Mimar kemalettin 1870 1927
Download
1 / 23

Mimar Kemalettin 1870-1927 - PowerPoint PPT Presentation


 • 497 Views
 • Updated On :

Mimar Kemalettin 1870-1927. Mimar Ahmet Kemalettin, 1870’de İstanbul Acıbadem’de doğdu.Çocukluk ve gençlik yılları emperyalizmin en güçlü çağı olarak bilinen ve ulusal bağımsızlık savaşlarının yoğunlaştığı 19.yy’ın son çeyreğini kapsar.

Related searches for Mimar Kemalettin 1870-1927

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mimar Kemalettin 1870-1927' - sharne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mimar Ahmet Kemalettin, 1870’de İstanbul Acıbadem’de doğdu.Çocukluk ve gençlik yılları emperyalizmin en güçlü çağı olarak bilinen ve ulusal bağımsızlık savaşlarının yoğunlaştığı 19.yy’ın son çeyreğini kapsar.

İlk eğitimine 1876 yılında İbrahim Ağa Mekteb-i İbtidaisi’nde başlamıştır.

Orta öğrenimine 1881’de Girit ‘te başlamış, Suda tersanesi kumandanlık dairesinde subay çocukları için açılan bir okula devam etmiştir.


Kemalettin Bey’in kişiliği ve meslek seçiminde, hocalarından Mehmet Nadir Bey’in etkisi vardır.Mehmet Nadir Bey’in öğrencisine en büyük katkısı matematiği sevdirmesi olmuş, böylece teknik konulara ilgi duyan Kemalettin Bey, yüksek eğitime başlarken mühendis olmayı amaç edinmiştir.

Kemalettin Bey yüksek eğitimi için 1887’de Hendese-i Mülkiye’ye gitmiştir.Burada eğitimini tamamladıktan sonra mimari tasarım dersi veren hocası Prof.Jackmund’a asistan olarak atanmıştır.


İlk hocalarından tasarım denemesi Rumehisarı’nın tepesinde, eski Berlin büyükelçisi Galip Bey için yaptığı iki köşk olmuştur.Bu ilk dönemde mimar genellikle ahşap konutlarla uğraşmış, Nişantaşı’nda Halil Paşa ve İsmail Paşa konaklarıyla Ortaköy’de Sultan Reşat köşkünü de tasarlamıştır.

Kemalettin Bey’in yaşamındaki dönüm noktalarından biri, 1895’te mimarlık eğitimini ilerletmek için devlet eliyle Berlin’e gönderilmesi olmuştur.Bu, mimar üzerindeki Alman kültürel etkisini pekiştirmiştir.Berlin’de iki yıl mimarlık eğitimi gördükten sonra iki buçuk yıl da Berlin’li mimarların yanında çalışmıştır.


Tasar m zellikleri

Kemalettin Bey, mimarlık yaşamı boyunca belirli bir çizgi üzerinde sürekli gelişme göstermiş, kendi biçimlenme anlayışından ödün vermemiş, yeni geliştirilen yapı tekniklerinin olanaklarını ulusal mimarlık ölçüleri içinde olabildiğince tutarlı kullanmaya çalışmıştır.

Yapılarının en özenle düzenlenmiş bölümlerini çoğunlukla ana girişler oluşturmaktadır.Genellikle simetri doğrultularına yerleştirilen bu girişler, bazen tarihi Türk mimarisinden esinlenmiş taç kapılar biçiminde çözümlenmiş, bazen önlerine revaklar yapılarak önemleri vurgulanmış, bazen de üzerlerine kubbeler oturtularak biçimsel yönleri pekiştirilmiştir.

Dini amaçlı binalar dışındaki tüm yapıtları ahşap, çelik ya da betonarme tekniği ile yapılmıştır.

Tasarım Özellikleri


Birinci ulusal mimarl k ak m

Türkçülük çizgi üzerinde sürekli gelişme göstermiş, kendi biçimlenme anlayışından ödün vermemiş, yeni geliştirilen yapı tekniklerinin olanaklarını ulusal mimarlık ölçüleri içinde olabildiğince tutarlı kullanmaya çalışmıştır. akımının bir yan ürünü biçiminde ortaya çıkan ve 1908-1930 yılları arasındaki süreyi kapsayan bu dönem, Türk mimarisinin doğal gelişmesini engelleyen ‘Batılılaşma’ eğilimine ilk tepkilerin gösterildiği dönemdir.Ancak, bu dönemdeki yapı sanatını Türkleştirme çabalarının yüzeysel olmaktan öteye gidemediği, özünde yine Batı’dan kaynaklanmış yapı kütleleri üzerine tarihi Osmanlı mimarisine göre biçimlendirilmiş kılıfların geçirilmesiyle yetinildiği izlenmektedir.

Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapıları, Batılılaşmanın II.Meşrutiyet yıllarında da sürmekte olduğunu, imparatorluktaki kültürel yozlaşmaya yalnızca biçimsel bir tepki gösterebildiğini kanıtlamaktadırlar.

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı


Birinci ulusal mimarl k d nemi ndeki ortak bi imleme lkeleri

 • Arsanın elverdiği ölçülerde yapıların orta doğrultulara göre simetrik bir biçimde planlanmasına çalışılmış, ana girişler genellikle simetri doğrultusuna yerleştirilmiş, bu tür bir planlamaya arsa elverişli olmadığı durumlarda bile en azından ön yüzün simetrik bir biçimde düzenlenmesine özen gösterilmiştir.

 • Genellikle yapıların sokaktan algılanabilen yüzlerinin görkemli bir biçimde bezenmesine dikkat edilmiştir.Simetrik olarak düzenlenmiş bu yüzeylerde simetriyi vurgulamak amacıyla orta doğrultuya ve köşelere gelen odalar yapı yüzeyinden dışarı taşan kapalı cumbalar ya da köşe kuleleri biçiminde çözümlenmişlerdir.

Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’ndeki Ortak Biçimleme İlkeleri


 • Tarihi bir görünüm vermek ya da yapıldıkları tarihi çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.

 • Dini işlevli yapıların dışında kalan tüm bina türlerinin özellikle algılanabilen yüzeyleri, sürekli taş kuşaklarla yatay yönde üç ana bölüme ayrılmış, her bölüm kendi içinde bir bütün olarak düzenlenmiş, her katta değişik pencere biçimleri kullanılmıştır.

 • Yapıların kütlesel çözümlerinde görülen Batı etkisine karşılık, yüzey düzenlemelerinde kullanılan öğelerin daha çok Osmanlı mimarisinin en özgün dönemleri olan 15. ve 16.yy örneklerinden seçilmesine özen gösterilmiştir.


Yap lar

Yapıları çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.


Kemalettin çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.Bey’in en verimli yıllarını oluşturan II.Meşrutiyet döneminden önce tasarladığı en son yapı, Ahmet Ratip Paşa için Çamlıca’da gerçekleştirdiği büyük konak olmuştur.Bu konak mimarın son ahşap yapıtıdır.Özellikle büyüklüğü ve görkemli merdiven holüyle dikkat çeken konak, biçimlenmesinde Art Nouveau akımından izler taşır.Günümüzde Çamlıca Kız Lisesi olarak bilinmektedir.


Ahmet ratip pa a kona stanbul aml ca k z lisesi
Ahmet Ratip Paşa Konağı - İstanbul çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.(Çamlıca Kız Lisesi)


Ahmet cevat pa a t rbesi fatih stanbul 1901
Ahmet Cevat Paşa Türbesi, Fatih-İstanbul 1901 çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.


D rd nc vak f han g n m z legacy ottoman hotel 1911 emin n
Dördüncü çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.Vakıf Hanı (Günümüz Legacy Ottoman Hotel) – 1911,Eminönü.


Edirne gar binas 1914
Edirne Gar Binası - 1914 çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.


Filibe gar binas bulgaristan
Filibe Gar Binası - Bulgaristan çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.


Tayyare apartmanlar 1922 stanbul
Tayyare çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.Apartmanları – 1922, İstanbul


Gazi lk muallim mektebi 1930 ankara gazi niversitesi rekt rl k binas
Gazi İlk Muallim Mektebi çevreye uymak amacıyla yapıların dışarıdan algılanabilen yüzeyleri kesme taşla kaplanmış ya da kesme taş izlenimi verebilecek biçimde sıvanarak derzlenmiştir.– 1930,Ankara( Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası)


Tasarımı 1927 yılında tamamlanmış, bina 1930’da bitirilerek aynı yıl eğitime başlanmıştır.Günümüzde Gazi Üniversitesi’nin Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.

Bodrumla birlikte genellikle dört katlı olan yapının orta bölümü beş katlı olup, girişin üzerine gelen ve gözlem evi olarak kullanılan bir de altıncı katı bulunmaktadır. Betonarme iskelet yapı sistemine göre gerçekleştirilmiş olan yapının dışa bakan yüzleri kesme taşla kaplanmış, üzeri kiremit kaplı kırma bir ahşap çatıyla örtülmüştür.

Binanın cephe düzenlemelerinde görülen sivri kemerli pencereler, geniş saçaklar, ön ve arka yüzlerde orta bölümün yapı yüzeyinden dışarıya doğru çıkarılmasıyla vurgulanan orta doğrultulu ve ön yüzde, girişin iki yanındaki odalarla, arka yüzde köşelerdeki merdiven kovalarının genel saçak düzeyinden yukarı doğru taşırılıp, üzerleri beşik çatılarla örtülerek, bunlara simetriyi pekiştiren kuleler görünümü verilmesinde Kemalettin Bey’in ulusal mimarlık anlayışının etkili olduğu söylenebilir.


Gazi niversitesi rekt rl k binas
Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası bitirilerek aynı yıl eğitime başlanmıştır.Günümüzde Gazi Üniversitesi’nin Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.


Yapı büyük bir dikdörtgen alana oturmaktadır.Giriş aksına göre simetrik konumda iki iç avlu ile onu çevreleyen koridor sisteminin aksiyal bir düzenek içinde yerleştirildiği bir şeması vardır.

Geniş merdivenlerle ulaşılan giriş revakı, yüksek kolonlar ve kemerlerle işaret edilmiştir.Üstteki veranda, bu kez basık kolon çiftlerinin düz atkılı kurgusuyla özgün bir denge ve dekoratif vurgu motifi işlevi üstlenmiştir.

Girişlerdeki kolonadların baklava motifli klasist kurgusu, yapının görkeminin insan ölçeğinde de duyumsanmasını sağlar.


Kaynak a

 • Yavuz,Yıldırım.1981.Mimar aksına göre simetrik konumda Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi.ODTÜ Mimarlık Fakültesi.Ankara.

 • Sarıaslan,Ümit.2005.Cumhuriyet’in Mimarları.Otopsi Yayınevi.İstanbul.

 • Batur,Afife.Yavuz,Yıldırım.2008.Mimar Kemalettin Yapıları Rehberi.TMMOB Mimarlar Odası.İstanbul.

 • Çetintaş, Sedat.1944.Mimar Kemalettin : mesleği ve sanat öyküsü.Güzel Sanatlar Dergisi.

 • Mimar Kemaleddin : tarihin dönüm noktalarında bir yaşam.2007.TMMOB Mimarlar Odası.

 • www.mimarlarodasi.org.tr

Kaynakça :


Asl han poyraz

 • :) aksına göre simetrik konumda

Yirmi Liranın Arka Yüzü ;

Mimar Kemaleddin…

Aslıhan Poyraz

20845764


ad