A nyugdíjazással kapcsolatos változások - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A nyugdíjazással kapcsolatos változások PowerPoint Presentation
Download Presentation
A nyugdíjazással kapcsolatos változások

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
A nyugdíjazással kapcsolatos változások
94 Views
shayla
Download Presentation

A nyugdíjazással kapcsolatos változások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. A nyugdíjazással kapcsolatos változások Budapest, 2012. 05. 17. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Dr. Papp Ildikó humán erőforrás szolgáltató központvezető

  2. Az 1997. évi LXXXI. nyugdíjtörvény 2012. évi változásai • A törvény 18.§ (1) bekezdése szerint az öregségi nyugdíjkorhatár az • 1952. január 1-je előtt születetteknél a betöltött 62. életév, • 1952-ben születetteknél a 62. életév betöltését követő 183. nap, • 1953-ban születetteknél a betöltött 63. életév, • 1954-ben születetteknél a 63. életév betöltését követő 183. nap, • 1955-ben születetteknél a betöltött 64. életév, • 1956-ban születetteknél a 64. életév betöltését követő 183. nap, • 1957-ben vagy azt követően születetteknél a betöltött 65. életév.

  3. 2012. január 1-jétől megszűnő ellátások Civil korai nyugdíj: • Előrehozott öregségi nyugdíj • Korkedvezményes nyugdíj • Korengedményes nyugdíj • Bányásznyugdíj, művésznyugdíj • Polgármesterek,országgyűlési és EU parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja Fegyveresek szolgálati nyugdíja • Fegyveres szervek és • Magyar Honvédség hivatalos állományának szolgálati nyugdíja

  4. Az 1997. évi LXXXI. nyugdíjtörvény 2012. évi változásai • A változás nem érinti a nők 40 év jogosultsági ideje alapján, életkortól függetlenül megállapított kedvezményes öregségi nyugdíját, melyet továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani . • A korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék TB szempontból nem minősül nyugellátásnak, de egészségügyi ellátásra továbbra is feljogosít.

  5. Az 1997. évi LXXXI. nyugdíjtörvény 2012. évi változásai • Korhatár előtti ellátást igényelhet, az • 1953-ban született nő, aki 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati idővel rendelkezik, • 1952. évben született férfi, aki 42 év szolgálati idővel rendelkezik, legkorábban a 60. életévének betöltése napjától, • 1952. I. félévében született férfi, aki minimum 37 év szolgálati idővel rendelkezik, a 60. év és 183 napjától. • Az 1952-ben született férfiak esetében további feltétel, hogy a munkáltatóval 2011. december 31. napjáig, a 2012. évre vonatkozó munkaviszony megszüntetéséről írásban megállapodtak.

  6. Az 1997. évi LXXXI. nyugdíjtörvény 2012. évi változásai • Korhatár előtti ellátás folyósítása mellett is lehet kereső-tevékenységet folytatni, azonban szüneteltetni kell az ellátás folyósítását, amennyiben a munkát vállaló személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolc-szorosát. Az éves keretösszeg elérését az érintettnek kell bejelenteni 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. • Azon személyek esetében, akiknek a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból megszünteti a korhatár előtti ellátását, részükre ezen ellátás ismételten nem állapítható meg (ún. feketemunka). • Korhatár előtti ellátás megszűnik, ha a jogosult meghal, az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, vagy azt kérelmezi.

  7. Az 1997. évi LXXXI. nyugdíjtörvény 2012. évi változásai • A korhatár előtti ellátásban részesülő nem minősül nyugdíjasnak, így keresőtevékenység folytatása esetén valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefüggő egyéni járulék megfizetésére köteles. Ennek értelmében szolgálati időt szerez. • A korhatár előtti ellátásban vagy a szolgálati járandóságban részesülő személy a keresőtevékenységével álláskeresési járadékra is jogot szerezhet. • Korkedvezményre 2012. december 31-éig lehet jogot szerezni.

  8. Köszönöm a figyelmet!