TERMINAL
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

TERMINAL EN. Gardermokonferansen 28.oktober 2010. Prosjektdirektør Knut Erik Nordby. Luftfoto fra sørvest. Prosjektet. Utbyggingstrinn 1: 28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time Ferdigstillelse våren 2017 Bygningsareal 141.000 m2 BRA (derav nybygg 116.000 m2 / ombygging 25.000 m2)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Luftfoto fra s rvest

TERMINALEN

Gardermokonferansen 28.oktober 2010

Prosjektdirektør Knut Erik Nordby

Luftfoto fra sørvest


Prosjektet
Prosjektet

 • Utbyggingstrinn 1:28 mill pax og 85 flybevegelser i travel time

 • Ferdigstillelse våren 2017

 • Bygningsareal 141.000 m2 BRA(derav nybygg 116.000 m2 / ombygging 25.000 m2)

 • Asfaltdekker 600.000 m2(tilsvarer 30 km 4-felts motorvei)

 • Betongdekker 60.000 m2(tilsvarer 3 km 4-felts motorvei)

 • Utbyggingstrinn 2:35 mill pax og 95 flybevegelser i travel time
Luftfoto fra s rvest

Organisasjonskart Terminal 2 - Utbyggingsorganisasjonen

Prosjektsekretær DK/UKirsti T. Ness

U0ProsjektdirektørKnut Erik Nordby

Strategi og kompetansestøtte

Bjørn Sund

S1

Prosjektstøtte

Fredrik Liltvedt

S2

SHA og ytre miljøHans Hagby

S3

Systemteknisk koordinator

Tor Hoel

U1

Prosjektering

John Wilberg

U2Bygg og landside

Olaf Melbø

U3

Flyside, driftsområde

Roar Grønnesby

U4

VVS

Per Bjørnar Børresen

U5

Elektro/IKT

Karl Otto Jansen

U6

Bagasjeanlegg

Arvid Hansen


Funksjonskart utbyggingsorganisasjonen
Funksjonskart utbyggingsorganisasjonen

- Koordinator Ytre miljø (Miljøplan)- Koordinator jf BHF §13 (SHA-plan, samordne vernearbeid)- Koordinator Security/safety (Risk manager jf BSL A1-9 §6)- Riskostyring SHA, Security,safety ytre miljø

- Flysidekoordinator- Fagansvarlig VA- Taxebaner, fjernoppstilling- Sweeperhall- Commuterlounge- Banestasjoner- Felles rigg og drift- Flysidelelektro- Høyspentanlegg- VA/fuel-anlegg- Teknisk flybetjening- Flynavigasjonsanlegg- Luftfartstilsynet


De prosjekterende team t as
De prosjekterende (Team_T AS)

Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS (Arkitekter)

Norconsult AS(Flyside, landside, anleggsfag, geoteknikk)

COWI AS(RIV, IKT, Prosj.adm, noe RIB og RIE, flyside plan/geometri

Ingeniør Per Rasmussen AS(RIE)

Dr. Ing A. Aas-Jacobsen AS(RIB)


Entreprisestrategi
Entreprisestrategi

- Oppdeling i geografiske områder

- Blanding av store og små entrepriser med naturlig pakkestørrelse i forhold til innhold, geografi, markeds- og fremdriftsmessige forhold

- Utførelsesentrepriser på flyside

- Flere byggentrepriser frem til tett bygg på sentralbygning vest og Pir nord

- Én hovedentreprise bygg/innredning for hvert av områdene etter tett bygg

- Ombygging av sentralbygg øst i egne entrepriser

- Tekniske og bygningsmessige entrepriser som kontraheres av byggherren vil dels bli tiltransportert hovedentreprenørene, dels styrt direkte av byggherren


Entreprisestrategi fortsetter
Entreprisestrategi fortsetter

- For tekniske fag i terminalbygningen blir det for de største entreprisene i hovedsak lagt opp til bruk av totalentrepriser med tiltransport av RIV og RIE

- Totalentreprenørene for El-teknisk og IKT infrastruktur er tiltenkt roller som hovedentreprenører for elektro og IKT og får tiltransportert entrepriser som byggherren kontraherer

- For IKT-området blir det også utførelsesentrepriser for enkelte mindre og mellomstore anskaffelser

- Det blir én stor røranleggsentreprise for terminalbygningen

- Det blir én stor luftbehandlingsanleggsentreprise for terminalbygningen

- Det blir én stor entreprise for IKT infrastruktur i terminalbygningen

- Det blir to store El-tekniske entrepriser for hhv Sentralbygning og Pir nord


Entreprisestrategi fortsetter1
Entreprisestrategi fortsetter

- Byggherren har ansvar for koordineringen mellom de sidestilte entreprenørene og i forhold til prosjekteringen og den løpende drift av lufthavnen

- Det vil i hovedsak bli benyttet konkurranse med prekvalifisering og forhandlinger

- Byggherren er fleksibel til å endre pakkestørrelse og sammensetning ut i fra markedsmessige og situasjonsbestemte forhold


Kontraktene
Kontraktene

BASERT PÅ NS3430 og NS3431 med tilpasninger utifra

- Stort fokus på SHA, ytre miljø, risikostyring

- Regulær og sikker operativ drift av lufthavnen samtidig med bygging

- Integrasjonsproblematikk nye og eksisterende anlegg

- Fremdriftsplaner, forutsigbarhet – mange eksterne aktører og passasjerer / stort samfunnsansvar

LEVERANDØRUTVIKLINGSFOKUS:

- Verdibasert ledelse, kultur og holdninger, koordinering, samarbeid, ta kontraktsansvaret, gjøre hverandre gode i samvirke


Entreprisepakkene
Entreprisepakkene

- Etterfølgende oversikter er foreløpige og kan/vil bli både supplert og justert

- Mer detaljerte anskaffelseskataloger vil bli gjort tilgjengelige på prosjektets nettsted


Entreprisepakker u2 terminal landside

U2C Sentralbygning vest (SBV) (side 1 av 2)

Entreprisepakker U2 Terminal, Landside

72220 – Forberedende arbeider

I forberedende arbeider inngår:

Demontering av bagasjehåndteringsanlegg ved pirrot. Alt materiell skal merkes og transporteres til lager hos OSL

Riving av ”ståltelt” der BHS-OZ står. Alt materiell tilfaller entreprenøren

Midlertidig tetting av åpninger i fasaden etter BHS-OZ

Riving av alle andre konstruksjoner over og i bakken over jernbanekulvert.

Graving over jernbanekulvert ned til kulverttak

Nødvendig avsperring for arbeider som må gjøres før 01.04.2012

Ved flyoppstillingsplassene 19-21-23 inngår følgende:

•Demontering av indre passasjerbroer. Alt materiell tilfaller entreprenøren

•Demontering av bevegelige passasjerbroer. Materiellet tilfaller entreprenøren. (Sjekkes med DK)

•Riving inklusive armaturer. Materiellet tilfaller entreprenøren.

•Riving av fastpunkter ned til betongfundament. Byggherren frakobler alle installasjoner men selve installasjonene inngår i rivingen. Alt materiell inklusive heiser og rulletrapper tilfaller entreprenøren. Aggregat 400Hz fjernes av byggherren.

72221 - Grunnarbeider og betong

Sentralbygning vest (SBV)

•Nødvendig omlegging/etablering av veier inklusive merking

•Etablering av infrastruktur i bakken for brakkerigger

•Etablering av anlegg for håndtering av vann fra byggegrop

•All riving av konstruksjoner i bakken, omlegging/riving kabler/ledninger i bakken, graving, oppfylling, tilbakefylling, spunting (inkl evt trekking / kapping), plasstøpt betong, bunnledninger og jording/nedføring lynavledning i følgende områder:

SBV, JBS, Varemottak med nedkjøring, Teknisk kulvert helt til tilkobling i sør, Fundamentering for trafikkforplass opp til terrengnivå

I tillegg inngår prefab stål og betong over jernbanekulvert med unntak av bærekonstruksjon for tak, takkonstruksjoner og fasader.

Delvis riving av vegg mot JBS inngår

Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider)

Avfallshåndtering frem til tett bygg

Strømforsyning frem til tett bygg.

Graving over JBV-kulvert utføres i K72220

Konstruktive påstøper på prefab inngår i K72222 SBV- Prefab. Stål og betong

Ikke konstruktiv påstøp på gulv inngår i Innvendig bygningsmessige arbeider

72222 - Prefab stål og betong

Inkluderer følgende arbeider for hele SBV unntatt over jernbanekulvert:

•All prefab betong

produksjon og montering.

•Prefabrikkerte bærende stålkonstruksjoner for dekker. All produksjon og montering

•Konstruktiv påstøp på prefab dekker.

72223 – Yttervegger / fasader

Gjelder hele SBV inklusive JBS

•Alle nødvendige arbeider for tette yttervegger etter at K-72 221 (SBV),K-72 222 (SBV), K-72 226 (SBV) og 72 227 (SBV) har ferdigstilt bærekonstruksjoner.

•Inkluderer ferdig innerside av yttervegg. (metall, tre og glass)

•Inkluderer tetting mot tilstøtende betong og tak.

•Brannluker

•Solavskjerming

•Nødvendige føringsveier tekniske installasjoner eller festeanordninger for føringsveier.

•Nedløp for takvann som ligger i bærekonstruksjon for fasade.

•Evt bro for transferpassasjerer utenpå fasade mot vest.

(Karuselldører inngår ikke i yttervegg). Vurderes

Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider)


Entreprisepakker u2 terminal landside1

U2C Sentralbygning vest (SBV) (side 2 av 2)

Entreprisepakker U2 Terminal, Landside

72233 – Innvendige bygningsarbeider

•Mur, puss, flis

•Tømmer

•Glass

•Systemvegger

•Byggtapet, gulvbelegg

•Snekker

•Metall (inkl glass i trapperekverk)

•Brannsikring

•Maling

•Hjelpearbeider for tekniske entr.

•Himling

plassbygd og systemhimling

innvendig og utvendig himling

•Fendring, innvendig

Åpning av vegg mot jernbanest.:

Delvis i 72 221 (SBV) og delvis i 72 233 (SBV).

Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider)

Avfallshåndtering.

Strømforsyning.

Belysning.

Oppvarming.

RTB.

Produksjonsrom.

Lager-rom.

Branntiltak (grensesnitt LHT).

Førstehjelp.

Utvendige heiser.

Midlertidige skillevegger.

Provisoriske ytterdører og -porter.

72227 – TakkonstruksjonJernbanestasjon

Gjelder tak over hele JBS:

•Stålkonstruksjoner for bæring av tak ned til betong

•Limtrekonstruksjoner i tak

•Stålkonstruksjoner i tak

•Nødvendig avstivinger

•Sluk for takavrenning (nedløp innv. i fasadesøylene?)

•Evt. Undertak (takelementer med tekking).

•Taktekking

•Overlyskonstruksjoner

Avklare grensesnitt og entreprisedeling mot K72221 Grunn- og betongarbeider SBV og nødvendige provisoriske konstruksjoner i JBS

72226 – Takkonstruksjon Sentralbygning vest

Gjelder tak over SBV men ikke tak over JBS.

Limtrekonstruksjoner i tak inklusive

•Søylekroner i stål inkl lager.

•Avstivinger mellom limtredragere

•Undertak (takelementer med tekking / lettak).

•Sluk for takavrenning (nedløp innvendig i fasadesøylene?)

•Stålbjelker for faste av bærekonstruksjon for yttervegg/fasade

•Evt festeanordninger for tekniske installasjoner.

Kontrakten gjelder ikke tak over JBS

72234 - Branntetting

Branntetting kontraheres som egen entreprise.

Prisformat må diskuteres. Enhetspriser eller regningarbeid som ledes av en byggeleder

72235 – Natursteinsarbeider

Produksjon og legging, inkl avretting.

72236 – Dører, porter, karuselldører, lås og beslag

Alle dører, porter, karuseller og beslag leveres i en entreprise.

Inkluderer produksjon, evt lagring ’on site’, montering og testing.

72228 - Taktekking

•Alle nødvendige arbeider for tett tak på SBV og jernbanestasjon,

•Overlyskonstruksjoner (alu, glass, bærekonstr i stål) med røykluker men eksklusive glassfelt/platekledning over diagrid

•Gesimser.

•Kantkledning.

•Sikringsfester på tak.

72231 – Kledning over diagrid (Jernbanestasjon)

Glass og evt plater over diagrid.

72237 – Fast innredning

Fastmontert innredning ikke definert.

72238 - Skilting

72229 – Adkomstsystem for drift (for vask med mer)

Skinner og vogn inklusive innfesting.


Entreprisepakker u2 terminal landside2

U2D Pir nord (PN) (side 1 av 2)

Entreprisepakker U2 Terminal, Landside

72240 – Forberedende arbeider

”Tidligarbeider Pir nord”:

Bagasjehåndteringskulvert ved flyoppstillingsplass 24-26-28

Forlengelse av eksisterende kulvert A-B (fremtidig kjeller under Pir nord, nordre del)

Riving og terminering utvendig infrastruktur i bakken og flybroer inklusive fastpunktene.

Omlegging internvei.

Ombygging av gate/ flyoppstillingsplass 26.

Reetablering av gate/ flyoppstillingsplass 24 og 28.

72241 - Grunnarbeider og betonginkl riving

Grunn- og betongarbeider for Pir nord eksklusive pirkjeller nord for eksisterende kulvert.

•Graving/tilbakefylling

•Spunting inkl trekking/kapping

•Bunnledninger

•Jording

•All plasstøpt betong inkl konstruktiv dekkepåstøp

•Riving dekke eksist. kulvert og eksist. kjørerampe

•BHS-kulvert fra vest og vareleveringskulvert fra øst.

Spunting, graving og betongarbeider i pirrot opp til terrengnivå kan måtte pågå med adkomst via eksisterende kulvert i perioden 15.08.12 - 01.04.13. Av hensyn til grensesnittene er det likevel lagt i kontrakt sammen med øvrige betongarbeider. I beskrivelse må det derfor beskrives alternative tidspkt for stenging av taksebanene G/H med tilhørende prisposter for regulering av honorar avhengig av tilkomsttidspkt og adkomstvei.

Evt differensiert oppstartstidspkt for pirrot og pir må beskrives i konkurransegrunnlaget.

Rigg for andre entrepr. frem til tett bygg (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider)

Avfallshåndtering

Strømforsyning.

72242 - Prefab stål og betong

All prefab betong produksjon og montering.

Bærende stålkonstruksjoner for dekker og tak eksklusive søylekroner og stålfot for bæring av limtrebuer/ dragere.

72245 – Yttervegger / fasader

•Alle nødvendige arbeider for tette yttervegger etter ferdigstilte bærekonstruksjoner inklusive ferdig innerside av yttervegg. (metall og glass).

•Inkluderer tetting mot tilstøtende betong og tak.

•Åpning av glassfasade i nordvegg av Sentralbygning mot Pir nord

•Tilslutning av ny glassfasade mot gammel fasade inkl tetting

•Inklusive solavskjerming

(Karuselldører inngår ikke i yttervegg).


Entreprisepakker u2 terminal landside3

U2D Pir nord (PN) (side 2 av 2)

Entreprisepakker U2 Terminal, Landside

72253 – Innvendige bygningsarbeider

•Mur, puss, flis

•Tømmer

•Glass

•Systemvegger

•Byggtapet, gulvbelegg

•Snekker

•Metall (inkl glass i trapperekverk)

•Brannsikring

•Maling

•Hjelpearbeider for tekniske entr.

•Himling

plassbygd og systemhimling

innvendig og utvendig himling

•Fendring, innvendig

Bærekonstruksjoner og dekke inn mot eksisterende dekkeforkant i SBØ.

Midlertidige vegger inne i SBØ for avgrensing i byggeperioden (brann, støy,støv, klima.

Rigg for andre entrepr. (jfr bilag A2 og notat vedr riggarbeider)

Avfallshåndtering.

Strømforsyning.

Belysning.

Oppvarming.

RTB.

Produksjonsrom.

Lager-rom.

Branntiltak (grensesnitt LHT).

Førstehjelp.

Utvendige heiser.

Midlertidige skillevegger.

Provisoriske ytterdører og -porter.

72244 – Takkonstruksjon Pir nord

•Limtrekonstruksjoner inkl diagrid i tak over pirrot.

Stålfot for limtrebue ut mot yttervegg.

•Søylekroner.

•Undertak (takelementer med tekking / lettak).

•Sluk for takavrenning (nedløp innv. i fasadesøylene?)

•Gesimser.

•Kantkledning.

•Sikringsfester på tak.

72251 – Faste passasjerbroer

Alle bygningsmessige arbeider med

•Faste passasjerbroer.

•Fastpunkter inkl fundamenter/ kjeller og grunnarbeider for dette.

•Alle bygningsmessige arbeider.

•Evt inklusive sjakter for luftinntak..

72254 - Branntetting

Branntetting kontraheres som egen entreprise.

Prisformat må diskuteres. Enhetspriser eller regningsarbeid som ledes av en byggeleder.

72255 – Natursteinsarbeider

Produksjon og legging, inkl avretting.

72252 – Bevegelige passasjerbroer

xx

72256 – Dører, porter, karuselldører, lås og beslag

Alle dører, porter, karuseller og beslag leveres i en entreprise.

Inkluderer produksjon, evt lagring ’on site’, montering og testing.

72248 – Taktekking / Utvendig kledning på trebuer

Taktekking

Utvendig kledning på trebuer

Denne entreprisen er foreløpig udefinert med tanke på innhold da løsning/materialvalg ikke er valgt.

Kalkylemessig legges alt inn her for å få kledning og tak på trekonstruksjonene både i pir nord og pirrot med unntak av glass/kledning over diagrid i pirrot.

Inkluderer eventuelle snøfangere på tak/trebuer.

Overlyskonstruksjoner (alu, glass, bærekonstr i stål) med røykluker.

72257 – Fast innredning

Fastmontert innredning ikke definert.

72258 - Skilting

72249 – Adkomstsystem for drift (for vask med mer)

Skinner og vogn inklusive innfesting


Entreprisepakker u2 terminal landside4

U2B Landside

U2E Fellesrigg

U2F Ombygging SBØ

Entreprisepakker U2 Terminal, Landside

72261 – Drift frem til eierskifte

72271 – Ombygging i SBØ og Jernbanest.

Ombygginger i Sentralbygning øst (SBØ) og jernbanestasjonen

Her inngår alle ombygginger inne i eksisterende bygg og som ikke er inkludert i andre entrepriser.

Skal også inkludere nødvendige midlertidige bygningsmessige tiltak i eksisterende som er nødvendig pga bygging av T2.

72311 - Byggherrekontor

72211 Ny adkomst P-hus fra øst

Alle arbeider med adkomsten:

Rigg, Trafikksikringstiltak, Riving, Bygging

72313 – Boligrigg

72315 – Øvrig fellesrigg

72317 – Drift byggherrekontor

72312 – Brakkerigg

72212 Trafikkforplass og vei

Alle arbeider med øvre og nedre trafikkforplass og omlegging/bygging av ny vei.

Langs Sentralbygning vest inngår betongarbeider opp til terreng i 72 221 (SBV) Grunnarbeider og betong for Sentralbygning vest.

Entreprisen inkluderer:

Riving

Graving

Veibygging inkl fylling og komplett overbygning med asfalt-/betongdekke

Betongarbeid med bro/ øvre forplass

Rekkverk

Overvannsanlegg

Tilkobling eksisterende veianlegg

Belysning og gatevarme inngår i andre kontrakter.

72314 - Vakthold

72316 – Betong

72310 - Byggeplassgjerde

722xx - xx

xx

722xx - xx

xx

722xx – xx

xx

72213 Energisentral

Energisentral, alle bygningsmessige arbeider

72214 Landskapsarbeider


Entreprisepakker u3 flyside og driftsomr de
Entreprisepakker U3 Flyside og Driftsområde

U3E Flynavigasjon

U3G Driftsområde

U3F Tekn. anlegg

U3D Elektro

U3C Anlegg

U3H Comm.lounge

72371 Bygg og anlegg

72320 Diverse anskaffelser

72351 VA-tekniske installasjoner

72332 Fjern-oppstilling Syd og banestasjon El

72361 Sweeperhall

72340 ICW 7.0

72341 ICW 8.0

72362 Kjemikalietankanlegg

72372 Røranlegg

72322 Fjernopp-stilling Syd BA/VA

72352 Renseanlegg

72333 Høyspent-anlegg

72342 ALCS

72373 Ventilasjons-anlegg

72353 Bensinstasjon

72323 Kjørekulvert

72343 Radar

72374 Elektro

72334 Flyside Elektro

72324 Taksebaner, banestasjon, bassenger

72344 MLAT/A-SMGCS

72375 Rulletrapp

72335 Banelys 1

72345 Docking

72376 Heis

72325 Oppstillings-plasser Pir Nord

72336 Banelys 2

72346 MET-system

72377 IKT-anlegg

72337 Banelys Utstyr og styre-system

72326 Omlegging Blikkveien

72378 Drivstoff-anlegg

72347 VCCS

72348 IT-kabling Flyside

72379 Diverse anskaffelser

Totalentreprise

72349 IKT-nettverk og sikkerhet Flyside

Utførelsesentreprise

Rammeavtale/div.


Entreprisepakker u5 elektro ikt

U5B Elektro

U5C IKT

Entreprisepakker U5 Elektro/IKT

72527 EL-teknisk hoved-entreprise Sentralbygg (45.700m2 nybygg og 18.100m2 ombygging/koord.)- Bæresystem/føringsveie, rør/boksanlegg - EL-kabling, EIB og DALI- Jording-/lynvernanlegg- Lys og EL-varme - Nød- og ledelys- Driftstekniske anlegg

72551 IKT-infrastruktur- Datanett- AV-anlegg- Prosjektering og utplassering av IKT- Infrastruktur integrator

72529 EL-teknisk hoved-entreprise PIR-Nord(67.700m2 nybygg)- Bæresystem/føringsveie, rør/boksanlegg - EL-kabling, EIB og DALI - Jording-/lynvernanlegg- Lys og EL-varme- Nød- og ledelys - Driftstekniske anlegg

 • 72521 EL/IKT tildlig-/avsluttende arbeider

  - 72521-01 Avrop rammeavtale Elektro (T2 tidligfase 1 tom 2012)

 • - 72521-02 Avrop rammeavtale

 • IKT-kabling (T2 tidligfase 1)

 • - 72521-03 Avrop rammeavtale

 • Sikkerhet (T2 tidligfase 1)

 • 72521-04 Heiser og rulletrapper

 • (T2 tidligfase 1)

  - 72521-05 Avrop rammeavtale Elektro (T2 tidligfase 2 2013)

  - 72521-06 Avrop rammeavtale

  IKT-kabling (T2 tidligfase 2)

  - 72521-07 Avrop rammeavtale

  Sikkerhet (T2 tidligfase 2)

72552 IKT-kabling

72587 IKT-utstyr

72588 PA anlegg

72101 - 2 RIEDetaljprosjektering for kontrakt :- 72529 El-teknisk hoved-entreprise PIR

72101 - 1 RIEDetaljprosjektering for kontrakt :- 72527 El-teknisk hovedentreprise Sentralbygg

72589 PMR anlegg

72590 PD/TV anlegg

72522 Heiser

72592 Telefoni

72530 Nødkraft-anlegg

72593 Ur anlegg

72523 Rulletrapper/fortau

72583 400Hz GPU (utstyr)

72524 Sentral drift- Oppgradering/utvidelse sentral driftsovervåking (grensesnitt mot SRO)

72595 CUPPS/CUSS -avtale

72561 Sikkerhets-systemer (AAK og AIA)

72525 EL, PIR SYD

72528 El.fordelinger

72562 ITV-overvåking

72581 Brannvarsling (utstyr)

Totalentreprise

72582 UPS’er (utstyr)

72563 Utstyr i sikkerhetskontr.

72585 Belysnings utstyr 1

Utførelsesentreprise

72586 Belysnings utstyr 2

Rammeavtale / Utstyr / Div


Kontrahering bygghentrepriser
Kontrahering bygghentrepriser

 • SENTRALBYGG VEST- Kontraheringsstart medio 2011- Kontraheringstyngdepunkt 2012

 • PIR NORD- Kontraheringsstart høst 2012- Kontraheringstyngdepunkt 2013


Kontrahering flyside
Kontrahering flyside

 • K72324 – TAKSEBANER, BASSENGER, BANESTASJONER- Utsendelse konkurransegrunnlag november 2010

 • ELEKTROPAKKER OG VA- Startet høst 2010, pågår frem til medio 2011

 • FLYNAVIGASJON- Starter høsten 2010, tyngdepunkt i 2011


Kontrahering tekniske fag
Kontrahering tekniske fag

 • RØR- OG LUFT- Fra medio 2011 til medio 2012

 • EL-TEKNISK INFRASTRUKTUR- Sentralbygg vest, start medio 2011 til vår 2012- Pir nord, start medio 2012 til vår 2013

 • HEISER, RULLETRAPPER, RULLEFORTAU- Kontraheres i 2012

 • ANDRE ELEKTROPAKKER- Fra medio 2012 til høst 2013


Kontrahering ikt
Kontrahering IKT

 • IKT-INFRASTRUKTUR- Fra medio 2013 til vår 2014

 • IKT KABLING- Fra medio 2012 til vår 2013

 • IKT SIKKERHETSSYSTEMER OG UTSTYR- Fra høst 2012 til årsskifte 2014/2015


ad