สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ
Download
1 / 222

?????????????????????? ??????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ โรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ. วันที่ 2 3- 2 4 เมษายน 255 4 ประเทศ ฮ่องกง. หลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ. วันที่ 23-24 เมษายน 2554 ประเทศฮ่องกง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????????? ???????????????????????????????' - shea-leon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6269781

วันที่ 23-24 เมษายน 2554

ประเทศฮ่องกง

หลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ


6269781

วันที่ 23-24 เมษายน 2554สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

ประเทศฮ่องกง

_ _____________________________________________________________________________________________________________________________--___

 • หลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ


6269781

*****สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

***************************************************************************

พิธีกร.....กล่าวต้อนรับ

 • .....แครอล ซาเลสกี้ ประธานเหรัญญิก สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

 • โซเรน คอร์โบ เลขานุการกิตติมศักดิ์เหรัญญิก สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

  สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

  ****************************************************************************

FINA 101 :

ผู้เข้าร่วมสัมมนา แนะนำตัว

ต่อสมาชิกภาคีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้


6269781

หลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

สมาชิกแต่ละชาติ แนะนำตัว


6269781

หลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

เนื้อหาในหลักสูตร


6269781

วัตถุประสงค์ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ปริมาณของเจ้าหน้าที่

กรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำน้ำ

เพื่อให้มีคุณสมบัติ มาตรฐานสากล

ของกรรมการผู้ตัดสิน

เพื่อเป็นสื่อ ในการพัฒนากีฬาว่ายน้ำให้กว้างขวาง

มากยิ่งขึ้น


6269781

ส่งเสริม สนับสนุน กีฬาว่ายน้ำเป็นที่สนใจ รู้จักมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้มองเห็นถึงความก้าวหน้า ผลประโยชน์ของการว่ายน้ำ และเป็นที่สนใจในกีฬาว่ายน้ำมากยิ่งขึ้น

ช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ทำให้การจัดการแข่งขันว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีความยุติธรรม และแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่

พัฒนาด้านทักษะต่างอาทิ


6269781

พัฒนาด้านทักษะ กีฬาว่ายน้ำเป็นที่สนใจ รู้จักมากยิ่งขึ้น

ด้านความปลอดภัยทางน้ำ

สร้างความมีวินัยที่ดี

มีการดำเนินการอย่างมีแบบแผน

มีความยุติธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน


6269781

การเตรียมการแข่งขันโดยให้โอกาสการเตรียมการแข่งขันโดยให้โอกาส

แสดงความสามารถกับทุกๆคน

กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ที่ให้โอกาสในการช่วยเหลือ สนับสนุนการตัดสินได้ในหลายๆทาง


6269781

กรรมการผู้ตัดสินเป็นผู้ที่ให้โอกาสในการช่วยเหลือ สนับสนุนการตัดสินได้ในหลายๆทาง

ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ

ขยายโอกาสต่างๆ การฝึกอบรม ความรู้ ประสบการณ์

รักษาความซื่อสัตย์ จริงใจ และความเป็นบูรณาการ

เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ยอมรับในการตัดสินเป็นอย่างดี

แสดงให้เห็นว่า มีความมั่นใจและเด็ดขาด

พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน

ยอมรับเมื่อตัดสินผิดพลาด


6269781

การเข้าสู่ในการตัดสินการเข้าสู่ในการตัดสิน

เพราะเหตุใด ต้องมาทำหน้าที่ตัดสิน

เรามาทำงานที่นี่เพื่อลูกชายหรือลูกสาว?

ทำเพื่ออยากทำของตัวเอง,จุดมุ่งหมายส่วนตัว,ชอบ,ไม่ชอบ,ด้วยความรู้สึกส่วนตัว,อคติ ?

ด้วยเหตุผลอื่นๆ


6269781

การอบรมของเจ้าหน้าที่และคุณค่าที่ได้รับการอบรมของเจ้าหน้าที่และคุณค่าที่ได้รับ

เราทำหน้าที่เพื่อนักกีฬาว่ายน้ำ

เราทำเพื่อให้เยาวชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ทำให้เขามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน

จุดหมายของเราคือ การแสดงออกความมีระเบียบวินัยและความมุมานะของเยาวชน

เราจำเป็นต้องมีโรงเรียนเพื่อให้ความรู้


6269781

ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้และยอมรับในคำตัดสินช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้และยอมรับในคำตัดสิน

จากประสบการณ์ที่ได้รับมาทุกๆด้าน ทั้งที่ดีและไม่ดี สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในทางที่ดีได้

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนควรรักษาไว้ในเป้าหมาย

ของความสำนึกในความรับผิดชอบในหน้าที่

ต่อนักกีฬาทุกคน


6269781

FINA – Organized July 19, 1908ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้และยอมรับในคำตัดสิน

การจัดตั้งองค์กรของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(FINA)


6269781

สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(FINA) จัดตั้งป็นองค์กร

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2451

ที่โรงแรมเชสเตอร์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ประเทศที่เริ่มการก่อตั้งเข้าเป็นสหพันธ์:

- เบลเยี่ยม เดนมาร์ค ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ ฮังการี และสวีเดน


6269781

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(

 •  เพื่อวางกฏ ระเบียบ กติกาการแข่งขัน สำหรับกีฬาทางน้ำ อาทิ

  ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ ระบำใต้น้ำ และว่ายน้ำมาราธอน

เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ

รวมถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการทางด้านกีฬา

ให้เป็นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น


6269781

Governance of FINAสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(

ตำแหน่งคณะกรรมการของฟีน่า

สหพันธ์กรรมการใหญ่

กรรมการฝ่ายเทคนิค

สำนักงาน ฟีน่า

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค (ถาวร)

คณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมาย (มีอำนาจเต็ม)


6269781

Congressesสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(

องค์กรสภาสหพันธ์ว่ายน้ำ

องค์กรสภาสหพันธ์ว่ายน้ำประกอบไปด้วย

สหพันธ์กรรมการใหญ่ เป็นผู้มีสิทธิ์และอำนาจเต็ม ในสหพันธ์ว่ายน้ำ

ประกอบด้วย

กรรมการฝ่ายเทคนิค

ว่ายน้ำ

กระโดดน้ำ

โปโลน้ำ

ระบำใต้น้ำ

ว่ายน้ำมาราธอน

ว่ายน้ำผู้สูงอายุ


6269781

FINAสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ(BUREAU - 22 Members

ประธานสหพันธ์ฟีน่า

เลขาธิการกิตติมศักดิ์

เหรัญญิก กิตติมศักดิ์

รองประธานสหพันธ์ (5)

สมาชิก (14)

ประธานฟีน่า รวมถึงฝ่ายจัดการบริหารงาน

สมาชิกของสำนักงานฟีน่า มีจำนวน 22 คน

สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยการลงคะแนนเสียงดังนี้


6269781

ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร(โดยตำแหน่ง)

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ฝ่ายจัดการบริหารงานกิตติมศักดิ์

สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงดังนี้


6269781

FINA Standing Committees (7) ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร

การก่อตั้งสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (7)

ว่ายน้ำ ปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1908)

กระโดดน้ำ ปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ.1928)

โปโลน้ำ ปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1928)

ระบำใต้น้ำ ปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1956)


6269781

เวชศาสตร์ด้านการกีฬา ปี พ.ศ. 2511(ค.ศ. 1968)

ว่ายน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1986)

ว่ายน้ำมาราธอน ปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1992)


6269781

FINA Commissions (11) ปี พ.ศ. 2511(ค.ศ. 1968)

คณะกรรมาธิการสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (11)

คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ยาบำรุง

คณะกรรมาธิการด้าน

การพัฒนาการกีฬา

คณะกรรมาธิการ

ด้านผู้ฝึกสอน


6269781

คณะกรรมาธิการ ปี พ.ศ. 2511(ค.ศ. 1968)

ด้านสื่อ โฆษณา

คณะกรรมการ การควบคุมใช้ยาบำรุง

สภาตรวจสอบ

การใช้ยา


6269781

คณะกรรมาธิการด้านกฏหมายคณะกรรมาธิการด้านกฏหมาย

คณะกรรมาธิการรับรองเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำ


6269781

คณะกรรมาธิการฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศโลกและระดับคณะกรรมาธิการฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศโลกและระดับ

โอลิมปิคเกมส์

(สำนักงานการติดต่อ,ประธานกรรมาธิการฝ่ายเทคนิค,

รองประธานกรรมาธิการฝ่ายเทคนิคและเลขาธิการฝ่ายเทคนิค)


6269781

Continental Structure of FINAคณะกรรมาธิการฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศโลกและระดับ

สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติในแต่ละทวีป มีดังนี้

สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นอเมริกา

Union Americana de Natacion(ASUA)

สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นยุโรป

European Swimming League (LEN)


6269781

สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกาสหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกา

African Swimming Confederation (CANA)

สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นเอเชีย

Asean Swimming Federaton(AASF)

สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นโอเชียเนีย

Oceania Swimming Federaton(OSA)


6269781

FINA Growth in Member Federationsสหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกา

ประเทศสมาชิกของสหพันธ์

ว่ายน้ำนานาชาติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น


6269781

ปี พ.ศ.2451 (ค.ศ.1908) สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกา= 8 ประเทศ

ปี พ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) = 15 ประเทศ

ปี พ.ศ.2471 (ค.ศ.1928) = 38 ประเทศ

ปี พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) = 53 ประเทศ


6269781

ปี พ.ศ.2501 (ค.ศ.1958) สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกา= 75 ประเทศ

ปี พ.ศ.2507 (ค.ศ.1964) = 90 ประเทศ

ปี พ.ศ.2511 (ค.ศ.1968) = 98 ประเทศ

ปี พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978) = 106 ประเทศ


6269781

ปี พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกา= 109 ประเทศ

ปี พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) = 162 ประเทศ

ปี พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) = 168 ประเทศ

ปี พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) =170 ประเทศ


6269781

ปี พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกา= 174 ประเทศ

ปี พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) = 176 ประเทศ

ปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) = 184 ประเทศ

ปี พ.ศ.2450 (ค.ศ.2007) =194 ประเทศ


6269781

ปี พ.ศ.2452 (ค.ศ.2009) สหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกา=201 ประเทศ

ปี พ.ศ.2454 (ค.ศ.2011) =202 ประเทศ


6269781

FINA Eventsสหพันธ์ว่ายน้ำภาคพื้นแอฟริกา

รายการแข่งขันกีฬาทางน้ำของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

รายการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลก (5 ประเภท)

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศระดับโลก (สระ 25 เมตร)

การแข่งขันกีฬาทางน้ำเพื่อจัดลำดับในการชิงถ้วยระดับโลก

 • (ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ ระบำใต้น้ำ)


6269781

รายการแข่งขันโปโลน้ำโลกรายการแข่งขันโปโลน้ำโลก

การแข่งขันระบำใต้น้ำชิงถ้วยชนะเลิศ ระดับโลก

รายการแข่งขันกระโดดน้ำกรังส์ปรี

รายการแข่งขันว่ายน้ำจูเนียร์/ยุวชนชิงชนะเลิศระดับโลก

( 5 ประเภท)


6269781

ฝ่ายเทคนิคของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ได้รวบรวมรายการแข่งขันกีฬาทางน้ำ บรรจุไว้ในการแข่งขันระดับ

โอลิมปิคเกมส์และระดับเยาวชนไว้ด้วย


6269781

FINA Programs ได้รวบรวมรายการแข่งขันกีฬาทางน้ำ บรรจุไว้ในการแข่งขันระดับ

ภาระกิจของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ


6269781

การพัฒนาการกีฬาทางน้ำการพัฒนาการกีฬาทางน้ำ

ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

 • การสัมมนา คณะกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ และโรงเรียนของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน ผู้ชี้ขาด และกรรมการดูฟาล์ว

  ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ


6269781

การตรวจการใช้ยาโด๊ป การพัฒนาการกีฬาทางน้ำ

ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

การจัดประชุมและการสัมมนา

สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ


6269781

 • FINA – The Future:การพัฒนาการกีฬาทางน้ำ

  กิจกรรมกีฬาทางน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เป็นความประสบผลสำเร็จอย่างมาก ในการกระจายข่าว

ในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ และผู้ชมให้ความสนใจ

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิคเกมส์ ที่ปักกิ่ง (จีน)

และการแข่งขันว่ายน้ำที่กรุงโรม อิตาลี


6269781

ชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับโลกชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับโลก

- การดำเนินการ การเดินทางและที่พักของนักกีฬา

เงิน รางวัล ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศ

ว่ายน้ำระดับโลก 2.5 ล้านเหรียญ

รายการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ในระดับโอลิมปิค


6269781

ชิงชนะเลิศว่ายน้ำฟีน่าเวิลด์ ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

พ.ศ.2554 (ค.ศ. 2011)

ชิงชนะเลิศว่ายน้ำฟีน่า จูเนียร์เวิลด์สวิมมิ่ง ที่ลิม่า ประเทศเปรู

พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)

ชิงชนะเลิศว่ายน้ำฟีน่าเวิลด์สวิมมิ่ง (สระ 25 เมตร) ที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)


6269781

ชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับโลกชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับโลก

บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

ชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับยุวชนโลก

คาสซาบานซ่า มาเก๊า พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)


6269781

การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับโลก:

 • ก. มาตรฐานการแข่งขันระดับประเทศ

 • บันทึกตรวจสอบ รายการการเตรียมการของกรรมการผู้ตัดสิน

 • โปรแกรมการแข่งขัน และกฏกติกา

 • สถานที่ วันที่ทำการแข่งขัน

 • การเตรียมอุปกรณ์ วัตถุปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน

 • รวมถึงการตรวจสอบระบบเวลา

 • อุปกรณ์ส่วนตัวและการปฏิบัติของกรรมการผู้ตัดสิน


6269781

การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับโลก:

 • ข. มาตรฐานการแข่งขันระดับสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

 • การแข่งขันชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับโลก สระ 50 เมตร สระ 25 เมตร

 • โอลิมปิคเกมส์

 • ชิงชนะเลิศว่ายน้ำระดับยุวชนโลก

 • ตรวจสอบอุปกรณ์การแข่งขันโดยคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค เช่น

 • ลู่ว่าย แท่นกระโดด อุปกรณ์ปล่อยตัว ป้ายนับรอบ ระบบเวลา

 • คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตามกติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติที่

 • กำหนดไว้


6269781

การตรวจตราบริเวณสระ ประชุมกับคณะกรรมการ

จัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ฯลฯ แน่ใจว่าสระว่ายน้ำ

ที่ใช้ในการแข่งขันได้รับการตรวจอย่างถูกต้องแล้ว


6269781

พัก อาหารว่าง กาแฟ ประชุมกับคณะกรรมการ


6269781

การตรวจความพร้อมบริเวณสระ

ประชุมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้จัดการทีม ฯลฯ แน่ใจว่าสระว่ายน้ำที่ใช้ในการแข่งขันได้รับการตรวจ

อย่างถูกต้องแล้ว


6269781

 • กรรมการจับเวลา

 • การจับเวลา เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งมีผลต่อการจัดลำดับที่

 • ความแตกต่างการจับเวลาทั้ง 3 แบบ

  • การจับเวลาแบบอัตโนมัติ(มีแผ่นทัชแพด)

  • การจับเวลาแบบกึ่งระบบ

  • การจับเวลาด้วยมือ

 • การจับเวลาแบบกึ่งอัตโนมัติ และการจับเวลาด้วยมือ

 • หน้าที่และบทบาทของการการจับเวลาทั้ง 3 แบบที่ทำหน้าที่เหมือนกัน


6269781

กฏกติการว่าด้วยเวลา

SW 11.1.การปฏิบัติงานของการจับเวลาแบบอัตโนมัติอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม

การบันทึกเวลาแบบอัตโนมัติ สามารถบอกลำดับที่ผู้ชนะเลิศ เวลาแต่ละลู่ว่ายอย่างถูกต้องและชัดเจน

ในกรณีเครื่องจับเวลาระบบอัตโนมัติเกิดขัดข้อง การจับเวลาด้วยมือสามารถบอกเวลาการว่ายของนักกีฬาว่ายน้ำในแต่ละลู่ว่ายได้ (กฏกติกาข้อ 13.3)


6269781

กฏกติการว่าด้วยเวลา

.

SW 11.2เมื่อใช้อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ การบันทึกผลจะใช้เป็น 1/100 วินาทีเท่านั้นหากมีการบันทึกเป็น 1/100 วินาทีจะไม่นำเอาทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มาบันทึกหรือใช้ในการตัดสินเวลาหรือใช้ในการจัดลำดับที่ ในรายการที่มีเวลาเท่ากัน นักว่ายน้ำที่มีการบันทึกเวลาที่เวลาเท่ากัน 1/100 วินาที จะถูกจัดให้ได้ลำดับที่เท่ากัน ส่วนเวลาที่แสดงบนกระดานอีเลคทรอนิกส์จะแสดงเวลา 1/100 วินาทีเท่านั้น


6269781

SW 11.3 การจับเวลาที่ใช้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จับเวลาจะต้องมีการตรวจสอบนาฬิกาจับเวลาว่าถูกต้องเสียก่อนซึ่งการจับเวลาด้วยนาฬิกามือจะต้องใช้ผู้จับเวลา 3 คนที่ได้รับแต่งตั้งหรือมีการรับรองจากคณะกรรมการประเทศนั้นๆ นาฬิกาจับเวลาทุกเรือนจะถูกทดสอบความเที่ยงตรงจนเป็นที่พอใจจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว การจับเวลาโดยกรรมการจะต้องมีการบันทึกเวลาโดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่งของเศษวินาที ดังนั้นกรณีที่ไม่มีการใช้อุปกรณ์จับเวลาแบบอัตโนมัติ เวลาที่ได้จากกรรมการจับเวลาอย่างเป็นทางการ จะมีหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้


6269781

กฏกติการว่าด้วยเวลา

SW 11.3

SW 11.3.1ถ้านาฬิกาจับเวลาสองเรือนในสามเรือนเวลาเท่ากันและนาฬิกาเรือนที่สามเวลาแตกต่างออกไปจะใช้เวลาจากนาฬิกาสองเรือนที่เท่ากันเป็นเวลาทางการ


6269781

SW 11.3.2 ถ้านาฬิกาจับเวลาสามเรือน

มีเวลาแตกต่างกันออกไป จะใช้เวลา

จากนาฬิกาเรือนที่มีเวลาระหว่างกลาง

เป็นเวลาทางการ


6269781

SW 11.3.3 กรณีที่มีนาฬิกาสองเรือน (2) ทำงานจากนาฬิกาสามเรือน (3)

จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเวลาทางการ

ค่าเฉลี่ย

12 + 19 = 31

/2 = 15.5

@ .00 = 15


6269781

SW 11.4 หากนักว่ายน้ำได้กระทำผิดกติกาในระหว่างหรือกำลังจะทำการ

แข่งขันเช่นนี้จะต้องบันทึกเหตุการณ์ที่มีการกระทำผิดกติกา

ลงในใบบันทึก ไม่มีการบันทึกเวลาหรือลำดับที่

SW 11.5 ในกรณีทีมว่ายผลัดที่ถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน

ต้องมีการบันทึกเวลาที่เป็นทางการให้กับทีมว่ายผลัด

ที่ถูกตัดสิทธื์ด้วย

SW 11.6จะต้องบันทึกผลการว่ายในระยะทาง 50 เมตรและ 100 เมตร

สำหรับนักว่ายน้ำคนแรกในการว่ายทีมผลัดและประกาศใน

ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ


6269781

 • ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)

 • ท่าผีเสื้อ

 • ท่ากรรเชียง

 • ท่ากบ ท่าฟรีสไตล์

 • ท่าว่ายแบบผสม

 • ท่าว่ายผลัด


6269781

SW 8 BUTTERFLY ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)ท่าผีเสื้อ

SW 8.1ลำตัวให้อยู่ในลักษณะท่านอนคว่ำตั้งแต่การเริ่มต้นใช้แขน

จังหวะแรกหลังจากการออกตัวและหลังจากการกลับตัวทุกๆครั้ง

อนุญาตให้เตะขาใต้น้ำแบบด้านข้างได้ แต่ไม่อนุญาตให้กลิ้งลำตัว

ไปสู่การนอนหงาย

SW 8.2แขนทั้งสองจะยกไปข้างหน้าพร้อมกันเหนือน้ำและดึงแขนกลับมา

ด้านหลังอย่างพร้อมกันตลอดการแข่งขันตามกติกาข้อ 8.5

SW 8.3การเคลื่อนไหวขึ้นและลงของขาทั้งสองจะต้องทำลักษณะ

พร้อมๆกัน ตำแหน่งของขาหรือเท้าไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับ

ที่เท่ากันจะไม่มีการเตะขาสลับกัน ไม่อนุญาตให้มีการเคลื่อนไหว

ด้วยการถีบขากบ


6269781

SW 8.4 ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)ในการกลับตัวแต่ละครั้งและการเข้าเส้นชัยในการแข่งขัน

การแตะขอบสระจะต้องแตะด้วยมือทั้งสองข้าง

อย่าง พร้อมกันจะอยู่เหนือหรือใต้ระดับผิวน้ำก็ได้

SW 8.5ในการเริ่มต้นและการกลับตัวอนุญาตให้นักว่ายน้ำ

เตะขาหนึ่งครั้งหรือมากกว่าก็ได้ และดึงแขนใต้น้ำ

ได้ 1 ครั้ง ซึ่งต้องนำตัวเองขึ้นสู่ผิวน้ำจะอนุญาตให้

นักว่ายน้ำอยู่ใต้น้ำได้ในระยะทางไม่เกิน 15 เมตร หลังจาก

การปล่อยตัวและหลังจากการกลับตัวแต่ละครั้งโดยนับจาก

จุดที่ศีรษะจะต้องโผล่พ้นผิวน้ำ นักว่ายน้ำจะต้องว่ายอยู่บน

ผิวน้ำในระยะทางที่เหลือจนกว่าจะกลับตัวครั้งต่อไปหรือ

เข้าเส้นชัย


6269781

SW 6 BACKSTROKE ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)ท่ากรรเชียง

SW 6.1 ก่อนที่จะมีสัญญาณปล่อยตัว นักว่ายน้ำจะต้องลงไปอยู่ในน้ำ

เป็นแนวเดียวกัน โดยหันหน้าเข้าหาปลายแท่นกระโดดมือทั้งสอง

ข้างจับที่ยึดของแท่นกระโดดห้ามไม่ให้เหยียบในหรือบนรางน้ำ

หรือนิ้วเท้าเกี่ยวเกาะบนขอบของรางน้ำ

SW 6.2 เมื่อให้สัญญานการปล่อยตัวและหลังจากการกลับตัวนักว่ายน้ำ

จะถีบตัวออกและว่ายในลักษณะนอนหงายตลอดระยะทาง

ที่ทำการแข่งขัน ยกเว้นในขณะที่ทำการกลับตัวให้เป็นไปตาม

ข้อ 6.4 ตามปกติของการนอนหงายยังจะรวมไปถึงการเคลื่อนไหว

โดยการกลิ้งของลำตัวขึ้นมา แต่ลำตัวต้องพลิกไม่เกิน 90 องศา

จากแนวนอน ส่วนตำแหน่งของศรีษะไม่ได้กำหนดไว้


6269781

 • SW 6.3 ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนักว่ายน้ำจะต้องโผล่พ้น

 • ผิวน้ำตลอดระยะทาง ที่ทำการแข่งขันอนุญาตให้

 • นักว่ายน้ำดำอยู่ใต้น้ำในระหว่างการกลับตัวขณะ

 • เข้าเส้นชัย และระยะทางต้องไม่เกิน 15 เมตร

 • หลังจากการออกตัวและการกลับตัวแต่ละครั้ง

 • โดยนับจากจุดที่ศรีษะโผล่พื้นผิวน้ำ


6269781

SW 6.4 ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)เมื่อมีการกลับตัว นักว่ายน้ำจะต้องแตะผนังสระด้วยส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของร่างกาย ในลู่ว่ายของตนเองระหว่างการกลับตัว

ไหล่อาจจะพลิกม้วนไปเป็นแนวตั้งฉากกับอกได้ภายหลังจาก

ที่ได้ดึงแขนเดียวหรือดึงสองแขนพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง

นักว่ายน้ำต้องออกจากผนังสระ ในท่านอนหงายปกติ

ของแบบกรรเชียง

SW 6.5 ในขณะเข้าเส้นชัยของการแข่งขันผู้แข่งขันนักว่ายน้ำจะต้อง

อยู่ในลักษณะนอนหงายจนกว่าจะแตะขอบสระในลู่ว่าย

ของตนเอง


6269781

SW 7 BREASTSTROKE ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)ท่ากบ

SW 7.1 หลังจากการออกตัวและการกลับตัว นักกีฬาอาจจะว่าย

โดยดึงแขนรวบมาที่ขาได้ ในช่วงที่ศีรษะยังอยู่ในน้ำ

เตะขาท่าปลาโลมาได้ 1 ครั้งขณะที่ดึงมือทั้งสองข้างรวบมาที่ขา

หลังจากนั้นเตะขาในท่ากบ

SW 7.2 จากการเริ่มต้นของการใช้แขนจังหวะแรกหลังจากออกตัวและ

หลังจากการกลับตัวทุกๆครั้งตลอดการแข่งขัน ลักษณะของลำตัว

จะอยู่ในท่านอนคว่ำ ไม่อนญาตให้นอนหงายหลังการออกตัวและ

ตลอดการแข่งขัน การว่าย 1 รอบแขนคือ ใช้แขนได้ 1 ครั้ง

และเตะขาได้ 1 ครั้ง ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของแขนทั้งสอง

จะต้องทำพร้อม ๆ กันและอยู่ในระดับเดียวกันแขนทั้งสอง

จะไม่มีการเคลื่อนสลับกันขึ้นลง


6269781

SW 7.3 ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)มือทั้งสองจะต้องพุ่งไปข้างหน้าพร้อมๆกันจากหน้าอกใต้ผิวน้ำหรือ

เหนือน้ำโดยที่ข้อศอกต้องอยู่ใต้ผิวน้ำยกเว้นสำหรับช่วงสุดท้าย

ก่อนกลับตัว,ระหว่างการกลับตัวและช่วงสุดท้ายของการเข้าเส้นชัย

ส่วนการดึงกลับไปข้างหลังมือทั้งสองต้องอยู่ใต้ผิวน้ำมือทั้งสอง

จะต้องไม่ดึงกลับหลังและเลยแนวสะโพกไปยกเว้นระหว่าง

ภายหลังจาการเริ่มต้นของการใช้แขนจังหวะแรกและการกลับตัว

แต่ละครั้ง


6269781

 • SW 7.4 ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)ในระหว่างการว่ายทุกๆรอบแขน บางส่วนของร่างกายเช่น

 • ศรีษะจะต้องโผล่พ้นผิวน้ำหลังจากการออกตัวและ

 • หลังจากการกลับตัวทุกครั้งนักว่ายน้ำอาจจะ

 • ใช้แขน 1 ครั้งโดยผลักแขนมาด้านหลังเลยไปถึงขา

 • ส่วนที่กว้างที่สุดของการว่ายในจังหวะที่สองอนุญาตให้

 • เตะขาผีเสื้อได้ 1 ครั้งตามด้วยการเตะขากบ ซึ่งต้องทำใน

 • ขณะที่ลำตัวจมอยู่ในน้ำ ตามด้วยการเคลื่อนไหวของขา

 • ทั้งสองข้างจะต้องกระทำพร้อมกันและอยู่ใน แนวนอน

 • ระดับเดียวกัน โดยปราศจากการเคลื่อนไหวสลับกัน


6269781

SW 7.5 ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)ในส่วนของการเตะขา เท้าทั้งสองจะต้องดึงกลับ แล้วถีบ

ออกด้านนอกในลักษณะเคลื่อนไปด้านหลังไม่อนุญาตให้

แตะขาไขว้แบบกรรไกรแบบสลับขึ้น-ลงหรือเตะขาผีเสื้อ

ยกเว้นข้อ 7.1ยอมให้เท้าทั้งสองอยู่เหนือผิวน้ำได้เพียงแต่

ต้องไม่เตะขาผีเสื้อลง

SW 7.6 ในการกลับตัวแต่ละครั้งและการเข้าเส้นชัยในการแข่งขัน

การแตะขอบสระจะต้องแตะด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมกัน

จะอยู่เหนือหรือใต้ระดับผิวน้ำก็ได้ ศรีษะอาจจะจมน้ำ

หลังจากดึงแขน จังหวะสุดท้ายก่อนจะแตะขอบสระ

และให้ศีรษะโผล่สัมผัสผิวน้ำในบางจุด ระหว่างการว่าย

จังหวะสุดท้ายที่ครบรอบหรือไม่ครบรอบก่อนที่จะแตะขอบสระ


6269781

SW 5 ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี) FREESTYLEท่าฟรีสไตล์

SW 5.1 การว่ายแบบฟรีสไตล์หมายถึงรายการแข่งขันนั้น กำหนดให้

นักว่ายน้ำอาจจะว่ายรูปแบบใดก็ได้ยกเว้นในรายการ

ว่ายเดี่ยวผสมหรือว่ายผลัดผสมการว่ายแบบฟรีสไตล์

หมายถึงการว่ายแบบใดก็ได้ ต้องนอกเหนือไปจากการ

ว่ายแบบกรรเชียงการว่ายแบบกบหรือการว่ายแบบผีเสื้อ

SW 5.2 การกลับตัวและการเข้าเส้นชัยของนักว่ายน้ำจะต้องใช้

ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสผนังสระก็ได้

 • SW 5.3 ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายจะต้องโผล่พ้นผิวน้ำตลอดระยะทาง

 • ที่ทำการแข่งขันยกเว้นจะอนุญาตให้นักว่ายน้ำดำอยู่ใต้น้ำได้

 • ในระหว่างการออกตัวและการกลับตัว และระยะทางต้อง

 • ไม่เกิน 15 เมตร หลังจากการออกตัวและการกลับตัวแต่ละครั้ง

 • โดยนับจากจุดที่ศรีษะโผล่พ้นผิวน้ำ


6269781

SW 9 MEDLEY SWIMMING ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)การว่ายแบบผสม

SW 9.1 ในรายการว่ายแบบเดี่ยวผสมนักว่ายน้ำแต่ละคนจะต้องว่าย

ให้ครบทั้ง 4 แบบตามลำดับดังนี้

แบบผีเสื้อแบบกรรเชียงแบบกบและแบบฟรีสไตล์

แต่ละท่าว่ายต้องว่าย ¼ ของระยะทางทั้งหมด

SW 9.2 ในรายการว่ายแบบผลัดผสมนักว่ายน้ำทั้งทีมจะต้องว่าย

ให้ครบทั้ง 4 ท่าตามลำดับดังนี้

ท่ากรรเชียงท่ากบท่าผีเสื้อและท่าฟรีสไตล์

SW 9.3 ในแต่ละแบบการว่ายจะต้องปฏิบัตืตามกติกาว่ายน้ำ

ของแต่ละแบบท่าว่าย


6269781

การว่ายผลัด ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)

รายการว่ายผลัดของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

4 X 100 เมตร ฟรีสไตล์

4 X 200 เมตร ฟรีสไตล์

4 X 100 เมตร ผลัดผสม

การรวมท่าว่ายในรายการอื่นๆ สามารถทำได้

ขึ้นอยู่กับการจัดการแข่งขันของแต่ละสถานที่ที่จัด


6269781

RELAY ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)การว่ายผลัด

SW 10.10 การแข่งขันประเภททีมว่ายผลัดจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ 4 คน

SW 10.11 ในการแข่งขันว่ายผลัดนักว่ายน้ำของทีมใดเท้าหลุดจาก

แท่นออกตัวก่อนที่เพื่อนร่วมทีมจะว่ายเข้ามาแตะผนังขอบสระ

จะต้องถูกตัดสิทธิ์

SW 10.12 ทีมว่ายผลัดทีผู้ว่ายในทีมลงไปในสระขณะที่การแข่งขันกำลัง

ดำเนินอยู่ก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะเข้าเส้นชัยเรียบร้อย

แล้วจะถูกตัดสิทธิให้แพ้ฟาวล์ในการแข่งขันในครั้งนั้นๆ


6269781

 • SW 10.13 ท่าว่ายในการแข่งขันว่ายน้ำ (ดีวีดี)ต้องมีการส่งรายชื่อในทีมว่ายผลัดและลำดับของนักว่ายน้ำ

 • ก่อนการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันในทีมว่ายผลัดทุกทีมจะสามารถ

 • ลงทำการแข่งขันได้เพียงครั้งเดียว การว่ายผลัดอาจมีการเปลี่ยนตัว

 • และลำดับระหว่างการว่ายในรอบคัดเลือกและในรอบชิงชนะเลิศ

 • ของรายการแข่งขันนั้นๆได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายชื่อของนักว่ายน้ำ

 • อยู่ในรายการนั้นๆ ข้อผิดพลาดในการส่งรายชื่อว่าย

 • จะทำให้ถูกตัดสิทธิ์ การสับเปลี่ยนตัวอาจจะทำได้อย่างเดียวคือ

 • มีเอกสารกรณีฉุกเฉินในทางการแพทย์


6269781

พัก รับประทานอาหารเที่ยง


6269781

SW 2.13 รับประทานอาหารเที่ยงOfficials’ Decision Making

คำตัดสินของกรรมการและเจ้าหน้าที่

SW 2.13.1 กรรมการเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ทำหน้าที่จะต้องตัดสินใจอย่างอิสระเป็นของตนเอง

ในการตัดสินปัญหาต่างๆไม่ขึ้นกับผู้ใดนอกเสียจากว่า

ปัญหานั้นๆกติกาได้บอกไว้อย่างชัดเจนแล้ว

“ พึงระลึกเสมอว่า : ถ้าท่านไม่แน่ใจในการตัดสิน 100 เปอร์เซ็นต์

ต้องยกผลประโยชน์ให้กับนักกีฬา”


6269781

SW 10 THE RACE รับประทานอาหารเที่ยงการแข่งขัน

SW 10.1 การแข่งขันในท่าเดี่ยวผสม จะต้องมีการแยกเพศในรายการนั้นๆด้วย

SW 10.2 นักว่ายน้ำจะต้องว่ายไปตลอดระยะทางด้วยตนเอง

จนครบระยะทางการแข่งขันจึงจะถือว่าถูกต้องตามกติกาSW 10.3 นักว่ายน้ำจะต้องเข้าเส้นชัยในลู่ว่ายของตน ซึ่งเป็นลู่ว่ายเดียวกัน

กับที่เริ่มต้นทำการแข่งขัน

SW 10.4 ในทุกๆรายการนักว่ายน้ำเมื่อทำการกลับตัวจะต้องให้ส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับขอบสระการกลับตัวจะต้อง

ทำจากผนังขอบสระและไม่อนุญาตให้มีการเดิน

หรือก้าวเดินออกจากพื้นสระ


6269781

SW 10.6 รับประทานอาหารเที่ยงการกีดขวางนักว่ายน้ำคนอื่นโดยการว่ายเข้าไปใน

ลู่ว่ายอื่นหรือมีการรบกวนอื่นๆ จะถูกตัดสิทธิ์ฐานละเมิด

ถ้าทำผิดกติกาโดยเจตนา ผู้ชี้ขาดจะรายงานการกระทำ

นั้นๆต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และต่อสโมสร

ต้นสังกัดของนักว่ายน้ำที่กระทำผิดSW 10.7 นักว่ายน้ำคนไหนก็ตามที่ว่ายข้ามลู่เพื่อกีดขวาง

และรบกวนในขณะที่นักว่ายน้ำคนนั้นกำลังว่ายอยู่นั้น

จะถูกตัดสิทธิ์ให้แพ้ฟาล์ว ถือว่าเป็นการกระทำผิด

โดยเจตนา ผู้ตัดสินชี้ขาดต้องรายงานการกระทำผิด

ของนักว่ายน้ำคนนั้นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

และแจ้งให่ผู้ที่กระทำผิดทราบด้วย


6269781

 • SW 10.8 รับประทานอาหารเที่ยงไม่อนุญาตให้นักว่ายน้ำใช้หรือสวมอุปกรณ์ต่างๆ

 • หรือชุดว่ายน้ำที่อาจจะช่วยให้นักว่ายน้ำ ว่ายได้เร็วขึ้น

 • ทำให้ตัวลอยขึ้นหรือทำให้มีความทนทานขึ้นในระหว่าง

 • การแข่งขัน (ตัวอย่างเช่น ถุงมือที่มีพังผืดระหว่างนิ้ว

 • แผ่นดึงมือตีนกบ ฯลฯ) ให้สวมใส่แว่นว่ายน้ำได้ไม่อนุญาต

 • ให้มีผ้าหรือสิ่งของใดๆอยู่บนร่างกายนอกจากได้รับการ

 • อนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายกีฬาของฟีน่าเสียก่อน

SW 10.9 ห้ามนักว่ายน้ำคนใดที่ไม่ได้เข้าแข่งขัน ลงไปอยู่ในน้ำขณะที่

ทำการแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากผู้ใดฝ่าฝืน

จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ทำการแข่งขันในรายการที่เหลือ

ของตนเองทั้งหมด


6269781

SW 10.14 รับประทานอาหารเที่ยงผู้เข้าแข่งขันว่ายผลัดคนใดที่เสร็จสิ้นการว่ายในระยะทาง

ที่ลงแข่งขันจะต้องขึ้นจากสระทันทีทันใดเท่าที่จะเป็นได้

โดยต้องไม่กีดขวางผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่ยังว่ายไม่เสร็จสิ้น

มิฉะนั้นจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันคนนั้นหรือทีมนั้นกระทำผิด

และจะถูกตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขัน

SW 10.15 ควรให้โอกาสแก่ผู้เข้าแข่งขันที่ถูกทำฟาวล์จนทำให้การแข่งขัน

นั้นเกิดการเสียสิทธิ์ขึ้นผู้ตัดสินชี้ขาดมีอำนาจในการอนุญาต

ให้ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นแข่งขันใหม่ในรายการต่อไปหรือถ้าเป็น

การทำผิดกติกา

SW 10.16 จะไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งที่บอกความเร็ว ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใดๆ

หรือการวางแผน ซึ่งอาจจะมีผลต่อการแข่งขันได้


6269781

การตัดสิทธิ์การแข่งขันการตัดสิทธิ์การแข่งขัน

SW 2.1.6 ผู้ตัดสินชี้ขาดจะตัดสิทธิ์นักว่ายน้ำไม่ว่าคนไหนก็ตาม

ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดกติกาการแข่งขันหรือได้รับ

รายงานจากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

การตัดสิทธิ์ทุกๆกรณีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ชี้ขาด


6269781

 • การบันทึกการกระทำผิดกติกาการบันทึกการกระทำผิดกติกา จะทำได้ก็ต่อเมื่อ อยู่ระหว่างช่วง

 • การกระทำการแข่งขันเท่านั้น

 • การเปลี่ยนตัวของกรรมการสำรอง

 • การใช้ใบบันทึกการกระทำฟาล์ว

 • ต้องแน่ใจ 100 % ก่อนส่งใบบันทึกการกระทำฟาล์ว

 • ถ้าท่านไม่แน่ใจในการตัดสิน 100 % ต้องยกผลประโยชน์

 • ให้กับนักกีฬา


6269781

แบบฟอร์มการแจ้งฟาล์วการบันทึกการกระทำผิดกติกา

 • รายการที่...............................รอบ...............................ลู่....................

 • เหตุผลการฟาล์ว .......................................................................

 • ........................................................................

 • .

 • วันที่ .......................... เวลาที่ส่ง................................

 • ................................. ...........................................

 • กรรมการผู้จับฟาล์ว กรรมการผู้ตัดสินชี้ขาด

ใช้ในรายการแข่งขันว่ายน้ำ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ


6269781

SWIMMING RULE QUICK REFERENCE INFRACTION CARDSการบันทึกการกระทำผิดกติกา

ใบอ้างอิงแบบฟอร์มการฟาล์ว กฏกติกาว่ายน้ำ ฉบับย่อเพื่อค้นหา

 • แบบฟอร์มฉบับย่อใบนี้ สำหรับกรรมการดูฟาล์ว

 • และกรรมการดูการกลับตัว จะช่วยในการค้นหากฏกติกา

 • ได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อมีการกระทำฟาล์วเกิดขึ้นใช้อ้างอิง

 • ตามกฏกติกาว่ายน้ำ


6269781

 • การทำฟาล์วการบันทึกการกระทำผิดกติกา 5 แบบที่พบมากที่สุด ในการแข่งขันว่ายน้ำ

  • การออกตัวก่อนสัญญาณ - กรรมการปล่อยตัวและ

  • กรรมการผู้ชี้ขาด

  • จุด 15 เมตร - กรรมการดูฟาล์ว

  • การออกตัวก่อนในการว่ายผลัด - กรรมการดูการกลับตัว

  • การเตะขาท่าผีเสื้อในการว่ายท่ากบ – กรรมการดูการกลับตัวและ

  • กรรมการจับฟาล์ว

  • การกลับตัว- กรรมการดูการกลับตัว


6269781

กฏ กติกาทั่วไปข้อ 9.2 การบันทึกการกระทำผิดกติกาการประท้วง

กติกาข้อ 9.2.1

การประท้วงสามารถกระทำได้

 • ก. ถ้าไม่ปฏิบัติเป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับ

 • ข. ถ้าสภาพที่ไม่ปลอดภัยกับการแข่งขันและ

 • ผู้เข้าแข่งขัน หรือ

 • ค. ขัดแย้งคำตัดสินของผู้ตัดสิน


 • 6269781

  กติกาข้อ 9.2.2 การบันทึกการกระทำผิดกติกา

  การยื่นการประท้วง

  • ก. หัวหน้านักกีฬาเป็นผู้ยื่นประท้วงต่อผู้ตัดสิน

 • ข.การประท้วง โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ตาม แบบฟอร์มของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

 • ค. ยื่นโดยหัวหน้าทีมเท่านั้น

 • ง. วางเงินประกัน 100 เหรียญสวิสฟรังค์หรือเทียบเท่า

 • จ. ให้ยื่นประท้วงภายในเวลา 30 นาที หลังจากการ แข่งขันในรายการนั้นๆสิ้นสุดลง

  ถ้าการประท้วงเป็นผลที่น่าเป็นไปได้ ต้องยื่นก่อนสัญญาณ

  การตัดสินของผู้ตัดสินจะเริ่มขึ้น


 • 6269781

  GRการบันทึกการกระทำผิดกติกา9.2.3.การประท้วงขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยผู้ตัดสิน

  กรณีถ้าผู้ตัดสินผู้ชี้ขาดไม่ยอมรับคำประท้วงจากหัวหน้าทีม

  ผุ้ตัดสินผู้ชี้ขาดจะต้องชี้แจงด้วยเหตุผลที่ไม่ยอมรับการประท้วง

  ให้ผู้ควบคุมทีมทราบ ผู้ควบคุมทีมสามารถอุทธรณ์คำตัดสินได้อีก

  โดยยื่นคำร้องต่อคณะลูกขุน คณะลูกขุนสามารถตัดสินในกรณีนั้นๆเป็นที่สิ้นสุด

  ในการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์และชิงชนะเลิศโลก คณะกรรมาธิการด้านวินัย เป็นผู้พิจารณาคำร้อง และแจ้งให้

  คณะลูกขุนทราบ


  6269781

  กฏ กติกาทั่วไปข้อ 9.2.4 การบันทึกการกระทำผิดกติกา

  ถ้าการประท้วงไม่เป็นผล เงินที่วางมัดจำ จะต้องถูกยึด

  โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าการประท้วงเป็นผล

  คณะกรรมการจะต้องคืนเงินมัดจำให้กับหัวหน้าทีม


  6269781

  SW 3.การบันทึกการกระทำผิดกติกาการจัดลู่ว่ายในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ

  การจัดลู่ว่ายทุกรายการในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์,

  การแข่งขันชิงแชมป์โลกการแข่งขันระดับทวีปและรายการอื่นๆ

  ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติจะต้องดำเนินการจัดลู่ว่ายให้เป็นไปดังนี้


  6269781

  SW 3.1.1การบันทึกการกระทำผิดกติกา

  จัดเวลาที่ดีที่สุดของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ที่ส่งมาในใบสมัคร ที่เคยทำไว้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน12 เดือนก่อนวันแข่งขัน โดยจะต้องส่งใบสมัครและรายการแข่งขัน พร้อมกับเวลาต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ส่วนนักว่ายน้ำที่ไม่ได้ส่งเวลาจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้ที่มีเวลาช้าที่สุด และถูกจัดให้อยู่ในลำดับท้ายสุดในบัญชีรายชื่อ นักว่ายน้ำที่ส่งเวลามาเท่ากันหรือนักว่ายน้ำที่ไม่ได้ ส่งเวลามา ถ้ามีมากกว่า 1 คน จะพิจารณาการจัดลำดับด้วยการจับฉลาก นักว่ายน้ำถูกจัดให้อยู่ในลู่ว่ายตามขั้นตอนของกติกาข้อ3.1.2 นักว่ายน้ำ จะถูกจัดให้ว่ายในรอบคัดเลือก โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเวลาตามวิธีการดังต่อไปนี้


  6269781

  SW 3.1.1.1การบันทึกการกระทำผิดกติกาถ้ามีเพียงชุดเดียวการจัดเข้าลู่ว่ายดำเนินการ

  เหมือนการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

  SW 3.1.1.2ถ้ามี 2 ชุดนักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วที่สุดจะอยู่ในชุดที่ 2 นักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 2 จะอยู่ในชุดที่ 1นักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 3 จะอยู่ในชุดที่ 2 นักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 4 จะอยู่ในชุดที่ 1 โดยจัดการสลับชุดอย่างนี้จนครบ

  SW 3.1.1.3ถ้ามี 3 ชุดนักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วที่สุดจะอยู่ในชุดที่ 3 นักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 2 จะอยู่ในชุดที่ 2 นักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 3 จะอยู่ในชุดที่ 1 นักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 4 จะอยู่ในชุดที่ 3 นักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 5 จะอยู่ในชุดที่ 2 และนักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 6 จะอยู่ในชุดที่ 1 นักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วลำดับที่ 7 จะอยู่ในชุดที่ 3 โดยจัดการสลับชุดอย่างนี้จนครบ


  6269781

  SW 3.1.1.4การบันทึกการกระทำผิดกติกาถ้ามี 4 ชุดหรือมากกว่าใน 3 ชุดสุดท้ายการแข่งขันจะจัด ลู่ว่ายตามกติกาข้อ 3.1.1.3ส่วนชุดที่ 4 ประกอบไปด้วยนักว่ายน้ำเร็วถัดไป สำหรับในชุดที่ 5 จะประกอบไปด้วยนักว่ายน้ำที่ว่ายเร็วถัดต่อไปอีก ในชุดต่อๆไปก็เช่นกันในการจัดลู่ว่าย จะพิจารณาตามลำดับเวลาภายในแต่ละชุด โดยรูปแบบการจัดต้องสอดคล้องตามกติกาข้อ 3.1.2

  .

  SW 3.1.1.5 ข้อยกเว้นเมื่อรอบคัดเลือกมี 2 ชุดหรือมากกว่าในแต่ละรายการ จะต้องมีนักว่ายน้ำไม่น้อยกว่า3 คนในแต่ละชุด ภายหลังมีการ สละสิทธิ์ จะเหลือนักว่ายน้ำในชุดน้อยกว่า 3 คนก็ได้


  6269781

  SW 3.1.1.6 การบันทึกการกระทำผิดกติกาเมื่อสระว่ายน้ำที่มีลู่ว่าย 10 ลู่ ในกรณีที่นักว่ายน้ำมีเวลาเท่ากัน

  ในลำดับที่ 8 ในการแข่งขันรอบคัดเลือกในท่าฟรีสไตล์ 800 เมตร และ1500 เมตร ในลู่ที่ 9 จะใช้แข่งขันในกรณีเวลาลำดับที่ 8 เท่ากันสองคน

  ถ้าเวลาลำดับที่ 8 เท่ากันทั้ง 3 คน ให้ใช้ลู่ที่ 9 และลู่ 0ใช้แข่งขันเวลาที่เท่ากัน ในลู่ที่ 8,9 และ 0 ตามลำดับ

  SW 3.1.1.7 เมื่อสระว่ายน้ำที่มีลู่ว่ายไม่ถึง 10 ลู่ว่าย ให้ใช้กติกาข้อ 3.2.3


  6269781

  SW 3.1.2การบันทึกการกระทำผิดกติกายกเว้นในรายการแข่งขัน 50 เมตรในสระ 50 เมตร การพิจารณาลู่ว่ายจะจัด (ลู่ว่ายที่ 1 จะต้องอยู่ทางขวามือของสระ(ลู่ว่าย 0 ในกรณีใช้ 10 ลู่ว่าย)เมื่อยืนหันหน้าจากจุดหัวสระไปยังปลายสระ ลำดับนักว่ายน้ำหรือทีมที่ว่ายเร็วที่สุดในลู่กลางของสระว่ายน้ำตามจำนวนลู่ว่ายหรืออยู่ในลู่ว่ายที่ 3 หรือ 4 ในสระว่ายน้ำที่มีลู่ว่าย 6 หรือ 8 ลู่ ตามลำดับ สระที่มีลู่ว่าย 10 ลู่ ลำดับนักว่ายน้ำหรือทีมที่ว่ายเร็วที่สุดในลู่ที่ 4 ส่วนนักว่ายน้ำที่มีเวลาเร็วลำดับถัดไปอยู่ทางซ้ายมือของนักว่ายน้ำคนแรก ต่อจากนั้นคนอื่นๆ ก็จัดสลับขวาและซ้ายให้เป็นไปลำดับเวลา ส่วนนักว่ายน้ำที่มีเวลาเท่ากันจะทำการ จับฉลากเพื่อจัดลู่ว่ายตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว


  6269781

  SW 3.1.3 การบันทึกการกระทำผิดกติกาเมื่อมีรายการแข่งขัน 50 เมตรในสระ 50 เมตร การแข่งขันจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยให้แต่ละคนเริ่มต้น ว่ายจากจุดเริ่มตามปกติไปยังจุดกลับตัวท้ายสระ หรือเริ่มต้นจากจุดกลับตัว ท้ายสระไปยังจุดเริ่มต้นหัวสระ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นอุปกรณ์อัตในมัติเพียงพอหรือไม่ตำแหน่งผู้ปล่อยตัวเหมาะสมหรือไม่ และอื่นๆ คณะกรรมการจัดการแข่งขันควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดจุดเริ่มต้นให้แน่นอน และชี้แจงให้นักว่ายน้ำทราบก่อนที่จะเริ่มทำการแข่งขัน เกี่ยวกับการจัดลู่ว่ายนักว่ายน้ำก็ให้ดำเนินการไปตามปกติ รวมทั้งการเริ่มต้นและการเข้า เส้นชัย ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่หัวสระหรือท้ายสระก็ตาม


  6269781

  SW 3.2 การบันทึกการกระทำผิดกติการอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ

  SW 3.2.1ถ้ามีการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ การกำหนดลู่ว่ายให้ยึดถือตามกติกาข้อ 3.1.2 เป็นหลัก

  SW 3.2.2หากไม่มีรอบคัดเลือกการจัดลู่ว่ายจะให้ดำเนินการไปตามกติกาข้อ 3.1.2 ถ้ามีรอบคัดเลือกหรือรอบรองชนะเลิศ การจัดลู่ว่ายจะให้ดำเนินการไปตามกติกาข้อ 3.1.2 เป็นหลักอย่างไรก็ตามยังใช้เวลาเป็นตัวกำหนดในการจัดชุดนั้นๆ


  6269781

  SW 3.2.3การบันทึกการกระทำผิดกติกาในรายการแข่งขันที่มีนักว่ายน้ำในชุดเดียวกันหรือต่างชุดกัน มีเวลาที่ได้จากการแข่งขันเท่ากันในอัตราส่วน 1/100 วินาทีสำหรับลำดับที่ 8 ที่ 10 หรืออันดับที่ 16,20 ในกรณีที่ใช้ 8 หรือ 10 ลู่ เท่ากัน จะต้องทำการว่ายใหม่ เพื่อหานักว่ายน้ำที่ลำดับสูงกว่า เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับการ ว่ายใหม่เพื่อจัดลำดับที่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หลังจากนักว่ายน้ำแข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จสิ้นลง เช่นเดียวกับการว่ายใหม่เพื่อจัดลำดับที่จะเกิด ขึ้นอีก ถ้าหากเวลายังเท่ากันอีก


  6269781

  • SW 3.2.4การบันทึกการกระทำผิดกติกาหากมีนักว่ายน้ำ 1 คนหรือมากกว่า ถอนตัวออกจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศ นักว่ายน้ำที่สำรองไว้จะถูกเรียกเข้าแทน โดยพิจารณาจากการจัดลำดับในรอบคัดเลือกหรือรอบรองชนะเลิศ รายการแข่งขันนั้นๆ จะต้องมีการจัดเรียงลำดับใหม่และต้องจัดทำเอกสารแจ้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนตัวให้ทราบ การจัดลู่ว่ายใหม่เป็นไปตามกติกาในข้อ 3.1.2

  • SW 3.2.5หสำหรับรอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ นักว่ายน้ำต้องเข้ารายงานตัวก่อนการแข่งขันในรายการนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 20 นาทีหลังจากการตรวจเช็คแล้วว่านักว่ายน้ำได้ดำเนินการ


  6269781

  พัก อาหารว่าง กาแฟการบันทึกการกระทำผิดกติกา


  6269781

  การเริ่มต้นการแข่งขันการเริ่มต้นการแข่งขัน


  6269781

  SW 4 การเริ่มต้นการแข่งขันการเริ่มต้นการแข่งขัน

  SW 4.1การเริ่มต้นในการแข่งขันการว่ายแบบฟรีสไตล์การว่ายแบบกบการว่ายแบบผีเสื้อและการว่ายแบบเดี่ยวผสมจะเริ่มจากการกระโดด ข้างบนแท่นโดยเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดเป่ายาว (กติกาข้อ 2.1.5) จากผู้ชี้ขาด นักว่ายน้ำจะก้าวขึ้นไปยืนบนแท่นปล่อยตัวและพักอยู่บนนั้น เมื่อมีคำสั่งของผู้ปล่อยตัวให้ TAKE YOUR MARKS นักว่ายน้ำทุกคนจะต้อง รีบเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของการตั้งต้นทันทีโดยที่ต้องมีเท้าอย่างน้อยหนึ่งข้าง อยู่ที่ปลายสุดของแท่นตั้งต้น ส่วนตำแหน่งของแขนนั้นไม่กำหนดเมื่อนักว่ายน้ำทั้งหมดอยู่ในลักษณะนิ่ง ผู้ปล่อยตัวจะให้สัญญาณปล่อยตัว


  6269781

  • SW 4.2การเริ่มต้นการแข่งขันการเริ่มต้นในการแข่งขันการว่ายแบบกรรเชียงและการว่ายแบบผลัดผสมจะต้องเริ่มต้นจากในน้ำโดยเมื่อผู้ชี้ขาดเป่านกหวีดยาวครั้งหนึ่ง (กติกาข้อ 2.1.5) นักว่ายน้ำจะต้องลงไปในน้ำทันที ผู้ชี้ขาดเป่านกหวีดเสียงยาวเป็นครั้งที่สองนักว่ายน้ำจะต้องไม่ถ่วงเวลา โดยต้องรีบกลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นทันที (กติกาข้อ 6.1) เมื่อนักว่ายน้ำทั้งหมดเข้าประจำตำแหน่งเริ่มต้น แล้วผู้ปล่อยตัวจะออกคำสั่งให้ “TAKE YOUR MARKS “ นักว่ายน้ำทั้งหมดจะต้องอยู่ในลักษณะนิ่ง ผู้ปล่อยตัวจะให้สัญญาณปล่อยตัว


  6269781

  SW 4.3การเริ่มต้นการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) การแข่งขันชิงแชมป์โลก (World Championships) และรายการแข่งขันอื่นๆของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (Fina) จะใช้คำสั่งปล่อยตัวเป็นภาษาอังกฤษว่า "TAKE YOUR MARKS" และในการปล่อยตัวจะต้องมีลำโพงขยายเสียงติดตั้งในแต่ละแท่นกระโดดออกตัว

  SW 4.4นักว่ายน้ำคนใดก็ตามที่ออกตัวก่อนสัญญาณการปล่อยตัวจะดังขึ้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ถ้าเสียงสัญญาณปล่อยตัวดังก่อนจะมีนักว่ายน้ำกระทำผิด จะปล่อยให้การแข่งขันดำเนินต่อไปจนกว่าการว่ายเสร็จสิ้นลง และนักว่ายน้ำหนึ่งคนหรือหลายคนที่กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์หลังจากการแข่งขันถ้าหากมีการกระทำผิด ก่อนสัญญาณปล่อยตัว จะไม่มีการให้สัญญาณปล่อยตัว แต่จะเรียกนักว่ายน้ำที่เหลืออยู่ มาปล่อยตัวใหม่อีกครั้ง ผู้ชี้ขาดให้สัญญาณปล่อยตัวเริ่มด้วยนกหวีดยาว 1 ครั้ง(สัญญาณนกหวีดยาวครั้งที่ 2ในท่ากรรเชียง)ตามกติกาข้อ SW. 2.1.5


  6269781

  สิ้นสุดการเริ่มต้นการแข่งขันการอบรมหลักสูตร วันที่ 1

  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าอบรมหลักสูตร


  6269781

  หลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำหลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ

  วันที่ 2


  6269781

  Duties and Power of the Officialsหลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ

  • อำนาจหน้าที่และอำนาจของกรรมการผู้ตัดสิน


  6269781

  กฎ กติกาฟีน่า ที่ท่านต้องรู้

  • SW กฏกติกาว่ายน้ำ

  • GR กฏกติกาทั่วไป

  • Cกฏระเบียบ ข้อบัญญัติ

  • BL กฏระเบียบว่าด้วย

  • (กีฬาโอลิมปิคเกมส์ และชิงแชมป์โลก)

  • FR กฏว่าด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้

  • สิ่งอำนวยความสะดวก


  6269781

  SW 2.1 ที่ท่านต้องรู้Refereeผู้ตัดสินชี้ขาด

  SW 2.1.1.

  ผู้ตัดสินชี้ขาดจะเป็นผู้ควบคุมและมีอำนาจเหนือกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเป็นผู้พิจารณามอบหมายหน้าที่และให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานที่มีลักษณะพิเศษหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อให้การตัดสินเป็นไปตามกฏกติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติและจะต้องตัดสินปัญหาทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้อง ตามสภาพความเป็นจริงที่พบเห็นจากการแข่งขันหรือจากผู้ทำการแข่งขันการตัดสินการตัดสินขั้นสุดท้ายจะถือว่าสิ้นสุดจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินเป็นอย่างอื่นไม่ได้


  6269781

  SW 2.1.2 ที่ท่านต้องรู้

  ผู้ตัดสินชี้ขาดต้องมองดูทุกช่วงขณะทำการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกติกาการแข่งขันและจะสามารถวินิจฉัยในกรณีที่มีการประท้วง ที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการแข่งขันได้

  SW 2.1.3

  เมื่อการตัดสินของกรรมการเส้นชัยกับกรรมการผู้จับเวลา

  ไม่ตรงกันผู้ตัดสินชี้ขาดจะเป็นผู้กำหนดลำดับที่ให้และถ้าอุปกรณ์

  อัตโนมัติสามารถทำงานได้ตามปกติให้พิจารณาตัดสินได้

  ตามกติกาข้อ SW 1


  6269781

  SW 2.1.4 ที่ท่านต้องรู้

  ผู้ตัดสินชี้ขาดจะต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถควบคุมการแข่งขันได้อย่างถูกต้องและจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรองเข้าแทนที่ เมื่อเจ้าหน้าที่นั้นๆไม่อยู่หรือมีจำนวนไม่เพียงพอในการปฎิบัติหน้าที่

  SW 2.1.5

  ในการเริ่มต้นการแข่งขันแต่ละรายการผู้ตัดสินชี้ขาดจะให้สัญญาณแก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยการเป่านกหวีดเสียงสั้นๆเพื่อเตือนให้ผู้เข้าแข่งขันถอดเสื้อวอร์ม หรือใส่แว่นเพื่อเตรียมพร้อมจากนั้นจะเป่านกหวีดเสียงยาวเพื่อสั่งให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าประจำที่ที่ส่วนหลังแท่นกระโดด(ถ้าเป็นการแข่งขันแบบกรรเชียงและว่ายแบบผลัดผสมให้ผู้เข้าแข่งขันลงไปในสระทันที) การเป่านกหวีดเสียงยาวอีกครั้ง จะใช้สำหรับการแข่งขันแบบกรรเชียงและว่ายแบบผลัดผสมเมื่อผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ต่างๆพร้อมผู้ตัดสินจะให้สัญญาณให้ผู้ปล่อยตัวทราบโดยการเหยียดแขนออกไปยังผู้ปล่อยตัวการเหยียดแขนจะคงอยู่ในลักษณะนั้น จนกระทั่งมีการปล่อยตัวออกไป


  6269781

  SW 2.1.6 ที่ท่านต้องรู้

  ผู้ตัดสินชี้ขาดจะตัดสิทธิ์นักว่ายน้ำไม่ว่าคนไหนก็ตาม ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดกติกาการแข่งขันหรือได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

  การตัดสิทธิ์ทุกๆกรณีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ชี้ขาด


  6269781

  REFEREE ที่ท่านต้องรู้

  ผู้ตัดสินชี้ขาด

  กีฬาว่ายน้ำ


  6269781

  REFEREE ที่ท่านต้องรู้

  ผู้ตัดสินชี้ขาด


  6269781

  • ควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกฏกติกามีอำนาจ การควบคุม เหนือกรรมการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ

  • เป็นผู้ให้ความเห็นในการตัดสินใดๆที่เกี่ยวข้องตามอำนาจในบทบัญญัติ ในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างของกรรมการ

  • ให้สัญญาณด้วยการยื่นแขนซ้ายหรือแขนขวาออกไปด้านข้างของลำตัว เพื่อมอบอำนาจให้ผู้ปล่อยตัวต่อไป แขนที่ยื่นออกไปนั้นยังคงอยู่ และลดแขนลงทันทีเมื่อเห็นว่ายังไม่พร้อม


  6269781

  • เมื่อมีการใช้อุปกรณ์แบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติทำหน้าที่ตัดสินการจับเวลา ผู้ตัดสินต้องสำรวจ ตรวจสอบทันทีทุกครั้งในการเข้าเส้นชัยของนักกีฬา ถึงแม้ว่าระบบอุปกรณ์อัตโนมัติจะทำงานก็ตาม

  • อาจห้ามไม่ให้ใช้ระฆัง หวูด แตร อุปกรณ์ใดๆที่ทำขึ้น

  • ในระหว่าง การแข่งขัน


  6269781

  • การประท้วงที่ขัดแย้งในการตัดสินของกรรมการ ผู้ตัดสินชี้ขาดสามารถวินิจฉัยในคำตัดสินนั้นได้

  • มีอำนาจและสามารถควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปตามกฏกติกา โดยเฉพาะกรรมการดูท่าว่ายและกรรมการดูการกลับตัว

  • ผู้ตัดสินชี้ขาดเป็นผู้ที่มีอำนาจ ในคำตัดสินของ

  • กรรมการดูฟาล์ว


  6269781

  ผู้ตัดสินชี้ขาด 50 เมตร และต้องปล่อยตัวด้านท้ายสระ

  กีฬาว่ายน้ำ

  ถ้าผู้ชี้ขาดเห็นว่านักกีฬาไม่ได้รับความยุติธรรม

  ในคำกระทำผิดกติกาของกรรมการดูฟาล์วดังกล่าว

  ผู้ตัดสินสามารถเปลี่ยนแปลงในคำตัดสินนั้นๆได้


  6269781

  ผู้ตัดสินชี้ขาด 50 เมตร และต้องปล่อยตัวด้านท้ายสระ

  ก่อนการแข่งขัน

  • พิจารณา ประชุมกับฝ่ายจัดการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน

  • เดินทางถึงสถานที่แข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน

   • แก้ไข ปรับปรุง ติดต่อกับฝ่ายจัดการแข่งขัน

   • ตรวจเช็ค รายชื่อกรรมการ และมอบหมายงาน

   • ตรวจสอบสถานที่ แท่นกระโดด ธงกรรเชียง เชือกฟาล์ว ลู่

   • ระดับน้ำ แสงสว่าง

   • ให้โอกาส เวลา พูดคุยกับผู้ฝึกสอน

   • ประชุมกับกรรมการฝ่ายเทคนิค

   • สื่อสารระหว่างผู้ตัดสินกับผู้ปล่อยตัวรวมถึงตำแหน่งการยืน


  6269781

  ผู้ตัดสินชี้ขาด 50 เมตร และต้องปล่อยตัวด้านท้ายสระ

  ประชุมกรรมการผู้ตัดสิน:

  แจ้งสรุปขั้นตอนแบบย่อๆให้กรรมการทราบถึง ในการแข่งขันในรายการนั้นๆ

  มีสุขภาพดี และดูความปลอดภัยรอบๆสระว่ายน้ำ

  ทบทวน ย้ำกฏกติกา ก่อนการแข่งขัน ตลอดจนการแต่งกายให้เหมือนกัน

  ประชุมกับผู้จัดการทีม:

  ประชุมย่อยกับโค้ช ผู้จัดการทีมที่เกี่ยวกับการแข่งขัน

  มีสุขภาพดี และดูความปลอดภัยรอบๆสระว่ายน้ำ

  ยอมรับ ข้อตกลงระเบียบการว่าด้วยการถอนตัว (คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

  ข้อตกลง การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขในที่ประชุม


  6269781

  ผู้ตัดสินชี้ขาด 50 เมตร และต้องปล่อยตัวด้านท้ายสระ

  ช่วงการแข่งขัน:

  • ควบคุมดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่

  • ดำเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามกฏกติกา

  • แก้ไข ตัดสินปัญหาต่างๆที่นอกเหนือที่ระบุไว้ในกติกา

   หลังการแข่งขัน:

  • ตรวจสอบ ลงชื่อ และบันทึกการรับรองการทำลายสถิติ

  • ประชุม สรุปการทำงาน

  • ประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • เดินทางกลับภายหลังเวลา การประท้วง/การถอดถอนได้สิ้นสุดลงแล้ว


  6269781

  คุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสินคุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสิน

  • มีความรู้

  • มีประสบการณ์

  • มีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

  • มีความยุติธรรม

  • มีไหวพริบที่ดี มีความเฉียบขาด

  • มีวินัยที่ดี

  • มีการจัดระเบียบแบบแผนที่ดี

  • แต่งการสุภาพ เหมาะสม

  • มีความยินดี พอใจ และให้ความไว้วางใจ

  • มีการสื่อสารที่ดี อย่างทั่วถึง

  • มีการดำเนินการ การบริหารงานที่ดี


  6269781

  • STARTER – คุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสินกรรมการผู้ปล่อยตัว


  6269781

  หน้าที่ รับผิดชอบคุณสมบัติของกรรมการผู้ตัดสิน

  • ผู้ปล่อยตัวเป็นผู้ที่ต้องสื่อโดยตรง ที่มีความสำคัญ

  • สำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ

  • เป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศที่ดี และสามารถ

  • ปล่อยตัว ด้วยความถูกต้องและยุติธรรม


  6269781


  6269781

  • สายตาดีการออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  • เป็นไปโดยธรรมชาติ

  • มีสัญชาตญาณที่ดี

  • มีความขันติ ยืนหยัด ไม่เปลี่ยนแปลง

  • ประเมินสถานการณ์ได้ดี

  • ประสานงานกับผู้ชี้ขาดเป็นอย่างดี


  6269781

  • STARTER การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมผู้ปล่อยตัว

  SW 2.3.1

  ผู้ปล่อยตัวมีอำนาจควบคุมนักว่ายน้ำอย่างเต็มที่ หลังจากผู้ตัดสินชี้ขาด

  ได้ให้สัญญาณมายังผู้ปล่อยตัว(กติกาขข้อ 2.1.5) จนกระทั่งการแข่งขัน

  ได้เริ่มขึ้นการเริ่มต้นจะต้องดำเนินไปตามกติกาข้อ SW 4.

  SW 2.3.2

  ผู้ปล่อยตัวจะต้องรายงานให้ผู้ตัดสินชี้ขาดทราบเมื่อมีนักกีฬาว่ายน้ำถ่วงเวลาในการปล่อยตัวมีเจตนาไม่เชื่อฟังคำสั่งหรือกระทำผิดมารยาทในการเข้าประจำที่ผู้ตัดสินชี้ขาดสามารถตัดสิทธิ์นักว่ายน้ำที่มีเจตนาถ่วงเวลาหรือกระทำผิดมารยาทได้


  6269781

  SW 2.3.2การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  ผู้ปล่อยตัวจะต้องรายงานให้ผู้ตัดสินชี้ขาดทราบเมื่อมี

  นักกีฬาว่ายน้ำถ่วงเวลาในการปล่อยตัวมีเจตนาไม่เชื่อฟังคำสั่ง

  หรือกระทำผิดมารยาทในการเข้าประจำที่ผู้ตัดสินชี้ขาดสามารถ

  ตัดสิทธิ์นักว่ายน้ำที่มีเจตนาถ่วงเวลาหรือกระทำผิดมารยาทได้

  SW 2.3.3

  เพื่อให้การปล่อยตัวมีความถูกต้องยุติธรรมจึงให้ผู้ปล่อยตัว

  มีอำนาจเต็มที่ในการตัดสินใจ เพียงแต่อยู่ภายใต้การควบคุม

  การตัดสินใจของผู้ตัดสินชี้ขาด


  6269781

  SW 2.3.4การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  ในการปล่อยตัวแต่ละรายการผู้ปล่อยตัวจะยืนอยู่ทางด้านข้าง

  ของสระห่างจากหัวสระประมาณ 5 เมตรด้านที่ใช้ปล่อยตัว

  อยู่ในตำแหน่งที่ผู้จับเวลาสามารถมองเห็นหรือได้ยินเสียง

  สัญญาณปล่อยตัวได้อย่างชัดเจน และนักว่ายน้ำทุกคน

  ก็ต้องสามารถได้ยินเสียงสัญญาณการปล่อยตัวอย่างชัดเจนด้วย


  6269781

  SW 2.2การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมControl-room Supervisor

  ผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ

  SW 2.2.1

  ผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ ต้องตรวจตรา

  เครื่องจับเวลาอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องจับเวลากึ่งอัตโนมัติ

  SW 2.2.2

  ผู้ควบคุมห้องจับเวลาอัตโนมัติต้องรับผิดชอบ ตรวจเช็คผล

  ของการแข่งขันที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า

  ถูกต้องหรือไม่


  6269781

  SW 2.2.3การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  ผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ มีหน้าที่รับผิดชอบ

  การตรวจสอบอุปกรณ์การตรวจจับเวลากระโดดออกตัว

  ระหว่างผู้ว่ายผลัดรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์ผลการ

  แข่งขันและรายงานให้ผู้ตัดสินชี้ขาดทราบทุกครั้งก่อนที่

  จะมีการปล่อยตัว


  6269781

  SW 2.2.4การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  ผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ สามารถที่จะตรวจสอบ

  พิจารณาการกระโดดออกตัวก่อนอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน

  จากเครื่องจับเวลาสำรองเมื่อมีข้อสงสัย

  SW 2.2.5

  ผู้ควบคุมห้องอุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ จะคอยดูแล

  การสละสิทธิ์หลังการแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือ

  รอบชิงชนะเลิศ แล้วส่งผลการแข่งขัน รายชื่อผู้ที่ทำลายสถิติ

  ขึ้นมาใหม่และดูแลการแข่งขันบนสกอร์บอร์ดอย่างถูกต้อง


  6269781

  SW 2.12 Desk Control การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  (Other than for Olympic Games and World Championships)

  เจ้าหน้าที่ควบคุมผลการแข่งขัน

  (นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์และชิงแชมป์โลก)


  6269781

  SW 2.12.1การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  หัวหน้าผู้บันทึกมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบผลการแข่งขัน

  ที่พิมพ์ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือผลของเวลา

  และลำดับที่ ในแต่ละรายการที่ได้รับมาจากผู้ชี้ขาด

  หัวหน้าผู้บันทึกจะต้องลงลายมือชื่อในผลการแข่งขันร่วมกับ

  ลายมือชื่อของผู้ชี้ขาด

  SW 2.12.2

  ผู้บันทึกจะต้องควบคุมตรวจสอบการสละสิทธิ์หลังจากแข่งขัน

  รอบคัดเลือกหรือรอบชิงชนะเลิศเก็บเอกสารผลการแข่งขันอย่าง

  เป็นทางการ การรับรองผลที่มีการทำสถิติขึ้นใหม่ทุกรายการ


  6269781

  SW 2.4 Clerk of Courseการออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมผู้รับรายงานตัว

  SW 2.4.1

  ผู้รับรายงานตัวจะต้องรวบรวมนักว่ายน้ำและจัดเรียงลำดับ

  ให้ตรงกับรายการแข่งขันในแต่ละรายการ

  SW 2.4.2

  ผู้รับรายงานตัวจะต้องรายงานต่อผู้ตัดสินชี้ขาด ในกรณีที่มี

  ข้อความที่เห็นว่าเป็นการละเมิดการโฆษณาเกินกว่าที่กำหนด

  (GR 6) และถ้ากรณีที่นักว่ายน้ำไม่มารายงานตัวเมื่อมีการ

  เรียกแล้ว

  อาศัยข้อบังคับ ตรวจสอบชุดว่ายน้ำด้วยว่า

  เป็นไปตามกฏ ระเบียบข้อบังคับหรือไม่


  6269781

  SW 2.5การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมChief Inspector of Turns

  หัวหน้ากรรมการดูฟาล์วกลับตัว

  SW 2.5.1

  หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัวจะต้องแน่ใจว่ากรรมการ

  ดูการกลับตัวทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับอย่างสมบูรณ์

  ระหว่างการแข่งขัน

  SW 2.5.2

  หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัวจะรับฟังการรายงานเมื่อมีการ

  การทำผิดกติกาเกิดขึ้น จากกรรมการดูการกลับตัวและจะต้อง

  ส่งรายงานให้ผู้ตัดสินชี้ขาดทราบทันที


  6269781

  SW 2.6 การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมInspectors of Turnsกรรมการกลับตัว

  SW 2.6.1กรรมการดูการกลับตัวจะถูกกำหนดให้ประจำลู่ว่ายน้ำ

  อยู่ด้านหัวสระและท้ายสระ ด้านละ 1 คน

  SW 2.6.2กรรมการดูการกลับตัวแต่ละคนจะต้องมั่นใจว่านักว่ายน้ำ

  ไม่ได้ฝ่าฝืนกติกาเกี่ยวกับการกลับตัวโดยเริ่มดูจากการใช้แขนในช่วง

  สุดท้าย ก่อนที่จะแตะขอบสระและจบลงอย่างสมบูรณ์ของการใช้แขน

  ช่วงแรกหลังจากกลับตัวแล้ว กรรมการดูการกลับตัวที่ประจำด้านหัวสระ

  และท้ายสระจะต้องมั่นใจว่านักว่ายน้ำปฏิบัติการกลับตัวเป็นไปตามกติกา

  โดยจากจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการใช้แขนช่วงแรกได้อย่างสมบูรณ์

  กรรมการดูการกลับตัวที่ประจำด้านเส้นชัยจะต้องมั่นใจว่านักว่ายน้ำ

  ได้เข้าเส้นชัย โดยแตะขอบสระเป็นไปอย่างถูกต้องตามกติกา


  6269781

  SW 2.6.3การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมในรายการแข่งขันประเภทบุคคล ระยะทาง 800 เมตรและ 1500 เมตร

  กรรมการดูฟาล์วกลับตัวแต่ละคนที่ประจำอยู่ท้ายสระจะต้องบันทึก

  จำนวนเที่ยวที่ว่ายไปแล้วของนักว่ายน้ำในลู่ของตนเองและต้องแจ้ง

  จำนวนเที่ยวที่เหลือให้นักว่ายน้ำทราบด้วยป้ายแสดงบอกจำนวน

  เที่ยวหรืออาจใช้อุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติ รวมทั้งป้ายบอกจำนวนเที่ยว

  ใต้น้ำก็ได้

  SW 2.6.4กรรมการดูการกลับตัวที่ประจำด้านหัวสระ จะต้องเป็นผู้ให้สัญญาณ

  เตือนเมื่อนักว่ายน้ำในลู่ของตนว่ายมาเหลือระยะทางก่อนถึงขอบสระ

  5 เมตรใน 2 เที่ยวสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดการว่ายประเภทบุคคล

  ระยะทาง 800 เมตรและ 1500 เมตรและต้องให้สัญญาณเตือน

  หลังจากนักว่ายน้ำกลับตัว จนกระทั่งถึงแนวเชือกธงบอกระยะทาง

  5 เมตร เหนือลู่สัญญาณที่เตือนจะใช้เสียงนกหวีดหรือเสียงระฆังก็ได้


  6269781

  SW 2.6.5การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมกรรมการดูการกลับตัวแต่ละคนที่ประจำด้านหัวสระ จะต้องดูแล

  ในรายการว่ายผลัดว่าในช่วงรอยต่อนักว่ายน้ำออกตัวจาก

  แท่นกระโดดก่อนที่นักว่ายน้ำคนก่อนได้แตะขอบสระแล้วหรือยัง

  เมื่อมีการใช้อุปกรณ์จับเวลาอัตโนมัติ สามารถนำมาเป็น

  เครื่องช่วยตัดสินในการออกตัวในการว่ายผลัด โดยจะให้

  เป็นไปตามกติข้อSW 13.1.

  SW 2.6.6กรรมการดูการกลับตัวจะต้องรายงานการทำผิดกติกาต่างๆ

  โดยการเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเช่นรายการแข่งขัน

  หมายเลขลู่ว่ายและสาเหตุของการทำผิดกติกาให้กับหัวหน้าผู้ดู

  การกลับตัวทราบเพื่อที่จะรายงานผลให้ชี้ขาดทราบทันที


  6269781

  SW 2.7 การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมJudges of Strokeกรรมการดูฟาล์ว

  SW 2.7.1กรรมการดูฟาวล์จะต้องอยู่ด้านข้างของสระแต่ละด้าน

  SW 2.7.2กรรมการดูฟาวล์แต่ละคนจะต้องเข้าใจกติกาการแข่งขันเกี่ยวกับ

  แบบของการว่ายแต่ละประเภทเป็นอย่างดีและจะต้องดูการ

  กลับตัวและการเข้าเส้นชัย เพื่อช่วยกรรมการดูการกลับตัวด้วย

  SW 2.7.3 กรรมการดูฟาวล์จะต้องรายงานการทำผิดระเบียบต่างๆต่อ

  ผู้ตัดสินชี้ขาดโดยบันทึกรายละเอียดลงในใบบันทึกแจ้งถึงรายการ

  แข่งขันหมายเลขลู่ว่ายชื่อผู้เข้าแข่งขันและรายละเอียด

  การทำผิดกติกา


  6269781

  SW 2.8การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมChief Timekeeperหัวหน้ากรรมการจับเวลา

  SW 2.8.1 หัวหน้ากรรมการจับเวลาจะต้องเป็นผู้กำหนดตำแหน่งที่นั่ง

  สำหรับกรรมการจับเวลาแต่ละลู่ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ

  ในแต่ละลู่ว่ายจะมีกรรมการจับเวลา 3 คนถ้าเกิดกรณีที่นาฬิกา

  จับเวลาเรือนใดเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ในระหว่าง

  การแข่งขันจะต้องใช้ผู้จับเวลาสำรอง 2 คนที่แต่งตั้งไว้แล้ว

  โดยให้คนใดคนหนึ่งจะต้องทำหน้าที่แทน ในกรณีที่นาฬิกา

  ผู้จับเวลาคนใดไม่ทำงานในระหว่างการแข่งขันหรือด้วยเหตุผล

  อื่นใดที่ผู้จับเวลาไม่สามารถจับเวลาได้ เมื่อมีการใช้นาฬิกา

  จับเวลาแบบตัวเลข 3 เรือนต่อลู่ ให้สรุปผลโดยเอาเวลาและ

  ลำดับที่มาพิจารณา โดยยึดเอาเวลาที่ได้เป็นหลัก


  6269781

  SW 2.8.2การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมหัวหน้ากรรมการจับเวลาจะเป็นผู้รวบรวมใบบันทึกเวลาจาก

  ผู้จับเวลาทุกลู่ว่าย ใบบันทึกเวลาที่แสดงผลเวลา ถ้าหากมีความ

  จำเป็นก็ขอตรวจสอบกับนาฬิกาเรือนนั้นได้

  SW 2.8.3หัวหน้ากรรมการจับเวลาจะต้องตรวจสอบเวลาที่เป็นทางการ

  ในใบบันทึกแต่ละลู่ว่ายทุกครั้ง


  6269781

  SW 2.9 การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมTimekeepersกรรมการจับเวลา

  SW 2.9.1กรรมการจับเวลาแต่ละคนจะจับเวลาของผู้เข้าแข่งขันในลู่ว่าย

  ที่ตนรับผิดชอบตามข้อ SW 11.3ส่วนนาฬิกาจับเวลาแต่ละเรือน

  จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน

  SW 2.9.2กรรมการจับเวลาแต่ละคนจะกดเวลาเริ่มต้นเมื่อสัญญาณ

  ปล่อยตัวเริ่มขึ้น และกดเวลาให้หยุดเมื่อนักว่ายน้ำในลู่ว่ายของ

  ตนเองว่ายเสร็จสมบูรณ์ ผู้จับเวลาอาจจะได้รับคำแนะนำ

  จากหัวหน้าผู้จับเวลาให้บันทึกเวลาแต่ละเที่ยวไปด้วย

  หากการแข่งขันรายการนั้นมีระยะทางเกินกว่า 100 เมตรก็ได้


  6269781

  SW 2.9.3 การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมทันทีที่การแข่งขันได้สิ้นสุดลงกรรมการจับเวลาในแต่ละลู่ว่าย

  จะต้องบันทึกเวลาของตนลงในใบบันทึกและมอบให้หัวหน้า

  กรรมการจับเวลาและถ้ามีข้อสงสัยอาจขอตรวจสอบเวลา

  อีกได้และจะต้องให้ตรวจสอบได้ทันทีกรรมการจับเวลา

  จะลบเวลาของตนก็ต่อเมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดสั้นจาก

  ผู้ตัดสินชี้ขาดเป่าเริ่มแข่งขันในรายการต่อไป

  SW 2.9.4นอกจากจะมีการใช้ระบบกล้องบันทึกภาพโทรทัศน์สำรองไว้

  ผู้จับเวลาก็ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การจับเวลา

  เกิดความสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะมีการใช้อุปกรณ์จับเวลา

  แบบอัตโนมัติอยู่แล้วก็ตาม


  6269781

  กรรมการเส้นชัยจะการออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมมีความจำเป็นก็ต่อเมื่อ ระบบใช้อุปกรณ์

  แบบอัตโนมัติ เกิดขัดข้องและมีกรรมการจับเวลาน้อยกว่า 3 คน

  ต่อหนึ่งลู่ว่าย

  รับผิดชอบ ลำดับที่ของการเข้าเส้นชัย

  ระหว่างการแข่งขัน กรรมการเส้นชัย อาจจะดูการกลับตัวของ

  นักกีฬาด้วย


  6269781

  SW 2.10 การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมChief Finish Judgeหัวหน้ากรรมการเส้นชัย

  SW 2.10.1หัวหน้ากรรมการเส้นชัยจะเป็นผู้มอบหมายให้กรรมการเส้นชัย

  แต่ละคนอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้

  SW 2.10.2 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละรายการหัวหน้ากรรมการ

  เส้นชัยจะต้องรวบรวมผลในใบบันทึกจากกรรมการเส้นชัยทุกคน

  และให้จัดผลลำดับที่การเข้าเส้นชัยพร้อมลงชื่อรับรองผล เพื่อที่

  จะนำส่งโดยตรงต่อผู้ชี้ขาด

  SW 2.10.3 เมื่อมีการใช้อุปกรณ์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่ตัดสินการเข้าเส้นชัย

  ในการแข่งขันหัวหน้ากรรมการเส้นชัยจะต้องบันทึกลำดับที่

  การแข่งขันที่ใบบันทึกด้วยเครื่องมืออัตโนมัติภายหลังการแข่งขัน

  แต่ละรายการได้สิ้นสุดลง


  6269781

  กรรมการเส้นชัยการออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  ผลการตัดสินใจ ในการให้ลำดับ

  ผลการบันทึก ลำดับที่ กรรมการเส้นชัย


  6269781

  กรรมการการออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมสำรอง

  จำนวนกรรมการสำรอง อย่างน้อย 2 คนที่แต่งตั้งขึ้นมา

  กรรมการสำรอง สามารถเปลี่ยนสลับการทำงาน

  เมื่อกรรมการดูการกลับตัวทำการจดบันทึกการฟาล์ว

  กรรมการสำรอง สามารถเปลี่ยนตัวได้ในทุกตำแหน่ง

  ยกเว้นผู้ตัดสินผู้ชี้ขาดและผู้ปล่อยตัวเท่านั้นที่เปลี่ยนไม่ได้


  6269781

  พัก อาหารว่าง กาแฟการออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม


  6269781

  SW 12 WORLD RECORDการออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสมสถิติโลก

  การบันทึกสถิติโลกสระที่ใชัในการแข่งขัน

  • สระขนาดความยาว 50 เมตร

  • สระขนาดความยาว 25 เมตร

  กฏกติกาการแข่งขัน ข้อ SW.12


  6269781

  FINA SWIMMING การออกตัวในท่าฟรีสไตล์,ท่ากบ,ท่าผีเสื้อ,ท่าเดี่ยวผสม

  OFFICIALS LISTS

  ลำดับของคณะกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ

  ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ


  6269781

  • มี 2 ชุด อยู่ในวาระเดียวกันในการปฏิบัติงาน

 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 4 ปี

  ผู้ตัดสินชี้ขาด

  ผู้ตัดสินชี้ขาด 3 คน

  ผู้ปล่อยตัว

  ผู้ปล่อยตัว 2 คน

  • การจัดการแข่งขันในการแข่งขันโอลิมปิค

 • หรือชิงแชมป์โลก

  มีผู้ชี้ขาดถึง 8 คนได้


 • 6269781


  6269781


  6269781

  การคัดเลือก กรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ ในรายการแข่งขันว่ายน้ำของสหพันธ์ว่ายน้ำ นานาชาติ

  การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศระดับโลก 25 คน ก๊ฬาโอลิมปิคเกมส์ 21 คน มีการคัดเลือกดังนี้

  โซนอเมริกา 6 6

  โซนยุโรป 9 8

  โซนเอเชีย 4 3

  โซนแอฟริกา 3 2

  โซนโอเชียเนีย 3 2

  เจ้าภาพ 8 8

  เกณฑ์การคัดเลือก: ในลำดับรายชื่อกรรมการว่ายน้ำของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

  ได้ตัดสินในรายการแข่งขันระดับภาคพื้นทวีปมาก่อน(ยกเว้นเจ้าภาพ)

  การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศระดับโลก สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ออกค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ที่พัก

  การแข่งขันว่ายน้ำก๊ฬาโอลิมปิคเกมส์ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ออกค่าเดินทาง อาหารและที่พัก


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  ประสานงานร่วมกับ

  กรรมการตำแหน่งต่างๆรอบสระ


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  คาดหวังว่าต้องพบกับการท้าทาย

  รู้กฏกติกาเป็นอย่างดี

  รู้ว่าอะไรที่ควรจะทำ

  มีการเตรียมตัวที่ดี

  สามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดี


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  ความเตรียมความพร้อม พร้อมที่จะเริ่มทำงาน


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  พร้อมที่จะทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือยัง?

  ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี

  ด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

  ด้วยอารมณ์ที่ดี

  พร้อมที่จะทำงาน!


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • ให้เห็นว่าการเป็นกรรมการมืออาชีพในกีฬาว่ายน้ำ

  • ความพอใจ สนุกสนานเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม

  • เป็นผู้ที่รู้ และแม่นยำเข้าใจในกฏกติกา

  • ดูแล เอาใจใส่การแข่งขันและการทำงานเป็นอย่างดี


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝายหนึ่งฝ่ายใด

  • ใช้กฏกติกาอเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ใช่แบบเผด็จการ

  • ประยุกต์การใช้กฏกติกา ไม่ตัดสินโดย “คิดว่า” หรือ ” ได้ยินมาว่า”

  • พร้อมที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดี


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • กล้าที่จะพูด เช่น ตัดสินผิดพลาดไป

  • ไม่เป็นผู้ที่โอ้อวด ความรู้ในกฏกติกา

  • ยอมรับการตัดสินของกรรมการผู้ชี้ขาด


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • ปฏิบัติหน้าที่กับนักกีฬา มีความเสมอภาค โดยเท่าเทียมกัน

  • ไม่ตั้งสมมุติฐานในสถานการณ์ล่วงหน้า เป็นกรรมการ

  • ตัดสิน เป็นแบบอย่างที่น่าเคารพนับถือ ไม่เลือกข้าง

  • เป็นกรรมการตัดสิน เป็นแบบอย่างที่น่าเคารพนับถือ

  • ไม่เลือกข้างว่าฉันเป็นกรรมการ คุณเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • เมื่อมีการละเมิดกฏกติกา สามารถเข้าปรึกษา สอบถามกรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬา ผู้ฝึกสอนได้ง่าย

  • รักษามาตรฐาน การปรากฏตัวท่ามกลางสายตาฝูงชน

  • ในท่าทางกริยาที่พร้อม มีสุขภาพร่างกายที่สามารถควบคุม

  • การแข่งขันได้ดี


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • การปรากฏตัว การแต่งตัวและการเคลื่อนไหวในอริยาบทบริเวณสระว่ายน้ำ ท่ามกลางฝูงชน ท่าทางกริยา ฯลฯ ต้องปราดเปรื่อง สุขุม รอบคอบและเป็นที่ยอมรับ

  • ยืนยันกำหนดการเวลาแข่งขัน และปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสินการแข่งขันเป็นไปแบบอย่างกีฬาอย่างแท้จริง

  • รักษามาตรฐานการอย่างมีภูมิฐาน สง่างาม


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานและแสดงออกความรู้สึกอย่างขึงขัง


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • ท่าทางกิริยาในการนั่ง อยู่ในท่ามกลางสายตาของผู้ชม


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • เป็นผู้มองการณ์ไกลและสนุกสนานเพลิดเพลิน

  • ในการตัดสินแต่ละครั้ง ไม่แสดงและไม่ออกอาการว่า

  • “ฉันมาที่นี่เพื่อ”

  • เป็นผู้ที่เห็นสถานการณ์การแข่งขันทั้งหมด รวมถึงดูการ

  • ดูแลความปลอดภัย การควบคุมการแข่งขัน

  • และให้ความยุติธรรม


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • เป็นผู้ฟังความคิดเห็นจากคนอื่นและพิจารณา

  • มองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าจากคนอื่นๆ

  • ยึดถือตามกฏกติกา ไม่เข้าข้างใคร แสดงออก

  • ในความยุติธรรมกับทุกๆคน

  • ทำงานเข้ากับทุกคนได้ดี ให้นักกีฬาได้มีส่วนร่วม

  • ในการแข่งขันอย่างสนุกสนาน


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • เมื่อบันทึกการรายงานการกระทำผิดกติกา ให้บันทึกด้วยข้อความ

  • ที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจ ตามข้อบันทึกในกฏกติกา ไม่บันทึกด้วย

  • ข้อความที่นึกขึ้นมาเอง(ดูคู่มือการบันทึกของการกระทำผิดกติกา

  • ตามกติกาของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ)

  • สุดท้าย เมื่อท่านเห็นการกระทำผิดกฏกติกาแล่ว

  • ท่านต้องกล้าที่จะตัดสินใจในการบันทึก


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  เป็นผู้ที่พร้อมเสมอ


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น

  • แว่นกันแดด (กรณี แข่งขันกลางแจ้ง)

  • ครีมกันแดด(ในกรณีแข่งขันกลางแจ้ง)

  • นกหวีด ปากกา กระดาษสำหรับบันทึก

  • คู่มือการบันทึกการกระทำผิดกฏกติกาฉบับย่อ)

  • หนังสือคู่มือกฏกติกาว่ายน้ำของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ)

  • หรือกฏกติกาว่ายน้ำฉบับแปล ภาษาของท่าน)


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นของกรรมการ


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • เสื้อ ชุดตัดสิน (ต้องมีเพียงพอ)

  • กางเกง / กระโปรง

  • ถุงเท้า / รองเท้า หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน

  • จัดหาให้


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  ขอโทษด้วยนะ เราไม่ได้อยู่บริเวณหาดทราย


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • การเตรียมความพร้อม

  • ให้คำแนะนำ รายการการแข่งขันในแต่ละวัน

  • อ่าน ทบทวน กฏกติกาอยู่เสมอ

  • ย้ำเรื่องการจับ นักกีฬากระทำผิดกฏกติกา ของกรรมการ

  • ทบทวน วิธีการบันทึกข้อความของการกระทำผิด


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • เป็นผู้ที่จะต้องรู้ว่ามีการประชุมกรรมการ ที่ไหน เมื่อไหร่

  • ตรวจสอบความพร้อมของสระ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น

  • ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ทางเข้า – ทางออก


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก การปฏิบัติการ (รูปถ่าย)

  • การขนส่ง

  • ขบวนการ การเดินเข้าสระว่ายน้ำของกรรมการ

  • ตำแหน่งการนั่ง ตำแหน่งการยืน

  • เมื่อไหร่ควรยืน เมื่อไหร่ควรนั่ง


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • นั่งเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และให้สัญญาณ

  • ด้วยทุกครั้งเมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรายการ


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  ลักษณะการแต่งกายรูปร่างท่าทาง

  • ชายเสื้อควรเข้าในกางเกง

  • มองดูแล้ว ดูสดชื่นแจ่มใส พร้อมที่จะปฏิบัติงาน

  • พร้อมที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • ชายเสื้อควรเข้าในกางเกง


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • ควรมีการย้ำเตือนทุกครั้งก่อนทำหน้าที่ ทำการตัดสิน

  • เป็นผู้ที่มาตรงต่อเวลาถึงสถานที่แข่งขันก่อนเวลา


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพ

  ทำงานในเวลา ในช่วงตลอดการแข่งขัน


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • ช่วงการแข่งขัน

  • ให้ความร่วมมือ รวมกำลังในการทำงาน

  • ได้เวลาแล้ว ที่จะทำงานร่วมกิจกรรมเดียวกัน

  • ไม่สลับสับเปลี่ยน การทำงานในแต่ละลู่ว่าย หลังมอบหมายงานให้ทำ

  • แสดงตัว ความพร้อมให้ประจักษ์ด้วยตัวคุณเอง

   นั่งให้เหมาะสม ไม่นอนบนเก้าอี้


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  ผู้ชมมากมาย ดูการทำงานของท่านอยู่ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ ท่ายืน ท่านั่ง!!!


  6269781

  ผู้ชมนับร้อย นับพัน ดูการทำงานของท่านอยู่!!!


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • ช่วงระหว่างการแข่งขัน

  • รายงานทันทีต่อหัวหน้ากรรมการกลับตัวหรือผู้ตัดสิน

  • ผู้ชี้ขาดเมื่อมีการละเมิดกติกา

  • ก้าวถอยหลังและนั่งทันที

  • ยืนขึ้นเป็นแนว


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • ส่วนอื่นๆที่เพิ่มเติมเมื่อร้องขอหรือเมื่อต้องการ


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  มีความตั้งใจ แสดงออกถึงความพร้อมที่จะทำงาน


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  ตรวจตราดูความพร้อม ความเรียบร้อย เช่น เก้าอี้ น้ำ กล่องอุปกรณ์

  ในแต่ละลู่ว่าย


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  • กรรมการดูการกลับตัว ควรให้สัญญาณความพร้อมต่อหัวหน้ากรรมการกลับตัว

  • หัวหน้ากรรมการกลับตัว กรรมการดูการกลับตัว รายงานต่อผู้ตัดสินผู้ชี้ขาด


  6269781

  การเป็นกรรมการมืออาชีพการเป็นกรรมการมืออาชีพ

  ทำงานอย่างสนุกสนาน และประสบผลสำเร็จ โชคดีในการแข่งขันครั้งต่อไป


  6269781

  พัก รับประทานอาหารเที่ยง


  6269781

  FINA Swimming Officials Schools รับประทานอาหารเที่ยง

  Pool Practice


  6269781

  การปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ บริเวณสระว่ายน้ำ

  • ฝึกการปฏิบัติในแต่ละหน้าที่บริเวณรอบสระว่ายน้ำ

   • ผู้ตัดสินผู้ชี้ขาด

   • ผู้ปล่อยตัว

   • หัวหน้ากรรมการดูการกลับตัว

   • กรรมการดูการกลับตัว

   • กรรมการจับเวลา

   • สถานที่ ที่ตั้งของห้องควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติ

 • ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


 • 6269781

  พัก อาหารว่าง กาแฟ บริเวณสระว่ายน้ำ

  Coffee Break


  6269781

  ทดสอบข้อเขียน บริเวณสระว่ายน้ำ


  6269781

  • ขอให้ทุกคนโชคดี ในการเป็นกรรมการว่ายน้ำในครั้งต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

  • ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเข้าอบรมหลักสูตรโรงเรียนกรรมการ

   ว่ายน้ำ ของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ


  6269781

  สิ้นสุดการเข้าอบรมหลักสูสิ้นสุดการเข้าอบรมหลักสูตร

  โรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ

  สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ


  6269781

  นายสนิท งามธุระสิ้นสุดการเข้าอบรมหลักสู

  นายสกล เกิดการบุญ

  ผู้เข้าอบรม หลักสูตรโรงเรียนกรรมการผู้ตัดสินว่ายน้ำ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ

  23-24 เมษายน 2554ประเทศฮ่องกง


  6269781

  END OF TRANSLATEสิ้นสุดการเข้าอบรมหลักสู


  ad