lum rovci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LUMÍROVCI PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

LUMÍROVCI - PowerPoint PPT Presentation

shiela
171 Views
Download Presentation

LUMÍROVCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LUMÍROVCI JOSEF VÁCLAV SLÁDEK JAROSLAV VRCHLICKÝ JULIUS ZEYER Mgr. Michal Oblouk

 2. L U M Í R O V C I • tzv. škola kosmopolitní • kolem časopisu Lumír (od r. 1877 redaktor J. V. Sládek) • usilovali o světovou úroveň české literatury • obohacení o západoevropské myšlenkové proudy • nové formy • požadavek umělecké svobody • původní tvorba a překlady • novoromantismus • lyrika, zvl. intimní

 3. JOSEF VÁCLAV SLÁDEK(1845 – 1912)

 4. ŽIVOT J. V. SLÁDKA • spisovatel, básník, novinář a překladatel • považován za zakladatele české poezie pro děti • původně ruchovec, pak příklon k lumírovcům • narodil se a zemřel ve Zbirohu • studoval akademické gymnázium v Praze, později filozofickou fakultu • dva roky pobyl v Americe • redaktor Národních listů, vydával časopis Lumír • člen Akademie českých věd • manželka Emílie zemřela rok po svatbě při porodu dítěte

 5. DÍLO J. V. SLÁDKA POEZIE • lyrika intimní, osobní – zachycuje základní situace lidského života (lidskou bolest), stesk po vlasti, např. sbírky Básně, Jiskry na moři, Světlou stopou, Na prahu ráje, Sluncem a stínem • lyrika sociální a vlastenecká – sbírky V zimním slunci, Ze života • lyrika politická – oslava venkova a selského stavu, sbírky Selské písně, České znělky, České písně

 6. DÍLO J. V . SLÁDKA BÁSNICKÁ TVORBA PRO DĚTI • sbírky Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky • báseň Křišťálová studánka PŘEKLADY • zvl. angloamerické literatury • přebásnil 33 Shakespearových dramat

 7. JAROSLAV VRCHLICKÝ(1853 – 1912)

 8. ŽIVOT J. VRCHLICKÉHO • spisovatel, básník, dramatik, překladatel • nejvýznamnější lumírovec, nejbohatší a nejvšestrannější dílo (270 knih), dostalo se mu vysokých poct • vlastním jménem Emil Frída • narodil se v Lounech • v Praze studoval dějepis, filozofii a francouzskou literaturu • působil jako vychovatel v Itálii, po návratu do vlasti učitel, literární a divadelní kritik, profesor všeobecné literatury na KU • přítel spisovatelky Sofie Podlipské (sestra K. Světlé), oženil se s její dcerou Ludmilou • r. 1908 postižen mozkovou mrtvicí • nominován na Nobelovu cenu za literaturu • zemřel v Domažlicích

 9. DÍLO J. VRCHLICKÉHO POEZIE (asi 4 tisíce básní) • lyrika intimní – láska k rodině, zklamání (manželská krize), sbírky Dojmy a rozmary, Eklogy a písně, Poutí k Eldorádu, Okna v bouři (báseň Za trochu lásky) • lyrika přírodní – sbírka Strom života • lyrika reflexivní – o budoucnosti národa, sbírky Má vlast, Písně poutníka • lyrika formalistní – mnohotvárnost forem (do české literatury uváděl nejrůznější žánrové formy), sbírky Hudba v duši, Zlatý prach, Moje sonáta, Sonety samotáře

 10. DÍLO J. VRCHLICKÉHO POEZIE e) epika historická, vlastenecká, sociální – básnický cyklus Zlomky epopeje (výběr významných událostí z historie lidstva) PRÓZA • román Loutky PŘEKLADY • překládal z 18 světových literatur, nejvíce z francouzštiny, italštiny, španělštiny, angličtiny a němčiny • do české literatury uváděl dosud neznámé autory

 11. DÍLO J. VRCHLICKÉHO DRAMA Noc na Karlštejně – veselohra z doby vlády Karla IV. Drahomíra, Bratři, Knížata – historická trilogie Hippodamie – melodramatická tragédie, trilogie (Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie) z antické mytologie s hudbou Zdeňka Fibicha

 12. JULIUS ZEYER(1841 – 1901)

 13. ŽIVOT J. ZEYERA • prozaik, dramatik a epický básník, představitel novoromantismu • narodil se v Praze • vyučil se tesařem (otec byl velkoobchodník s dřívím), později studoval na filozofické fakultě (přes odpor rodičů), intenzivně se věnoval studiu jazyků • hodně cestoval po celém světě, působil jako vychovatel v Rusku • v osobním životě velmi komplikovaný člověk, nikdy se neoženil, trpěl depresemi (osamělost) • poslední léta života prožil ve Vodňanech • zemřel v Praze

 14. DÍLO J. ZEYERA POEZIE (epická) Vyšehrad – cyklus 5 básní, inspirace z českých dějin Karolínská epopeja – 4 příběhy, parafráze na starofrancouzskou epiku (o rytířské družině Karla Velikého) DRAMA Libušin hněv, Šárka, Neklan – náměty z české historie Radúz a Mahulena – romantická pohádka podle slovenského námětu (scénická hudba J. Suka)

 15. DÍLO J. ZEYERA PRÓZA Ondřej Černyšev – román (carský dvůr z konce 18. stol.) Román o věrném přátelství Amise a Amila – francouzské středověké téma (obdiv k bezmeznému přátelství dvou rytířů) Tři legendy o krucifixu – pražská, slovenská, toledská (osudy ukřižovaných) Jan Maria Plojhar – psychologický román s autobiografickými prvky (tragický příběh snílka) Dům U tonoucí hvězdy – novela, tragický příběh dvou přátel

 16. ZDROJE • http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Sl%C3%A1dek • http://www.cojeco.cz/index.php?s_lang=2&ahd=1&ahddat=2010-10-27&id_heslo=87677 • http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/josef-vaclav-sladek.html • http://www.volny.cz/yettinka/indian.html • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Vrchlick%C3%BD • http://basne.webzdarma.cz/vrchlicky_notturno.html • http://www.avicenna.cz/item/jaroslav-vrchlicky-1853-1912/category/nemoci-slavnych • http://www.divadlolouny.cz/vrchlicky.htm • http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Zeyer • http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/julius-zeyer.html • http://www.spisovatele.cz/julius-zeyer • http://www.whatiswhat.net/img.php?id=1321