slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cars: a safe on wheels? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cars: a safe on wheels?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 49
sheila-odom

Cars: a safe on wheels? - PowerPoint PPT Presentation

131 Views
Download Presentation
Cars: a safe on wheels?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cars: a safe on wheels? 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 NOTIFIED BODY n° 1134 Cars: a safe on wheels? FOD BIZ – Week van de integrale veiligheid Alain Verhoyen 2011/06/29 vzw ANPI asbl

 2. Agenda • Statistieken • Organisationele maatregelen • Mecanische systemen • Elektronische systemen

 3. Statistieken

 4. Statistieken

 5. Statistieken

 6. Statistiques

 7. Organisationele maatregelen

 8. Organisationele aspecten • ! Attractiviteit van het voertuig • ! Attractiviteit van inhoud of externe accessoire • ! Plaats van parkeren • ! Wantrouwen, nooit sleuten op contact achterlaten • ! Deuren sluiten …

 9. Mecanische systemen

 10. Systèmes mécaniques • Deuren vergrendeling • Sluitsystemen vaan stuurkolommen • Wiel slot (motos – fietsen) • ! Gadgets & Witte producten • ! 30 seconden à 3 minuten om te frauderen • ! Toebehoren = niet systematisch gebruikt …

 11. Electronische systemen

 12. Systèmes électroniques • Detectie • Traceerbaarheid  Dissuasie

 13. Nieuwe certificatieregels binnen het BEC Wat is er nieuw aan de nieuwe technische voorschriften? Hoe werken de nadiefstalsystemen en welke voordelen bieden ze om de huidige diefstalmethodes te bestrijden?

 14. Systemen voor immobilisatie van het voertuig (antidiefstal) IM ( vroeger VV1/VC1 ) Doel = starten van het voertuig beletten

 15. IM(VV1/VC1) Belangrijkste nieuwigheden • Tot op heden werd er een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën voertuigen : • een VV1 voor voertuigen voorzien van 12 Volt (personenvoertuigen) - een VC1 voor voertuigen voorzien van 24 Volt (vrachtwagens) Het enige verschil =de stroomspanning

 16. IM(VV1/VC1) Belangrijkste nieuwigheden Voortaan 3 categorieën voertuigen : Personenwagens met inbegrip van minibussen 8+1 personen, lichte vrachtwagens tot 3,5 ton motorhomes Bedrijfsvoertuigen vrachtwagens boven de3,5 ton werf- en werkvoertuigen landbouwvoertuigen en -materieel Gemotoriseerde twee- en driewielers met inbegrip van quads, met uitzondering van bromfietsen

 17. IM(VV1/VC1) Belangrijkste nieuwigheden Tot op heden, IM treedt automatisch in werking; binnen de 60 seconden na het stilzetten van het voertuig of ten laatste bij de opening van de deur aan bestuurderszijde (uitgeschakelde motor). = of Max 60 sec Voortaan, IM treedt automatisch in werking voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen binnen de 60 seconden na het uitschakelen van de motor of binnen éénzelfde periode na het openen van de deur aan bestuurderszijde (uitgeschakelde motor). = of Max 60 sec Hoe dan ook dient de blokkering na het uitschakelen van de motor binnen de 10 minuten automatisch geactiveerd te worden = binnen de 10 minuten

 18. IM(VV1/VC1) Belangrijkste nieuwigheden Voortaan, dient de immobilisatie van af-fabriek systemen voor tweewielers automatisch in werking te treden binnen de 30 seconden na het stilzetten van het voertuig. = binnen de 30 seconden

 19. IM(VV1/VC1) Belangrijkste nieuwigheden Tot op heden , indien na het desactiveren van het blokkeercircuit binnen de minuut het startcircuit niet werd geactiveerd, diende de blokkering weer automatisch geactiveerd te worden. = ≤ 1 min ≤ 2 min Voortaan, indien na het desactiveren van het blokkeercircuit binnen de twee minuten het startcircuit niet wordt geactiveerd, dient de blokkering weer automatisch geactiveerd te worden.

 20. IM(VV1/VC1) Belangrijkste nieuwigheden Voortaan, mag het IM-systeem op geen enkele wijze gesaboteerd of gemanipuleerd kunnen worden : voor personenwagens binnen de 5 minuten = ≤ 5 min voor bedrijfsvoertuigen binnen de 5 minuten (IM1) of 15 minuten(IM2) naargelang de classificatie die aan de certificatie gegeven zal worden = ≤5 of 15 min voor tweewielers binnen de 3 minuten = ≤3 min

 21. Alarmsystemen voor voertuigen AL (vroeger VV3 ) Doel = optisch en akoestisch alarm doen afgaan bij een inbraak

 22. AL(VV3) Belangrijkste nieuwigheden Tot op heden,systemen voorzien voor personenwagens Voortaan 4categorieën voertuigen: Personenwagensmet inbegrip van minibussen tot 8 + 1 personen ; lichte vrachtwagens tot 3,5 ton ; motorhomes Bedrijfsvoertuigen vrachtwagens boven de 3,5 ton ; werf- en werkvoertuigen ; landbouwvoertuigen en -materieel Trailers(aanhangwagens en opleggers) Gemotoriseerde twee- en driewielers met inbegrip van quads met uitzondering van bromfietsen

 23. AL(VV3) Belangrijkste nieuwigheden Tot op hedenmoesten de systemen uitgerust zijn met passif arming en automatische herbewapening en, gekoppeld met een immobilisatiesysteem (VV2)  volstond passif arming. Passif arming (automatische herbewapening) (bij vergetelheid) wordt het alarmsysteem automatisch geactiveerd tussen de 30 seconden en 2 minuten na het sluiten van het laatste portier of het kofferdeksel en = 30 sec tot 2 min Automatische herbewapening Het alarmsysteem wordt automatisch herbewapend binnen de 2 minuten wanneer het gedesactiveerd wordt zonder enige actie (openen van portier, kofferdeksel, starten,…) = max 2 min

 24. AL(VV3) Belangrijkste nieuwigheden Voortaan voor elk van dezecategorieën voertuigen : AL1: systemen zonder passif arming noch herbewapening en = AL2 : systemen met passif arming en herbewapening en = 30 seconden tot 2 minuten = max 2 minuten

 25. AL(VV3) Belangrijkste nieuwigheden Tot op heden, indien het systeem uitgerust was met een paniekschakelaar, kon die geactiveerd worden van binnen of buiten het voertuig. Bijvoorbeeld met een afstandsbediening. Voortaan, indien het systeem uitgerust is met een paniekschakelaar, dan moet die in het voertuig gemonteerd zijn.

 26. AL(VV3) Belangrijkste nieuwigheden Tot op heden, diende het geluidsniveau van de la sirene minimum 100 dB(A) te bedragen in niet-gemonteerde toestand. minimum 100 dB(A) 1m minimum 105 dB(A) Voortaan, moet het geluidsniveau van de sirene minimum 105 dB(A) bedragen. In gemonteerde toestand dient het geluidsniveau minimaal 85% te bedragen van het meetresultaat. 1m minimaal 85% van het meetresultaat

 27. AL(VV3) Belangrijkste nieuwigheden Tot op heden was het stroomverbruik van het alarmsysteem in waakconditie beperkt tot maximaal 30 mA. Voortaandient het stroomverbruik van het alarmsysteem in waakconditie beperkt te zijn tot maximaal 20 mA max 20 mA en tot maximaal 4 mA voor tweewielers. max 4 mA

 28. Nadiefstalsystemen voor voertuigen AT Doel = handelen in geval van diefstal van het voertuig door het gebruik van de autosleutels diefstal garage carjacking homejacking

 29. AT Voordelen van de AT-systemen (AT1 & AT2) : een veiligheidsafstand creëren tussen de dief en de eigenaar van het voertuig door na meer dan 3 minuten externe akoestische en optische signalen in werking te laten treden, of + + en draaidende motor en portier opnieuw gesloten en draaiende motor en, voortaan, opnieuw openen van portier Contact aan snelheid = 0 km/h zonder herkenningvan de bestuurder >3 minuten knipperlichten en claxon

 30. AT en, bij alarmsituatie, herstarten verhinderen indien contact af > 60 seconden > 30 secondenvoortaan

 31. AT Voordelen van AT2-systemen (vroeger CJ1): bovendien kan dankzij de classificatie(AT2)die uitsluitend voorzien is voor personenwagens, de snelheid van het voertuig teruggebracht worden tot 10 tot 30 km/uur. Deze inwerking mag niet gebeuren door een sequentiële onderbreking van de brandstof- of stroomtoevoer zodat de controle over de stuurbekrachtiging en de servo behouden blijft. 10 tot 30 km/uur

 32. AT OPMERKING : Men heeft het over classificatie(AT1)voor personenwagens uitsluitend, wanneer die uitgerust zijn met een AT-systeem zonder beperking van de snelheid (tussen 10 en 30 km/uur).

 33. AT Alle AT-systemen (AT1 & AT2) treden in werking wanneer het voertuig in beweging wordt gebracht door middel van zijn eigen motor zonder dat de gepaste activeringsprocedure wordt nageleefd. Die procedure bestaat erin dat de bevoegde bestuurder zich laat herkennen.

 34. Nadiefstalsystemen voor voertuigen TT ( vroeger CJ0/CJ2 ) Doel = handelen in geval van diefstal van het voertuig door het gebruik van de autosleutels carjacking homejacking diefstal garage

 35. TT(CJ0/CJ2) Voordelen van deze systemen:het gestolen voertuig lokaliseren en de positie ervan doormelden aan een erkende meldkamer… lokalisatie doormelden Meldkamer Gestolen voertuig Politie wordt belast met zaak

 36. TT(CJ0/CJ2) Voordelen van deze systemen: … en bovendien, naargelang de classificatie (TT3, TT4), kan de meldkamer dankzij de TT-volgsystemen het voertuig volledig immobiliseren als de motor meer dan 30 seconden is stilgelegd. Wanneer de motor draait, zal het voertuig nooit geïmmobiliseerd worden… Stilzetting van de motor > 30 seconden Voertuig geïmmobiliseerd … alle TT-voertuigvolgsystemen versturen een specifiek alarm naar de meldkamer wanneer de externe stroomtoevoer van het systeem (batterij van het voertuig) wordt losgekoppeld…

 37. TT(CJ0/CJ2) Voordelen van deze systemen: … al deze systemen versturen een specifiek alarm als het voertuig wordt verplaatst wanneer het contact af staat en dit met een minimale detectienauwkeurigheid van 50 meter gedurende 10 seconden … en Uitgeschakelde motor Verplaatsing van het voertuig Voortaanmoet in dat geval de minimale detectienauwkeurigheid 50 meter bedragen gedurende 10 secondenmet een maximale verplaatsing van 500 meter…

 38. TT(CJ0/CJ2) Voordelen van deze systemen:… en bovendien, versturen de TT-volgsystemen, naargelang de classificatie (TT2, TT4), een specifiek alarm naar de meldkamer wanneer het voertuig gestart wordt en/of het voertuig in beweging gebracht wordt zonder dat de gepaste desactiveringsprocedure wordt nageleefd … Die procedure bestaat erin dat de bevoegde bestuurder zich laat herkennen.

 39. TT(CJ0/CJ2) Het stroomverbruik van het voertuigvolgsysteem in waakconditie dient beperkt te zijn tot maximaal 20 mA. max 20 mA en tot maximaal 15 mA voor tweewielers. max 15 mA

 40. TT(CJ0/CJ2) Deze systemen dienen over een eigen stroomvoorziening te beschikken met een capaciteit van minimaal 30 minuten in “full active mode”. Met de eigen stroomvoorziening dient het na 30 minuten nog mogelijk te zijn gedurende 48 uur minimaal één maal per uur een positiebepaling te verkrijgen.

 41. TT(CJ0/CJ2) Als het volgsysteem moet gemonteerd worden in niet-gekoppelde aanhangwagens, dient de energie van het beveiligingssysteem geleverd te worden door een stroombron met voldoende capaciteit (in geactiveerde toestand) onder strenge omstandigheden (1 dag onder -40°C en 6 dagen onder -20°C). Zodra de voeding van het systeem 60% van zijn spanning verliest, dient dit gemeld te worden aan de meldkamer.

 42. Heden door de PCP301 erkende desactiveringsprocedures (bestuurdersherkenning) met betrekking tot nadiefstalsystemen en voertuigvolgsystemen AT & TT

 43. AT&TT Desactiveringsprocedures Het gebruik van codes is toegestaan : via een klavier met een combinatie van minstens 4 cijfers of door het activeren van minstens 2 verschillende bedieningen

 44. AT&TT Desactiveringsprocedures De combinatie van de twee mogelijkheden is toegelaten en

 45. AT&TT Desactiveringsprocedures Het gebruik van een proximity card is toegestaan.

 46. AT&TT Desactiveringsprocedures De functionaliteiten van deze kaart moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: : De kaart moet zichzelf desactiveren na 30 minuten in het voertuig te hebben gelegen terwijl het contact van het voertuig af staat. Bij deze desactivering van de kaart valt enkel de procedure van de bestuurdersherkenning uit (dus niet de desactiveringsprocedure inzake immobilisatie). Als het contact af staat en de kaart in het voertuig ligt > 30 minuten wordt de kaart gedesactiveerd

 47. AT&TT Desactiveringsprocedures De reactivering van de kaart die meer dan 30 minuten in het voertuig heeft gelegen kan enkel gebeuren door middel van een gecodeerde procedure zoals gesteld hierboven (klavier van 4 cijfers of 2 verschillende bedieningen) of door de meldkamer. of = of

 48. Résumé des systèmes électroniques • Systèmes IM • Immobilisation du véhicule – empêcher la mise en route • Systèmes AL • Déclencher une alarme optique et acoustique • Systèmes AT • Créer une distance avec le voleur et ensuite déclencher les systèmes IM et AL • Systèmes TT • Géolocalisation du véhicule

 49. Diensten aangeboden door de laboratoria van ANPI in het kader van INCERT AUTO • testen en analyses van de conformiteit met de voorschriften, • klimatische en mechanische omgevingsproeven, • proeven inzake elektromagnetische compatibiliteit, • e-marking, • CE-markering, • certificatie, • expertise van systemen Onze laboratoria zijn NBN EN ISO 17025 geaccrediteerd. Contact : Léon Schaar Tel. : +32 10 47 52 75 leon.schaar@anpi.be 49