p kazov dek windows n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příkazový řádek Windows PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příkazový řádek Windows

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Příkazový řádek Windows - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Příkazový řádek Windows. Marek Balej. Co je to cmd. Textový shell (rozhraní) pro Windows Soubor cmd.exe nebo command.com Ovládání pomocí textových příkazů Méně intuitivní Více možností Možnost využívání skriptů. Spuštění a ukončení. Start – Programy – Příslušenství – Příkazový řádek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Příkazový řádek Windows' - sheryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co je to cmd
Co je to cmd
 • Textový shell (rozhraní) pro Windows
 • Soubor cmd.exe nebo command.com
 • Ovládání pomocí textových příkazů
 • Méně intuitivní
 • Více možností
 • Možnost využívání skriptů
spu t n a ukon en
Spuštění a ukončení
 • Start – Programy – Příslušenství – Příkazový řádek
 • Start – Spustit a napíšeme cmd
 • Lze spouštět i s parametry pomocí přepínačů např.

cmd /k příkaz – provede hned po spuštění daný příkaz

cmd /k CD ”adresář“ - nastavení pracovního adresáře

 • Ukončení – příkaz exit a stisknout enter
 • Pozn. všechny příkazy je třeba potvrdit klávesou enter
n pov da a historie
Nápověda a historie
 • Program help - zobrazí nápovědu ke všem příkazům

help | more – zobrazí nápovědu se stránkováním, ukončíme

klávesou q

 • Nápovědu k určitému příkazu zobrazíme příkaz /?

nebo help příkaz

 • Je také možno využívat systém nápovědy Windows
 • Historii příkazů zobrazíme klávesou F7
 • Listovat historií můžeme také pomocí
 • Alt + F7 – smazání historie
p kazy a parametry
Příkazy a parametry
 • Příkazy mohou být dodané s OS nebo může jít o programy třetích stran
 • Parametr může být přepínač - /přepínač
 • Řetězcové parametry – obvykle názvy souborů a adresářů
pr ce s adres i
Práce s adresáři
 • Hlavní adresář je označován symbolem \ např. C:\
 • dir adresář –vypíše obsah adresáře

/p – po stránkách

/w– zkrácený výpis

/b– výpis bez záhlaví

/s – vypíše i s obsahem všech podadresářů

 • cd adresář – přesun do daného adresáře

cd.. – přesun do nadřízeného adresáře

 • mkdir adresář – vytvoření adresáře
 • rmdir adresář – smazání adresáře
 • delete tree – smaže adresář se všemi podadresáři
 • tree – zobrazí strukturu adresářů
 • move původní nový – přejmenování, přesun
pr ce se soubory
Práce se soubory
 • názevSouboru.přípona - Spuštění souboru
 • copy soubor cíl - kopírování souboru
 • del soubor – smaže soubor
 • type soubor – výpis obsahu souboru
 • edit – spuštění DOSovského editoru souborů
 • ren původní nový – přejmenování souboru
 • move soubor cíl – přesun souboru
 • print soubor – tisk obsahu souboru (neumí USB)
 • sort soubor – seřazení obsahu souboru
 • zástupné znaky - * nebo ?
p esm rov n
Přesměrování
 • Implicitní nastavení – vstup z klávesnice a výstup z obrazovky
 • Znak > - určuje, kam chceme uložit výstup příkazu
 • Znak > > - to samé, ale na konec
 • Znak < - určuje, kde chceme získat vstup pro příkaz
 • Znak |- zřetězení příkazů, výstup jednoho je zároveň vstupem druhého
 • Výstupy lze směrovat nejen do souborů, ale také na zařízení – NOC(obrazovka), PRN(tiskárna), NULL(prázdné zařízení)
vyhled v n v souborech
Vyhledávání v souborech
 • find“řetězec” soubor – vypíše řádky ve kterých je řetězec hledaný řetězec

/n – vypíše čísla řádku s řetězcem

/c – vypíše počet řádků s řetězcem

/i – při hledání ignoruje velikost znaků

 • findstr– komplexnější příkaz ve Windows NT

- řada přepínačů

- pracuje i s regulárními výrazy

pr ce a diskem
Práce a diskem
 • Fdisk – práce s partition. Pouze Windows s DOS jádrem
 • Format x: - zformátuje daný disk

/q – rychlé formátování

/FS: souborový systém - zformátuje na daný

souborový systém

 • Chkdisk – kontrola povrchu disku. Nepříliš kvalitní. Lepší použít jiné programy
spr va syst mu
Správa systému
 • at – slouží k naplánování úloh př. at - 6:00 format d:

/datum– datum kdy má být úloha spuštěna

- úlohy mohou být prováděny jednorázově nebo

opakovaně

 • Cacls – nastavení přístupových práva u NTFS

ACL – seznam s přístupovými právy (u každého objektu)

Cacls soubor – výpis přístupových práv k souboru

/t – změní přístupová práva v adresáři i jeho pod adresářích

/e – místo nahrazení ACL jej pouze upraví

/g uživatel: oprávnění – připíše práva určitému uživateli

/p uživatel: oprávnění - nastaví práva určitému uživateli

/r user - zruší všechna práva uživateli

 • Práva – n,r,w,f,c
 • Pro určení více než jednoho souboru lze použít zástupné znaky
slide12

Net – příkaz s velmi širokým využitím, jak pro práci se síti, tak správy systému. Prvním parametrem bývá oblast, se kterou chceme pracovat

 • Net user – Práce s uživateli (vytvoření, změna hesla, zrušení……)
 • Net localgroup– Práce se skupinami(vytvoření, přiřazení uživatelů….)
 • Net share– Práce se sdílenými položkami
 • Net file– Práce se sdílenými otevřenými soubory
 • Net accounts– nastavení zásad účtů
 • Net view– seznam počítačů v doméně, popř. seznam sdílených prostředků daného počítače
 • Net start – spustí proces nebo vypíše procesy
 • Net stop – zastaví proces
 • Netsh– spustí netShell, práce s kontexty(routing, firewall, dhcp….)
pr ce se s t
Práce se sítí
 • Ipconfig – zobrazínastavení TCP/IP

/all – podrobnější výpis

 • Ping – testování propustnosti sítě
 • Pingpath – vypíše cestu k zadané adrese
 • Tracert – určování trasy. Počet skoků atd.
 • Nslookup – textová konzole pro práci s DNS
 • Route – práce se směrovacími tabulkami
 • Netstat – zjišťuje údaje o stavu navázaných spojení
 • ARP – zjištování MAC adres
ostatn p kazy
Ostatní příkazy
 • Cls – vymaže obsah obrazovky
 • Ver – zobrazí verzi OS
 • Date – zobrazení, změna času
 • Prompt – změna promptu
 • Cscript– spouštění scriptů
 • Start – spouštění programů s pamrametry
d vkov soubory
Dávkové soubory
 • Soubory s příponou .BAT
 • Textové spustitelné soubory
 • Obsahují posloupnost příkazů
 • Lze je editovat pomocí programů pracujících s ASCII soubory
 • Lze použít všechny příkazy + příkazy navíc + if + for
powershell
PowerShell
 • Interpret ve Windows Vista
 • Postaven na technologii .NET
 • Možnost používání myši
 • Typy příkazů: Spustitelné soubory

CMDLET – př. get_command

Aliasy

Funkce