بسمه تعالی
Download
1 / 70

تحليل سوالهاي آزمون چند گزينه ای - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

بسمه تعالی. تحليل سوالهاي آزمون چند گزينه ای. Dr K . Mirzaei. هدف از تحليل سوالهاي آزمون - بررسي تك تك سوالها - و تعيین ميزان دقت و نارسايي هاي آنهاست

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' تحليل سوالهاي آزمون چند گزينه ای ' - shelly-chen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

بسمه تعالی

تحليل سوالهاي آزمون چند گزينه ای

Dr K . Mirzaei

By: Dr K . Mirzae


 • هدف از تحليل سوالهاي آزمون

  - بررسي تك تك سوالها

  - و تعيین ميزان دقت و نارسايي هاي آنهاست

 • در تحليل سوالهاي آزمون ، نقاط قوت و ضعف يك آزمون و كيفيت همه سوالهاي آن تعيين ميشود

 • بنابراين لازم است كه مدرسین ، پس از اجراي هر آزمون ، سوالهاي آن را تحليل كنند و با استفاده از نتايج حاصل به تجديد نظر درآزمون و بهبود كيفيت سوالها براي استفاده هاي بعدي اقدام نمايند.

By: Dr K . Mirzae


انواع آزمون های چند گزینه ای

آزمون هنجار مرجعآزمون ملاک مرجع

By: Dr K . Mirzae


نشانگرها در تحلیل آزمون

 • آزمون هنجار مدار

  • ضریب دشواری

  • ضریب تمیز

 • آزمون معیار مدار

  • ضریب تمیز

 • ضریب همبستگی نقطه ای رشته ای

 • منحنی ویژگی آزمون

 • تحلیل آزمون های عملکردی


مراحل تحلیل سوال

 • اطلاعات مورد نياز براي تحليل سوالهاي يك آزمون :

  1- پاسخهايي هستند كه آزمون شوندگان به هر سوال داده اند

  ( چند نفر گزينه درست را انتخاب كرده اند )

  2- هر يك از گزينه هاي انحرافي چند نفر را به خود جلب كرده است

  3- چند نفر آن را بي جواب گذاشته اند .

By: Dr K . Mirzae


مراحل تحلیل آزمون

 • اطلاعات موجود كه براي تحليل يكي از سوالهاي آزمون و محاسبه شاخصهاي آماري آن سوال ضروري هستند :

  1- تعيين دو گروه قوي (بالا) و ضعيف (پايين) آزمون شوندگان

  2- تعیین نحوه پاسخدهی آنان به گزینه های مختلف سئوال

  ( اطلاعات براي تك تك سوال هاي هر آزمون ضروري هستند )

By: Dr K . Mirzae


تعيين گروههاي بالا و پايين

 • براي تعيين گروههاي بالا و پايين برگه هاي آزمون را به ترتيب نمره اي كه گرفته اند از كوچك به بزرگ مرتب كنيد .

 • بعد از بالاترين نمره شروع كنيد و تعداد برگه هايي را كه مي خواهيد در گروه بالا قرار دهيد انتخاب كنيد

 • و به همين ترتيب از پايين ترين نمره شروع كنيد و تعداد برگه هايي را كه مي خواهيد در گروه پايين قرار دهيد نيز برگزينيد

By: Dr K . Mirzae


گروه بالا

 • A 1 19

 • B 1 18

 • C 0 17

 • D 1 17

 • E 0 16

 • F 1 16

 • G 1 16

 • H 1 15

 • I 0 15

 • J 1 15

 • K 0 14

 • L 1 14

 • M 1 14

 • N 0 13

 • O 0 12

 • P 0 12

 • Q 1 11

 • R 1 10

 • S 0 9

 • T 0 9

.

گروه پایین


 • متخصصان آزمون سازي (از جمله ويتني و سيبرز ، 1970، و نيتكو 1983 ) پيشنهاد كرده اند كه :

 • اگر تعداد كل افرادی كه در آزمون شركت كرده اند (يعني تعداد كل برگه هاي آزمون ) بین 20 تا 40نفر هستند ، 10 برگه بالا و 10 برگه پايين را انتخاب كنيد و كاري به بقيه برگه ها نداشته باشيد .

 • اگر تعداد دانش آموزان 20 نفر يا كمتر است ، برگه هاي آزمون را كلاً به دو دسته بالا و پايين تقسيم كنيد .

 • در شرايط كه تعداد كل آزمون شوندگان بيش از 40 نفر است بهترين رقم براي گروه بالا و پايين 27% كل برگه هاست .

 • اين رقم براي شرايط كه نمرات داراي توزيع بهنجار باشند پيشنهاد شده است ، اما براي آزمونهاي كلاسي هر يك از ارقام 25 تا 33 درصد به عنوان تعداد برگه هاي گروه بالا يا پايين مناسب است .

By: Dr K . Mirzae


گام نخستین : و سيبرز ، 1970، و نيتكو 1983 ) پيشنهاد كرده اند كه :


تحلیل سئوالات آزمون و سيبرز ، 1970، و نيتكو 1983 ) پيشنهاد كرده اند كه :

1- ضریب دشواری

2- ضریب تمیز

3- تحلیل گزینه های انحرافی

By: Dr K . Mirzae


Difficulty index
ضریب دشواری و سيبرز ، 1970، و نيتكو 1983 ) پيشنهاد كرده اند كه : Difficulty Index

تعریف

 • درصدی ازافرادکه به سئوال جواب درست داده اند

 • مطلوب درجه دشواری درآزمون های پیشرفت تحصیلی 7/- 3/ است

سئوال دشوار

سئوال آسان

0

1

By: Dr K . Mirzae


انتخاب های درست گروه بالا+ انتخاب های درست گروه پائین

ضریب دشواری سئوال(P )

=

تعدادافرادگروه بالا + تعدادافرادگروه پائین

100

By: Dr K . Mirzae


7+4 های درست گروه پائین

=0.55

20

گروه بالا

 • A 1 19

 • B 1 18

 • C 0 17

 • D 1 17

 • E 0 16

 • F 1 16

 • G 1 16

 • H 1 15

 • I 0 15

 • J 1 15

 • K 0 14

 • L 1 14

 • M 1 14

 • N 0 13

 • O 0 12

 • P 0 12

 • Q 1 11

 • R 1 10

 • S 0 9

 • T 0 9

7 صحیح 3 غلط

.

گروه پایین

4 صحیح 7 غلط


 • ضریب دشواری عددی بین صفر تا 100 است.

 • تفسیر عدد صفر این است که هیچ‌کس به آن سؤال پاسخ درست نداده و عدد 100 نشانگر پاسخ صحیح کلیه داوطلبان به سؤال است.

 • سطح مطلوب سؤالات چهار گزینه‌ای ضریب دشواری بین 30 و 70 می باشد.

 • ضریب دشواری صفر تا 29 سؤالاتی سخت و نامناسب

 • و ضریب دشواری بین 71 تا 100 آسان و نامناسب

 • قلمداد می شوند.

By: Dr K . Mirzae


بطور كلي : است.

ضريب دشواري بين0.3 تا 0.7 مناسب تر است و بيشترين اطلاعات رابه ما درشاخص تمیز مي دهد

در شرایط ویژه ضریب دشواری فرق می کند

سطح بهينه دشواري :

اندكي كمتر از وسط فاصله بين 1 و سطح موفقيت با حدس زدن است.


مثال: است.

 • براي يك سؤال 4 گزينه اي 0/625 = 0/25+1

  2

 • يك سؤال صحيح غلط 0/75= 0/5+1

  2

 • براي يك سؤال كوته پاسخ 0/5= 0/0+1

  2


Discrimination index
ضريب تميز است. Discrimination Index

تعریف

ضریب تمیز : قدرت سئوال را درتشخیص بین گروه قوی وگروه ضعیف آزمون شوندگان مشخص می کند

یعنی معلوم می نماید که سئوال تاچه اندازه می تواند گروه قوی راازگروه ضعیف تشخیص دهد

By: Dr K . Mirzae


انتخاب های درست گروه پائین است. – انتخاب های درست گروه بالا

D=

تعداد افراد یک گروه (بالا یاپائین)

By: Dr K . Mirzae


7-4 است.

=0.3

10

گروه بالا

 • A 1 19

 • B 1 18

 • C 0 17

 • D 1 17

 • E 0 16

 • F 1 16

 • G 1 16

 • H 1 15

 • I 0 15

 • J 1 15

 • K 0 14

 • L 1 14

 • M 1 14

 • N 0 13

 • O 0 12

 • P 0 12

 • Q 1 11

 • R 1 10

 • S 0 9

 • T 0 9

7 صحیح 3 غلط

.

گروه پایین

4 صحیح 7 غلط


تفسیر شاخص تمیز است.

bad student

Good student

Good student

1

0

-1

bad student

bad student

Good student

سوال بدون توان تميز فراگیر قوی وضعیف

قوه تميز سوال

مناسب است

قوه تمیز سوال نامناسب است

فراگير قوي از فراگير ضعيف بدتر عمل كرده است


مثال: است.

مشخصات پاسخ به يكي از سؤالهاي آزموني با 60 نفر شركت كننده به قرار زير است با توجه به اينكه گزينه صحيح سؤال B بوده است ضريب تمیز اين سؤال را محاسبه نمائيد.

By: Dr K . Mirzaeتفسیرضریب تمیز است.

 • هرقدرضریب تمیزبزرگترباشد قوه تمیزآن سئوال بیشتر هرقدر این ضریب کوچکترباشد قوه تمیزآن کمتراست

 • مثلا : اگرضریب تمیزسئوالی 90/ باشدآن سئوال آزمون شوندگان قوی وضعیف راخیلی خوب ازهم جداخواهدکرد

 • امااگراین ضریب 10/ باشدآن سئوال ازعهده جداسازی دانشجویان قوی وضعیف به خوبی برنخواهدآمد

 • ضریب تمیزصفرحاکی ازاین است که سئوال به هیچ وجه نتوانسته بین گروه قوی وضعیف تمایزقائل شود

By: Dr K . Mirzae


مقادیرمطلوب ضریب تمیز است.

By: Dr K . Mirzae


رابطه ضریب است. تمیز و ضریب دشواری

By: Dr K . Mirzaeمهم است.

باید دقت کنیم که تنها درصورتی ضریب تمیزبه حداکثریا1+می رسدکه ضریب دشواری برابر5/ یعنی درحدوسط باشددرنتیجه سئوالهای خوب یک آزمون

آنهائی هستندکه دارای ضریب دشواری متوسط وضریب تمیزبالائی باشند

By: Dr K . Mirzaeمقدارضریب دشواری چقدراست است. ؟

سئوال مناسب وموردتائید است

بلی

آیا مقدارضریب دشواری بین

70-30 است ؟

آیا ضریب تمیز 30یا

بالاتراست؟

بلی

خیر

خیر

آیا ضریب تمیز 30یا

بالاتراست؟

سئوال باید تجدیدنظر شود

خیر

بلی

سئوال مناسب وموردتائید است

سئوال باید تجدیدنظر شود

By: Dr K . Mirzaeهدف از قرار دادن گزينه ي انحرافي در سؤال ها منحرف کردن آزمون شوندگاني است که جواب درست سؤال را نمي دانند .

بنابراين در صورتي يک سؤال به خوبي عمل مي کند که افراد ضعيف بيشتر از افراد گروه قوي گزينه هاي انحرافي آن سؤال را انتخاب نمايند


در گزینه های انحرافی در سؤال ها منحرف کردن آزمون شوندگاني است که جواب درست سؤال را نمي دانند . قاعده کلی به شرح زیر است :

 • هر گزینه ی انحرافی باید دست کم یک نفرازافراد گروه  ضعیف را به جلب کند

 • واگر هردوگروه قوی و ضعیف را به خود جلب کند ، تعداد افراد گروهضعیف بیشتر ازگروه قوی باشد .

 • بنابراین در صورتی یک سوال به خوبی عمل می کند که افراد گروه ضعیف بیشتر از افراد گروه  قوی گزینه های انحرافی آن سوال را انتخاب نمایند .

 • چنانچه گزینه ی انحرافی خاصی وجود داشته باشد که هیچ یک از افراد گروه قوی وضعیف آن را انتخاب نکرده باشند ، گزینه ی انحرافی مناسبی نیست وباید اصلاح شود .

By: Dr K . Mirzae


تحلیل سوالات آزمون های وابسته به ملاک ( ملاک مرجع )

 • ضریب دشواری و ضریب تمیز به شرحی که گفته شد صرفا برای آزمونهای وابسته به هنجار مناسب است

 • در آزمونهای وابسته به ملاک این ضرایب مورد استفاده ندارند

 • با این حال متخصصان روانسجی معتقدند که محاسبه ضرایب دشواری و تمیز برای این گونه سئوالات نیز مفید است .

 • از طریق مراجعه به این ضرایب است که می توان نحوه ی عمل سئوال ها را بررسی کرد

By: Dr K . Mirzae


 • اصولاٌ در آزمون های وابسته به ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

 • در واقع سوالات این نوع آزمون ها باید ضریب دشواری با مقدار زیاد و ضریب تمییز با عدد کم داشته باشند .

 • یعنی برای دانش آموزان اکثر سوالات آسان و قدرت تمییز آن ها نیز بسیار کم باشد

By: Dr K . Mirzae


تمیز بین  پیش وپس از آموزش ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

 • درآزمون های وابسته به ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی پرسش هایی باید مطرح شود که

  پس از آموزش مطالب ، آسان تر از قبل از آموزش جلوه کنند .

 • تحلیل سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی باید نشان دهد که سوالات امتحان تا چه اندازه تاثیر آموزش را می سنجد

By: Dr K . Mirzae


ضریب حساسیت نسبت به آثار آموزش ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

 • جهت تعیین میزان تاثیر آموزش بدینصورت عمل می کنیم :

  1- اجرای آزمون پیش از آموزش و پس از آموزش

  2- محاسبه ی ضریب دشواری هر سوال برای پیش آزمون وپس آزمون

  3-  محاسبه ی تفاوت ضرایب دشواری هر سوال پیش آزمون وپس آزمون

 • این نوع ضریب تمییز را ضریب تمیز پیش وپس از آموزش می نامند و با D یا S  نشان می دهند .

 • نام دیگر این ضریب ، ضریب حساسیت نسبت به آثار آموزش است

By: Dr K . Mirzae


D ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند. یا S = RA - RB / T

 • RA =  PA تعداد افرادی که پس از آموزش به سوال جواب درست داده اند .

 • RB =  PBتعداد افرادی که قبل از آموزش به سوال جواب درست داده اند .

 • T   تعداد کسانی که هم پیش و هم پس از آموزش به سئوال جوابداده اند

By: Dr K . Mirzae


By: Dr K . Mirzae ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.


تمیز بین حد تسلط و غیر حد تسلط ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

 • از آنجا که آزمونهای وابسته به ملاک دارای یک نمرۀ مرزی برای حد تسلط هستند، مثلاً نمره 85 از 100،

 • بنابراین لازم است معلوم شود که آیا سوالهای آزمون در آن نقطه بین آزمون شوندگان قوی و ضعیف تمیز قائل می شوند یا نه.

By: Dr K . Mirzae


a ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند. : فراگیرانی كه به سؤال پاسخ صحيح داده انداما دركل نمره ي كمترازحد تسلط گرفته اند.

b: فراگیرانی كه به سؤال پاسخ صحيح داده اندو دركل آزمون نيزبه حد تسلط رسيده اند.

c: فراگیرانی كه به سؤال پاسخ غلط داده اند و در كل به حد تسلط نرسيده اند.

d: فراگیرانی كه به سؤال پاسخ غلط داده اند و در كل آزمون به حد تسلط رسيده اند


= ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند. تميزبين حدتسلط وغيرحدتسلط


تمیز بین حد تسلط و غیر حد تسلط ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

 • ضریب تمیز، یعنی D، برابر است با تفاوت بین سطوح دشواری سوال برای کسانی که به حد تسلط رسیده و آنهایی که به حد تسلط نرسیده اند

 • این ضریب تمیز از 1- تا 1+ متغیر است.

 • مقدار مثبت D نشان می دهد که سوال بین کسانی که به حد تسلط رسیده و کسانی که به حد تسلط نرسیده اند تمیز قائل شده است .

 • وقتی که ضریب تمیز سوالی منفی است، نشان دهنده آن است که سوال در جهت خلاف سوالهای دیگر تمیز قائل می شود. چنین سوالی نیاز به بازبینی دارد.

By: Dr K . Mirzae


مسلط ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

6 صحیح 1 غلط (در کل 7 نفر )

 • A 1 19

 • B 1 18

 • C 1 17

 • D 1 17

 • E 0 16

 • F 1 16

 • G 1 16

 • H 1 15

 • I 0 15

 • J 1 15

 • K 0 14

 • L 1 14

 • M 1 14

 • N 0 13

 • O 0 12

 • P 0 12

 • Q 1 11

 • R 1 10

 • S 0 9

 • T 0 9

غیر حد مسلط

6صحیح 7 غلط (در کل 12 نفر )


6 ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

6+1

6+7

= تميزبين حدتسلط وغيرحدتسلط

6

-

=0.395


پايايي آزمون ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

Reliability))

By: Dr K . Mirzae


تعريف ملاک مانند آزمون های پیشرفت تحصیلی ، سوالات آزمون باید به گونه ای باشد که اکثر دانش آموزان در حدود 85  تا 90 درصد ، در صورت تسلط بر درس و آگاهی ، بتوانند به تمام پرسش ها جواب درست بدهند.

پايايي به دقت ،اعتمادپذيري ثبات ،يا تکرار پذيری نتايج آزمون اشاره مي کند.

By: Dr K . Mirzae


رابطه بين روايي و پايايي ازاين قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.

اگر آزموني در هر بار اجرا برروي تعدادي آزمون شونده نتايج مختلفي به دست دهد ، آن آزمون يک آزمون پايا نخواهد بود و در واقع هيچ چيز را به درستي اندازه نخواهد گرفت و اگر يک آزمون چيزي را به درستي اندازه گيري نکند، هيچ اطلاع مفيدي به ما نخواهد داد.

By: Dr K . Mirzae


پايايي شرط روايي است قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.اما روايي براي پايايي ضروري نيست.

By: Dr K . Mirzae


روش هاي تعيين پايايي قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.

1- روش پايايي مصححان

2- روش بازآزمايي

3- روش فرم هاي موازي يا هم ارز

4- روشهاي همساني دروني :

الف- روش دو نيمه کردن آزمون

ب-روش کودر- ريچاردسون

ج-روش ضريب آلفاي کرانباخ

By: Dr K . Mirzae


”ضريب پايايي“ قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.ارقامي از 0تا1راشامل مي شود

هرچه ضريب پاياييكوچك ترباشد،نشان دهنده پايايي كمتر

هر چه اين ضريب بزرگترباشد حاكي از پايايي زيادترآزمون است.

By: Dr K . Mirzae


1 examiners reliability
1 قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.- شاخص پايايي مصححان(examiners reliability)

 • براي تعيين پايايي آزمون هاي تشريحي يا به طور کلي آزمون هاي غير عيني که نمرات آنها تحت تاثير قضاوتمصححان قرار مي گيرد،بايد از دو يا چند مصحح که مستقلا پاسخ هاي آزمون شوندگان راتصحيح مي کنند، استفاده کرد

 • همبستگي بين نمرات مصححان مختلف شاخص پايايي مصححان به حساب مي آيد.( میزان توافق نظر مصححان )

 • نکته : این پایایی مربوط به تصحیح کنندگان برگه های امتحانی است و نباید آن را با پایایی آزمون مربوط به سئوالهای خود آزمون است اشتباه گرفت

By: Dr K . Mirzae


3- فرم هاي موازي يا هم ارز قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.

دو آزمون موازي يا معادل براي يکمطلب يا موضوع تهيه مي کنند

و آنها رادر فاصله زماني کوتاهي به يک گروه واحد از آزمون شوندگان مي دهند.

دو فرم یک آزمون در صورتی هم ارز یا معادلند که :

 • میانگین و واریانس آنها با هم برابر باشد

 • ضریب همبستگی بین نمرات حاصل از اجرای این دو فرم آزمون ، ضریب پایایی آن آزمون به حساب می آید

By: Dr K . Mirzae


روش هاي همساني دروني قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.

 • بر خلاف روشهای قبلی ذکر شده که بر ثبات نتایج آزمون تاکید دارند ، در روش همسانی درونی برهمسانی یا یکنواختی ماده ها یا اجزای تشکیل دهنده یک ازمون تاکید دارد.

By: Dr K . Mirzae


4 1 split halves
روش هاي همساني دروني قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.4- 1- روش دونيمه کردن(split-halves)

 • آزمون مورد نظر را يک بار با گروه واحدي از آزمون شوندگان اجرا مي کنيم و پس از اجرا، آن را به دو نيمه تقسيم مي نماييم .

 • در اين روش بهترين راه دونيمه کردن آزمون اين است که همه سؤال هاي فرد را يک آزمون حساب آوريم و همه سؤال هاي زوج را آزمون ديگريبدانيم .

 • ضريب همبستگي حاصل از نمرات دو نيمه آزمون ضريب پايايي هر يک از دونيمه خواهد بود.

By: Dr K . Mirzae


قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.ميزان رابطه ي دو دسته نمره متعلق به گروه واحدي از آزمون شوندگان را با محاسبه ضريب همبستگي مشخص مي کنند.

 متداول ترين روش تعيين همبستگي ،روش محاسبه ضريب همبستگي پيرسون است.

By: Dr K . Mirzae


براي محاسبه ضريب پايايي کل آزمون ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر فرمول اسپير من – براون قرار مي دهيم.

نتيجه حاصل، ضريب پايايي کل آزمون خواهد بود.

By: Dr K . Mirzae


 • r ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر 11 = ضریب پایایی کل آزمون

 • r 1/2 1/2 = ضریب همبستگی بین نیمه های آزمون

 • مثال: اگر ضریب همبستگی بین دو نیمه های یک آزمون برابر 0/50 باشد ، ضریب پایایی کل آزمون عبارت است از:

  r11 = 2 * 0.50 / 1+0.5 = 0.67

By: Dr K . Mirzae


By: Dr K . Mirzae ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر


روش آلفاي كرونباخ ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر

 • اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمونهايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود.

 • براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد.

By: Dr K . Mirzae


 • مثال : ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر اگر پرسشنامه داراي سه زير مجموعه سوال باشد، به طوري كه واريانس هر زير مجموعه به ترتيب 6 ، 4 و 7  بوده و واريانس كل برابر با 32  باشد، مقدار ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از فرمول ياد شده به صورت زير به دست مي‌آيد:

 • مقدار صفر اين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابليت اعتماد كامل است.

By: Dr K . Mirzae


- روش هاي همساني دروني ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر - روش ضريب آلفاي کرانباخ

اين روش در شرايطي بکار مي رود که:

1- نمرات سؤال ، نه به صورت دوارزشي صفر و يک ،بلکه به صورت چند ارزشي (از 1 تا 5 به صورت کاملا موافق تا کاملا مخالف)تعيين مي شود.

در اين گونه موارداستفاده از KR20 مناسب نمي باشد.

2- زماني که يک آزمون از تعدادي خرده آزمون يا بخش هاي مختلف تشکيل شده است.

By: Dr K . Mirzae


- روش هاي همساني دروني ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر - روش کودر-ريچاردسون

در اين روش آزمون تنها يک بار اجرا مي شود،اما همه ماده هاي آزمون تحليل مي شوند.

این روش برای بررسی همسانی درونی آزمون و تعیین پایایی آزمون استفاده می شود

By: Dr K . Mirzae


محاسبه ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر

پايايي

به روش

کودر – ريچاردسون 20

Kuder –Richardson 20

By: Dr K . Mirzae


- روش هاي همساني دروني ، ضريب همبستگي بين نيمه ها رادر - روش کودر-ريچاردسون

By: Dr K . Mirzae


 • براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد با اين KR21، نيازي به داشتن نسبت پاسخ هاي صحيح و غلط نيست، بلكه در دست داشتن واريانس نمره هاي كل و ميانگين نمرات كفايت مي‌كند.

By: Dr K . Mirzae


 • مثال: آزموني داراي 40 سوال است. اين آزمون به گروهي از دانش آموزان داده شده است. ميانگين نمره هاي آزمون 25 و واريانس كل 26 محاسبه شده است. سطح دشواري سوال ها نيز يكسان است. ضريب قابليت اعتماد اين آزمون را محاسبه كنيد:

By: Dr K . Mirzae


عوامل مؤثر برپايايي آزمون آزمون به گروهي از دانش آموزان داده شده است. ميانگين نمره هاي آزمون 25 و واريانس كل 26 محاسبه شده است. سطح دشواري سوال ها نيز يكسان است. ضريب قابليت اعتماد اين آزمون را محاسبه كنيد:

1- با افزودن برتعدادسؤالات يك آزمون پايايي آن افزايش مي يابد.

2- با متجانس تر وهمگون تر كردن سؤالات يك آزمون ،پايايي آن بيشتر مي شود.

3- با افزودن تعدادي سؤال با ضريب تميز زياد به يك آزمون پايايي آن بالا مي رود.

By: Dr K . Mirzae


4- آزمون به گروهي از دانش آموزان داده شده است. ميانگين نمره هاي آزمون 25 و واريانس كل 26 محاسبه شده است. سطح دشواري سوال ها نيز يكسان است. ضريب قابليت اعتماد اين آزمون را محاسبه كنيد: با افزودن تعدادي سؤال با ضريب دشواري متوسط به يك آزمون پايايي ،پايايي آن افزايش مي يابد.

5- اگر يك آزمون رادرمورد گروهي ازافراد كه ازنظر توانايي مورد سنجش تجانس كمتري با يكديگر دارنداجراكنيم،آزمون پايايي بيشتري نشان خواهدداد.

6- معمولا آزمون هاي سرعت ضريب پايايي بيشتري را نسبت به آزمون هاي قدرت نشان مي دهند.

By: Dr K . Mirzae


ad