Učíme sa spolu humanizmu - PowerPoint PPT Presentation

u me sa spolu humanizmu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Učíme sa spolu humanizmu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Učíme sa spolu humanizmu

play fullscreen
1 / 10
Učíme sa spolu humanizmu
120 Views
Download Presentation
sheri
Download Presentation

Učíme sa spolu humanizmu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Učíme sa spolu humanizmu Maškarný ples žiakov SOŠ Pruské a klientov DSS Pruské

  2. Naše fašiangové masky

  3. Naši kamaráti z DSS

  4. A takto sme sa zabávali

  5. Naše pohostenie

  6. Masky klientov DSS

  7. Žiaci zo školského internátu pri SOŠ Pruské sa zúčastnili maškarného plesu v DSS Pruské počas fašiangov. Potešili klientov ústavu svojou návštevou. Spolu sme sa zabávali pri dobrej hudbe a tanci. Takáto osobná návšteva je vítaná viac ako akékoľvek materiálne príspevky. Žiaci videli život aj s odvrátenej strany, potešili chorých a opustených.