Praksisfort llinger som l ring i praktikken
Download
1 / 13

Praksisfortællinger som læring i praktikken - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Praksisfortællinger som læring i praktikken. Brug af narrativpraksis samt studerendes videooptagelser på studiedage i praktik 1,2 og 3. Projekt. Projekt. Praktik 2. ( 2 x 3 lek forberedelse 5 x 3 lek praktik ) Praksishistorier Videoanalyse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Praksisfortællinger som læring i praktikken ' - sheera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Praksisfort llinger som l ring i praktikken

Praksisfortællinger som læring i praktikken

Brug af narrativpraksis samt studerendes videooptagelser på studiedage i praktik 1,2 og 3

finn steenfatt thomsen ucsyddanmark [email protected] 61162543


Projekt
Projekt

finn steenfatt thomsen ucsyddanmark [email protected] 61162543


Projekt1
Projekt

finn steenfatt thomsen ucsyddanmark [email protected] 61162543


 • Praktik 2. ( 2 x 3 lek forberedelse 5 x 3 lek praktik )

  • Praksishistorier

  • Videoanalyse

 • Studerende inddeles i institutionsgrupper ca 3 i hver gruppe

 • ( holdstørrelse 10 – 12 )

 • Deltagernes forberedelse er at dels at nedskrive en iagttagelse som historie med

 • indledning ( kontekst )

 • historie ( iagttagelsen )

 • afslutningen

 • ( refleksionen ) dels at optage en samspilssekvens på video

 • Ramme for spørgsmål:

 • Kolbs teori om spørgsmål samt tema for historie

 • F x deltagelse

Strategier

Reception : b er modtagende, iagttagende

Lyttende , giver ikke udtryk for oplevelser

Immitation: efterligner udvalgte aspekter. Rettet

Mod struktur eller anden persons adfærd

Identifikation : B giver udtryk for sin forståelse af

Og indlevelse i aktiviteten . Identificerer sig for andres

Kropslige udtryk

ElaborationB tilføjer noget nyt til den aktuelle

Situation, nye modeller , bevægelse m.m.

 • Video

 • Interaktion/deltagelse

 • Initiativer

 • Benævnelse


 • Praktik 1. ( 2x 3 lek forberedelse , 3 x 3 lek praktik )

  • Studiedokument

  • praksishistorier

 • Studerende inddeles i institutionsgrupper ca 3 i hver gruppe

 • ( holdstørrelse 10 – 12 )

 • Deltagernes forberedelse er at nedskrive en iagttagelse som historie med

 • indledning ( kontekst )

 • historie ( iagttagelsen )

 • Gruppen laver sammen

 • afslutningen

 • ( refleksionen )

 • Ramme for spørgsmål:

 • Kolbs teori om spørgsmål

Kontekst / sammenhæng : Tid ,sted, familierelationer

,oplevet problemstilling m.m.

Hjælpe spørgsmål:

Hvad gjorde du ?

Hvad gjorde barnet

/ den unge / borgeren?

Hvilke tegn så du ?

Skriv din historie

Refleksioner :

Hjælpespørgsmål :

Hvordan oplevede deltageren i

øjeblikket ? Hvordan oplevede du det selv ?

Hvilke tegn var de vigtigste og hvad betød de ?

Hvordan reagerede du på disse ?

Hvilke kompetencer havde deltageren

/ den professionelle voksne ?At gå fra handlinger til færdigheder og værdier

Gå sammen 3 og 3

 A bliver interviewet med udgangspunkt i : ” en forskel du har gjort, som du er glad for ”

 B interviewer og forsøger ved hjælp af bevægelse mellem handlingen og meningens landskab at tykne den foretrukne fortælling

 C lytter og skriver de af A´s ord og sætninger ned, der:

Giver et gib, fanger eller bevæger dig selv

Ledsages af intensitet, liv, kropslig forandring hos fortælleren selv dig selv

Klinger, kradser, stritter, talk that sings

Udtrykker A´s særlige sproglige stil NARRATIV DOKUMENT Interviewets struktur

B interviewer A . C læser sit poetiske dokument højt ( uden at kigge på A ) Dette gøres i plenum

B vender tilbage til A og spørger til oplevelsen af hele interviewet. Det er således vigtigt, at A får det sidste ord i samtalen

 • Studerende inddeles i institutionsgrupper ca 3 i hver gruppe

 • ( holdstørrelse 10 – 12 )

 • Deltagernes forberedelse er at filme og analysere video i forhold til temaet interaktion/deltagelse :

 • Initiativer

 • Benævnelse

 • Ramme for spørgsmål:

 • Kolbs teori om spørgsmål

 • Narrativ praksis og

 • Narrativ dokument

 • Teori ramme : Jerome Bruner

 • Praktik 3. ( 2 x 3 lek forberedelse 5 x 3 lek praktik samt 2 x 3 forelæsning om videoiagttagelsesmetoder)

  • Videoanalyse

  • Reflekterende teams / Narrativ praksis


Spørgeguide :

Beskriv så konkret som muligt, hvad du gjorde i situationen og hvordan andre i situationen responderede.

Har du på fornemmelsen af, hvad det var du gik efter, da du gjorde som du gjorde?

Hvad var intentionen med denne handling?

Hvis du skulle give dette en overskrift, hvad ville du så vælge ? Hvad vil du sige dette skridt eller den udvikling handler om?

Hvilke færdigheder og hvilken viden, gjorde du brug af, der satte dig i stand til at gøre, som du gjorde?

Hvad fortæller disse overvejelser dig om, hvad du sætter højt i dit arbejde som pædagog.?

Hvilke værdier er på spil for dig i denne handling?

Hvor har dette interview bragt dig hen i forhold til handling eller det skridt, du præsenterede i starten af denne samtale? Er du blevet klarere på noget?

Hvad kan du bruge denne viden til? Hvad giver den dig eventuelt lyst til at gøre eller holde fast i?

Hvordan har det været for dig at tale om disse ting? Er der noget, du har været glad for at høre dig selv sige? Hvad tager du med dig?

finn steenfatt thomsen ucsyddanmark [email protected] 61162543


L ring i praksis videoanalyse
Læring i praksis – videoanalyse

De studerendes forholden sig til deltagernes læring

Underviserens forholden sig til deltagernes læring

Hverdagslæring

Tavsviden

Uformellæring

Erfaringsbegrebet

Situeret læring

Praksislæring

Mesterlære

Erfaringsbegrebet

Knowing in action

Reflection in action

finn steenfatt thomsen ucsyddanmark [email protected] 61162543Læremiddel / Resultater i praksis

 • Tilsyneladende er det positivt og enkelt for studerende at diskutere historie fra praksis.

 • Videooptagelse virker motiverende i forhold til at opleve historier fra andre institutionsområder end ens egen. Der er mulighed for at løfte et tema eller en problemstilling ud af den konkrete sammenhæng og generalisere i forhold til teorier og modelller?

 • Narrativ praksis i forhold til praksishistorier har stor effekt.

finn steenfatt thomsen ucsyddanmark [email protected] 61162543


Læremiddel / Refleksioner i praksis

 • Hvonår skal læring tilrettelægges som selvoplevelse, hvornår skal læringen tilrettelægges som positiv ledelse / guiding ?

 • Hvilken signalværdi ligger i at en pædagogiske faglighed omsættes til fortælling og konkretiseres til enkeltsekvenser i form af en videooptagelse ?

 • Der kræves en uddannelse i videoiagttagelsesmetode i forhold til at kunne bruge video som refleksionsmetode.

finn steenfatt thomsen ucsyddanmark [email protected] 61162543


Referencer
Referencer:

 • Jerome Bruner Mening i handling

 • Knud Illeris, Læring

 • Pædagogiske Praksisfortællinger, Susanne Idun Mørch m.fl.

 • Liv og læring, pædagogisk bogklub

 • Michael White, narrativ praksis og narrativ teori

 • Maria Philipsen, Læringshistorier og pædagogisk praksis

 • Pernille Roug, MarteMeo i praksis

 • BIKVA Modellen

 • KOLBs læringscirkel og spørgsmålstyper

 • Blooms taksonomi

finn steenfatt thomsen ucsyddanmark [email protected] 61162543


ad