samverkan kring utveckling och till mpning av v lf rdsteknologi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

2011-11-29. Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi. Inga-Lill Felizia PUFF-enheten Ingalill.felizia@norrkoping.se. Bakgrund. Demografiska förändringar Flera personer med kognitiva funktionsnedsättningar i alla åldrar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 2011-11-29 Samverkan kring utveckling och tillämpning av välfärdsteknologi Inga-Lill Felizia PUFF-enheten Ingalill.felizia@norrkoping.se

  2. Bakgrund • Demografiska förändringar • Flera personer med kognitiva funktionsnedsättningar i alla åldrar • Alla verksamheter möter människor med olika funktionsnedsättningar • Hälso- och sjukvårdens behov av förebyggande och kompenserande åtgärder • Kommunernas övertagande av hemsjukvården • Innovationer av teknik och IT

  3. Välfärdsteknologi • Samlat begrepp för alla hjälpmedel, med eller utan teknologiska finesser, som finns eller utvecklas inom privat regi eller genom offentliga institutioner • Hjälpmedel som förebygger eller kompenserar för funktionsnedsättningar. • Hjälpmedel som kan användas i behandling och eller träning • Kan vara förskrivningsbara hjälpmedel eller s k egenvårds hjälpmedel eller smarta prylar

  4. Förebyggande; Smarta prylar En del av egenvårds hjälpmedel Modern och innovativ teknik Behandlande/kompenserande; En del av egenvårds hjälpmedel Förskrivningsbara hjälpmedel Modern och innovativ teknik

  5. Utveckling • Hälsans nya verktyg • PIMM/Innovationsslussen • Brukarperspektiv på kognitivt stöd – delaktighet i förskrivning av kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning, projekt mellan 2010-2011 • Pict-o-stat, projekt 2009-2010 • Bovital – teknik för äldre, projekt 2011-2012 • Fortsättning på Bovital, projekt 2013

  6. Fortsättning på Bovital 2013 Två delprojekt; • Inventering av tillgänglighet i den allmänna bostadsnyttan med ett speciellt verktyg, TIBB för att tydliggöra och underlätta vid renoveringar och nybyggnad • Utveckla redan pågående samarbete mellan kommun och landstinget när det gäller; • teknikanvändning och brukarnytta utifrån individuella behov, ska möjliggöra kvarboende och ett självständigt liv • ge personal mera kunskap om välfärdsteknologi för att kunna vägleda och bedöma – rehabilitering i hemmet

  7. Vad kan vi göra gemensamt 2013 Skapa gemensamt projekt: • undersöka möjliga arenor för information och vägledning om olika hjälpmedel; gemensamma visningsmiljöer • ta fram förslag på insatser för kunskapsutveckling hos personal • ta fram förslag till en gemensam handlingsplan för välfärdsteknologi i östra länsdelen av Östergötland

  8. Bara bild