nov c le vzd l v n v evropsk m a n rodn m kontextu
Download
Skip this Video
Download Presentation
NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU. Konference k Lisabonskému procesu v oblasti vzdělávání (30.-31.10.2003). Zaměření pracovní skupiny G. Cíle pracovní skupiny G. evropská politika definice priority indikátory příklady dobré praxe databáze CIRCA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU' - shay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nov c le vzd l v n v evropsk m a n rodn m kontextu

NOVÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V EVROPSKÉM A NÁRODNÍM KONTEXTU

Konference k Lisabonskému procesu v oblasti vzdělávání(30.-31.10.2003)

c le pracovn skupiny g
Cíle pracovní skupiny G
 • evropská politika
 • definice
 • priority
 • indikátory
 • příklady dobré praxe
 • databáze CIRCA
struktura setk n a spolupr ce
Struktura setkání a spolupráce
 • pracovní metoda OMC (Open Metod of Co-ordination)
 • setkání
 • elektronická komunikace
 • „domácí úkoly“
 • konzultanti
 • databáze
 • studijní návštěvy
f ze spolupr ce
Fáze spolupráce
 • definice, plán spolupráce, identifikace témat pro výměnu příkladů dobré praxe, formulace priorit, které se vztahují k vymezení indikátorů a benchmarkingu (referenční úroveň), vypracování zprávy (tzv. Interim Report)
 • výměna a analýza příkladů dobré praxe, na základě příkladů dobré praxe identifikace klíčových rysů, které vedly k úspěchu či neúspěchu uplatňování těchto příkladů v praxi
 • diskuse a zhodnocení expertní práce, vytvoření doporučení pro ministerstva, schválení výsledné zprávy, která bude pojednávat o implementaci pracovního programu vzhledem k jednotlivým cílům vzdělávacího a výcvikového systému
okruhy dosavadn ch innost viz 1 f ze
Okruhy dosavadních činností (viz 1. fáze)
 • definice (6.1)
 • priority (6.2)
 • indikátory (6.3)
 • příklady dobré praxe (6.4)
 • národní zpráva
 • databáze CIRCA
6 1 definice
6.1 Definice
 • definují se klíčové pojmy, které spadají pouze do kompetence skupiny (např. poradenství, občanské vzdělávání, druhá šance ve vzdělávání atp.)
 • stále je třeba dopracovat některé pojmy
 • vznikají malé pracovní skupiny pro dopracování definic
6 2 priority
6.2 Priority
 • definice celoživotního učení (viz příloha)
 • dlouhodobý proces
 • rozpracování cílů skupiny, 140 priorit
 • konzultace, 6 klíčových oblastí
definovan priority
Definované priority
 • výchova k aktivnímu občanství
 • vzdělávání, výcvik a poradenství pro znevýhodněné občany
 • druhá šance pro osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém bez dosažení kvalifikace
 • zpřístupnění univerzit pro ty, kteří mají kvalifikaci a zájem o studium, ale nemají formální právo k přístupu na univerzity
 • učící se města a regiony
 • vzdělávání a výcvik občanů romské národnosti
6 3 indik tory
6.3 Indikátory
 • indikátory
 • SGIB skupina
 • indikátory navržené SGIB skupinou
 • indikátory navržené ostatními skupinami
 • přijaty/nepřijaty
 • nové návrhy
referen n rove pro rok 2010
Referenční úroveň pro rok 2010
 • „Průměrný podíl obyvatel účastnících se dalšího vzdělávání by měl být do roku 2010 v EU alespoň 12,5% (ve věkové skupině 25 – 64 let).“
indik tor pro m en
Indikátor pro měření:
 • procento obyvatel ve věku mezi 25-65 lety, kteří se účastnili dalšího vzdělávání nebo výcviku v období 4 týdnů před uskutečněním průzkumu, podle dosažené úrovně vzdělání. (2.1)
 • pro 2.3 nebyl přijat žádný návrh
6 4 p klady dobr praxe
6.4 Příklady dobré praxe
 • účel
 • databáze
 • presentace
 • praktická pomoc – dopad a využití v ČR
 • jak vypadá zpracovaný příklad dobré praxe (viz příloha)
 • práce skupiny s příklady dobré praxe
vliv innosti pracovn skupiny na politiku vzd l v n v r
Vliv činnosti pracovní skupiny na politiku vzdělávání v ČR
 • význam a dopad indikátorů – referenční úrovně (benchmark)
 • význam a dopad příkladů dobré praxe
 • spolupráce v evropském kontextu
ad