Download
ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom

Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van leukemie bij kinderen met downsyndroom Tijdschrift voor Kindergeneeskunde jaargang 77, nummer 2 (april 2009) Verbrugghe Sandy 1 BaO D

 2. Auteurs • M. Blink • T.D. Buitenkamp • J.P. van Wouwe • E.R. van Wering • V.H.J. van der Velden • C.M. Zwaan

 3. Over de auteur Dr J.P. van Wouwe • Verbonden aan de samenwerkende ziekenhuizen in Dordrecht/Zwijndrecht • Werkt nu als kinderarts onderzoeker bij TNO Kwaliteit van Leven te Leiden • Als docent participeert hij in het onderwijs aan kraamverzorgenden, verpleegkundigen en (kinder- en jeugd) artsen

 4. Synthese van het artikel

 5. Downsyndroom en transiënte leukemie • Ontstaat tijdens de foetale fase Tijdens vorming van bloedcellen in de lever  Bij kinderen met downsyndroom wordt deze vorming gekenmerkt door een abnormale uitbreiding van onrijpe cellen

 6. Klinische verschijnselen • Meestal geen klachten  Diagnose moeilijk te stellen • Bij Symptomatische Transiënte Leukemie  Wel klachten  Diagnose meestal in de eerste twee levensweken gesteld.

 7. Enkele symptomen • Leververgroting  Veel voorkomend • Miltvergroting • Buikwaterzucht

 8. Onderzoeksvragen • Een belangrijke en tot op heden onbeantwoorde vraag: Kan de behandeling van kinderen met Transiënte Leukemie de ontwikkeling van Myeloïde Leukemie, bij personen met Downsyndroom, op latere leeftijd voorkomen? Via de volgende procedure probeert men een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag (volgende dia):

 9. Vanaf 1 januari 2008  SKION- protocol SKION = Stichting Kinderoncologie Nederland Bij alle pasgeborenen met het Downsyndroom  Een bloedmonster geanalyseerd op de aanwezigheid van Transiënte Leukemie (TL) Wanneer er TL wordt vastgesteld  patiënt doorverwezen naar een kinderoncologisch centrum waar men bepaald welke behandeling de patiënt zal krijgen Alle kinderen met TL  gevolgd op het ontwikkelen van latere Myeloïde Leukemie

 10. Downsyndroom en acute megakaryoblastische leukemie (AML) • Bij twee derde van de patiënten met het Downsyndroom, die lijden aan Myeloïde Leukemie (ML), wordt de leukemie geclassificeerd als Acute Megakaryoblastische Leukemie (AML) • Vaak is er een lange voorfase met: • Trombocytopenie en(=te weinig bloedplaatjes in het bloed) • Dysplastische veranderingen in het beenmerg(= ongewoon ontwikkelen en groeien van weefsel)

 11. Genetische achtergrond • TL- cellen en ML- cellen bij personen met Downsyndroom  gekarakteriseerd door een mutatie (= verandering) in het GATA1-gen GATA1-gen  belangrijke hematopoëtische transcriptiefactor = Een eiwit dat op specifieke plaatsen DNA bindt en daarmee transcriptie (‘overschrijving’) reguleert voor de vorming van bloedcellen

 12. In schema gezet 80% ontwikkelt GEEN Myeloïde Leukemie (ML) Uitbreiding van onrijpe cellen in de lever van de foetus GATA1- mutaties 20% ontwikkelt ML Transiënte Leukemie (TL)

 13. Huidig ML- DS- behandelprotocol • Voor 1980 Kinderen met het Downsyndroom die leden aan ML, werden niet altijd curatief behandeld • Men dacht dat ze de chemotherapie niet konden overleven • Maar de ML- cellen zijn relatief gevoelig voor chemotherapie, waardoor een hoge dosis vermeden kan worden • Zo wil men en hogere overleving bereiken Het `Downsyndroom ML 2006'-protocol

 14. Einde