slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Špeciálna základná škola Partizánska 26, 963 01 Krupina „Inou cestou – AVRE DROMEHA“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Špeciálna základná škola Partizánska 26, 963 01 Krupina „Inou cestou – AVRE DROMEHA“

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Špeciálna základná škola Partizánska 26, 963 01 Krupina „Inou cestou – AVRE DROMEHA“ - PowerPoint PPT Presentation

shayla
135 Views
Download Presentation

Špeciálna základná škola Partizánska 26, 963 01 Krupina „Inou cestou – AVRE DROMEHA“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Špeciálna základná škola Partizánska 26, 963 01 Krupina „Inou cestou – AVRE DROMEHA“ „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU“

 2. My sme malí muzikanti Hudobná výchova Mgr. Ivana Čambalová

 3. Kto sú muzikanti? učitelia predavači hudobníci lekári

 4. muzikanti= hudobníci

 5. Čo používajú muzikanti na vytvorenie muziky? hudobné nástroje

 6. Poznáme tieto druhy hudobných nástrojov

 7. Strunové nástroje • sláčikové • brnkacie • úderné husle gitara klavír cimbal kontrabas harfa

 8. Dychové nástroje • drevené • plechové flauta trúbka lesný roh klarinet

 9. Bicie nástroje tympany xylofón triangel bubon

 10. Klávesové nástroje harmonika orgán

 11. Elektronické hudobné nástroje elektronické klávesy elektronické piáno

 12. Ľudský hlas

 13. Ako sa volá tento strunový sláčikový hudobný nástroj? harmonika husle triangel

 14. Ako sa volá tento dychový drevený nástroj? flauta harfa bubon

 15. Ako sa volá tento bicí nástroj? klavír bubon orgán

 16. Predstavuj hru na hudobnom nástroji a pritom opakuj: Na husličky fidli, fidli. Na píštalku nydli, nydli. Na bubienok tramta, rom.

 17. Zaspievajme si: My sme malí muzikanti, my vieme aj pekne hrať, na bubienok zabubnovať, na husličky fidlovať. Na tie husle fidli-fidli, na píšťalku nydli, nidly, na bubienok tramta rom, až sa trasie celý dom.

 18. A my sme vám prišli zahrať dedko, babka usmiata, ideme k vám z horných krajov cez kaluže cez blata. Na tie husle fidli-fidli, na píšťalku nydli, nydli, na bubienok tramta rom, až sa trasie celý dom.

 19. Hádanka Dve paličky naň len tlčú, nespravia mu ranu, hrču. Čo je to?

 20. Ďakujem za pozornosť

 21. Zdroje: • Kopinová, Ľ. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku 1.časť.Bratislava: SPN Mladé letá, 2004 . • www. google.sk • www. omalovanky.sk • Hudobná výchova pre 1.ročník ZŠ