co je to multiatribut a jak se vyu v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Co je to multiatribut a jak se využívá? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Co je to multiatribut a jak se využívá?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
shelly-chen

Co je to multiatribut a jak se využívá? - PowerPoint PPT Presentation

51 Views
Download Presentation
Co je to multiatribut a jak se využívá?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Co je to multiatribut a jak se využívá? Zuzana Illková

  2. Co je to multiatribut a kdy se využívá? • Za normálních okolností smí každý atribut obsahovat pouze jeden údaj daného typu. Např. atribut typu Datum smí obsahovat pouze jedno datum. Chceme-li do tabulky zapsat dat několik, musíme k tomu vytvořit odpovídající počet atributů. Je však i jiná možnost: z atributu typu Datum udělat multiatribut - může obsahovat několik údajů téhož typu, je to tedy jakási tabulka v tabulce. • Tuto možnost lze s úspěchem použít např. v evidenci osob, kdy evidujeme i jejich děti: v tabulce si můžete vytvořit atribut Děti, který učiníme multiatributem. Potom můžeme do tohoto atributu zapsat jména jednoho, dvou, nebo více dětí, podle potřeby.

  3. Postup při vytváření multiatributu v tabulce: • Otevření Win Base 6O2 • Vytvoření nové aplikace • Vytvoření tabulky • Zadání jména a typu atributů • Vyplnění tabulky • Prohlížení údajů v multiatributu

  4. Jak postupovat? • Abychom mohli vytvořit multiatribut, musíme použít Win Base 6O2. • V tomto programu si vytvoříme tabulku, ve které se dá vysvětlit, co to je a kdy se používá multiatribut.

  5. 1. • Klikneme na vytvořit aplikaci, zadáme jméno pro novu aplikaci a dáme povel OK.

  6. 2. • Objeví se nám naše aplikace a nabídka, co vše můžeme vytvořit. My si vybereme tabulky a otevřít. Poté klikneme na tabulky a vytvořit.

  7. 3. • Pokud jste provedli kroky podle předchozích dvou bodů, zobrazilo se vám nyní okno (viz. obr.), ve kterém vytvoříte strukturu své nové tabulky. To znamená, že definujete atributy a jejich typy.

  8. 4. • Do prvního odstavce jméno atributu napíšeme Příjmení, Jméno a Děti. Do druhého typ atributu si vybereme Český řetězec (csstring). • Ještě se ale pozastavíme u atributu děti. V pravé části okna zatrhneme multiatribut a lze překročit viz. obr. • Poté souhlasíme s vytvořením tabulky a dáme ji název.

  9. 5. • Nyní si otevřeme naši tabulku a vyplňujeme údaje. Např. pod Příjmení - příjmení, za Jméno - jméno, ale u Dětí to bude trochu složitější. • Označíme si kolonku, do které chceme jména dětí vepsat a zmáčkneme ikonu - otevření okna s hodnotami multiatributu viz. obr.1 • Objeví se nám tabulka, do které děti začneme vpisovat, každé dítě má jeden řádek viz. obr. 2

  10. 6. • Okno potom zavřete pomocí jeho menu. • Všimněte si, že v tabulce je vidět vždy jen první údajv multiatributu viz. obr. • Chcete-li si prohlédnout další, musíte si zobrazit okno výše popsaným způsobem viz. hodnoty složek.