U ppl gg
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

U pplägg. Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument Vad gör vi inom folkhälsa? Vad ser vi för behov i framtiden? Vad fungerar/vad fungerar inte/vad saknas det kunskap om?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shelley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
U ppl gg
Upplägg

 • Vad är folkhälsa? Definition och övergripande rekommendationer för hur man bör arbeta

 • Vad ska vi göra inom folkhälsa? Mål och styrdokument

 • Vad gör vi inom folkhälsa?

 • Vad ser vi för behov i framtiden?

 • Vad fungerar/vad fungerar inte/vad saknas det kunskap om?

 • Vad betyder detta för oss i vårt arbete?

 • Nytt folkhälsoavtal från år 2013


Vad r folkh lsa
Vad är folkhälsa?

Hälsa för hela befolkningen (inte individer)

Hälsofrämjande (arbeta med det som är friskt)

Förebygga sjukdomar, skador, problem

”Att sätta in resurser innan det är för sent”


Lokala inriktningsm l
Lokala inriktningsmål:

De lokala inriktningsmålen är:

 • Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar

 • Arbeta för att människor i arbetsför ålder behåller eller förbättrar sin hälsa

 • Äldre personer har god hälsa långt in i ålderdomen

 • Förbättra unga kvinnors hälsa

 • Utveckla omvärldsanalysen kring mångfaldsfrågorna inför 2013


Vad g r folkh lsan i mark
Vad gör folkhälsan i Mark?

 • Barn

 • Ungdomar

 • Unga vuxna

 • Vuxna

 • 65+

Beskrivning av olika insatser för olika åldrar


U ppl gg

Vad gör folkhälsan i Mark?

Bland annat:

Föräldrakurser

Råd och stöd på nätet, www.mark.se/foraldratorget

Föreläsaningar

Stöd till föräldranätverk

Attraktiva föräldramöten


U ppl gg

Vad gör folkhälsan i Mark?

Kost och fysisk aktivitet inom

-idrottsrörelsen

-skolan

-ungdomsmottagningen

Kärlek, självkänsla och relationer 2010-2013

Minska langning av alkohol till minderåriga

Träffar för tonårsföräldrar

Tobaksregler i skolan

Fältarbete där ungdomar är


U ppl gg

Vad gör folkhälsan i Mark?

Fysisk aktivitet på recept

Föreningsstöd

Hälsans stig

Det goda livet (utåtriktat folkhälsoarbete.) 2012 års tema:

fysisk aktivitet


U ppl gg

Vad gör folkhälsan i Mark?

Undersökning och utställning om

levnadsvanor för personer över 65 år

Sociala aktiviteter (bio, lyrik, poesi)

Stöd till pensionärsföreningar och andra frivilligorganisationer

Fysisk aktivitet


U ppl gg

Övrigt folkhälsoarbete:

Folkhälsa i samhällsplaneringen; Marks översiktsplan

Arrangera folkhälsoutbildningar/seminarium för förtroendevalda

och tjänstemän

Undersökningar (genomförande, analys, spridning)

Skolelevers drogvanor, Ungdomsundersökningen, Hälsa på lika villkor

Utredningar

Omvärldsbevakning


Framtida utmaningar f r det lokala folkh lsoarbetet
Framtida utmaningar för det lokala folkhälsoarbetet

 • Folkhälsan är generellt bra men det finns en ojämlikhet i hälsa

 • Utbildning och sysselsättning viktiga faktorer för att få ett gott liv

 • Insatser för unga vuxna

 • Psykisk ohälsa

 • Hög alkoholkonsumtion

 • Etablering på arbetsmarknaden


Vad fungerar
Vad fungerar?

 • Föräldrastödsprogram

  Evidens? Effektutvärderingar?

 • Drogförebyggande arbete genom att minska tillgången till alkohol, tobak, narkotika

  Bäst evidens för höga priser, begränsad försäljning i handel/restaurang för tobak och alkohol, motarbeta langning, motarbeta rattonykterhet

 • Fysisk aktivitet på recept

 • Skadeförebyggande insatser äldre


Vart hittar vi tveksamma resultat omr den d r det saknas kunskap
Vart hittar vi tveksamma resultat/områden där det saknas kunskap?

Vad fungerar inte:

 • Kampanjarbete generellt, punktinsatser.

  Kan dock användas för att lyfta särskilda frågor vid vissa tillfällen

 • Insatser för att påverka beteenden, dock viktigt att ha kunskap om hälsofrågor (alkohol, tobak, kost etc.)

  Kunskap saknas vad gäller:

 • Arbetsmarknadsinsatser, vad fungerar?

  Förbättrad kvalitet i skolan (skolverket, forskning om lärande: kvalitet på utbildningen, social och relationskompetens, bemötande, skoltrivsel, lugn och ro, höjd lärarstatus, sluta omorganisera


Vad betyder detta f r v rt arbete
Vad betyder detta för vårt arbete? kunskap?

 • Fortsatt arbete med föräldrastöd (långsiktig implementering + uppföljning

 • Fysisk aktivitet

 • Drogförebyggande insatser

 • Verksamhet för personer över 65 år (sociala aktiviteter, föreningsbidrag)


V ra f ruts ttningar f r att n dit
Våra förutsättningar för att nå dit kunskap?

 • Bli bättre på att avgränsa oss (färre insatser, bättre uppföljning på de insatser vi har)

 • Arbeta för att påverka de ”stora frågorna”:

  Skola, sysselsättning, insatser i tidigt skede

 • Vi måste arbeta långsiktigt


Nytt folkh lsoavtal med v stra g taland fr n r 2013
Nytt folkhälsoavtal med Västra Götaland från år 2013 kunskap?

 • Tydligare formulerade mål från VG

 • Gemensamt uppföljningssystem

 • Fortsatt stort fokus på goda uppväxtvillkor för barn och unga


ad