slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liiketalouden ja informaatioalan osaamista tulevaisuuden tarpeisiin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liiketalouden ja informaatioalan osaamista tulevaisuuden tarpeisiin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Liiketalouden ja informaatioalan osaamista tulevaisuuden tarpeisiin - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Liiketalouden ja informaatioalan osaamista tulevaisuuden tarpeisiin. Kaupan ja hallinnon yksikkö. Käytännön liiketoimintaosaamisen, yrittäjyyden, kansainvälistymisen, tietojenkäsittelyn sekä kirjasto- ja tietopalvelujen oppimis- ja kehittämisympäristö

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liiketalouden ja informaatioalan osaamista tulevaisuuden tarpeisiin' - shen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaupan ja hallinnon yksikk
Kaupan ja hallinnon yksikkö
 • Käytännön liiketoimintaosaamisen, yrittäjyyden,

kansainvälistymisen, tietojenkäsittelyn sekä kirjasto- ja

tietopalvelujen oppimis- ja kehittämisympäristö

 • Tekee aktiivisesti yhteistyötä Pohjois-Suomen työ- ja

elinkeinoelämän kanssa tarjoamalla asiantuntijapalveluja

erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa

 • Laaja yhteistyöverkosto ulkomaisten korkeakoulujen kanssa
kaupan ja hallinnon yksikk1
Kaupan ja hallinnon yksikkö
 • Henkilöstömäärä: noin 100 (lukuvuosi 2005–2006)
 • Opiskelijamäärä: noin 1200 (lukuvuosi 2005–2006)
koulutus
Koulutus
  • liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi
   • opintojen laajuus 210 op
   • opintojen kesto 3,5 vuotta
   • koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja-alainen
 • näkemys yhteiskunnasta, yritysten ja yhteisöjen toiminnasta sekä
 • kehittää asiantuntijatason osaamista ja henkilökohtaisia työtaitoja
 • erilaisiin työtehtäviin myös kansainvälisessä ympäristössä.
koulutusohjelmat
Koulutusohjelmat
 • Degree Programme in Business Information Technology
 • Degree Programme in International Business
 • Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
 • Liiketalouden koulutusohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
tutkinnon rakenne

Jatko-

opinnot

Erikoistumisopinnot 30–60 op

Ammatti-korkea-

kouluopinnot

3,5 vuotta

Opinnäytetyö 15 op

Harjoittelu 30 op

Ammattiopinnot 90 op

Vapaasti

valittavat

opinnot

15 op

Perusopinnot 60 op

Tutkinnon rakenne
muu koulutustarjonta
Muu koulutustarjonta
 • ammatilliset erikoistumisopinnot 30–60 op
 • avoimen ammattikorkeakoulun opinnot
ulkomaiset yhteisty kumppanit
GERMANY, Fachhochschule Offenburg

AUSTRIA, Fachhochschule Burgenland

U.S.A.,Northwestern Polytechnic UniversityNORWAY, Hogskolen i Finnmark

SWEDEN,Luleå University Of TechnologyFRANCE, IUT Cherbourg-Manche

IRELAND,Letterkenny Institute of Technology

IRELAND, Athlone Institute of Technology

UNITED KINGDOM, Coventry UniversityTHAILAND, Siam University

THE CZECH REPUBLIC, Silesian University

RUSSIA, St-Petersburg State University TURKEY, Fatih University

THE NETHERLANDS, Hogeschool van GroningenHUNGARY, University of Szeged

SPAINUniversidad Politécnica de Valencia

POLAND, University of Economics in KatowicePOLAND, Poznan University of Economics

PORTUGAL, Instituto Politécnico de Portalegre SINGAPORE, Temasek Polytechnic

ESTONIA, Viljandi Culture College

ESTONIA, Estonian Business School

ESTONIA, Erakommertskolledz

HUNGARY, International Business School, Budapest

CHINA, Hunan Normal University

Ulkomaiset yhteistyökumppanit
aloituspaikat ja ensisijaiset hakijat kev ll 2005
Aloituspaikat ja ensisijaiset hakijat keväällä 2005
 • aloituspaikat hakijat
 • Business Information Technology 22 90
 • International Business 25 236
 • Kirjasto- ja tietopalvelun ko 25 191
 • Liiketalouden ko 75 657
 • Tietojenkäsittelyn ko 46 196
aloituspaikat
Aloituspaikat
 • syksy 2006
 • Business Information Technology 22
 • International Business 25
 • Kirjasto- ja tietopalvelun ko 25
 • Liiketalouden ko 145
 • Tietojenkäsittelyn ko 68
opiskelijam r tutkintoon johtavassa koulutuksessa syksyll 2005
Opiskelijamäärä tutkintoon johtavassa koulutuksessa syksyllä 2005
 • Business Informartion Technology 44
 • International Business 115
 • Kirjasto- ja tietopalvelun ko 89
 • Liiketalouden ko 696
 • Tietojenkäsittelyn ko 324
 • Yhteensä 1 268
valmistuneiden ty llistyminen
Valmistuneiden työllistyminen
 • Työllistyneet yhteensä v. 2000 v. 2001 v. 2002 v. 2003 v. 2004
 • nuoret 70,3 % 75,8 % 68,2 % 60,6 % 59,2 %
 • aikuiset 75,0 % 94,7 % 85,7 % 70,0 % 92,0 %
 • Lähde: Tutkintotodistusanomukset 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ty llistyminen koulutusohjelmittain vuonna 2004
Työllistyminen koulutusohjelmittain vuonna 2004
 • valmistuneet työllistyneet
 • International Business 16 37,5 %
 • Kirjasto- ja tietopalvelun ko 10 50,0 %
 • Liiketalouden ko 143 65,7 %
 • Tietojenkäsittelyn ko 52 67,3 %
 • Lähde: Tutkintotodistusanomukset 2004
valmistuneiden sijoittuminen ty el m n
Valmistuneiden sijoittuminen työelämään
  • Valmistuneet ovat sijoittuneet mm. seuraavanlaisiin tehtäviin:
   • Liiketalouden ja International Business -koulutusohjelmat
    • markkinointiassistentti, palveluneuvoja, myyntipäällikkö,

myyntineuvottelija, toimistopäällikkö, osastosihteeri,

kirjanpitäjä

   • Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma
    • atk-suunnittelija, systeemisuunnittelija, projektipäällikkö,
 • järjestelmäasiantuntija,ohjelmistosuunnittelija,
 • sovellussuunnittelija
   • Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma
    • informaatikko, kirjastosihteeri, kirjastovirkailija
ty el m yhteisty
Työelämäyhteistyö
  • Kaupan ja hallinnon yksikkö tekee monipuolista yhteistyötä

Pohjois-Suomen työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

   • Harjoitus- ja projektityöt
   • Harjoittelu
   • Opinnäytetyöt
   • Tutkimus- ja kehityshankkeet
  • Yritysyhteistyön ansiosta saadaan työelämän kehityksestä
 • arvokasta tietoa, jonka avulla opetusta ohjataan vastaamaan
 • entistäkin paremmin työelämän tulevaisuuden tarpeita.
tutkimus ja kehitysty
Tutkimus- ja kehitystyö
 • Tukee erityisesti Pohjois-Suomen pk-sektorin yritysten

liiketoiminnan ja informaatioteknologian kehittämistä

 • Hankkeet ovat laajoja tutkimus-, kehittämis- ja

koulutushankkeita yksikön koulutusohjelmien osaamisaloilta

 • Aloite hankkeille voi lähteä joko työelämän organisaatioilta,

yhteistyökumppaneilta tai yksiköstä

tutkimus ja kehitysty n painoalueet
Tutkimus- ja kehitystyön painoalueet
 • pk-yritysten liiketoimintaprosessien ohjausjärjestelmien kehittäminen
 • sähköinen liiketoiminta, mobiilit palvelut, liiketoiminnan sovellukset
 • yrittäjyyden edistäminen
 • yritysten osaamisen johtamisen ja liiketoimintamallien kehittäminen
 • ohjelmistotuoteosaaminen
 • oman toiminnan kehittäminen
projektit
Projektit
 • Kaupan ja hallinnon yksikkö on mukana seuraavissa sähköiseen ja

mobiiliin liiketoimintaan sekä pk-yritysten kehittämiseen liittyvissä

hankkeissa:

 • Software Business Competence
 • Osaavan liiketoiminnan kehittäminen
 • Pk-yritysten kehittämispalvelukonsepti menestykseen - osallistuva johtaminen ja etäkäyttöpalvelin
projektit1
Projektit

SOFTWARE BUSINESS COMPETENCE

– kuuluu Oulu 2006 -kasvusopimuksen

– tavoitteena on ohjelmistoalan koulutuksen kansainvälistäminen ja yrittäjyyden edistäminen sekä ohjelmistotuoteosaamisen kehittäminen

slide20

Projektit

OSAAVAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

- hankkeen keskeisenä tavoitteena on yhdistää valittujen yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä kaupan ja hallinnon yksikön tutkimus- ja kehittämistyö

- tavoitteena on myös pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen

slide21

Projektit

PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELUKONSEPTI MENESTYKSEEN - osallistuva johtaminen ja etäkäyttöpalvelin

- Tavoitteena rakentaa ja sisäänajaa pk-yrityksille uusi ns. osallistavan johtamisen ja kehittämisen palvelukonsepti, joka on helposti saatavilla ja käytettävissä suurellekin joukolle yrityksiä ja ihmisiä.

kaupan ja hallinnon yksik n yhteystiedot
Kaupan ja hallinnon yksikön yhteystiedot
 • Postiosoite: Taka-Lyötyn katu 4, 4.krs, 90150 OULU Käyntiosoitteet: Taka-Lyötyn katu 4, 4.krs, 90150 OULU Kansankatu 47, 2. krs, 90100 Oulu Albertinkuja 20, 90100 Oulu
 • (08) 312 6011, fax (08) 312 6825
 • www.oamk.fi/kaha
 • sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oamk.fi