slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÁCSSZERKEZETEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÁCSSZERKEZETEK

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

ÁCSSZERKEZETEK - PowerPoint PPT Presentation

sheri
603 Views
Download Presentation

ÁCSSZERKEZETEK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÁCSSZERKEZETEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM SZERKEZETTAN I. SÁROSPATAKI MÁTÉ 2011.02.22.

 2. »»» KÖTÉSEK KÉT FŐ TÍPUSA Az erők átadása hagyományos ácskötésekkel vagy mérnökjellegű fakötésekkel történik. Az előbbiek a kötés jellegéből adódóan a statikailag kritikus pontokon kigyengítettek, így ezek a szerkezetek vaskosabb, zömökebb megjelenést produkálnak. Az utóbbiak esetében az erők átadása nem a faanyagon belül, hanem az alkalmazott acél kötőelemek segítségével történik, így ott keskenyebb keresztmetszetek használhatók. A különböző fa szerkezeti elemek keresztmetszetét a hagyományos ácskötések esetén tapasztalati értékek adják, a mérnökjellegű kötések alkalmazásakor a szükséges keresztmetszet nagy pontossággal számolható. A hagyományos ácskötések sajátja továbbá, hogy a kötés minden esetben próbálja megóvni a bütüt az időjárási viszontagságoktól. »»» FOGALOM Fából készülő épületek, épületrészek vagy építmények, építményrészek egymáshoz rögzített tartószerkezeti kapcsolata. E szerkezetek lényege, hogy a különböző fizikai terheléseknek (erőhatásoknak) ellenálljon, így az adott épített szerkezet statikai stabilitása biztosított legyen. Eredetileg a kötések is fából készültek, ma – a technika fejlődésével – vegyes kötéseket alkalmazunk.

 3. »»» HOL TALÁLKOZUNK VELÜK? 1. Épületek tartó- és fedélszerkezetei épülhetnek ily módon. 2. A kertépítészetben pedig: (fából készülő…) - hidak - pergolák - pavilonok - népi fürdők építményei - térhatároló rácsok - kerítések, kapuk, „szakállszárítók” - haranglábak - kerti bútorok - lépcsők…

 4. »»» ANYAGA: • Hagyományosan: fa. • Lucfenyő (Picea abies, Picea obovata, Picea omorica) • Jegenyefenyő (Abies fajok) • Vörösfenyő (Larix decidua) • Régen: Tölgy, bükk (belsőépítészet) »»» FÁK ÉLETTARTAMA

 5. »»» A FA MEGMUNKÁLÁSÁNAK ESZKÖZEI: • Kézi- • Gépi eszközök

 6. »»» FA FŰRÉSZÁRUK KINYERÉSE RÖNKBŐL: Takarékosság Vetemedés

 7. »»» A SZÁRADÁS ISMÉRVEI:

 8. »»» FA FŰRÉSZÁRUK (palló, deszka) MÉRETEI:

 9. »»» FA FŰRÉSZÁRUK (gerenda) MÉRETEI: Ma a leghasználtabb léc méretek: 2,5x5cm; 3x5cm; 5x5cm.

 10. »»» KÖTÉSEK • Hagyományos (ácsjellegű) kötések /ld. később/ • Mérnökjellegű kötések • Vegyes (a fentiek együttes alkalmazása) »»» MÉRNÖKJELLEGŰ KÖTÉSEK (MÉRNÖKI KÖTÉSEK) • Betétes • Csavarozott • Szegezett • Ragasztott

 11. »»» HAGYOMÁNYOS ÁCSKÖTÉSEK: • Illesztések • Lapolások • Beeresztések • Csapozások • Rovások • Horgolások

 12. »»» ILLESZTÉSEK Függőleges és vízszintes rudak toldása

 13. merőleges illesztésű egyszerű lapolás • ferde illesztésű egyszerű lapolás • merőleges illesztésű ferde lapolás • ferde illesztésű ferde lapolás • merőleges illesztésű fogas lapolás • ferde illesztésű fogas lapolás • ferde illesztésű fogas lapolás »»» LAPOLÁSOK • Vízszintes és függőleges rudak tengely irányú toldása • Azonos síkú (szöget bezáró vagy kereszteződő) rudak csatlakoztatása

 14. »»» LAPOLÁSOK • Vízszintes és függőleges rudak tengely irányú toldása • Azonos síkú (szöget bezáró vagy kereszteződő) rudak csatlakoztatása • merőleges illesztésű egyenes feles lapolás • merőleges illesztésű villás lapolás • ferde illesztésű villás csapolás

 15. »»» LAPOLÁSOK • Vízszintes és függőleges rudak tengely irányú toldása • Azonos síkú (szöget bezáró vagy kereszteződő) rudak csatlakoztatása • merőleges kereszteződő feles lapolás • ferde kereszteződő feles lapolás • feles saroklapolás • feles saroklapolás • fecskefarkas rálapolás

 16. »»» BEERESZTÉSEK • merőleges beeresztés • ferde beeresztés • kettős beeresztés • ferde csonka beeresztés • ferde csapos beeresztés • ferde csapos beeresztés

 17. »»» CSAPOZÁSOK • merőleges csap • ferde csap • ferde csonkacsap • állócsap • vállcsap • bélcsap • ollós csap

 18. »»» CSAPOZÁSOK

 19. »»» ROVÁSOK • egyszerű rovás • kettős rovás • feles rovás • keresztrovás • kétoldali rovás • feles végrovás

 20. »»» ROVÁSOK

 21. »»» HORGOLÁSOK • egyszerű • tompított • fészkes • fészkes csapos

 22. »»» HORGOLÁSOK

 23. Irodalom: Demjén István (1989): Környezetarchitektúra, Budapest (Jegyzet) Gábor László (1973): Épületszerkezettan III., Budapest