PAGAMENTS SENSE CONTRACTE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAGAMENTS SENSE CONTRACTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAGAMENTS SENSE CONTRACTE

play fullscreen
1 / 8
PAGAMENTS SENSE CONTRACTE
92 Views
Download Presentation
shayla
Download Presentation

PAGAMENTS SENSE CONTRACTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PAGAMENTS SENSE CONTRACTE

  2. PAGAMENTS SENSE CONTRACTE

  3. EXCÉS DE CONTRACTE

  4. CONTRACTE SENSE COBERTURA PRESSUPOSTÀRIA

  5. PENDENT DE CONFIRMAR

  6. GIMNÀS. POLICIA LOCAL I BOMBERS PROTECCIÓ CIVIL. COBREN IL·LEGALMENT JA QUE SÓN VOLUNTARIS. PARTIDES MENORS. ACTUACIONS DE CORALS, MATERIAL OFICINA, MATERIAL FOTOGRÀFIC I UN LLARG ETCÈTERA. ALTRES PARTIDES

  7. MÉS DE 14 MILIONS D'EUROS QUE TOTS ELS ANYS PAGUEM, I QUE NO FIGUREN ALS PRESSUPOSTOS. = MÉS DE 14 ANYS MENTINT EN ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS