Vārds, Uzvārds - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vārds, Uzvārds PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vārds, Uzvārds

play fullscreen
1 / 13
Vārds, Uzvārds
204 Views
Download Presentation
sharon-kelly
Download Presentation

Vārds, Uzvārds

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CV Vārds, Uzvārds Personas dati Izglītība Darba pieredze Papildu izglītība Valodu prasmes Prasmes

 2. Sākums Latviešu valoda Personas dati

 3. Sākums Personas dati • Latviešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu grupai. • Kā nacionāla valoda izveidojās vairākus gadsimtus ilgā procesā no 4 baltu cilšu – kuršu, zemgaļu, latgaļu un sēļu - valodām Vārds, Uzvārds Izglītība

 4. Sākums Izglītība • Latviešu valoda ir attīstījusies. Sākumā nebija savas rakstības, bija tikai mutvārdu valoda, vēlāk attīstoties latviešiem attīstījās arī to izglītības līmenis un latviešu valoda sāka rakstīt • Apgaismības laikmeta aizsācējs latviešu vēsturē bija Gothards Frīdrihs Stenders, kas radīja grāmatas, no kurām Kurzemes un Vidzemes zemnieki apguva dzimtās valodas rakstību: "Bildu ābece" (1787), "Gramatika un vārdnīca" (1789), "Jaukas pasakas un stāsti" (1774.), "Ziņģu lustes" (1774), "Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas" (1774) u.c Gothards Frīdrihs Stenders Personas dati Darba pieredze

 5. Sākums Darba pieredze • Senākie rakstu paraugi latviešu valodā — baznīcas dziesmu tulkojumi Vidzemes dialektā — ir no 1530. gada. • Latviešu valodas alfabēts ir bagāts ar 33 burtiem to skaitā (līdzskaņiem un patskaņiem) • Latviešu valoda ir Latvijas valsts vienīgā oficiālā valoda attēls alfabēts Izglītība Papildus izglītība, kursi

 6. Sākums Papildu izglītība, kursi • Rakstība - Latīņu alfabēts • Latviešu valodai ir trīs pamatdialekti, ko var sīkāk iedalīt atsevišķās izloksnēs. • Latviešu valodā visvairāk aizguvumu ir no vācu (lejasvācu), krievu un angļu valodām, kas skaidrojams ar kariem un nemieriem. • Latviešu valodai ir 7 pamatlocījumi (Nominatīvs, ģenetīvs, datīvs, akuzatīvs, instrumentālis, lokatīvs, vokatīvs) • Ir arī daudzskaitlis un vienskaitlis attēls Darba pieredze Valodu prasmes

 7. Sākums Valodu prasmes • Latviešu valoda ir dzimtā valoda apmēram 1,7 miljoniem cilvēku, galvenokārt Latvijā, kur tā ir vienīgā valsts valoda • Ārpus Latvijas latviešu valoda atrodama arī Īrijā, Austrālijā, ASV, Zviedrijā, Lielbritānijā, Vācijā, Brazīlijā, Krievijā. Prasmes Papildus izglītība, kursi

 8. Sākums Bībele latviešu valodas vecajā pareizrakstībā. Atpakaļ

 9. Sākums Atpakaļ

 10. Sākums Gothards Frīdrihs Stenders Atpakaļ

 11. Sākums Alfabēts • Burtus iedala – līdzskaņos (s,g,f,j,k,), garajos (ā,ī) un īsajos (u,e,a) patskaņos • Skaņas ir šauras un platas skaņas • Ir šņāceņi (s;š) un troksneņi (t,d) Atpakaļ

 12. Sākums Prasmes • Latviešu valoda ir iedzīvināta gan mobilajos telefonos, gan datortehnikā. • No citām valodām tiek pārtulkotas grāmatas, televīzijas šovi un sereāli Valodu prasmes Beigas

 13. Sākums Beigas!