trama n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TRAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

TRAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

TRAMA. TRANSITOLIIKENTEEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET -TIETOKONEMALLI (TRAMA 1-2) TULOKSIA 2008. TRAMA 1 - 2 / Tavoitteet ja sisältö. TRAMA 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRAMA' - shel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trama
TRAMA

TRANSITOLIIKENTEEN

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

-TIETOKONEMALLI

(TRAMA 1-2)

TULOKSIA 2008

trama 1 2 tavoitteet ja sis lt
TRAMA 1 - 2 / Tavoitteet ja sisältö

TRAMA 1

  • Projektissa tuotettiin strateginen työkalu kauttakulkuliikenteen tavarakuljetusten kokonaistaloudellisten ja kuljetusketjukohtaisten taloudellisten vaikutusten arviointiin, seurantaan ja analyysiin
  • Sis. vaikutukset Suomenkansantalouteen / suomalaisten osalta
  • Lisäksi venäläisten yritysten saamat tulot Suomen transitosta ovat huomattavat (mm. tiekuljetukset, logistiikkatoiminnot).
  • 2 mallia:
   • Kokonaistaloudelliset vaikutukset laskeva malli
   • Reittivertailumalli
  • Tulosraportti 2007
 • TRAMA 2
  • Vuoden 2007 tietojen päivitys malliin / Tulosraportit 2008 ja 2009
  • TRAMA –reittivertailumallin ja kokonaismallin jatkokehittäminen (laskentatavat, yksikkötulot ja kustannukset, toimintojen kehittäminen)
trama transitoliikennemallin k ytt kohteet
TRAMA – Transitoliikennemallin käyttökohteet
 • Kotimaisuusaste
 • Liikenteen rakenne
 • Liikennemäärät
 • Kuljetusreitit
 • Kuljetusmuodot
 • Kauttakulkuliikenteeseen liittyvät liiketoiminnot

TRANSITOLIIKENNEMALLIN KÄYTTÖKOHTEITA

 • Kauttakulkuliikenteen

kokonaistaloudellisten

vaikutusten seuranta

 • Kuljetusketjukohtaisten

taloudellisten vaikutusten

seuranta

 • Suomelle koituvien taloudellisten hyötyjen arviointi
 • Suomen työllisyysvaikutusten arviointi
 • Suomen näkökantojen esittäminen
 • Investointien ja infrastruktuurihankkeiden hyöty-/kustannusarviointi transiton osalta
 • Mahdollisten kauttakulkuliikenteeltä perittävien liikennemaksujen tason tai tarpeen määrittäminen
 • Eri kuljetusmuotojen ja aluetaloudelliset erillistarkastelut jne.
slide4

TRAMA 1 ja 2 – Ohjausryhmä ja toteuttaja

PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ

 • Liikenne- ja viestintäministeriö, Jari Gröhn, Pj
 • Merenkulkulaitos, Taneli Antikainen ja Jouko Vuoristo
 • Kymenlaakson liitto, Riitta Kallström
 • Keski-Pohjanmaan liitto, Jussi Rämet
 • VR Cargo, Päivi Minkkinen ja Ilkka Seppänen
 • Ratahallintokeskus, Timo Välke
 • Kotkan satama, Kimmo Naski
 • Kokkolan satama, Torbjörn Witting
 • Helsingin satama, Heikki Lampinen
 • Haminan satama, Esa Eerikäinen ja Seppo Herrala
 • Suomen kuljetus- ja Logistiikka SKAL Ry, Antti Seppälä
 • Tiehallinto, Jarmo Joutsensaari

PROJEKTIN TOTEUTTAJA

Sito -yhtiöiden projektiryhmä:

 • Ilkka Salanne (projektipäällikkö)
 • Teuvo Leskinen
 • Pekka Saarto
 • Marko Tikkanen
trama transitoliikenteen p virrat
TRAMA – Transitoliikenteenpäävirrat

TRANSITOLIIKENTEEN PÄÄVIRRAT SUOMESSA1990- JA 2000-LUVUILLA

Kuiva bulk Break bulk Suuryksiköt Henkilö- ja pakettiautot Kemikaalit Trans-Siperian radan kuljetukset

trama transitoliikennemallin sis lt
TRAMA – Transitoliikennemallin sisältö
 • TRANSITOLIIKENNEMALLIEN LÄHTÖTIEDOT
 • Perustiedot
 • Liikennemäärät tavaralajeittain
 • ja satamittain (MKL)
 • TSR –radan liikenne
 • ja lento-/autotransito
 • Ohjaavat tiedot (vuosi 2005)
 • Kuljetusreitit
 • Yksikkökustannukset ja -tulot
 • Kotimaisuusasteet
 • Lastityypit (malli laskee tavaralajeista)
 • Logistiikka- ja kuljetustoiminnot
 • eri tavaralajien kuljetusketjuissa
trama transitoliikennemallin sis lt1
TRAMA – Transitoliikennemallin sisältö
 • KOKONAISVAIKUTUKSET LASKEVA
 • MALLI TUOTTAA
 • Yksityiset myyntitulot
 • Väylätulot
 • Väyläkustannukset
 • Ulkoiset kustannukset
 • Arvonlisäyksen
 • Työllisyysvaikutukset
trama transitoliikennemallin sis lt2
TRAMA – Transitoliikennemallin sisältö
 • REITTIVERTAILUMALLISSA
 • KÄYTTÄJÄ VALITSEE
 • Kuljetuksen määrän
 • Kuljetusketjuvaihtoehdon
 • Kuljetusreitin
  • satamat, määränpää, raja-asema
 • Kotimaisen tai ulkomaisen kuljetuksen ja huolinnan
 • Kuljetusmuodon
 • Arvonlisälogistiikan mukanaolon
 • Kahden vaihtoehdon vertailu
 • REITTIVERTAILUMALLI TUOTTAA (€/auto tai €/t)
 • Myyntitulot
 • Väylätulot
 • Väyläkustannukset
 • Ulkoiset kustannukset
slide14

TRAMA – Tulokset

TRANSITOLIIKENTEEN KOKONAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET VUOSINA 2005, 2006 JA 2007 (MILJOONAA €/VUOSI)

slide15

TRAMA – Tulokset

TRANSITOLIIKENTEEN KOKONAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET VUOSINA 2005, 2006 JA 2007

slide16

TRAMA – Tulokset

TRANSITOLIIKENTEEN KOKONAISTALOUDELLISET VAIKUTUKSET VUOSINA 2005, 2006 JA 2007

trama transitoliikennemallin sis lt3
TRAMA – Transitoliikennemallin sisältö
 • Transiton taloudellisten vaikutusten
 • vuosittaista vaihtelua selittävät
 • Kokonaisliikennemäärä ja kuljetusreitit
 • Liikenteen rakenne: tavaralajit ja lastityypit
 • Tie- ja merikuljetusten kotimaisuusaste eri lastityypeillä
 • Eri tavaralajien yksikkötulot ja yksikkökustannukset

(eri osissa kuljetusketjua)

 • Arvonlisälogistiikan ja logistiikkatoimintojen määrä

eri lastilajien kuljetusketjuissa

slide21

TRAMA – Tulokset

ESIMERKKI KOTIMAISUUSASTEEN TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA REITTIVERTAILUMALLILLA LASKETTUNA

kiitoksia lis tietoja projektista antavat

TRAMA – Lisätiedot

KIITOKSIA!LISÄTIETOJA PROJEKTISTA ANTAVAT
 • Yli-insinööri Jari Gröhn

Liikenne- ja viestintäministeriö

puh. 040 581 6787

sähköposti:

jari.grohn@mintc.fi

 • Johtava konsultti Ilkka Salanne

Sito -yhtiöt

puh. 040 821 4883

sähköposti: ilkka.salanne@sito.fi