หลักการและแนวคิดการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเรียนการสอน - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หลักการและแนวคิดการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเรียนการสอน PowerPoint Presentation
Download Presentation
หลักการและแนวคิดการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเรียนการสอน

play fullscreen
1 / 18
หลักการและแนวคิดการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเรียนการสอน
101 Views
Download Presentation
sheng
Download Presentation

หลักการและแนวคิดการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเรียนการสอน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. หลักการและแนวคิดการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการเรียนการสอน ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข 30 ก.ย. 2547

 2. Why ? E-Learning • ไม่ใช่การล้าสมัย • ไม่ใช่การตามกระแส • ไม่ใช่การเปลี่ยนจาก กระดานดำแผ่นใสslidesPowerpointe-learning • ไม่ใช่การถูกบังคับ

 3. Why ? E-Learning

 4. E-Learning is about • creating both formal and informal learning solutions • providing access to a variety of learning resources:  both content and people • bringing small and large groups of people together • bringing learning to people not people to learning

 5. Informal learning

 6. E-Learning is about • just in time - available for the users when they need it to complete the task; • on-demand - available when they need it, not in a couple of days time, or a week or a month; • bite-sized- available in small chunks that take only a short time to complete, i.e. 15-20 minutes.

 7. รูปแบบของ e-learning เวลาเดียวกัน A C การเรียนการสอนปกติ การประชุมภาพ โต้ตอบ 2 ทาง โต้ตอบทางเดียว • การศึกษาด้วยตนเอง • สื่อการเรียนรู้ • VCD, VDO B การเรียนการสอนผ่าน web D ต่างเวลา

 8. รูปแบบของ e-learning using the technology to support or supplement a traditional course integrating technology into a traditional course delivering a course completely online

 9. รูปแบบของ e-learning • The first way of using technology in a course in Further and Higher Education • To deliver the course in the normal, traditional (f2f) way with lectures, seminars, tutorials, etc, and use the technology to support the course in the form of online documentation. • administrative materials like a scheme of work, syllabus, course handbook, etc • class/lecture materials like handouts, presentations and reading lists.

 10. รูปแบบของ e-learning The second way of using the technology is to integrate online activities within a traditional (face-to-face) course. The resultant course is often known as a hybrid or blended course • informational and reference materials • online activities and exercises • online tests • online discussions • collaborative learning activities

 11. รูปแบบของ e-learning In this third way, the technology is used to deliver the course completely online, e.g. to offer the programme to a wider audience than just the campus-based learners

 12. Cost & Time

 13. The Guerra Scale American Society for Training & Development

 14. Why ? E-Learning Fail • Won’t – inappropriate organization • Don’t – inappropriate learners • Can’t – inappropriate working environments

 15. Building successful E-Learning • addresses the learning problem • fits in with the learners’ ways of working and learning • is presented in the most suitable format for the learners • is valued, encouraged and supported by line managers • works technically • meets your budget

 16. To prepare for your course • how you are going to use the technology to support/supplement a traditional course, or to create a blended or completely online course • how you are going to support the students' skills, experience and expectations • what existing systems and tools you will use and what you will need to acquire

 17. To prepare for your course • what minimum specification for hardware and software the students will need • what the staff skills or time implications are for you and your team • the timeline for the project in terms of achievable milestones • how you will evaluate the project both in-course and post-course

 18. How to? www.e-learningcentre.co.uk/ guide2elearning/index.htm