Szakmai pályázatok
 • Maximális pályázható összeg veszélye
 • Nincs döntési kikötés 75% alatt
 • Nyilvánosság jelentősége
 • Maximum 11M Ft szakmai pályázatokon

Nyíregyháza

slide5
PÁLYÁZATI KIÍRÁScivil szervezetek működését,fejlődését segítő szolgáltatások támogatására(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-C)

civil szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatására

(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-C)

Beadási határidő: 2010. április 14. 24.00 óra

 • A pályázat célja

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

A pályázat célja a civil szervezetek működését, fejlődését segítő közhasznú tevékenységek támogatása, melyek általában a civil szervezetek, illetve azok ágazatilag vagy területileg jól meghatározott köre számára olyan multiplikátor hatású új szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek segítik a szervezetek munkájának, működésének fejlődését.

 • A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 120.000.000 Ft-ot oszt szét.
 • Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be,amelyre maximum 3.000.000 Ft adható.

Nyíregyháza

t mogat si szempontok 1
Támogatási szempontok 1.

Olyan projektek támogathatók, amelyek elsősorban

 • a pályázó szervezet szolgáltatási portfolióját innovatív elemekkel gazdagítják (pl. egy adott probléma eredeti ötletet, megközelítést alkalmazó kezelése; külföldről átvett, hazánkban nem vagy ritkán alkalmazott módszer adaptálása), amelyek mérhető és értékelhető eredményekre vezetnek,
 • eredményei a támogatási időszakon túl is fenntarthatók,
 • elősegíti a civil szervezetek közötti, illetve az állami/önkormányzati és a forprofit szektorral történő együttműködést,
 • a civil szervezetek közpolitikai szerepét erősítik, növelik társadalmi bázisukat és elismertségüket, lakossági kapcsolataikat,
 • helyi potenciálra építenek, a helyi erőforrások és célcsoportok bevonásával valósulnak meg.

Nyíregyháza

t mogat si szempontok 2
Támogatási szempontok 2.
 • A végzett szolgáltatásnak illeszkednie kell a pályázatban bemutatott igényekhez. A szolgáltatás nem szolgálhatja kizárólag a pályázó saját szervezetének működését, fejlődését. A szolgáltatás szervezése területi (mikro-régiós, kistérségi, regionális, országos) és/vagy szakmai, ágazati rendező elv alapján történhet.
 • A tervezett szolgáltatás nem irányulhat kizárólag képzési, oktatási tevékenységre és új honlap létrehozására.
 • A szolgáltatás nem irányulhat az adott térségben, területen már meglévő, jelenleg is működő szolgáltatás pusztán mennyiségi növelésére vagy adatbázis készítésére.

Nyíregyháza

p ly zati ki r s civil kutat sok elk sz t s nek t mogat s ra p ly zat k dja nca civ 10 b
PÁLYÁZATI KIÍRÁScivil kutatások elkészítésének támogatására(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-B)

civil kutatások elkészítésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-B)

Beadási határidő: 2010. március 9. 24.00 óra

A pályázat célja

A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázatot kiíró kollégium célja, hogy a kiírásban szereplő egyes kategóriák mindegyik részterületére vonatkozóan készüljön megfelelő szakmai minőségű kutatás.

Pályázat benyújtására 3 alkategóriában van lehetőség. Egy szervezet csak egy pályázatot adhat be, de ennek keretében mindhárom alkategória kutatására is vállalkozhat költséghatékony módon.

 • A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 13.500.000 Ft-ot oszt szét.
 • Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyre kutatási témánként maximum 4.500.000 Ft adható.

Nyíregyháza

alkateg ri k a kateg ria az szja 1 rendszere hasznosul sa hat sa a civil szektorban
Alkategóriák / A. kategória:Az SZJA 1 % rendszere, hasznosulása, hatása a civil szektorban
 • kategória:

Az SZJA 1 % rendszere, hasznosulása, hatása a civil szektorban

 • A kutatás célja a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a civil szervezetek részére juttatott források szervezeti működésre, fejlesztésre gyakorolt hatásának vizsgálata.
 • A pályázó a kutatási tervben maga határozza meg a civil szervezetek megfelelő körében lefolytatott empirikus vizsgálat témaköreit, módszertanát, azonban mindenképpen ki kell térnie a következő kérdésekre:
 • Az 1 % mint adózási rendszer formai működésének problémái (a rendelkezés folyamata, az adóbevallási módok és határidők hatása a felajánlásokra, nyilvánosságra hozatal stb.).
 • A civil szervezetek attitűdje, viszonya az 1 %-os lehetőséghez, helyzete a szervezeti értékrendben, az ágazati-területi stb. eltérések okai.
 • A felajánlási lehetőséget ki nem használó adózók attitűdjei, a „távolmaradás” okai.
 • A civil szervezetek 1 %-os kampányai, azok módszerei, hatásuk – különös tekintettel az NCA által támogatott kampányokra.
 • Kitekintés nemzetközi tapasztalatokra.

Nyíregyháza

alkateg ri k b kateg ria a civil szervezetek foglalkoztat si jellemz i
Alkategóriák / B. kategória:A civil szervezetek foglalkoztatási jellemzői

B. kategória:

A civil szervezetek foglalkoztatási jellemzői

A kutatás célja a civil szervezetek – mint munkaadók – foglalkoztatási jellemzőinek feltárása, az alternatív foglalkoztatási formák elterjesztésének segítése.

A vizsgálatnak ki kell térnie a következő kérdésekre is:

 • Milyen arányban foglalkoztat a magyar civil szektor munkavállalókat, döntően milyen foglalkoztatási típuscsoportokban (foglalkoztatási csoportnak tekintve az önkénteseket is)?
 • A civil szervezetek fejlődésük melyik pontján képesek döntően a munkavállalók foglalkoztatására?
 • Hogyan függ össze a szervezet hatékony működése és a foglalkoztatás?
 • A foglalkoztatottak iskolázottsága és képzettsége milyen összetételű, tükrözi-e a szervezet tevékenységi sajátosságait? Rendelkeznek-e a foglalkoztatottak speciális – képzés során szerzett – nonprofit szakismeretekkel?
 • A foglalkoztatottak juttatásai hogyan viszonyulnak a más társadalmi-gazdasági területeken foglalkoztatottak juttatásaihoz?
 • Milyen alternatív foglalkoztatási módokat alkalmaznak a civil szervezetek?
 • Milyen nemzetközi tapasztalatok lelhetők föl az alternatív foglalkoztatásra?

Nyíregyháza

slide11
Alkategóriák / C. kategória:Civil szervezetek állami / önkormányzati támogatáson kívüli forrásteremtési lehetőségei

C. kategória:

Civil szervezetek állami / önkormányzatitámogatáson kívüliforrásteremtési lehetőségei

 • Milyen alternatív forrásteremtési lehetőségeket alkalmaznak a civil szervezetekpl. adomány, szponzoráció, SZJA 1 %, vállalkozási bevétel, tagdíj, önkéntesség,CSR stb.)?
 • Ezen adatok idősoros elemzése milyen következtetések levonására ad lehetőséget?
 • Mennyire, milyen arányban, intenzitással élnek ezekkel az eszközökkel a civil szervezetek?
 • Milyen jogi és szemléletbeli akadályok állnak az alternatív források megszerzése előtt?
 • A kutatásoknak nem elméleti síkon kell mozogniuk, hanem konkrét problémákat és megoldási javaslatokat kell megfogalmazniuk, és minden jelzett kérdésre ki kell térniük.

Nyíregyháza

slide12
PÁLYÁZATI KIÍRÁScivil szervezetek kapacitásfejlesztésének,képzésének támogatására(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-A)

civil szervezetek kapacitásfejlesztésének,képzésének támogatására

(Pályázat kódja: NCA-CIV-10-A)

Beadási határidő: 2010. március 9. 24.00 óra

A pályázat célja

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottságát, szervezetfejlesztését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

 • Oktatás, képzés, tréning szervezése, szervezetfejlesztés lebonyolítása civil szervezetek részére az alábbiakban megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjában:
 • Elektronikus ügyvitel

Civil szférához kapcsolódó elektronikus ügyviteli lehetőségek, pályázati, ill. beszámolási kötelezettségekhez kapcsolódó elektronikus rendszerek (pl. APEH, Ebev, EPER stb.) gyakorlatorientált megismertetése, amelyek elősegítik a civil szervezetek hatékonyabb és pontos ügyvitelét, átláthatóságát, ill. megfelelésüket a törvényi minimumoknak.

 • Civil tréneri ismeretek, képzők képzéseCivil szervezetek fejlesztésével foglalkozó trénerek, animátorok, facilitátorok, képzése
 • PályázatírásHazai és EU-s pályázatok előkészítésével, elkészítésével, elszámolásával kapcsolatos ismeretek.

Nyíregyháza

slide13
Projektmenedzsment és/vagy minőségmenedzsmentCivil szervezetek projektmenedzsmentjének szervezése, projektek generálása, lebonyolítása, partnerség építése, konfliktuskezelés. Civil minőségmenedzsment.
 • Civil jogi és pénzügyi ismeretekCivil szervezetek alapításának, működtetésének jogi és pénzügyi szabályozása.
 • Civil szervezetek marketingkommunikációjaCivil szervezetek megjelenési lehetősége a nyomtatott és elektronikus sajtóban, rádióban, televízióban.
 • ÉrdekérvényesítésÚj hatékony, érdekérvényesítési technikák fejlesztése, mely képessé teszi a szervezeteket arra, hogy valós társadalmi támogatottságot tudjanak szerezni ügyeik mellé, képesek legyenek a tudatosításra, az érintettek bevonására, mobilizálására.
 • AdományszervezésOlyan képzések megvalósulása, melyek új adományszervezési technikák elsajátításával segítik a független források bevonását.
 • Önkéntesség fejlesztéseAz önkéntesek bevonásának törvényi háttere, önkéntesek szervezésének technikái.

Nyíregyháza

slide14
A fejlesztő tevékenységek tematikája az igényekhez igazodóan szabadon választható, de illeszkednie kell az előzetesen jelentkező és a pályázatban bemutatott igényekhez. A fejlesztő tevékenység nem szolgálhatja kizárólag a pályázó saját szervezetének kapacitásfejlesztését. A programokra egy civil szervezet legfeljebb 3 főt delegálhat. A fejlesztő tevékenységek szervezése területi (kistérségi, regionális, országos) és/vagy szakmai, ágazati rendező elv alapján történhet.

A Kollégium előnyben részesíti a korábban lebonyolított fejlesztő tevékenységhez kapcsolódó, arra épülő projekteket; előnyt élveznek az előzetes igényfelméréssel indokolt pályázati ötletek, ill. az elektronikus ügyviteli modult a képzésbe építő projektek. Továbbá a kollégium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyeket saját tananyag kifejlesztésével valósítanak meg, és amely képzési programo(ka)t akkreditáltatnak is.

 • A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 190.000.000 Ft-ot oszt szét.
 • Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 3.500.000 Ft adható.
 • Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amely a szerződéskötéshez nem csatolja a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 8.§-a szerint az illetékes Munkaügyi Központ igazolását a felnőttképzési nyilvántartásba vételről.

Nyíregyháza

b r lat formai szempontok
Bírálat - Formai szempontok
 • nem a lehetséges karakterszám kitöltése a lényeges, hanem a tagolt, jól áttekinthető projektbemutatás
 • az elvárt, pl. az együttműködést igazoló mellékletet szkennelt (digitálisan hű) formában kell csatolni eredeti aláírással, pecséttel
 • az időbeli ütemezés jól elkülöníthetően jelenjen meg a projekt leírásában
 • a támogatás indoklásának bemutatása minden tételre kiterjedően történjen meg

Nyíregyháza

b r lat tartalmi szempontok i
Bírálat - Tartalmi szempontok I.
 • a szervezet eddigi tevékenységéből szervesen következzen a pályázati projekt, csak releváns kiírásra pályázzunk
 • mérjük fel reálisan a szervezet adottságait: fejlesztésre szorul, vagy fejlesztést és szolgáltatást nyújthat
 • a tevékenység és a költségvetés legyen összhangban
 • a pályázati kiírásokat ne tekintsük biankó kiírásnak, amire bármely programmal pályázhatunk
 • válaszoljunk a projektűrlap minden kérdésére

Nyíregyháza

b r lat tartalmi szempontok ii
Bírálat - Tartalmi szempontok II.
 • a támogatás tételes indoklása valóban tételes legyen: fő/óra/ft, db/ft stb.
 • reális költségekkel számoljunk, pl. tanácsadók óradíja
 • a szakmai pályázatoknál a működési költségekkel legyünk mértékletesek
 • ha a kiírás elvárja az előre tervezést, akkor ezt tegyük meg: szakemberek személye, együttműködõ partnerek kiválasztása
 • ügyeljünk a helyesírásra és a nyelvhelyességre

Nyíregyháza

k sz n m megtisztel figyelm ket

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Groska Éva

groskaeva@gmail.com

tel: 30/4102244