noord oost corridor noc openbare vergadering p latform aarle rixtel op 25 november 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Noord Oost Corridor (NOC) openbare vergadering P latform Aarle-Rixtel op 25 november 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Noord Oost Corridor (NOC) openbare vergadering P latform Aarle-Rixtel op 25 november 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Noord Oost Corridor (NOC) openbare vergadering P latform Aarle-Rixtel op 25 november 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Noord Oost Corridor (NOC) openbare vergadering P latform Aarle-Rixtel op 25 november 2013. Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad 4 mei 2007. Beslispunt 4.2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Noord Oost Corridor (NOC) openbare vergadering P latform Aarle-Rixtel op 25 november 2013' - sharne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bereikbaarheidsprogramma zuidoostvleugel brabantstad 4 mei 2007
Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad 4 mei 2007

Beslispunt 4.2

 • Vanwege de kwaliteiten van het gebied dient de oost-westverbinding robuust te zijn. Een maaiveldvariant is voor de regio geen reële optie, hetgeen ondertunneling van een deel van het tracé impliceert;
 • De provincie en de gemeente Laarbeek bevorderen dat de noordelijke variant in de tracé-MER kan worden meegenomen.
plan m e r procedure
Plan-m.e.r.-procedure

Vijf alternatieven onderzocht en vergeleken

 • Opwaardering N279.
 • Wilhelmina-alternatief zonder opwaarderen N279.
 • Wilhelmina-alternatief met opwaarderen N279.
 • Noordelijk alternatief A50 met opwaarderen N279.
 • Noordelijk alternatief A58 met opwaarderen N279.
voorkeursalternatief
Voorkeursalternatief

Wilhelmina-alternatief met opwaarderen N279 gekozen als voorkeursalternatief op basis van de volgende randvoorwaarden:

 • Verbetering van de bereikbaarheid van de voornaamste clusters van bedrijvigheid in de Brainportregio.
 • Vermindering van het verkeer in het Rijk van Dommel en Aa.
 • Vermindering van het verkeer door bewoond gebied.
 • Vergroting van de robuustheid op basis van de aspecten incidentbestendigheid en toekomstbestendigheid.
structuurvisie ruimtelijke ordening deel d brainport oost
Structuurvisie ruimtelijke ordening deel D, Brainport Oost
 • Voorkeursalternatief vastgelegd in de op 30 juni 2011 door provinciale Staten vastgestelde structuurvisie.
 • Zoekgebied vastgelegd waarbinnen het voorkeursalternatief gerealiseerd moet gaan worden.
afwegingskader notitie reikwijdte en detailniveau
Afwegingskader Notitie Reikwijdte en Detailniveau
 • Vooruitlopende op de totstandkoming van de NR&D is een aantal belangengroeperingen, vertegenwoordigt in een drietal klankbordgroepen, betrokken geweest bij de zoektocht naar mogelijke alternatieven voor de NOC.
 • Vanwege het groot aantal alternatieven is een aantal hiervan afgevallen.
 • Eindresultaat: de Consolidatiekaart.
notitie reikwijdte en detailniveau
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
 • Doel: Afbakening inhoud milieuonderzoek om te komen tot het planologisch vastleggen van de Noord Oost Corridor.
 • Beschrijving welke alternatieven worden meegenomen in het milieuonderzoek en op welke wijze de effecten van die alternatieven worden onderzocht.
 • Ontwerp ligt ter visie tot en met 16 december 2013 met de mogelijkheid voor een ieder om hier op te reageren.
 • Vaststelling door Gedeputeerde Staten voorzien april 2014.
te onderzoeken alternatieven in project m e r
Te onderzoeken alternatieven in Project-m.e.r.

Voor Laarbeek zijn hierbij de volgende zaken van belang:

 • Onderzoek naar het punt waar de weg tussen Veghel en Bemmer de oversteek maakt van de west- naar de oostzijde van de Zuid-Willemsvaart.
 • De uitvoering van de knoop Laarbeek (Haarlemmermeer of Vogelbekaansluiting).
 • Uitvoering van de weg rond Dierdonk (bestaand tracé of lange omleiding).
 • Zuidelijke of alternerende ligging van de oost-westverbinding.
 • Verdiepte ligging/maaiveldvariant oost-westverbinding.
 • Wijze waarop de Zuid-Willemsvaart gepasseerd wordt met een brug of korte onderdoorgang.
standpunt gemeente
Standpunt gemeente

Inhoud Bereikbaarheidsprogramma en de leefbaarheid blijven leidend, op basis waarvan de volgende voorkeur wordt uitgesproken:

 • Oversteek N279 direct ten zuiden van Keldonk zodat de natuurgebieden aan de westzijde van de Zuid-Willemsvaart worden gespaard;
 • Voorkeur voor Vogelbekaansluiting om te voorkomen dat het verkeer op de knoop Laarbeek vastloopt;
 • Bij Dierdonk voorkeur voor het verbreden van het bestaande tracé om op deze wijze De Heikant te ontzien;
 • Voorkeur voor de alternerende ligging waardoor de buurtschappen Deense Hoek en Achterbosch en het natuurgebied Ruweeuwsels worden ontzien;
 • Verdiepte ligging van een gedeelte van de oost-westverbinding tussen Aarle-Rixtel en Beek en Donk;
 • Passage Zuid-Willemsvaart middels een (korte) onderdoorgang.
vervolgprocedure project m e r en provinciaal inpassingsplan
Vervolgprocedure Project-m.e.r. en Provinciaal Inpassingsplan
 • Vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau door Gedeputeerde Staten in april 2014.
 • Eind 2014 ontwerp Provinciaal Inpassingsplan vaststellen en vrijgeven voor inspraak.
 • Eind 2015 vaststelling Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten.
 • Nadien mogelijkheid instellen van beroep.
 • Start aanleg afhankelijk van moment onherroepelijk worden Inpassingsplan.