common services sig tilanne standardointiselvitys
Download
Skip this Video
Download Presentation
Common Services SIG –tilanne + Standardointiselvitys

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Common Services SIG –tilanne + Standardointiselvitys - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Common Services SIG –tilanne + Standardointiselvitys. HL7 Finland Dokumentti-SIG, 10.3.2005 Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö [email protected] Katsaus. Common Services SIG –tilanne CS SIG kokous 10.1., Espoo jälkeen tapahtuneet asiat avoimet palvelurajapinnat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Common Services SIG –tilanne + Standardointiselvitys' - sheryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
common services sig tilanne standardointiselvitys

Common Services SIG –tilanne+Standardointiselvitys

HL7 Finland Dokumentti-SIG, 10.3.2005

Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto, HIS-tutkimusyksikkö

[email protected]

katsaus
Katsaus
 • Common Services SIG –tilanne
  • CS SIG kokous 10.1., Espoo jälkeen tapahtuneet asiat
  • avoimet palvelurajapinnat
   • kontekstinhallinta
   • käyttäjä/käyttöoikeus/potilas-rajapinnat
   • koodistorajapinnat
  • HL7 Services Specification Project
  • jatkokehitys ja uudet rajapintatarpeet
 • STM / KTM standardointiselvitys
  • sisältö ja tilanne
ty p yt integraatio kontekstinhallinta
Työpöytäintegraatio - Kontekstinhallinta
 • versio 2.1 hyväksytty 13.10.2004, väliversio 2.1.1 (tekninen komitea) 17.2.2005
 • väliversiossa kontekstidatan tietotyypit, erikoismerkkien koodaaminen, JoinCommonContext-laajennus
 • saatavilla dokumenttiarkistossa
 • alueellisten vaatimusten huomiointi
  • aluetietojärjestelmä / perusjärjestelmä ja kontekstinhallinta – TE työstää ja tuo kommentoitavaksi SIGiin
  • sovellusvarmenteet, ATJ-käynnistys, sessioavain
k ytt j oikeus potilas ydinrajapinnat
Käyttäjä- oikeus- potilas-ydinrajapinnat
 • lausuntokierroksen pohjalta 5.-26.11.2004 tarkennukset, hyväksytty (TC 14.12.04, hallitus 11.2.05)
 • saatavilla dokumenttiarkistossa
 • dokumenttien haku ja yksilöinti (GetDocument-operaatio)
 • trait-ominaisuuksien yksilöinti OID-koodistoilla?
koodisto ydinrajapinnat
Koodisto - ydinrajapinnat
 • kommentointikierros 3.12.-7.1., lausuntokierros 4.-25.2.2005
  • hyväksytty (ei sisältöön vaikuttavia kommentteja lausuntokierroksella)
  • menossa tekninen komitea / hallitus käsittelyyn
 • ei dokumenttiarkistossa, lausunnon kohteena ollut versio saatavilla
  • teknisen komitean ja SerAPI-hankkeen sivuilla (ajankohtaista)
 • sisältömääritykset eri koodistoille
  • ICD-10 mukana, tarvetta mm. synonyymeille haussa
  • muita (Koodistopalvelimelta löytyviä, laboratorionimikkeistö, organisaatio-OID?)
hl7 services specification project
HL7 Services Specification Project
 • tiedote HL7 Finland etusivulla (HL7 ja OMG)
 • kesto 01/05 WGM 01/06 WGM
 • HL7- ja OMG-organisaatioiden yhteistyö, ~20 osallistuvaa organisaatiota
 • tarkennettavana ehdotuksia (lista elää)
  • MPI/Consumer/Provider directory
  • Role-based query access
  • Terminology services
  • Record locator, retrieval/document exchange
 • infrastruktuuriryhmä, palvelujen valintakriteerit, HL7 EHR functional model, HL7 Development Framework jne.
 • Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke osallistuu, Jari Porrasmaa co-chair
palvelurajapinnat jatko
Palvelurajapinnat - jatko
 • hyväksyttyjen määritysten ylläpito + tuki käyttöönotoille
  • tuotetoteutuksia saatavilla, HL7 helpdesk, testaus / Avointa-hanke
  • jatkokehitystarpeet kentältä
  • kontekstinhallinta – alueellisuus, turvallisuus
  • käyttäjä/oikeus/potilas-rajapintojen ylläpito + mm. alueellinen käyttäjähallinta-tarpeet – dokumenttien ja ominaisuuksien haku
  • koodistorajapinnat – sisältömääritykset, HL7 CTS
 • uudet rajapintatarpeet (mm. SerAPI taustahankkeena)
  • HL7 Services Project
  • tarveselvitys useille uusille palvelurajapinnoille / SerAPI
  • osa tarpeista selkeästi CDA:n käyttöä tukevia
 • tekninen kehitys: kysyntää WSDL/SOAP (Web services) rajapinnoille
 • tuleva CS SIG-kokous
  • kevään aikana, yhdessä Dokumentti-SIG kanssa?
standardointiselvitys

Standardointiselvitys

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset

standardointiselvitys tausta tilanne
Standardointiselvitys – tausta + tilanne
 • ohjausryhmä: STM, KTM, Kuntaliitto, VTT, Stakes, Tekes, (SITRA)
 • selvitysryhmä: Juha Mykkänen, Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, Antero Ensio, Tuula Tuomainen / SerAPI ja ZipIT-ojo-hankkeet
 • kyselyt, asiantuntijahaastattelut, kirjallisuuskatsaus (runsaasti aiempaa materiaalia)
 • nyky- ja tavoitetila + toimenpide-ehdotukset
 • valmistunut 1.3.05, ohjausryhmän kommenteilla
 • julkaisu (STM/KTM/Tekes/KuY)
 • pohjana ”Sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien sekä niitä tukevien kansallisten palveluiden toimeenpano” -työryhmälle
  • tehtävään 2: standardoinnin kohdealueet, eri tahojen yhteistyö, standardien tunnettavuus, kansainvälinen osallistuminen, rahoitus, organisointi
 • muille toimijoille (standardointijärjestöt, eri ministeriöt, terveydenhuollon organisaatiot, yritykset, tutkimuslaitokset, rahoittajat)
sis lt
Sisältö
 • Tausta, menetelmät, standardoinnin tavoitteet ja hyödyt
 • Standardointityön tehtäväkokonaisuudet, standardien arviointimalli
 • Standardoinnin toimijat: tietotekniikka ja terveydenhuolto / Suomessa ja kv.
 • Standardoinnin kohteet ja niiden nykytila (sisältöihin ja toimintaan / tietojärjestelmiin liittyvät / toimialariippumattomat ja tekniset)
 • Nykytilan yhteenveto + aiemmat selvitykset
 • Tavoitetila: suosituksia, asiantuntijanäkemykset
 • Toimenpide-ehdotukset
 • Yhteenveto
toimenpide ehdotukset
Toimenpide-ehdotukset
 • organisointi
  • suhde viralliseen ja kv. standardointiin, koordinaatio, yhteiset toimintatavat, olemassa olevan osaamisen ja aktiivisuuden hyödyntäminen + lisääminen
 • ohjaus
  • suositukset, velvoittavuus, toimialojen yhteistyö
 • hyödyntäminen
  • hankintaosaaminen, kansainvälinen seuranta, koulutus ja tukipalvelut, tuki käyttöönotoille
 • kehitys ja paikallistaminen
  • laadunvarmistus, eri osapuolten osallistuminen
 • standardoinnin kohteet
  • kohteiden valinta, erilaisen osaamisen hyödyntäminen eri kohteissa
 • kustannukset ja rahoitus
slide12
[email protected]

www.uku.fi/tike/his

www.centek.fi/serapi

ad