brandos egzamin ir pupp klausimu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Brandos egzaminų ir PUPP klausimu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Brandos egzaminų ir PUPP klausimu - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Brandos egzaminų ir PUPP klausimu. Saulius Zybartas. Klausimų spektras. artimojo laikotarpio sprendimai dėl egzaminų (tvarkaraštis, 2011 m. egzaminų organizavimo klausimai) 2012 metų brandos egzaminai. - egzaminai nuo 2013 ir vėliau - kokie pokyčiai turi būti įgyvendinti?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Brandos egzaminų ir PUPP klausimu' - shen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klausim spektras
Klausimų spektras
 • artimojo laikotarpio sprendimai dėl egzaminų (tvarkaraštis, 2011 m. egzaminų organizavimo klausimai)
 • 2012 metų brandos egzaminai.

- egzaminai nuo 2013 ir vėliau - kokie pokyčiai turi būti įgyvendinti?

pagrindiniai 2011m be akcentai
Pagrindiniai 2011m. BE akcentai
 • Įvedami kalbų valstybinių brandos egzaminų atsakymų lapai (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių). Unifikuojama atsakymo lapo forma
 • Tų egzaminų, kurių užduotys yra su atsakymų lapais, į NEC vertinimui bus gražinami tik atsakymų lapai
 • Planuojama vienodinti užsienio kalbų vertinimo kriterijus, siekiant geresnio rezultatų palyginamumo
 • Bus atsisakyta įvesčių lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzamine
 • Bus iš anksto žinomos preliminarios egzaminų išlaikymo ribos
 • Skiriamas dėmesys vertintojų mokymui (LT klb., Geogr.)
 • ? “Mažesnio” VBE atsakymo lapus galima bus matyti internete
slide8

1-10

11-100

Išlaikymo riba - 40 proc. bendrojo kurso taškų

Bendrąjį ir išplėstinį kursą skirianti riba

pagrindiniai 2011m pupp akcentai gimtosios kalbos
Pagrindiniai 2011m. PUPP akcentai (gimtosios kalbos)
 • PUPP žodžiu dalies (viešojo kalbėjimo) įvertinimas vykdomas ugdymo proceso metu – mokyklos pačios galės nuspręsti, kaip organizuoti įvertinimą: kaip ir iki šiol skiriant įvertinimui a) kelias dienas, b) pamokų metu, c) renginių ar d) renginių ir pamokų metu)
 • Mokinys arba su mokytojo pagalba galės suformuluoti viešojo kalbėjimo savo potemę. NEC pateiks potemes, kad visiems Lietuvos 10-okams sudėtingumu jos būtų lygiavertės, iš jų mokinys galės vieną pasirinkti arba kartu su mokytoju suformuluoti savo potemę kalbos, literatūros, kultūros tema iš 9-10 klasės ugdymo turinio
pagrindiniai 2011m pupp akcentai lietuvi gimtoji valstybin kalbos
Pagrindiniai 2011m. PUPP akcentai (lietuvių gimtoji /valstybinė kalbos)
 • Keičiamas atskiriems patikrinimo sandams (sudedamosioms dalims), skirtas laikas
 • Keičiasi šių sandų (sudedamųjų dalių) svoriai
 • Keičiama užduotims pateiktų tekstų apimtis
 • Apibrėžta minimali kuriamo rašymo teksto apimtis – 200 žodžių (valstybinei kalbai)
 • 30 proc. užduoties turi sudaryti minimalius reikalavimus tikrinantys punktai. Įvardyta ir minimali PUPP išlaikymo riba
 • PUPP dalis žodžiu nesikeis (valstybinei kalbai)
 • Bus nustatyta pertraukos trukmė
pagrindiniai kei iami dokumentai
Pagrindiniai keičiami dokumentai

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu tvirtinami dokumentai:

 • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (rengiama nauja redakcija);
 • Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo nuostatai (rengiama nauja redakcija);
 • Kalbų įskaitų nuostatai (rengiama nauja redakcija);
 • Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitos nuostatai.

NEC direktoriaus įsakymu tvirtinami dokumentai

 • 17 tvarkų, koreguojamos vertinimo normos ir pan.
 • Keičiamos protokolų formos ir atsakymų lapai (pritaikomos technologijoms)
be ir pupp tvarkara iai
BE ir PUPP tvarkaraščiai

Tvarkaraščių sudarymo principai

 • Prieinamas ir tinkamas visoms kandidatų grupėms
 • Skaidrus, patikimas ir užtikrinantis lygias galimybes

Atsižvelgta į:

 • NEC resursus (žmogiškieji, technologiniai, finansiniai)
 • Minimalų laiką, būtiną kokybiškai atlikti kiekvieną BE organizavimo etapą
 • Praeitų metų situacijos analizę ir pamokas
be ir pupp tvarkara iai 1
BE ir PUPP tvarkaraščiai (1)
 • 2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte A siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. gegužės 30 d., o pabaiga – 2011 m. liepos 28 d. 
be ir pupp tvarkara iai 2
BE ir PUPP tvarkaraščiai (2)
 • 2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte B siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. gegužės 31 d., o pabaiga – 2011 m. liepos 22 d. 
 • Šiame tvarkaraščio projekte siūloma dalį valstybinių brandos egzaminų (užsienio kalbų) organizuoti gegužės mėnesį.
be ir pupp tvarkara iai 3
BE ir PUPP tvarkaraščiai (3)
 • 2011 metų egzaminų tvarkaraščio projekte C siūloma brandos egzaminų sesijos pradžia 2011 m. birželio 6 d., o pabaiga – 2011 m. rugpjūčio 4 d. 
 • Šiame tvarkaraščio projekte siūloma brandos egzaminus organizuoti pasibaigus mokslo metams.
papildomai tvarkara iai aptarti
Papildomai tvarkaraščiai aptarti
 • LAMA BPO posėdyje
 • Diskusijoje su moksleivių parlamentu ir moksleivių sąjunga
 • Susitikimuose su profesinėmis sąjungomis
2012 m brandos egzamin naujov s
2012 m. brandos egzaminų naujovės
 • Bus vykdomas geografijos valstybinis brandos egzaminas
 • Bus įvedamas matematikos atsakymų lapas
be kaitos perspektyvos 2013 metams
BE kaitos perspektyvos2013 metams

NEC (testavimo centro) pozicija pateikiama įvertinant:

 • Taikomų matavimo instrumentų ir skalių spektrą, paskirtį ir galimybes
 • Kokiems sprendimams priimti yra panaudojami atitinkamu matavimo būdu atitinkamoje skalėje gauti rezultatai
 • Atnaujintų bendrųjų programų nuostatas
vbe sprend iam problem spektras
VBE sprendžiamų problemų spektras
 • Sertifikavimas
 • Atranka studijoms (lygios galimybės, skaidrumas)
 • Korupcija
 • Lėšų studijoms (krepšelių) paskirstymas

REIKALAVIMAI VBE

 • Objektyvus
 • Patikimas
 • Skaidrus
 • Validus
matavimo instrumentai objektyvumo skal je
Matavimo instrumentai objektyvumo skalėje

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

VBE

???

vbe 1 mat ematika uk gm fizika
VBE 1 (matematika, uk, gmfizika…)

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

Mažiau diskutuojami obektyvumo požiūriu VBE

vbe 2 lt g
VBE 2 (LT g)

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

VBE subjektyvumą apsprendžia subjektyvaus tipo užduočių svoris teste (užduotyje)

problemos
PROBLEMOS
 • Atnaujintos vidurinio ugdymo programos aktualizuoja kitų gebėjimų ugdymo svarbą (žinių praktinio taikymo, integracinius ir kt.), kuriems įvertinti nepakanka naudojamų instrumentų (popieriaus-pieštuko testo) spektro
 • Objektyvumo, skaidrumo, patikimumo siekis apriboja matavimo instrumentų įvairovės panaudojimą ir skatina peržiūrėti kai kurių egzaminų (pvz., LT) BE matavimo instrumentus .
slide30

SUBJEKTYVU

OBJEKTYVU

Projektai

(BD)

Ese

Atviro atsakymo/ nestruktū-ruoti klausimai

Struktū-ruoti klausimai

Trumpo atsakymo/ sprendimo klausimai

Pasirenka-mojo atsakymo klausimai

KAIP PANAUDOTI VISĄ INSTRUMENTŲ SPEKTRĄ BRANDAI ĮVERTINTI IR SERTIFIKAVIMUI REMIANTIS ATNAUJINTOMIS PROGRAMOMIS?

???

???

2013 m
2013 m.

BE programos ir užduotys pagal atnaujintas VUBP turėtų būti keičiamos minimaliai

BE užduotys rengiamos iš bendrojo ir išplėstinio to dalyko kurso

Ugdymo proceso metu atliktos praktinės užduotys į BE užduotį neperkeliamos, nes tam tarnauja metiniai pažymiai

Palaipsniui užsienio kalboms pereiti prie mokymosi lygių ir kalbėjimo dalies perkėlimu į užduotį - po 2013 m.

Lietuvių kalbos brandos egzaminas rengiamas pagal vieną programą

Įvedamas brandos darbas (3 tipų) – vienas iš galimų 3 pasirinkimų