Orehoved havn p falster
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

orehoved Havn på falster. PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO. Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Havne tilbyder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Orehoved havn p falster

orehoved Havn på falster

PRODUKTIONSSTED

FOR NY STORSTRØMSBRO


Guldborgsund kommune og guldborgsund havne tilbyder
Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Havne tilbyder

 • Et funktionsdygtigt areal på 8 ha med en optimal beliggenhed i Storstrømmen ved Orehoved Havn med direkte udskibningsfaciliteter fra produktionsstedet og plads til betonværk m.m.

 • Et teknisk egnet havneareal med gode besejlingsforhold, der kan håndtere de produktionsmetoder, der er forudsat i skitsedesignet

 • Et areal, der kan forsynes med nødvendig el og vand samt afledning af spildevand

 • Et areal med optimal tilgængelighed via en ny omfartsvej syd om Orehoved by til Orehoved Havn


Guldborgsund kommune og guldborgsund havne tilbyder1
Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Havne tilbyder

 • Et areal på op til 20 ha med plads til skurby, opholdsarealer, lagerplads, parkeringspladser m.m.

 • Et havneanlæg der ikke skal fjernes efter anlæg af ny Storstrømsbro og nedrivning af gammel Storstrømsbro

 • Et havneanlæg der efterfølgende kan anvendes i forbindelse med udvikling af Orehoved Havn til en regional erhvervshavn

 • Et areal tæt på Business Park Falster og Sydmotorvejen


Orehoved havn den optimale placering af produktionssted

Orehoved Havnden optimale placering af produktionssted


Produktionssted
Produktionssted

Der kan tilvejebringes et 8 ha stort produktionssted i forlængelse af Orehoved Havn med:

 • Optimal beliggenhed i Storstrømmen

 • Vanddybde på 8-10 meter

 • Gode besejlingsforhold

 • Ca. 400 meters afstand til linjeføring for ny Storstrømsbro

 • God afstand til boliger


Forsyning
Forsyning

Vandforsyning

 • Produktionsstedet kan forsynes med de nødvendige mængder vand i anlægsfasen. Det skønnes, at der bliver behov for i alt 100.000 m3 vand. Vandværket har kapacitet ti 25m3 i timen.

  Strømforsyning

 • Produktionsstedet kan forsynes med den nødvendige strøm i anlægsfasen. Det skønnes, at der bliver behov for i alt 680.000 kWH over 2 år. Seas leverer strøm til produktionsstedet.


Naturunders gelser tilg ngelig viden
Naturundersøgelser - tilgængelig viden

Der er i perioden 2010-2011 i forbindelse med en igangsat VVM-undersøgelse af en udvidelse af Orehoved Havn foretaget en række naturundersøgelser med henblik på at skabe den nødvendige dokumentation for en havneudvidelses eventuelle påvirkning af naturen i området omkring Orehoved Havn indeholdende:

 • Fugle-tællinger – rastende fugle

 • Kortlægning af ynglefugle

 • Sæl-tællinger

 • Kortlægning af flagermus

 • Øvrige beskyttede arter (bilag IV)

 • Kortlægning af muslingebanker, ålegræs og anden bundvegetation

  Guldborgsund Kommune kan stille disse informationer til rådighed for Vejdirektoratet i forbindelse med VVM-undersøgelsen.


Ny omfartsvej til produktionssted

Ny omfartsvej til produktionssted

Guldborgsund Kommune tilbyder at planlægge en ny omfartsvej syd om Orehoved by til produktionsstedet.


Areal til skurby parkering lager m m

Areal til skurby, parkering, lager m.m.

Guldborgsund kommune kan planlægge for et areal på op til 20 ha tæt på produktionsstedet, med plads til bl.a. skurby, parkering, opholdsarealer, lagerplads, servicefaciliteter m.m.


Produktionsstedet skal ikke fjernes

Produktionsstedet skal ikke fjernes

Guldborgsund Havne er interesseret i at overtage produktionsstedet efter anlægsfasen. Produktionsstedet ønskes anvendt i forbindelse med udviklingen af Orehoved Havn som en fremtidig regional erhvervshavn.


Fremtidig regional erhvervshavn

Fremtidig regional erhvervshavn

Guldborgsund Havne er i gang med udvikling af Orehoved Havn fra en mindre lokal havn, til en fremtidig større regional erhvervshavn, der tilbyder maritime løsninger til hele Sydsjælland og Lolland-Falster. I det perspektiv er en havneudvidelse nødvendig.


T t p business park falster og sydmotorvejen

Tæt på Business Park falsterog Sydmotorvejen

Produktionsstedet er placeret 7 km fra Business Park Falster tæt på Sydmotorvejen, der råder over arealer til under-leverandører, samt Transportcenter Cargo Syd der råder over servicefaciliteter og er godkendt til modulvogntog.