slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ - PowerPoint PPT Presentation


 • 404 Views
 • Uploaded on

การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ. แหล่งที่มาของข้อมูล. คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ( คณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานกลางทางห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ คณะ แพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ' - shepry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
แหล่งที่มาของข้อมูล
 • คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (คณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานกลางทางห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
 • คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ(Laboratory safety manual) กรมประมง
slide3
รายละเอียด
 • 1. มาตรการทั่วไป
  • 1.1 ความรับผิดชอบต่อการป้องกันอันตรายจากสารเคมี
  • 1.2 กฎทั่วไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
 • 2. มาตรการส่วนบุคคล
 • 3. มาตรการระดับห้องปฏิบัติการ
  • 3.1 การฝึกอบรมบุคลากร
  • 3.2 การจัดซื้อและตรวจรับสารเคมี
  • 3.3 การเก็บรักษาสารเคมี
  • 3.4 ฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี
  • 3.5 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี 6
slide4
รายละเอียด
  • 3.6 การเขียนวิธีปฏิบัติงานของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
  • 3.7 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  • 3.8 การจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการ
 • 4. การทิ้งและการกำจัดสารเคมี
  • 4.1 การทิ้งสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ
  • 4.2 การกำจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ
 • 5. การปฏิบัติเมื่อเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย
  • 5.1 แนวปฏิบัติทั่วไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี
  • 5.2 แนวปฏิบัติในการทำความสะอาดสารเคมีที่หกหรือปนเปื้อน
 • 6. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้จากสารเคมี
slide5
MSDS คืออะไร?
 • MSDS ย่อมาจาก Material Safety Data Sheet หมายถึงข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ เป็นเอกสารที่บริษัทผู้ผลิตสารเคมี ให้มาพร้อมกับสารเคมี เพื่อที่ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดของสารเคมีที่ใช้ปฏิบัติงาน
slide6
MSDS คืออะไร?
 • ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารความปลอดภัยประกอบด้วย 16 หัวข้อได้แก่1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย4 - มาตรการปฐมพยาบาล 5 - มาตรการการผจญเพลิง6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล7 - ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ
slide7
MSDS คืออะไร?
 • 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์13 - มาตรการการกำจัด14 - ข้อมูลการขนส่ง15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด16 - ข้อมูลอื่นๆ
slide8
การทิ้งสารเคมี
 • การทิ้งสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ หลักปฏิบัติเมื่อจะทิ้งสารเคมีที่ใช้แล้วหรือของเสียสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
  • 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำใน MSDS และ SG ของสารเคมีแต่ละชนิด หรืออาจหาข้อมูลได้จากแหล่งอื่น เช่น website http://www.epa.gov/sbo/labguide.htm
  • 2. สารเคมีที่ทิ้งลงอ่างน้ำหรือท่อน้ำทิ้งได้เลย ได้แก่
   • สารละลายที่เป็นกลาง และสารระคายเคือง เช่น sodium chloride
   • สารละลายบัฟเฟอร์
   • สีย้อมเซลล์และเนื้อเยื่อซึ่งล้างออกจากแผ่นสไลด์
slide9
การทิ้งสารเคมี
 • 3. สารเคมีที่สามารถทิ้งลงอ่างน้ำหรือท่อน้ำทิ้งได้ แต่ต้องทำให้เจือจางก่อน ได้แก่
  • สารกัดกร่อน เช่น hydrochloric acid, sodium hydroxide เป็นต้น สารเคมีที่เป็นกรดหรือด่างนี้ ต้องเจือจางให้ต่ำกว่า 1 M (1 Molar หรือ 1 โมล/ลิตร) ก่อนเททิ้งลงอ่างน้ำ และเมื่อเทลงอ่างแล้วให้เปิดน้ำล้างตามมากๆ
  • สารกลุ่ม volatile organic เช่น formaldehyde ต้องเจือจางด้วยน้ำให้เป็น 0.1% ก่อนทิ้ง ส่วนglutaraldehydeต้องเจือจางด้วยน้ำให้เป็น 1% ก่อนทิ้ง
slide10
การทิ้งสารเคมี
 • 4. สารเคมีหรือสารละลายที่ประกอบด้วยสารต่อไปนี้ ห้ามทิ้งลงอ่างน้ำหรือท่อน้ำทิ้งเด็ดขาด ได้แก่
  • สารไวไฟสูง และ solvent ที่ไม่ละลายน้ำ เช่น ethyl ether, hexane, acetone เป็นต้น solventปริมาณไม่มาก และไม่ใช่สารพิษหรือสารก่อมะเร็ง อาจตั้งทิ้งไว้ในตู้ดูดไอสารเคมีจนระเหยหมด แล้วกำจัดตะกอนหรือสารเคมีที่เหลือตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป
  • สารพิษ และสารก่อมะเร็ง เช่น acrylamide, mercury, ethidium bromide เป็นต้น
  • สารไวปฏิกิริยากับน้ำ เช่น โลหะโซเดียม เป็นต้น
slide11
การทิ้งสารเคมี
 • 5. การรวบรวมของเสียสารเคมีเพื่อรอกำจัด ให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้
  • รวบรวมสารเคมีที่ต้องทิ้งใส่ภาชนะที่ทนการกัดกร่อน เช่น ขวดแก้ว หากมีปริมาณมากให้ใช้ safety can (ถ้ามี) โดยแยกประเภทของแข็งหรือของเหลว และแยกตามประเภทสารเคมี ระวังไม่รวมสารเคมีที่ไม่เข้ากันไว้ด้วยกัน (ภาคผนวก 5 และ 7)
  • ติดฉลากชนิดของสารเคมีและปริมาณที่อยู่ในแต่ละภาชนะ รวมทั้งวันที่ทิ้ง
  • จัดเก็บตามข้อควรระวังของสารเคมีแต่ละประเภท แต่ควรแยกจากสารเคมีที่ยังเก็บไว้ใช้
  • แจ้งสำนักผู้อำนวยการ แล้วรอส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
slide13
การทิ้งสารเคมี
 • 6. ภาชนะในห้องปฏิบัติการที่ใช้แล้วและเปื้อนสารเคมี ให้ผู้ใช้สารเคมีล้างสารเคมีจากภาชนะจนเจือจางก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ล้างนำไปล้างต่อ
 • 7. ขวดที่เคยใส่สารเคมีแล้วจะทิ้ง ต้องนำสารเคมีออกให้หมดก่อน เช่น ขวดใส่ solvent ให้เปิดไล่ไอระเหยของ solvent ในตู้ดูดไอสารเคมีให้หมด เป็นต้น
 • 8. ขยะที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ทิ้งลงในถังขยะสารเคมี (ถุงรองรับสีขาว) เท่านั้น ห้ามทิ้งในถังขยะทั่วไป (ถุงรองรับสีเหลือง) หรือถังขยะติดเชื้อ (ถุงรองรับสีแดง)
slide14
การกำจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ

สารเคมีที่เหลือใช้และไม่ต้องการเก็บไว้อีกต่อไป ให้แยกประเภทแล้วกำจัดให้ถูกต้อง (ภาคผนวก 7) หากกำจัดเองไม่ได้ ต้องจัดเก็บให้ถูกต้องเพื่อรอส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปกำจัดต่อไป

 • ภาคผนวก 7

การแยกประเภทของเสีย เป็นวิธีการในการจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยช่วยให้การขนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น และสะดวกในการเลือกใช้วิธีกำจัดได้อย่างเหมาะสม การแยกของเสียจากห้องปฏิบัติการ อาจแยกได้ตามคุณลักษณะของสารอันตรายตาม ความสามารถติดไฟได้การกัดกร่อนความไวต่อปฏิกิริยาการแผ่รังสีและความเป็นพิษ ของสารเคมีที่เป็นของเสีย

slide15
การกำจัดสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ

การกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการควรใช้วิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก แต่การเลือกวิธีที่เหมาะสมควรคำนึงถึงคุณลักษณะของของเสียแต่ละประเภทและปริมาณของเสียที่ต้องการกำจัด โดยทั่วไปของเสียที่มีปริมาณน้อยกว่า 100กรัม สำหรับของแข็ง และน้อยกว่า 1 ลิตร สำหรับของเหลว สามารถดำเนินการได้เองภายในห้องปฏิบัติการ แต่มีข้อเสียบางประเภทที่ไม่สามารถกำจัดเองได้ ได้แก่ ของเสียประเภท halide และสารพิษร้ายแรง เนื่องจากต้องใช้เตาเผา (furnace) ชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีกำจัดของเสียประเภทต่างๆ ได้แสดงไว้ในตารางต่อไป

ad