1 / 20

Nehasilová, Maříková

Nehasilová, Maříková. Základní informace. rozloha: 7561 km 2 počet obyvatel: 571 709 hustota zalidnění: 76 ob./km 2 krajské město: Plzeň. Poloha. j ihozápad ČR sousední kraje: Karlovarský Ústecký Středočeský Jihočeský spolková země Bavorsko. největší města: Plzeň Klatovy Rokycany

shika
Download Presentation

Nehasilová, Maříková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nehasilová, Maříková

 2. Základní informace • rozloha: 7561 km2 • počet obyvatel: 571 709 • hustota zalidnění: 76 ob./km2 • krajské město: Plzeň

 3. Poloha • jihozápad ČR sousední kraje: • Karlovarský • Ústecký • Středočeský • Jihočeský • spolková země Bavorsko • největší města: • Plzeň • Klatovy • Rokycany • Tachov • Sušice • Domažlice Plzeň – krajské město Plzeňského kraje

 4. Povrch subprovincie: • Poberounská: Plzeňská pahorkatina, Brdská vrchovina • Šumavská: Českoleská oblast, Šumavská hornatina • Česko-Moravská: Středočeská pahorkatina • převážně pahorkatiny • pohoří Šumava • nejvyšší vrchol: Velká Mokrůvka (1370 m. n. m.) Český les Malá a Velká Mokrůvka

 5. Vodstvo • řeky: Berounka, Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava, Otava • jezera: Černé, Čertovo, Laka, Prášilské (Šumava-ledovcová),Odlezelské (Mladotické) – hrazené jezero, nejmladší v ČR (1872) • vodní nádrže: České Údolí (Radbuza), Hracholusky (Mže) Berounka Radbuza Otava

 6. Černé jezero Čertovo jezero jezero Laka Odlezelské jezero České Údolí Hracholusky

 7. Chráněná území • NP Šumava • CHKO Český les • CHKO Šumava • CHKO Slavkovský les • CHKO Křivoklátsko

 8. Modravsko - Šumava Český les Slavkovský les Křivoklátsko

 9. Zemědělství • nejlepší podmínky- Plzeňská kotlina plodiny: • pšenice • ječmen • oves • řepka olejka • kukuřice • len • ovoce • zelenina • květiny

 10. Nerostné suroviny • kaolin (výroba porcelánu) • keramické jíly • živec • vápenec • kámen lom u Kaznějova kaolin

 11. Průmysl • strojírenský • potravinářský • hutnický • energetický • průmyslstavebníchhmot a keramiky • nezaměstnanost cca 7% Podnik Škoda Plzeň - výroba tramvají a rekonstrukce vozů pražského metra

 12. Doprava • Silniční doprava • D5 (Praha – Plzeň – Bavorsko) • další důležité silnice • Strakonice • Karlovy Vary • Most • Železniční doprava • Důležitý železniční uzel • Praha • Rokycany • Mariánské lázně • Cheb • České Budějovice • Největší význam trať 170 • Praha-Beroun-Plzeň-Cheb Budova hlavního nádraží v Plzni dálnice D5 nádražní hala

 13. Obyvatelstvo • počet obyvatel: 571 709 • 9. z krajů • přirozený přírůstek obyvatel (2009)

 14. Zajímavosti • Plzeňský pivovar • Velká synagoga v Plzni • Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci • Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni – kostelní věž 102 m • Plzeň – Bory (1911) – letiště • Horšovský Týn – státní hrad a zámek synagoga v Plzni

 15. Katedrála sv. Bartoloměje Plzeňský pivovar Rotunda sv. Petra a Pavla Bory - letiště Horšovský Týn

 16. Zámek Manětín renesanční zámek Kaceřov klášterní konvent v Plasích (NKP) vodní hrad Švihov zřícenina gotického hradu Radyně zřícenina hradu Rabštejn nad Střelou

 17. hrad Kašperk klášter v Kladrubech Chodské slavnosti v Domažlicích zřícenina gotického hradu Libštejn zámek Lužany

 18. Význam v ČR • příroda • turistický ruch • mnoho památek • přístup k Německu • lyže • cyklovýlety • vodáctví (Berounka) • lázně (Konstantinovy) lázně penzion u lázní

 19. Zdroje Zdroje obrázků • http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj • http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_Plze%C5%88sk%C3%A9m_kraji • http://plzensky-kraj.webnode.cz/ • http://www.plzensky-kraj.cz/cs • http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj#Doprava • http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/zakladni-udaje-o-pk • http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/charakteristika-plzensky-kraj-2216.html#obyv • http://www.turisturaj.cz/clanek/zajimavosti • http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/charakteristika-plzensky-kraj-2216.html#cestruch • http://spravnimapa.topograf.cz/plzensky-kraj • http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Mapy/Mapa_%C4%8CR/Mapy_kraj%C5%AF_%C4%8CR/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj • http://www.cyklotoulkytv.cz/plzen-2 • http://www.regionycr.cz/view.php?cisloclanku=2011050543-snajdr-zemedelstvi-je-soucasti-domazlicka&rstema=214&rsstat=5&rskraj=9&rsregion=12 • http://portal.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=316 • http://www.lidove-stavby.cz/?plzensky-kraj,181 • http://www.pensiontiffany.cz/okoli/okoli.htm • http://www.pohodasport.cz/ceske-reky/berounka/ • http://www.turistika.cz/fotogalerie/53841/jezero-laka-z-parkoviste-nova-hurka • http://www.penzionhavelka.cz/tipy-na-vylet-v-okoli-zelezne-rudy • http://www.opencaching.cz/viewcache.php?cacheid=455&nocrypt=1&desclang=CS • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otava,_pohled_k_jihu_(002).JPG • http://slavkovskyles.ochranaprirody.cz/aktuality/ • http://www.zamek-zbiroh.cz/mapa-chko.php • http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=29&site=NP_sumava_cz&site=NP_sumava_cz&id=5821&p=index# • http://www.portaltachov.cz/chranena-krajinna-oblast-cesky-les/ • http://www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/SlavkovskyLes/index.htm • http://www.portalrakovnik.cz/chranena-krajinna-oblast-krivoklatsko/ • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Plze%C5%88,_%C5%A0koda_Transportation,_rozestav%C4%9Bn%C3%BD_v%C5%AFz_metra_typu_81-71M_II.JPG • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Train_Station_Plzen_191.JPG/220px-Train_Station_Plzen_191.JPG • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/D5_Highway_(Czech_Republic).svg/250px-D5_Highway_(Czech_Republic).svg.png • http://www.plzensky-kraj.cz/_application/pub/file_show.asp?name=1003880030606141531.gif • http://csugeo.i-server.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/9F003D8DD4/$File/w-32400610g1.jpg

 20. Zdroje obrázků • http://cs.wikipedia.org/wiki/Odlezelsk%C3%A9_jezero • http://foto.mapy.cz/261497-Podzimni-prehrada-Ceske-udoli-z-privadece • http://www.aros.cz/cs/krmiva/repka-olejka/ • http://abecedazahrady.dama.cz/clanek/vyznate-se-v-kukurici-jak-poznate-ze-je-zrala • http://www.zelen.cz/detail_galerie_rostlin/Linum_perenne_len_vytrvaly • http://life.ihned.cz/c1-54425950-jak-nakoupit-jablka-ktera-jsou-opravdu-zdrava-bez-nebezpecnych-plisni-a-pesticidu • http://www.brding.cz/zajimavosti/1236/attachment/lomy-u-kaznejova/ • http://sk.wikipedia.org/wiki/Kaol%C3%ADn • http://www.jiznicechy.org/cz/index.php?path=prir/npsumava.htm • http://www.ok1vei.com/ff/okff_012_text05.htm • http://www.kempkeramika.cz/foto/thumb/vylet_011.jpg • http://www.images.atlasceska.cz/images/pamatky/velka/12436/v30452_Klaster-Plasy.jpg • http://img.geocaching.com/cache/591b3017-bffe-4821-a2e0-90a5f91728e9.jpg • http://www.krasnecechy.cz/media/galerie/rabtejn-nad-stelou/big/rabstejn-nad-strelou.jpg • http://www.propamatky.info/images/original/cl_1337930878.jpg • http://www.architektroku.cz/2008/images/hlavka/4.jpg • http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/003643-Cesta-na-zapad-Canonada-plzensko-koridorova/ • http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/31780vpivovar3.jpg • http://www.pafoto.estranky.cz/img/mid/3638/15-rotunda-sv.-petra-a-pavla.jpg • http://oidnes.cz/11/052/sph/ALT3b0777_bartolomej.JPG • http://www.vrtulnik.cz/ww4/helo5429.jpg • http://www.cestujme.cz/htyn/img/uvod.jpg • http://www.romantickepobyty.cz/image/5630/lecebne-lazne-konstantinovy-lazne.jpg • http://www.lazenskepobyty.cz/lazne-konstantinovy-lazne/images/konstantinovy-manes-pohled1-v.jpg • http://turistickyatlas.cz/galery/Hrad_Radyne.jpg • http://www.npu.cz/download/1313395450/svihov03+800x535.jpg • http://www.treking.cz/regiony/hrad-kasperk.jpg • http://files.tigaweb.webnode.cz/200000025-b02c3b1261/Domazlice_Chodske_5.jpg • http://www.krasnecechy.cz/media/galerie/ziceny-libtejn/big/zriceny-libstejn.jpg

More Related