slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ahmet DABANLI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Ahmet DABANLI - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Ahmet DABANLI. OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT!. ANALİTİK HİYERARŞİ YAKLAŞIMI İLE OTOMOBİL SEÇİMİ Doç.Dr. İbrahim GÜNGÖR Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Arş.Gör. Didar Büyüker İŞLER ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 1, Sayı 2, 2005, s. 21-33.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ahmet DABANLI' - sheera


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

ANALİTİK HİYERARŞİ YAKLAŞIMI İLE OTOMOBİL SEÇİMİ

Doç.Dr. İbrahim GÜNGÖR Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Arş.Gör. Didar Büyüker İŞLER

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 1, Sayı 2, 2005, s. 21-33

slide5

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ

KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Adem TÜZEMEN, Aşkın ÖZDAĞOĞLU

(Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü)

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21 Ocak 2007 Sayı: 1 s.216

em in g revleri

ÇEM’in Görevleri

 • Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla;
 • Çölleşme ve erozyonla mücadele,
 • Çığ, heyelan ve sel kontrolü,
 • Havza ıslahı plan ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
 • Uygulanmasını izlemek ve destek sağlamak,
 • Politika ve stratejiler belirlemek,
 • İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
slide7

Projenin Hedefi:

 • "Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı ile Havza Bazlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında;
 • Ağaçlandırma,
 • Rehabilitasyon,
 • Erozyon ve sel kontrolü,
 • Mera ıslahı,
 • çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uygun bir model ve yöntem geliştirilerek potansiyel alanların tespit edilmesi hedeflenmektedir.
proje
Proje:

Tübitak’ın hazırladığı model incelemesi ve ihtiyaç analiz raporuna dayanılarak modelin gerçekleştirilmesi ve sahada test edilmesini içermektedir.

PAS Projesi Danışmanlar:

Model - Yrd.Doç. Dr. Hakan A. Nefeslioğlu

Parametreler- Prof. Dr. Orhan DOĞAN

İsmail KÜÇÜKKAYA

proje alan

Proje Alanı

Gediz havzasının kuzey doğusu

518.226 Hektar

slide13

MODEL SEÇİMİ?

Farklı Modelleme Teknikleri

Deterministik

Stokastik

 • Ölçülebilir
 • Türetilebilir
 • Belirsizlik yok
 • Belirsizlik var
 • Güvenilir ve belirli bir örneklem
 • hacmine sahip veri tabanları
 • Esnek hesaplama yöntemleri,
 • Bilgi temelli yapay zekâ yöntemleri
 • Veri madenciliği

AHP Neden?

 • Kara-kutu (black-box) değildir
 • Çözümleme süreci her aşamada takip edilebilir
 • “Model eğitim” aşaması yoktur
 • Veri matrisine ihtiyaç duymaz
 • Uzman görüşüne dayalıdır
 • Esnektir
 • Kolay kalibre edilir
 • Tübitakın Önerisi

Bulanık Mantık Yaklaşımı

Uzman sistem (expertsystem)

Çok sayıda veri bulunması gerekmez

 • Sınırlama:
 • Çalıştırılma süreci oldukça karmaşık
 • Kara-kutu (black-box) model
 • (kolay anlaşılabilir/izlenebilir ve kolay uygulanabilir olmalı)
slide14

Modifiye-AHP (M-AHP)

 • Değerlendirmede öncelikli amaç uzmana ilişkin subjektivitiden kaynaklanan belirsizliğin kompanse edilmesidir
 • AHP’den farklı yanları:
 • İkili karşılaştırma matrislerini uzman oluşturmaz
 • Uygulayıcı parametrenin anlık puanını verir
 • Her bir parametrenin karar noktaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
 • Her parametre kendi en büyük puanı üzerinden normalleştirilir
 • Her bir parametrenin karar noktalarına olan sayı doğrusu üzerinde doğrusal mesafeler
uygulama

UYGULAMA

 • Kriterler – Alt Kriterler
uygulama1

UYGULAMA

 • Grid yöntemi (90x90 m)
 • Tüm katmanlardaki veriler
 • Gridlere işlendi
uygulama2

UYGULAMA

Seçilen kriterlere göre analiz ve sonuçları.

Uzaktan Algılama Dahil Edilmiştir

 • Kriterler:

Seçilen kriterlere göre analiz ve sonuçları.

Uzaktan Algılama Dahil Edilmemiştir

uygulama kr ter d zenleme

UYGULAMA - KRİTER DÜZENLEME

 • Kriterlerin düzenlenmesi
 • Maksimum puanı değiştirme
 • Aktif / Pasifleştirme
model kontroller

MODEL KONTROLLERİ

 • Tek bir alt parametre değeri – Ham veri parametre kontrolleri
uygulama3

UYGULAMA

Planlamaya yönelik Nihai Sonuç (Yorumlama)

* düşük, orta ve yüksek

* %40 Yüksek- %74 Yüksek

* Natural Break

* 5 Aralık sayısı

* Başlangıç ve bitiş renkleri

slide23

UYGULAMA

Yorumlanmış görüntü ile altlık uydu görüntüsü

slide24

DEĞERLENDİRME

Her hücredeki kriter ağırlıkları (Orta potansiyelli alan)

slide25

DEĞERLENDİRME

Her hücredeki kriter ağırlıkları (Yüksek potansiyelli alan)

sorgulama

SORGULAMA

Kriter ve alt kriterlere göre sorgulama

raporlama

RAPORLAMA

Raporlama- Amenajman sınıflarının alanları

Raporlama- Amenajman sınıflarına göre Düşük-Orta-Yüksek

uygulama4

UYGULAMA

Dinamik Raporlama

Dinamik Raporlama ile ekranda gösterilen alanların çakıştırmalı sorgularla sonuçları alınır.

de k sorgular
DEĞİŞİK SORGULAR
 • Toplam Proje Sınırı Alanı: 518 bin Hektar
  • 2B Alanı: 6.150
  • Hazine: 7.400
  • Maden sahası: 45.000 ( Tapulu 30bin)
  • Analize Alınmayan: 267.000 ( 198bin Tapulu)
  • Analize Alınan: 253.500 (204 bin Tapulu)
  • Çalışılabilecek Tapusuz Alan: 50.bin hektar
  • Çalışılabilecek Tapusuz Maden Dışı Min Alan: 35.bin hektar
  • Çalışılabilecek Tapusuz Maden Dışı Hazine Arazisi: 5 bin hektar
saha do rulamas

Saha Doğrulaması

Analize alınmayan ve amenajman tablosunda iskan olarak görünen kısım

saha do rulamas1

Saha Doğrulaması

Sahada ilgili bölgenin fotoğrafı

Sahada gezilen yerlerde alınan sonuç doğrultusunda modelin yaklaşık %80 doğrulukla çalıştığı gözlemlenmiştir.

slide32

KAZANIMLAR

 • Potansiyel Sahaların belirlenmesi
 • İş gücü ve yükünün azaltılması
 • Arazi çalışmalarının minimuma indirilmesi
 • Yapılacak diğer uygulamalara altlık olması
 • Detaylı raporlamaların sunulması
2014 ve sonras
2014 ve Sonrası

Farklı Bir Havzada Model Çalışmasının Yapılması

Aynı Havzada Farklı Ekosistemlerde ve Farklı Arazi Şartlarında Modelin Çalıştırılması

PAS’ın Tüm Gediz Havzası’nda Uygulanması

?

slide34

Teşekkürler…

Ahmet DABANLI

Serkan KALINÖZ