Bygg & Anläggnings programmet - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bygg & Anläggnings programmet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bygg & Anläggnings programmet

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Bygg & Anläggnings programmet
220 Views
shayla
Download Presentation

Bygg & Anläggnings programmet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skärande verktyg och Slipning Bygg & Anläggnings programmet Skärande verktyg kallas de verktyg som skär eller gör hål i olika material. Kom ihåg att läsa tillverkarens anvisningar om säkerhet, skötsel och underhåll av verktygen och använd lämplig skyddsutrustning när du arbetar. Knivar Yxa Stämjärn Hyvlar Plattskärare

 2. Bygg & Anläggnings programmet Knivar Slidkniv Det här är en kniv som används av de flesta byggnadsarbetare och Byggyrken. Det är ett universalverktyg, som inte bara används till att vässa pennan utan är användbar till mycket mer. Stämkniv Stämkniven är ett verktyg som har utvecklats av behovet att kunna använda kniven även som stämjärn. I många arbetssituationer t.ex. vid hål tagning, kanske man behöver hugga bort något som sitter I vägen. Då kan den här kniven fungera bra eftersom knivspetsen har en annorlunda konstruktion.

 3. Bygg & Anläggnings programmet Knivar. forts. Månkniven Månkniven används vid svetsningsarbeten och läggning av golvmaterial, När överskottet från svetstråden eller golvmaterialet ska skäras bort. Knivens breda blad ger bra stöd mot golvet och trådresterna skärs enkelt Bort då man för kniven framåt över mattskarven. Universalkniv Den här kniven är också ett verktyg som många inom dagens bygg- yrken använder, eftersom den har fler olika användningsområden. Knivens blad är utbytbara och man kam välja knivblad efter vilken typ av material som man skär i. Ska man skära till en plastmatta väljer man ett krokblad för ändamålet och ska man skära i en gipsskiva så väljer Man ett rakt blad. Universal knivens blad kan skjutas in i knivhandtaget, Vilket ger en bra säkerhet när man inte använder den.

 4. Bygg & Anläggnings programmet Knivar. forts. Takpappkniven Takpappkniven är inte bara användbar till att skära takpapp med, utan också för att skära linoleummattor vid mattläggning. Mineralullskniven Med mineralullskniven kan man skära i mineralull. Kniven har ett ca 50 cm Långt blad och en sågformad egg som gör att det går att skära effektivare Genom isoleringmaterialet. Tapetkniven Tapetkniven används för att skära bort överskott från tapeter runt tak- lister, börr- och fönsterfoder etc. Kniven har ett plasthandtag och själva kniven består av utbytbara rakblad.

 5. Bygg & Anläggnings programmet YXA Yxan är kanske det äldsta av vår civilisations verktyg och har till formen inte förändrats nämnvärt. Det består fortfarande av blad och skaft. Själva bladet är vanligtvis smitt av ett homogent legerat stål och skaftet är vanligen av hickoryträ. Att använda yxa för första gången fordrar ett visst mått av respekt, för det medför faktiskt risker. Det är lätt att skada sig med yxan och Det får ofta allvarliga konsekvenser Om man råkar hugga sig.

 6. Bygg & Anläggnings programmet Stämjärn Stämjärn är ett verktyg för bearbetning av trämaterial. Det är ett avverkande verktyg, vilket betyder att man hugger bort träflisor Med stämjärnet ur arbetsstycket.

 7. Bygg & Anläggnings programmet Hyvlar Hyvlar tillverkas i många olika modeller, storlekar och utföranden. De är avsedda för olika ändamål som ibland är kopplat till hyvelns namn. Rubank • Används för att rikthyvlalängre virkesbitar. Putshyvel • Används för finare hyvlingsarbeten Falshyvel • Används för att hyvla falsar, t.ex. för att justera fönster som går • emot fönsterkarmen. Stöthyvel • Används för att hyvla ändytor, tvärs i virkets fiberriktning.

 8. Bygg & Anläggnings programmet Plattskärare Plattskäraren används för att skära eller ritsa i keramiska plattor t.ex. kakel- och klinkerplattor. Efter ristningen i plattans ytskikt knäcks i plattskäraren.

 9. Slipa Verktyg - Slipsten Bygg & Anläggnings programmet Slipsten Slipstenar svarvas av naturen ( Sandsten). Slipstenen brukar vara monterad på ett slipstensställ, som har ett tömningsbart tråg som vattenhållare. Slipstensstället kan även vara utrustad med någon typ av roterande skiva för putsning (läderklädd skiva) Eller grovslipning ( Slipskiva, smärgel). Slipstenen drivs med elmotor. Användning Slipstenen används till slipning av eggverktyg så som hyvelstål, yxor, stämjärn, knivar, m.m. Slipskivan används mer för att grada av metallföremål, grovslipning av verktyg, samt att vässa vissa metallborrar.

 10. Bygg & Anläggnings programmet Skydd och säkerhet Slipsten • Använd lämplig skyddsrustning. • Vid slipningsarbeten med smärgeln ska du alltid använda skyddsglasögon. • Se till att det finns beröringsskydd runt smärgeln. • Kontrollera att inte avståndet är för stort mellan slipskivan och anhållet. • Var alltid försiktig när du använder slipstenen och slipskivan.

 11. Bygg & Anläggnings programmet Skötsel och underhåll • Jämna av slipstenen om den har blivit sned, genom att svarva av den med ett stål. • Töm och gör ren vattenbehållaren ibland och fyll å rent vatten. • Smörj slipstenens axelfästen med fett ibland. Var noga med att alltid fälla ner vattenbehållaren efter avslutad slipning. Detta för att slipstenen inte ska stå i vatten och lösas upp och bli ojämn I sin runda form.

 12. Bygg & Anläggnings programmet Slipa verktyg • Stå stadigt med båda fötterna. • Håll armarna nära kroppen så även dessa känns stadiga. • Verktyget ska ha ca 25O-ers lutning så det är viktigt att hålla det som ska slipas stadigt för att få en plan slipyta • Slipningen kan ske både med- och motslipning. • Slipningen anses klar då en ordentlig ”råegg” känns. • När slipningen är klar ska man ”bryna” verktyget. råegg

 13. Att slipa verktyg Bygg & Anläggnings programmet Frånslipning Motslipning https://www.youtube.com/watch?v=lbicA5zWnmE https://www.youtube.com/watch?v=DiZPk4A0940