m sodik el ad s f li i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Második előadás fóliái PowerPoint Presentation
Download Presentation
Második előadás fóliái

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Második előadás fóliái - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Második előadás fóliái. 2007. szeptember 18. Bevezetés a pszichológiába. Személyiségpszichológia (folyt.). A pszichoanalízis személyiségelmélete II. Carl Gustav Jung Az analitikus iskola megalapítója Lelkészcsalád – misztikus gyökerek Szóasszociációs vizsgálatok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Második előadás fóliái' - shaun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m sodik el ad s f li i

Második előadás fóliái

2007. szeptember 18.

a pszichoanal zis szem lyis gelm lete ii
A pszichoanalízis személyiségelmélete II.

Carl Gustav Jung

Az analitikus iskola megalapítója

 • Lelkészcsalád – misztikus gyökerek
 • Szóasszociációs vizsgálatok
 • Tipológia – extroverzió - introverzió
 • Kollektív tudattalan – archetípus
 • Személyiség szerkezete – archetípusok:

persona, árnyék, anima, animus, selbst (self)

 • Individuációs processzus – életközépi válság
 • Szinkronicitás
 • Álomfejtés: hétköznapi és archetipikus álmok
freud s jung lom rtelmez se
Freud és Jung álomértelmezése

Freudi álomfelfogás

 • Az álom legfőbb célja a vágyteljesítés
 • Álomcenzúra
 • Álommunka: látens álomgondolat → manifeszt álomtartalom
 • Az álommunka eszközei:

sűrítés (keverék-képzet, metafora jön létre)

eltolás (a jelentős dolgokat közömbösek helyettesítik, és viszont)

tartalmi- időbeli megfordítás

dramatizálás (az álomgondolat egy kép, pl. nem tudok elfutni)

másodlagos megmunkálás (utólag illeszt, betold, magyaráz)

Jungi álomfelfogás

 • Az álom funciója:kompenzálja a tudatos részt, hogy megmaradjon az egyensúly
 • Az álom egy belső színház, a tudattalan rendezi, minden szereplő mi magunk vagyunk
 • Prospektív (előrejelző) funkció
 • Hétköznapi és archetipikus álmok
 • Álomértelmezés:mítoszok képeinek tanulmányozása +egyéni élettörténet
a pszichoanal zis szem lyis gelm lete iii
A pszichoanalízis személyiségelmélete III.

Alfred Adler

Az individuálpszichológia megalapítója

 • Az embert elsősorban társadalmi késztetések

motiválják

 • Születési sorrend
 • Fogalmai

Kreatív én – teremtő, alkotó személyiség

Fölényre törekvés

Kisebbrendűségi érzés

Életstílus

szoci lis tanul selm leti behaviorista szem lyis gelm letek
Szociális tanuláselméleti (behaviorista) személyiségelméletek
 • A környezeti meghatározókat vizsgálja
 • A „tanulás” kifejezés az élet minden területére vonatkozik
 • Megerősítés – jutalmazás – büntetés hatása
 • Ikerkutatások
 • Főleg az USA-ban terjedt el
szem lyis gelm letek t pustanok
Személyiségelméletek - típustanok

Típustanok sajátosságai

 • Hippokrátesz – testnedvek
 • Galenus – temperamentum
 • Kretschmer – testalkat- lelki alkat kapcsolata
 • C.G.Jung – extroverzió - introverzió
olvasnival k a t m ban
Olvasnivalók a témában:

Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe - Gondolat, Budapest, 1986.

Freud, Sigmund: Álomfejtés – Helikon Kiadó, Békéscsaba, 1985.

Jung, C. G.: Az ember és szimbólumai – Göncöl Kiadó, 1993.

Jung, C. G.: Emlékek, álmok, gondolatok – Európa Kiadó,1997.

Jung, C. G.: Lélektani típusok – Európa Kiadó, 1994.

Jung, C. G.: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába – Európa Kiadó, 2000

slide12

Mentálhigiéné –

Stressz, szorongás, krízis, pszichoszomatika

ment lhigi n
Mentálhigiéné

A lelki egészség megőrzésének és elősegítésének tudománya

A lelki egészség kulcsfogalmai:

 • Egyensúly – testi, lelki és szociális
 • Örömkészség
 • Alkalmazkodási képesség
 • Önkontroll
 • Öngyógyító képesség
 • Önismeret
 • Stresszel való megküzdés - coping
stressz fogalmak
Stressz – fogalmak

Selye János (1960) Stressz-fogalom kidolgozása

Jelentése: nyomás, feszültség, szorult helyzet, igénybevétel, kényszer

Definíció: Olyan helyzet, esemény ami veszélyezteti az egyén fizikai vagy pszichológiai jóllétét.

Stresszor: stresszt okozó események, tényezők

    • Eustressz – pozitív, jótékony, serkentő
    • Distressz – negatív, túlzott, testi-lelki megbetegedéshez vezet

Fiziológiai alap: „harcolj vagy menekülj” – Cannon- féle vészreakció

Alkalmazkodási szindróma:

 • Alarm reakció – rövid távú – azonnali védelem
 • Ellenállás szakasza – folyamatosan fennálló stressz esetén
 • Kimerülés szakasza – az alkalmazkodási energia kimerül - megbetegedés
stresszkelt esem nyek jellemz i
Stresszkeltő események jellemzői
 • Befolyásolhatóság
  • Minél kevésbé befolyásolható, annál inkább stresszkeltő.
  • Nem tudjuk megakadályozni, hogy bekövetkezzen
 • Bejósolhatóság
  • Figyelmeztető jelzés hatására a szervezet készülni tud. Ha nincs ilyen, állandó készenlét van, a szervezet kimerül.
 • Énképre gyakorolt hatás – „Próbatételek”
  • Minden olyan esemény, amely alkalmazkodást kíván, stresszkeltőnek tekinthető – Holmes és Rahe (1967)
  • Életesemény skála – elmúlt egy év történései
letesem ny sk la holmes s rahe 1967
Életesemény skálaHolmes és Rahe (1967)
 • Házastárs halála 100
 • Válás 73
 • Különélés 65
 • Börtön, vagy más zárt intézet 63
 • Közeli családtag halála 63
 • Baleset vagy betegség 53
 • Házasság 50
 • Állás elvesztése 47
 • Kibékülés a házastárssal 45
 • Nyugdíjazás 45
 • Családtag betegsége,

változás az egészségi állapotában 44

 • Terhesség 40
 • Szexuális problémák 39
 • Új családtag befogadása (születés, örökbefogadás,

családtag hazaköltözése) 39

 • Üzleti problémák (csőd, fúzió) 39
 • Anyagi helyzet változása (rosszabbodás, javulás) 38
 • Közeli barát halála 37
 • Új munkaterület 36
 • Jelzálog érvényesítése (lefoglalás) 30
slide17
Új beosztás a munkahelyen

(előléptetés, lefokozás áthelyezés) 29

 • Gyermek elköltözése otthonról (házasság, kollégium) 29
 • Probléma anyóssal, apóssal, mennyel, vővel 29
 • Kiemelkedő személyes teljesítmény 28
 • Házastárs munkába állása, vagy munka abbahagyása 26
 • Tanulmányok kezdete vagy vége 26
 • Életkörülmények változása 25
 • Személyes szokások megváltozása (öltözködés,viselkedés) 24
 • Nézeteltérés a főnökkel 23
 • Költözés, lakhelyváltoztatás 20
 • Iskolaváltoztatás 20
 • A kikapcsolódás módjának, gyakoriságának megváltozása 19
 • Templombajárási szokások megváltozása 19
 • Társasági szokások megváltozása 18
 • Kölcsönfelvétel 17
 • Alvási szokások megváltozása 16
 • Étkezési szokások megváltozása 15
 • Üdülés 13
 • Karácsony 12
 • Apróbb szabálysértések 11
letesem ny sk la rt kel si tmutat
Életesemény skála – értékelési útmutató
 • 0 - 149 Nincsen számottevő kockázat
 • 155 - 199 Enyhe krízisszint
 • 200 - 299 Közepes krízisszint
 • 300 - Súlyos krízisszint
pszichol giai reakci k a stresszre
Pszichológiai reakciók a stresszre
 • Szorongás

Elővételezett veszélyre adott érzelmi válasz: félelem, aggódás.

„Poszttraumás stressz” – tünetei: érdektelenség,

a trauma újraélése, alvászavar

 • Harag, agresszió

Agresszióelméletek: Frusztráció agresszió hipotézis

Tanuláselméleti megközelítés

Az agresszió útja lehet: áttolódik, mikroagresszió, autoagresszió

 • Depresszió

Tanult tehetetlenség

 • Kiégés
 • Kognitív károsodások

Teljesítményromlás

a kr zis gy sz szakaszai
A krízis (gyász) szakaszai

Tagadás

Visszarendeződés

Harag

Alkudozás

Belenyugvás

Kilátástalanság

Elisabeth Kübler-Ross, (1969)

stressz s betegs g
Stressz és betegség

Pszichoszomatikus megbetegedés –

a betegség megjelenésében a lelki tényezőknek kiemelt szerepe van.

Harward Egyetem kutatása – a betegségek 60%-a pszichés eredetű

Dr. Kopp Mária – nincs olyan betegség, amely ne lenne pszichoszomatikus valamely értelemben

Hermann Imre: Ellenállóképességünket meghatározza a korai anya-gyerek kapcsolat

„Szervbeszéd” – ha lelkünk jelzéseire nem figyelünk, az üzenetet kénytelen a test „elmondani” tünetek, betegségek formájában. – „A betegség őszintévé tesz”

Rüdiger Dahlke: a betegségek – kódolt, szimbolikus üzenetek magunkról. („A lélek nyelve a betegség”- c. könyv)

Thorwald Dethlefsen- Rüdiger Dahlke: „Út a teljességhez”- c. könyv

http://tau.hu/files/dt-dr-utatelj.pdf

betegs gszimbolika
Betegségszimbolika

A szervezet védekezőképessége olyan személyeknél alacsonyabb, akik:

 • Akik számukra fontos dolgot mélyen elnyomnak magukban
 • Akik stresszre cselekvési képtelenséggel válaszolnak – passzívak
 • Akik érzelmileg levertek

Betegségek és lehetséges üzeneteik:

 • Gyomor- bélrendszer – „valamit nem megemészteni”, gombóc a torokban- valamit nem lenyelni
 • Légzésproblémák – kapcsolatok; szabadság-korlátozottság problémája
 • Rák – Kommunikációs zavarok – „bezártság, nem kimondás, páncél”
 • Látás –szembenézés magunkkal, Hallás - engedelmeskedni
 • Fejfájás – érzések/cselekvés helyett gondolkodás
 • Nemi szervek – nőiség/ férfiasság problémái
 • Meddőség, mell problémái – anyaság problémái
 • Terhesség – túlhordás – „nem elengedni”; koraszülés – „kidobni”
stresszel val megk zd s coping
Stresszel való megküzdés- coping

Problémaközpontú megküzdés – a személy a problémára, helyzetre fókuszál

 • Probléma meghatározása
 • Alternatív megoldások kidolgozása
 • Alternatívák mérlegelése – választás
 • Végrehajtás

Érzelemközpontú megküzdés – a személy arra koncentrál, hogy csökkentse a a helyzethez kapcsolódó érzelmi reakciókat

Lehetséges osztályozások:

Viselkedéses és kognitív stratégiák

 • Viselkedéses stratégiák- amik elterelik a figyelmünket a problémáról (sport, ivás, dühkitörés, támasz keresése)
 • Kognitív stratégiák – döntés, „nem érdemes rajta gyötrődni”

Kérődző, elterelő, negatív elkerülő stratégiák

 • Kérődző – elszigetelődés, a problémán rágódás,”nem cselekvés”
 • Elterelő – kellemes tevékenységbe menekülés, „levegőhöz jutni – feltöltődni”
 • Negatív elkerülő – amik elterelik a figyelmet, de veszélyes dolgok (ivás, önveszélyes viselkedés)