E obywatel
Download
1 / 21

e-Obywatel - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

e-Obywatel. e-Obywatel. Obywatel – członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' e-Obywatel' - sheng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

E obywatel1
e-Obywatel

Obywatel – członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez

prawo i konstytucję.

Państwo i jego urzędnicy są zobowiązani do sprawnego działania na rzecz obywateli. Oznacza to, że sprawy z którymi obywatele zwracają się do urzędów państwowych powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, z poszanowaniem praw i godności ludzi.

Relacja Państwo – Obywatel, podobnie jak wiele innych, powinna opierać się na zasadach solidarności i wzajemnego poszanowania praw.


Droga do osi gni cia umiej tno ci e obywatela od czego zacz
Droga do osiągnięcia umiejętności e-Obywatela. Od czego zacząć?

1. Umiejętności podstawowe – opanowanie podstaw obsługi komputera oraz podstaw posługiwania się Internetem,

2. Wyszukiwanie informacji (oswojenie Internetu) - rozległość informacji, osiągalnych poprzez Internet w obszarach wiadomości rządowych, konsumenta, podróżowania, oświaty i szkoleń, zatrudnienia, zdrowia, grup

zainteresowań i biznesu.

3. e-Uczestnictwo - Korzystanie ze świata zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich, podróży, oświatowo-szkoleniowych, zatrudnienia, zdrowia, grupy interesu i biznesu. Wiarygodność informacji, bezpieczny dostęp, wirusy, spam, środki bezpieczeństwa danych osobowych i rodzicielskiej kontroli dostępu,Biuletyn informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej korzystać z jego zasobów.

Został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.


Elektroniczna platforma us ug administracji publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej korzystać z jego zasobów.

 • Obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu (katalog usług), natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej,

 • potwierdzanie tożsamości obywateli w elektronicznych kontaktach z administracją - m.in. bezpłatny profil zaufany ePUAP, spełniający funkcje podobne do oferowanych komercyjnych podpisów elektronicznych


Ubezpieczenia spo eczne
Ubezpieczenia społeczne korzystać z jego zasobów.

Dostęp do informacji PUE ZUS przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Ubezpieczenia spo eczne1
Ubezpieczenia społeczne korzystać z jego zasobów.

 • Na PUE ZUS składa się:

 • Serwis www.pue.zus.pl jako serce systemu z możliwością dostępu obywatela do Indywidualnego konta w ZUS i e-usług świadczonych przez ZUS,

 • System Centrum Obsługi Telefonicznej, tel. 801 400 987, 22 560 16 00,

 • a) Konsultanci są dostępni: w dni robocze pon.- pt.: godz. 7.00 - 18.00b) Automatyczny System Informacyjny dostępny: 24 godziny na dobę,

 • c) Skype: zus_centrum_obslugi_tel

 • d) formularz zapytania ogólnego

 • e) Czat z Konsultantem

 • f) Adres e-mail do zapytań ogólnych: [email protected]

 • System kierowania ruchem w Oddziałach ZUS,

 • Zusomaty w Oddziałach ZUS dostępne 24 godz. na dobę,

Dostęp do informacji PUE ZUS przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Ubezpieczenia spo eczne2
Ubezpieczenia społeczne korzystać z jego zasobów.

 • Osoba ubezpieczona może sprawdzić:

 • czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń,

 • stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE

 • obliczyć prognozowaną wysokość emerytury,

 • złożyć do ZUS różnego typu wnioski,

 • Płatnik składek może sprawdzić:

 • dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń,

 • złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu,

 • złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń,

 • zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat

 • płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wysyłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych,

Dostęp do informacji PUE ZUS przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Ubezpieczenia spo eczne3
Ubezpieczenia społeczne korzystać z jego zasobów.

 • Świadczeniobiorca może sprawdzić:

 • szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach,

 • zarezerwować wizytę w ZUS,

 • sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,

 • Lekarz może:

 • wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich,

 • przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA.

Dostęp do informacji PUE ZUS przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Zdrowie
Zdrowie korzystać z jego zasobów.

Wersja demonstracyjna ZIP

 • Konto ZIP to:

 • szybki i wygodny dostęp do ważnych informacji dotyczących naszego leczenia od 2008 r., np. świadczenia medyczne, recepty refundowane,itp.

 • 2. informacja o kosztach leczenia,

 • 3. informacja o prawie do świadczeń (czy jesteśmy ubezpieczeni),

 • 4. oszczędność naszego czasu i naszych pieniędzy.

Dostęp do informacji ZIP przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Zdrowie1
Zdrowie korzystać z jego zasobów.

 • Co daje eWUŚ :

 • możliwość sprawdzenia prawa pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej – w recepcji szpitala czy przychodni,

 • poprawia wymianę informacji między NFZ a rejestrami ZUS i KRUS,

 • odciąża pacjentów (zwolnienie z obowiązku noszenia dokumentów papierowych – wystarczy numer PESEL po okazaniu przez pacjenta dokumentu tożsamości) i lekarzy


Podatki
Podatki korzystać z jego zasobów.

 • Aplikacja e-Deklaracje Desktop to darmowe narzędzie utworzone przez Ministerstwo Finansów - służące jako wsparcie do wypełniania interaktywnych formularzy PIT w formie elektronicznej bez użycia podpisu kwalifikowanego:

 • PIT-16, PIT-16A (karta podatkowa),

 • PIT-19A (ryczałt osoba duchowna),

 • PIT-28 (ryczałt),

 • PIT-36 (działalność gospodarcza),

 • PIT-36L (podatek liniowy 19%),

 • PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło, emerytury),

 • PIT-38 (dochody kapitałowe),

 • PIT-39 (zbycie nieruchomości).

Rozliczenie roczne podatku dochodowego przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Podatki1
Podatki korzystać z jego zasobów.

 • Uwierzytelnienie podatnika i dokumentów składanych bez e-podpisu oparte jest na informacjach o podatniku:

 • numer NIP,

 • imię (pierwsze),

 • nazwisko,

 • numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),

 • data urodzenia,

 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy (czyli składając PIT za 2013 rok wpisujemy przychód z PIT-a za 2012)

UPO czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Stanowi najważniejsze dla podatnika potwierdzenie, że zweryfikowany pod względem formalnym druk PIT trafił po wysłaniu go z pomocą Internetu do urzędu skarbowego.

Rozliczenie roczne podatku dochodowego przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Rz dowa informacja przestrzenna
Rządowa informacja przestrzenna korzystać z jego zasobów.

Dzięki geoportalowi, usługi infrastruktury informacji przestrzennej dostępne są już dziś, nie tylko dla wybranych jednostek administracji, odpowiedzialnych za rejestry państwowe, ale również dla szerokiego grona osób fizycznych i prawnych.

 • Co znajdziemy na geoportalu?, min.:

 • działki ewidencyjne,

 • jednostki administracyjne,

 • budynki,

 • gleba,

 • obiekty produkcyjne i przemysłowe,

 • ukształtowanie terenu, adresy

Informacja przedstawiona na mapach przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 • Co daje CEIDG:

 • rejestracja i dokonywanie zmian działalności gospodarczej osób fizycznych poprzez portal CEIDG w ciągu 15-30 minut,

 • obsługa zgłoszeń identyfikacyjnych (o nadanie NIP) albo aktualizacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

 • obsługa wniosków składanych do:

 • а) krajowego rejestru urzędowego REGON w tym o nadanie numeru REGON;

 • b) naczelników urzędów skarbowych składanych w zakresie rejestracji lub zmian danych rejestracyjnych w rejestrze CRP KEP;

Założenie działalności gospodarczej przez Internet gdziekolwiek jesteśmy.


Krajowy rejestr s dowy
Krajowy Rejestr Sądowy Gospodarczej

 • Dostęp i pobieranie informacji KRS przez Internet:

 • Rejestr Przedsiębiorców,

 • Rejestr Stowarzyszeń, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, Zakłady Opieki Zdrowotnej,

 • Monitor sądowy i gospodarczy

Dostęp do Ksiąg Wieczystych


Polona biblioteka narodowa
Polona Biblioteka Narodowa Gospodarczej

Biblioteka otwarta

Polona to od dziś najszybszy sposób na skorzystanie z zasobów znajdujących się z magazynach Biblioteki Narodowej. Każdego dnia wykonujemy dziesiątki tysięcy skanów i fotografii, tak by jak najszybciej w pełni otworzyć dostęp do zbiorów

Katalog on-line


Poczta polska
Poczta Polska Gospodarczej

Envelo to odpowiedź na stale rosnące potrzeby Klientów, którzy oczekują szybkich, pewnych i wygodnych rozwiązań komunikacyjnych stosując najnowsze technologie.


Jestem latarnikiem polski cyfrowej
Jestem Latarnikiem Polski Cyfrowej Gospodarczej

www.latarnicy.pl

www.latarnicypcrs.blogspot.com


Zapraszam na warsztat Gospodarczej

e-Obywatel

Marek Kusak