metodin veikla galimyb dalintis ir tobul ti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metodin ė veikla – galimybė dalintis ir tobulėti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metodin ė veikla – galimybė dalintis ir tobulėti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Metodin ė veikla – galimybė dalintis ir tobulėti - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Metodin ė veikla – galimybė dalintis ir tobulėti. Zita Linkevičienė, logopedų ir spec. pedagogų metodinio būrelio pirmininkė 2013 m. . METODINĖ VEIKLA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metodin ė veikla – galimybė dalintis ir tobulėti' - shay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodin veikla galimyb dalintis ir tobul ti

Metodinė veikla – galimybė dalintis ir tobulėti

Zita Linkevičienė,

logopedų ir spec. pedagogų metodinio

būrelio pirmininkė

2013 m.

metodin veikla
METODINĖ VEIKLA
 • “...organizuota veikla, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija”.

(ŠMM, 2005-08-31, ISAK-1781)

metodin s veiklos tikslas
METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS
 • Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

(ŠMM, 2005-08-31, ISAK-1781)

logoped ir speciali j pedagog metodinis b relis
LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIS BŪRELIS
 • Būrelio veikloje dalyvauja 28 švietimo pagalbos specialistai:
 • 8metodininkai;
 • 9vyresnieji švietimo pagalbos specialistai;
 • 11- logopedai ir specialieji pedagogai.
logoped ir speciali j pedagog metodinis b relis1
LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIS BŪRELIS
 • Veiklos tiklas – siekti logopedų ir specialiųjų pedagogų kompetencijos augimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi veiksmingumo užtikrinimo.
logoped ir speciali j pedagog metodini o b reli o veiklos u daviniai
LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS UŽDAVINIAI
 • Skatinti metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą (vadovėlių, pratybų sąsiuvinių, mokymo priemonių ir metodų aptarimas ir kt.).
metodini o b reli o veiklos u daviniai
METODINIO BŪRELIO VEIKLOS UŽDAVINIAI
 • Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi (susipažinimas su seminarų, konferencijų, kursų medžiaga, konkretaus specialisto darbo metodų, ugdymo(si) aplinkos, naudojamų mokymo priemonių pristatymas ir kt.).
metodinio b relio veiklos u daviniai
METODINIO BŪRELIO VEIKLOS UŽDAVINIAI
 • Analizuoti bendradarbiavimo su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvais ypatumus, siekiant bendrų ugdymo(si) tikslų.
 • Bendradarbiauti su su Prienų pedagogine psichologine tarnyba, kitų dalykų metodiniais būreliais, mokyklomis ir kt.
metodinio b relio veiklos u daviniai1
METODINIO BŪRELIO VEIKLOS UŽDAVINIAI
 • Kelti kvalifikaciją dalyvaujant rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose (Švietimo centro, UPC, SPPC, Lietuvos logopedų asociacijos renginiai ir kt.).
speciali j ugdymosi poreiki tenkinimo dokument analiz ir taikymas
Specialiųjų ugdymosi poreikiųtenkinimo dokumentų analizė ir taikymas
 • Švietimo įstatymas, 2011 m.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.
 • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių grupių nustatymas.
 • Įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas.
 • Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo aprašas ir kt.
pedagogini ir metodini naujovi sklaida
PEDAGOGINIŲ IR METODINIŲ NAUJOVIŲ SKLAIDA
 • dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose;
 • informacija iš lankytų seminarų;
 • pranešimai apie taikomų metodų ir metodinių priemonių naudojimą.
dalijimasis ger ja patirtimi
DALIJIMASIS GERĄJA PATIRTIMI
 • bendradarbiavimas su respublikos mokyklose dirbančiais specialistais (vedami seminarai, pristatoma darbo patirtis);
 • vizitai pas koleges (susipažinimas su rajono mokykla, specialisto darbo sąlygos, taikomi metodai, sėkmės ir nesėkmės, problemų sprendimo būdai).
 • aktyvus bendradarbiavimas su Prienų pedagogine psichologine tarnyba (supažindinimas su naujausia informacija, išsamūs ir kompetetingi atsakymai į iškilusius klausimus, nuoširdus bendravimas).
metodin ir kult rin veikla greta
METODINĖ IR KULTŪRINĖ VEIKLA GRETA
 • Parodų lankymas;
 • pažintis su rajono, respublikos kultūriniais objektais;
 • pašnekesiai prie arbatos.