liturgie ds k harmannij n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liturgie ds. K. Harmannij PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liturgie ds. K. Harmannij

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Liturgie ds. K. Harmannij - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Liturgie ds. K. Harmannij. Psalm 86: 3, 5 Exodus 12 : 1 - 11 Psalm 149: 1, 2, 3 HC Zondag 25: Opwekking 753: Gezang 107: 1 Psalm 86: 4, 7 Gezang 182D: Amen. Welkom in deze dienst. Voorganger : ds. K. Harmannij. Mededelingen kerkenraad. Diensten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liturgie ds. K. Harmannij' - shelby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liturgie ds k harmannij
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

welkom in deze dienst
Welkom in dezedienst
 • Voorganger: ds. K. Harmannij
mededelingen kerkenraad
Mededelingenkerkenraad

Diensten

09:30 voorganger: ds. K. Harmannij

16:30 voorganger: ds. K. Harmannij

De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

Als herinnering: Volgende week zal in de ochtenddienst br. S. Vonk worden bevestigd in het ambt van diaken.

deze week zijn jarig
Deze week zijnjarig:

17 augustus: Lonneke Anholts

zr Paula de Groot-Rupke

br Gerrit Oosterhuis

18 augustus: br Gert-Jan Lenting

19 augustus: br Arjan Borst

20 augustus: br Cor van der Velden

21 augustus: Ilse Heres

22 augustus: Bart Nelemans

Tobias Sytsma

23 augustus: br Cees Hoogland

liturgie ds k harmannij1
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij2
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij3
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

psalm 86 3 5
Psalm 86: 3, 5
 • 3
 • Allen die als goden blonken
 • zijn bij U in 't niet gezonken.
 • Niets kan bij uw werk bestaan.
 • Heel de wereld roept U aan.
 • Alle volken komen samen,
 • die Gij schept en roept bij name,
 • buigen voor uw zetel neer,
 • brengen uwen naam de eer.
psalm 86 3 51
Psalm 86: 3, 5
 • 5
 • Gij zijt groot en zeer verheven,
 • Gij doet wondren aan ons leven.
 • Gij zijt God, ja Gij alleen,
 • goedertieren om ons heen.
 • Heer, Gij hebt mij aangenomen,
 • mij weer tot het licht doen komen
 • uit de diepten van de dood.
 • Ja, uw goedheid is zeer groot.
liturgie ds k harmannij4
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij5
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij6
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

psalm 149 1 2 3
Psalm 149: 1,2,3
 • 1
 • Halleluja! Gij, volk des HEREN,
 • zing een nieuw lied om Hem te eren.
 • Zing voor de HEER met alle vromen
 • die juichend samenkomen.
 • Israël, geef uw Maker eer.
 • Sion, zing: Koning is de HEER.
 • Dans op uw lied met blij refrein
 • bij luit en tamboerijn.
psalm 149 1 2 31
Psalm 149: 1,2,3
 • 2
 • De HEER heeft in zijn volk behagen,
 • Hij kroont met heil wie naar Hem vragen.
 • Dat vromen juichen, zich verblijden,
 • ook ’s nachts zijn naam belijden.
 • In de HEER zijn zij dan verheugd,
 • ’t loflied klinkt tot Hem op met vreugd.
 • Hun sterke hand voert onvervaard
 • een scherp tweesnijdend zwaard.
psalm 149 1 2 32
Psalm 149: 1,2,3
 • 3
 • Zo zal Gods volk zich recht verschaffen,
 • het zal zich wreken, volken straffen,
 • hun koningen en vorsten vinden,
 • met sterke boeien binden.
 • Dan wordt toch, naar ’t beschreven recht,
 • tegen hen het geding beslecht.
 • De luister van Gods volk keert weer,
 • geprezen zij de HEER.
liturgie ds k harmannij7
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij8
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

hc zondag 25
HC Zondag 25

BEELDEN OKÉ, MAAR JIJ DOET MEE!

Rituelen in het OT:

- buiten het normale dagelijks patroon

- je doet er persoonlijk aan mee

- het vraagt een bepaalde inspanning

Doop en avondmaal:

- dagelijkse dingen, zonder inspanning!

- het gaat nog meer om jou persoonlijk

liturgie ds k harmannij9
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

opwekking 753
Opwekking 753
 • Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
 • in Uw tegenwoordigheid;
 • kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer,
 • met al mijn tranen en mijn strijd.
 • Ik geef wat ik heb,
 • houd niets apart,
 • open voor U mijn hart.
opwekking 7531
Opwekking 753
 • Refrein:
 • Als een liefdeslied is hier mijn leven
 • een melodie van vreugde en pijn.
 • En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
 • een symfonie voor U mag zijn;
 • een symfonie voor U mag zijn.
opwekking 7532
Opwekking 753
 • Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
 • omgeven door Uw majesteit;
 • leg ik alles, Heer, in Uw handen neer,
 • in zwakheid en gebrokenheid.
 • Geef ik wat ik heb,
 • houd niets apart,
 • open voor U mijn hart.
opwekking 7533
Opwekking 753
 • Refrein:
 • Als een liefdeslied is hier mijn leven
 • een melodie van vreugde en pijn.
 • En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
 • een symfonie voor U mag zijn;
 • een symfonie voor U mag zijn.
opwekking 7534
Opwekking 753
 • Ik geef wat ik heb,
 • houd niets apart,
 • open voor U mijn hart.
opwekking 7535
Opwekking 753
 • Refrein:
 • Als een liefdeslied is hier mijn leven
 • een melodie van vreugde en pijn.
 • En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
 • een symfonie voor U mag zijn;
liturgie ds k harmannij10
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij11
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

gezang 107 gz29 1
Gezang 107, Gz29: 1
 • 1
 • Ere zij aan God, de Vader,
 • ere zij aan God, de Zoon,
 • eer de Heilge Geest, de Trooster,
 • de Drie-eenge in zijn troon.
 • Halleluja, halleluja,
 • de Drie-eenge in zijn troon!
liturgie ds k harmannij12
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij13
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij14
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

psalm 86 2 3 4
Psalm 86: 2, 3, 4
 • 4
 • Leer mij naar uw wil te handlen,
 • laat mij in uw waarheid wandlen.
 • Voeg geheel mijn hart tezaam
 • tot de vrees van uwen naam.
 • HEER mijn God, ik zal U loven,
 • heffen 't ganse hart naar boven.
 • Ja, uw naam en majesteit
 • loof ik tot in eeuwigheid.
psalm 86 4 7
Psalm 86: 4,7
 • 7
 • Laat mij leven voor uw ogen,
 • sterk uw knecht door uw vermogen.
 • Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
 • die U dient van jongs af aan.
 • Toon uw hulp mij door een teken,
 • dat mijn vijanden verbleken,
 • als zij zien dat Gij het zijt,
 • die mij troost en mij bevrijdt.
liturgie ds k harmannij15
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

liturgie ds k harmannij16
Liturgie ds. K. Harmannij

Collecte: Diaconie

Psalm 86: 3, 5

Exodus 12: 1 - 11

Psalm 149: 1, 2, 3

HC Zondag 25:

Opwekking753:

Gezang 107: 1

Psalm 86: 4, 7

Gezang 182D: Amen

wij gaan trouwen
Wij gaan trouwen!

Dit vieren we graag met God en met jullie, je bent dan ook van harte welkom om samen met ons een zegen te vragen over ons huwelijk op zaterdag 23 augustus, om 15:30 aan de Oosterweg 265 in Wijchen.

Wie weet tot dan! 

Mirjam de Leur en Mattijn van Leur

wij gaan trouwen1
Wij gaan trouwen!

Dit vieren we graag met God en met jullie, je bent dan ook van harte welkom om samen met ons een zegen te vragen over ons huwelijk op zaterdag 23 augustus, om 15:30 aan de Oosterweg 265 in Wijchen.

Wie weet tot dan! 

Mirjam de Leur en Mattijn van Leur