slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘEDSTAVY PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘEDSTAVY

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
shelley-madden

PŘEDSTAVY - PowerPoint PPT Presentation

140 Views
Download Presentation
PŘEDSTAVY
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PŘEDSTAVY

 2. Představy • při vnímání lidí, předmětů a jevů, vzniká v našem vědomí „obraz“, který si i po čase můžeme představit • představa je psychický proces, který představuje předmět nebo děj, který v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly, ale už někdy působil

 3. Představy • představy vycházejí z vnímání a paměti • představy v nás vyvolávají city, které jsme prožili při vnímání • jsou konkrétní, zachycují skutečné předměty a jevy, ale jsou méně jasné, útržkovité a nestálé, jsou chudší na detaily • obsahem se představa shoduje s vjemem

 4. Druhy představ 1) představy vzpomínkové (představy paměti) • vycházejí z toho co jsme prožili v minulosti 2) Představy v nových podobách = fantazie - obrazy toho, co jsme doposud neprožili

 5. Vzpomínkové představy • představit si můžeme zážitky (cestování, sledování filmu) i vnitřní pocity (představa pocitů při čekání na ošetření zubů) • jsou to zážitky, které se vybavují v té podobě , jak jsme je vnímali

 6. Dělení vzpomínkových představ • jedinečné představy – představa určitého konkrétního předmětu / vlastní matka, šaty, byt…/ • obecné představy –schematické – obecné představy předmětů / nějaký pes, nějaký dům…- nic konkrétního /

 7. Typy představ • dovedeme si představit to co jsme vnímali pomocí smyslů • zraková představivost – snadno si představíme schémata, obrázky, mapy • sluchová představivost • pohybová představivost

 8. Cvičení • vyzkoušejte si své smyslové představy. U každého z následujících úkolů si vyvolejte danou představu a pak určete o jakou představu jde (zrakovou, chuťovou…) • tvář maminky • pomněnka

 9. Cvičení • Hlas zvonů • Dotyk ledu • Chuť čokolády • Šum větru • Vůni zubní pasty • Pohlazení sametu • Teplo vody

 10. Asociace představ • Asociace = spojování představ, jedna představa vyvolává druhou a ta pak třetí na podkladě předchozí zkušenosti • takže při představě jednoho vjemu se přidávají další, až vznikne celý řetězec představ

 11. Cvičení • ke každému z uvedených slov napište, co vás při přečtení slova okamžitě napadne. Mohou to být i celé věty. • neděle • pošta • sýkorka • obvaz hlavy

 12. Medvěd Tráva Biftek Vosa Nemocnice Láska Led Šunka Cvičení - asociace

 13. Změny FF při vyvolávání představ • představy vyvolávají změny fyziologických funkcí • představa něčeho příjemného vyvolá uklidnění • představa nepříjemných věcí vyvolává neklid, bušení srdce, zvýšení TK, tachypnoe

 14. Zdroj • PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0. • ČECHOVÁ, Phdr.věra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro střední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92. • ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; ČECHOVÁ, Phdr. Věra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.