belasta r tt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Belasta rätt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Belasta rätt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Belasta rätt - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Belasta rätt. Risken för att drabbas av belastningsskada inom industrin är fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem. 85 procent av IF Metalls medlemmar arbetar på arbetsplatser där det finns arbetsuppgifter som kan ge belastningsskador med nuvarande arbetsorganisation.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Belasta rätt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Risken för att drabbas av belastningsskada inom industrin är fortfarande ett stort arbetsmiljöproblem
 • 85 procent av IF Metalls medlemmar arbetar på arbetsplatser där det finns arbetsuppgifter som kan ge belastningsskador med nuvarande arbetsorganisation.
 • Arbetare inom industrin är hårt drabbade av belastningsskador och löper högre risk än många andra yrkesgrupper att drabbas av långa sjukskrivningar och arbetsolyckor som leder till medicinsk invaliditet.
 • Inom tvätten bedöms 7 av 10 kvinnor riskera belastningsskador och 3 av 10 män.
 • Inom både tvätt- och tekoindustrin är risken för att kvinnor ska drabbas dubbelt så hög som för männen.
n gra orsaker
Några orsaker
 • Stressen har ökat

Stress kan bero på flera saker exempelvis snål bemanning, planeringsbrister, litet handlingsutrymme, dåligt ledarskap, ryckighet och för hög arbetstakt.

 • Arbetsintensiteten har ökat

Med arbetsintensitet avses arbetsbeläggningen under dagen, dvs. om personer arbetar hårdare i dag med mindre möjligheter till återhämtning under dagen jämfört med situationen för fem år sedan.

arbetsgupp om belastningsrelaterade problem
Arbetsgupp om belastningsrelaterade problem
 • Avtalsrörelsen 2010
 • Teknikarbetsgivarna – IF Metall
 • Uppdrag

Arbetsguppen ska under 12 månader, med utgångspunkten från relevanta forskningsresultat, arbeta fram en praktisk vägledning för hur de lokala parterna kan arbeta systematiskt med att förebygga belastningsskador inom industrin.

Utöver vägledningen agerar parterna gemensamt genom att genomföra partsgemensamma utbildningar och seminarier.

det h r vill if metall
Det här vill IF Metall
 • Samordna skyddsombudens och förhandlarnas arbete
 • Förhandla fram fler lokala arbetsmiljöavtal
 • Samverka med arbetsgivarna för att skapa användarvänliga verktyg som kan användas för att förebygga belastningsskador
 • Att det genomförs fler riskbedömningar av belastningsskador.
 • Att Arbetsmiljöverket intensifierar sina tillsynsinsatser angående belastningsskador
 • Att det bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete om hur belastningsskador kan förebyggas