P edn ka 4
Download
1 / 21

Přednáška č.4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Přednáška č.4. Vstup na zahraniční trhy při výrobě v zahraničí. Zahraniční výroba. Zaměření: - Defenzivní = obranné - Ofenzivní = útočné. Motivy internacionalizace: 1. Zpřístupnit odbytové trhy 2. Nespokojenost se zastoupením v dané zemi 3. Odbornost lidských zdrojů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přednáška č.4' - shepry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P edn ka 4

Přednáška č.4

Vstup na zahraniční trhy při výrobě v zahraničí


Zahrani n v roba
Zahraniční výroba

Zaměření: - Defenzivní = obranné

- Ofenzivní = útočné

Motivy internacionalizace:

1. Zpřístupnit odbytové trhy

2. Nespokojenost se zastoupením v dané zemi

3. Odbornost lidských zdrojů

4. Kapitálové rezervy do zahraničí

5. Větší možnost zisku

6. K dispozici volné výrobní kapacity

7. Prodat know-how

8. Diverzifikace rizika


I pln v roba
I. Plná výroba

Výhody

Nevýhody

Velké navýšení nákladů

Legislativa

Nestabilita poptávky

Nestabilita země

Lidský materiál

 • Tržní kontrola

 • Zabezpečení obchodní značky

 • Legislativní výhody

 • Snížení nákladů

 • Lepší image v cílové zemi

 • K dispozici – prac. síly, suroviny, technologie


I pln v roba1
I. Plná výroba

Výběr místa

 • Atmosféra pro cizí investice

 • Výrobní úvahy

 • Speciální podmínky

 • Politické riziko


I pln v roba2
I. Plná výroba

STOP

ANO

ANO

ANO

ANO

Riziko nestability poměrů

Riziko vlastnických práv

Riziko vlastního provozu

Riziko kapitálového trhu

Možno vstoupit

NE

NE

NE

NE

ČTYŘI SKUPINY RIZIK


I pln v roba3
I. Plná výroba

Majetkový podíl v podniku

 • 100% vlastnictví

 • Majorita

 • Minorita

  1. Výstavba závodu na zelené louce (greenfield , brownfield)

  2. Získání stávajícího závodu (akvizice, fúze)


Ii mont
II. Montáž

Typy

 • Úplná montáž

 • Montáž polotovarů

 • Částečná výroba

Důvody

 • Lidské zdroje

 • Stát s vysokou poptávkou

 • Levnější přeprava polotovarů


Iii strategick aliance
III. Strategické aliance

Strategické aliance jsou účelová spojení organizací z různých zemí, která umožňují spojení při cestě za úspěchem v podnikání.

 • Poskytování licencí a smluv

 • Joint venture

 • Smlouva o managementu

 • Smluvní výroba


Pro se spojovat
Proč se spojovat

Důvody

 • Silnější vyjednávací pozice

 • Snazší expanze na zahraniční trhy

 • Synergie

 • Snížení nákladů

 • Výzkum a vývoj


S k m se spojovat
S kým se spojovat

 • S přímou konkurencí

 • S nepřímou konkurencí

 • S firmami z blízkého oboru

 • S firmami mimo obor


V hody strategick aliance
Výhody strategické aliance

 • Nárůst finančních zdrojů

 • Výměna technologií

 • Přístup k surovinám

 • Vyšší rychlost návratu investic

 • Snižování rizika

 • Zvyšování výrobních dávek

 • Specializace, racionalizace

 • Zvýšení vyjednávací síly na trhu


Iii strategick aliance1
III. Strategické aliance

 • Poskytování licencí =


Iii strategick aliance2
III. Strategické aliance

Franchising - je způsob obchodní činnosti a marketing výrobků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu a obchodu. Jedná se o poskytnutí práva užívat obchodní známku a znalosti vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podnikání.

Výhody

Vstup majitele licence na zahraniční trh

Právní samostatnost uživatele licence

Marketingové aktivity částečně řízeny poskytovatelem licence

Proslulost a image značky

Nevýhody

Corporate identity

Omezení vlastního rozvoje


Iii strategick aliance3
III. Strategické aliance

2. Joint venture - domácí podnik spolu s dalším zahraničním podnikem či organizací vytvoří novou společnou obchodně-právní entitu (většinou akciovou společnost). Cílem je spojit přednosti či zkušenosti obou partnerů

Výhody

 • Možnosti exportu i pro menší firmy

 • Snižování rizika

 • Legislativní výhody

 • Rychlejší a lepší orientace na zahraničním trhu

  Nevýhody

 • Snížení zisku

 • Konflikty mezi partnery


Iii strategick aliance4
III. Strategické aliance

3. Smlouva o managementu – jde o smlouvu mezi dodavatelem a místním investorem. Investor dodává kapitál, cizí firma dodává know-how.

Výhody

Vstup na cizí trh s nízkým rizikem

Nevýhody

 • Náročnost na sestavení smlouvy

 • Riziko odstoupení od převzetí podniku


Iii strategick aliance5
III. Strategické aliance

4. Smluvní výroba – domácí firma zadává zahraniční společnosti zakázku na výrobu či montáž v cílové zemi. Zadávající firma poskytuje polotovary, marketingové aktivity, zajišťuje prodej.

Výhody

 • Minimální investice

 • Kontrola nad prodejem

 • Snížení finančního rizika

 • Odbourání dovozních bariér

 • Levná pracovní síla

  Nevýhody

 • Vyrábějící firma – snižování zisku

 • Zakázka na omezenou dobu

 • Zadavatelská firma – seznámení s procesy možného konkurenta

 • Obtížné hledání výrobce

 • Ztráta kontroly nad výrobou


Iv jin typy
IV. Jiné typy

 • Marketingové distribuční smlouvy

 • Smlouvy mezi leteckými přepravci

 • Společný vývoj a poskytnutí technologie

 • Práce na společných projektech


stupeň zapojení

INVESTICE

+ DELEGACE

INVESTICE

+ KONTROLA

STRATEGICKÁ ALIANCE

PŘÍMÁ ZAHR. INVESTICE – 100% VLASTNICTVÍ

JOINTVENTURE

Plná výroba

KAP. ÚČAST NA INV.CELKU

 • Reprezentační kancelář

DCEŘINNÁ SPOLEČNOST

KONTROLA BEZ INVESTIC

LICENCE

PŘÍMÝ VÝVOZ BEZ PŘ. INVESTIC

FRANCHISING

TECHNICKÁ POMOC

DELEGACE BEZINVESTIC

PIGGYBACK

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

KOMISIONÁŘ

smluvní výroba

PROSTŘEDNÍK

Stupeň kontroly

Stupeň

zapojení


Rela n marketing trendy
Relační marketing - trendy

 • ECR = Efficient Consumer Response

 • Category management

 • SCM = Supply Chain Management

 • Private Labels
ad