Amaryllis welzijn nieuwe stijl in ljouwert frysl n
Download
1 / 19

Amaryllis: Welzijn Nieuwe Stijl in Ljouwert/ Fryslân - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Amaryllis: Welzijn Nieuwe Stijl in Ljouwert/ Fryslân. analysemodel richting beleidskader Welzijn ‘Nieuwe Stijl’ uitwerking sociaal werker en de frontlijnaanpak uitwerking aanpak complexe problematiek Vervolg Oebele Herder februari 2011. 1. Aanleiding Veranderagenda Amaryllis (a).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Amaryllis: Welzijn Nieuwe Stijl in Ljouwert/ Fryslân' - shayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Amaryllis welzijn nieuwe stijl in ljouwert frysl n
Amaryllis:Welzijn Nieuwe Stijl in Ljouwert/ Fryslân

 • analysemodel

 • richting beleidskader Welzijn ‘Nieuwe Stijl’

 • uitwerking sociaal werker en de frontlijnaanpak

 • uitwerking aanpak complexe problematiek

 • Vervolg

  Oebele Herder

  februari 2011


1 aanleiding veranderagenda amaryllis a
1. Aanleiding Veranderagenda Amaryllis (a)

Hardnekkige problemen in Welzijn en Zorg:

 • Lappendeken van voorzieningen, taken en werksoorten zonder patroon voor

 • veel- en ongelijk-soortige maatschappelijke problemen

 • Hulpstructuren (casemanagement, regie, overleg) lossen knelpunten onvoldoende op


1 aanleiding veranderagenda amaryllis b
1. Aanleiding Veranderagenda Amaryllis (b)

Betaalbaarheid van Welzijn en Zorg:

 • Verschuivingen tussen ‘systemen’ (waterbedeffect) en

 • Bezuinigingen :

  • doorgevoerde bezuiniging op ambulante ondersteuning

  • doorgevoerde bezuiniging op het AWBZ-pakket

  • Kabinetsplannen w.o. verschuivingen AWBZ naar Wmo met korting

  • korting gemeentefonds

   Aanleiding tot gesprekkenreeks van gemeente met Sinne Welzijn, Welzijn Leeuwarden, MEE, Zienn, Limor, Fier, VNN, GGZ, NHL en Stenden


2. Analysemodel

5 %:

Is langdurig, soms meerdere generaties, op meerde levensgebieden afhankelijk van

collectieve arrangementen

Buitengesloten of sluit zichzelf buiten

Kwetsbaar, maar met steun redzaam

15%:

Is af en toe, of semipermanent

afhankelijk van collectieve

arrangementen

80%:

Lost eigen problemen op.

Zoekt zelf hulp in sociale

omgeving of markt

Steunberen van de samenleving

100% is de totale bevolking van het gebied


3 richting beleidskader welzijn nieuwe stijl
3. Richting beleidskader ‘Welzijn Nieuwe Stijl’

 • Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staat voorop.

 • Bij beginnend of beperkt regieverlies gaat versterking van de sociale steunstructuur (familie, vrienden, buren, maatjes etc) voor de inzet van professionals.

 • Zelfredzame burgers faciliteren, minder of niet zelfredzame burgers ondersteunen bij de maximaal mogelijke eigen regievoering.

 • Preventie gaat voor curatie


3 richting beleidskader welzijn nieuwe stijl1
3. Richting beleidskader ‘Welzijn Nieuwe Stijl’

 • Van individuele voorzieningen naar meer collectieve voorzieningen

 • Gelijke gevallen gelijk behandelen, ongelijke in de mate van het verschil. Diversiteit is leidend, durf het verschil te maken.

 • Bureaucratie ontdoen van kenmerken van ‘gestold wantrouwen’

 • empowerment.

 • Zonodig ‘er-op-af’, dring door tot in de ‘haarvaten’ van de (aandachts-)wijken.


3 richting beleidskader welzijn nieuwe stijl2
3. Richting beleidskader ‘Welzijn Nieuwe Stijl’

 • Eén Huishouden, Eén Plan, Eén Hulpverlener voor ‘de 20%’, met recht op consultatie en/of

  inschakeling van vakspecialist.

  stop de versnippering !

 • Van regie op regie, coördinatie op coördinatie en veelvuldig overleg terug naar de eenvoud:

  • Onderscheid van regiebelemmeringen bij cliënt beperken tot

   • Simplex (‘de 15’): inzet van sociaal werker (hierna nader uitgewerkt)

   • Complex (‘de 5%’) : inzet van interventieprofessionals (hierna nader uitgewerkt)

  • Werken met mandaat


Acht bakens van welzijn nieuwe stijl vws vng en mo groep wz madi
Acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl(VWS, VNG en MO-groep Wz & MaDi)

 • gericht op de vraag achter de vraag;

 • gebaseerd op de eigen kracht van de burger;

 • direct er op af;

 • formeel en informeel in optimale verhouding;

 • doordachte balans van collectief en individueel;

 • integraal werken;

 • niet vrijblijvend, maar resultaatgericht;

 • gebaseerd op ruimte voor de professional.

  Brochure Welzijn Nieuwe Stijl: www.invoeringwmo.nl


4 uitwerking werkwijze van de sociaal werker
4. Uitwerking:Werkwijze van de Sociaal Werker

 • Eén Huishouden, Eén Plan, Eén Hulpverlener voor individuele problematiek op alle leefgebieden (Huisvesting, Financiën, Sociaal functioneren, Psychisch functioneren, Zingeving, Lichamelijk functioneren, Praktisch functioneren,Werk/Dagbesteding)

 • Werkwijze van empowerment

 • ‘Er-op-af’ waar nodig

 • Werkend in teams met leden met van oorsprong verschillende deskundigheden en aandachtsvelden (individueel, samenlevingsgericht)


4. Uitwerking:Leden team sociaal werker(afkomstig uit individueel èn collectief sociaal werk,niet uitputtend!)

 • algemeen maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, clientenadviseurs, sociale raadslieden, MEE consulenten, Wmo-consulenten, casemanagers Sociale Zaken (Paticipatie/Werk + Inkomen), ambulante woonbegeleiders, schuldhulpverleners

 • educatief ouderen werkers , opbouwwerkers, jongerenwerkers, MEE consulenten Collectieve taken


4 uitwerking wijk buurtgebonden waar nodig
4. Uitwerking:Wijk-, buurtgebonden waar nodig

In aandachtswijken (op basis van sociale index): wijkplan voor integrale aanpak (fysiek èn sociaal) met daarin:

 • Inzet van wijkteam sociaal werkers; omvang problematiek bepaalt omvang team

 • Zowel aanpak samenlevingsproblematiek (van (hang) jong tot oud) als

 • Individuele problematiek door sociaal werker voor alle leefgebieden en voor alle leeftijden

 • Dominante methodiek: ABCD-aanpak (Asset Based Community or Civilian Development)


Frontlijnteam heechterp schieringen

Frontlijnteam HEECHTERP SCHIERINGEN

Bijzonder

achter de voordeur

project


5 nadere uitwerking voor
5.Nadere uitwerking voor:

Situaties waarin de problematiek van het cliëntsysteem wordt gekenmerkt door:

Complexiteit, veel aspecten, ernst, weerstand tegen hulp, risico’s voor kwetsbare deelnemers, verstandelijke en/of psychiatrische beperkingen;

In veel gevallen bovendien: langdurend, soms generaties lang, intimidatie, geweld, politie- en justitiecontacten.


5. De Huidige situatie in de top

van de piramide nader bekeken

 • Vanuit het Fries Veiligheidshuis

 • Casemanager

 • Officier van Justitie

 • Politie

 • GGZ

 • VNN

 • Reclassering

 • Maatschappelijke opvang

 • Skrep

 • Jeugdzorg

Ondersteuning ernstige probleemgezinnen schiet tekort


5 uitwerking voor de
5.Uitwerking voor de

Ontwikkelen van interventieteams voor:

Stad Leeuwarden

Provincie Friesland

Samengesteld uit:

GGZ, Verslavingszorg, Reclassering, Fier Fryslân,

Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke opvang, Lokaal maatschappelijk werk,

Aangevuld met de distributieketen ‘schaarse goederen’ (huisvesting, inkomen)

Bij escalatie en (ernstige) juridische titels:

‘opschalen’ naar Fries Veiligheidshuis.


6 het vervolg per 2011 operationeel
6. Het vervolg Per 2011 operationeel:

Drie Sociale wijkteams in 8 aandachtswijken:

Doel: iedereen weer mee laten doen op maximaal haalbare sport van de participatieladder

Breed samengesteld team: o.a. algemeen maatschappelijk werkers, MEE consulenten, Wmo-consulenten, casemanagers Inkomen, casemanagers van werkplein, ambulante woonbegeleiders, schuldhulpverleners, opbouwwerkers, jongerenwerkers, etc.

Twee Interventieteams voor alleenstaande daklozen en huishoudens met zeer complexe problemen.


6 het vervolg in nadere uitwerking en verkenning
6. Het vervolg :in nadere uitwerking en verkenning

 • Analyse, pilots en ontwerp voor aansluiting op ‘Amaryllis’ van het terrein van kinderen, jeugd en jongeren (ook ter voorbereiding op decentralisatie jeugdzorg): van één kind, één plan, één hulpverlener naar één huishouden etc., inpassing CJG in concept, relatie met zorg op school,

 • verkenningmogelijkheden wijkthuiszorgteams (Wmo en AWBZ; NMA!)


6 het vervolg in ontwikkeling
6. Het vervolg:in ontwikkeling:

 • Doorontwikkeling participatiebeleid met combinaties Wwb, Wmo en WSW: maatschappelijk nuttig werk, vrijwilligerswerk, ‘buurtonderneming’

 • Verkenning kansen en bedreigingen maatregelen regeerakkoord, m.n.:

  • overdracht jeugdzorg

  • begeleiding & dagbesteding

  • , verlaging IQ-grens

  • wijzigingen sociale zekerheid ‘onderkant’.ad