slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skyddsombuds- utbildning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skyddsombuds- utbildning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Skyddsombuds- utbildning - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Skyddsombuds- utbildning. Syftet. grundläggande kunskaper om arbetsmiljö förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor skapa nätverk med andra skyddsombud. Mål. känna till ditt uppdrag göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö vara aktiv i arbetsmiljöarbetet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skyddsombuds- utbildning' - sheila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syftet
Syftet

grundläggande kunskaper om arbetsmiljö

förutsättningar att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor

skapa nätverk med andra skyddsombud

slide3
Mål

känna till ditt uppdrag

göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö

vara aktiv i arbetsmiljöarbetet

samverka med arbetsgivaren

regelverket
Regelverket

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljöverkets författningssamling, föreskrifterna

Kollektivavtal

samverkan
Samverkan

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska:

informera

utreda

undersöka

vidta åtgärder

organisera rehabilitering

Arbetstagaren ska:

medverka

följa föreskrifter

delta i genomförandet

använda skydd

underrätta om fara

visions uppdrag och befogenheter
Visions uppdrag och befogenheter

Övning

1. Gör en inventering avskyddsombudets uppgifter

2. Stäm av ”listan” med - AMLs skrivningar- Uppdragshandlingen för Skyddsombud- Visions mål

skyddsombudets befogenheter
Skyddsombudets befogenheter

6 Kap AML

Arbetsmiljöförordningen

arbetsmilj ansvaret inneb r att
Arbetsmiljöansvaret innebär att

Förebygga

Planera

Utreda och kartlägga arbetsmiljörisker

Arbetsanpassning och rehabiliteringsverksamhet

delegering av arbetsmilj uppgifter
Delegering av arbetsmiljöuppgifter

Självständigställning

Befogenheter

Kompetens

Behov

Skriftlig

Återföring

slide11

Fullmäktige

  • Styrelse
  • Nämnd
  • VD
  • Förvaltningschef
  • Avdelningschef
  • Verksamhetschef
arbetsmilj ansvar p min arbetsplats
Arbetsmiljöansvar på min arbetsplats

Reflektion

Gör en egen reflektion:

Finns det brister i de arbets-miljöuppgifter som delegerats?

Ska Vision/jag ställa krav utifrån lagstiftningen?

Om jag inte vet – vad ska jag göra när jag kommer hem?

Skriv ner dina beslut i handlings-planen

samverkan i den l pande verksamheten
Samverkan i den löpande verksamheten

Samverkansgrupper

Arbetsplatsträffar

Utvecklings- och medarbetarsamtal

arbetsmilj i samverkan
Arbetsmiljö i samverkan

Olika förutsättningar beroende på lokala avtal och lagstiftning

Ge exempel på hur samverkan enligt AML kan ske:

med samverkansavtal

utan samverkansavtal

riskhantering
Riskhantering

Vad är en risk?

Varför undersöka risker?

riskhanteringens sju steg
Riskhanteringens sju steg

Vad är risken?

Hur farlig är den?

Vad får det för konsekvenser om vi gör eller inte gör något?

Hur hanteras de olika riskerna?

Gör en plan?

Genomför

Följ upp

det sker en olycka p arbetsplatsen
Det sker en olycka på arbetsplatsen

Övning

…vad gäller nu?

Ta med hjälp av lagstiftning mm reda på:

vad gäller för arbetsgivaren

vad gäller för den skadade

vad gäller för dig som skyddsombud

anm l arbetsskador f rdolyckor d dsfall sjukdom och allvarliga tillbud
Anmäl arbetsskador, färdolyckor dödsfall, sjukdom och allvarliga tillbud

Anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan via samma webbplats

Arbetsgivare anmäler, www.anmalarbetsskada.se

Samråda med skyddsombud – kopia

- Kopior skrivs ut vid anmälan, men kan också begäras i efterhand från Arbetsmiljöverket

Den skadade/anhöriga vid dödsfall begär själv ersättning från försäkringen

Försäkringskassan utreder och lämnar besked om ev. ersättning och i vilken form. Beslutet kan överklagas

framst llan till av enligt kap 6 6a aml
Framställan till AV enligt Kap 6:6a § AML

Tydlig rubricering

Kort bakgrundsbeskrivning

Tydlig bristbeskrivning

Beskriv riskerna (konsekvenser för at)

Åtgärdskrav för arbetsgivaren

Hänvisning till lagstöd, AML/AFS

Kopia till AV/arbetsgivaren

att l sa en arbetsmilj fr ga
Att lösa en arbetsmiljöfråga

Övning

Arbeta i grupper med olika arbetsmiljöfrågor

Uppgiften är att

Göra en problemanalys

Göra ett förslag till agerande

Vilka åtgärder kräver du?

Vilket lagstöd och ev annat stöd har du?

Vilket stöd och agerande har/ger/kräver Vision?

På vilket sätt synliggör du Visions arbete?

Dokumentera noga då era förslag ska delges alla deltagare

inspektion
Inspektion

Inspektion

Inspektionsmeddelande

Om man inte åtgärdar bristerna

Föreläggande – förbud

Vite

Straff

Överklagande

skyddsansvar straffansvar
Skyddsansvar Straffansvar

Förebyggande arbetsmiljöåtgärder I efterhand fastställa vem som ska hållas ansvarig för olycka /tillbud

att driva ett arbetsmilj rende
Attdrivaettarbetsmiljöärende

Övning

Görtillsammans i gruppenupp en kortchecklistaförhurVision skadriva en arbetsmiljöfråga.

Dokumenteraför din egen del i handlingsplanen – vadbehöver du göranär du kommer hem?

slide27

Ett enda förslag till

en enda förbättring av arbetsmiljön från

ett enda skyddsombud eller arbetsledare som leder till att

en enda arbetstagare undgår

en enda arbetsskada,

är ovärderlig för individen,

gynnar arbetsgivaren och är

en samhällsinsats

Maria Steinberg, ”Skyddsombudsrätt Samverkan, ansvar och tillsyn” (1995).