p rgatiti dipl ing petrit tare ukko sh a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre PowerPoint Presentation
Download Presentation
Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Përgatiti Dipl. Ing. Petrit TARE (UKKO Sh.A.). Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre. 23.02.2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre' - sharne


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p rgatiti dipl ing petrit tare ukko sh a
Përgatiti

Dipl. Ing. Petrit TARE (UKKO Sh.A.)

Efiçienca e Kompanisë ujësjellës kanalizime, rritja e performancës dhe financimi i tyre

23.02.2010

slide2
“Ujiështëishtershëm” – nësetëgjithëmendojmëkështudhe e kthejmëkëtëthënienëfilozofinë e punëssonë, atëherekemifilluartëpunojmë për efiçiencën.
slide3
JO EFIÇENCË
 • - Mos përputhje e kërkesës dhe ofertës për ujë
 • prodhim i lartë
 • arketim I ulet
 • humbje dhe shpërdorim i madh i ujit
 • shpenzime të mëdha
 • të ardhura të pamjaftueshme
 • vështirësi operimi
slide4

Treguesit e ecurisë

JO EFIÇENCË

 • - Mosmenaxhimimirë
 • mbingarkesëstafi
 • mosndarje e detyravedhepergjegjësive
 • moskontrolli
 • përdorimittëujit
 • mungesa e vizionit
slide5

Treguesit e ecurisë

 • Matjadhemonitorimiivazhdueshëmipërdorimittëujitngaana e konsumatorëve
 • (ditëndhenatën)
 • StafikualifikuarMenaxhimi
 • Kryerja e vëzhgimevetë
 • vazhdueshmenëterren

PLANIFIKIMI I PËRMIRËSIMIT EFEKTIV

slide6

Krahasimi i treguesave të ujit me mesataren e sektorit dhe vendosja e synimeve

 • Identifikimi i mundësive të kursimit
 • Marrja e masave për kryerjen e aktiviteteve me kosto efektive
 • Vendosja e tarifave të arsyeshme për mbulimin e kostove

PLANIFIKIMI I PËRMIRËSIMIT EFEKTIV

slide7

Treguesit kryesorë

 • Prodhimi vjetor i ujit 9 mln m3
 • Kërkesa vjetore e ujit 2.5 mln m3
 • Faturimi 22%
 • Arkëtimi 75%
 • Mbulimi i kostove O&M me vështirësi
 • Varësi financiare PO
 • 3.6 mln m3
 • 2.8 mln m3
 • 80 %
 • 95%
 • 100%
 • JO

NDRYSHIMI I TREGUESVE TË PERFORMANCËS

Program istudiuaripërmirësimittëefiçiencës

slide8
REZULTATET E EFIÇIENCËS
 • Menaxhimmëtëmirëtëburimeve
 • Kostomëtëarsyeshme për përdoruesat
 • Kursimdhembrojtjetëmjedisitngapërdorimi pa kriteriujit
 • Vetëfinancim
 • Atraktiv për investitorët

Tëqënitefektivdheefiçient

atraktiv per investitoret
Atraktiv per investitoret
 • Financimi I Ujesjellesit 24 mln kfw
 • Financimi I kanalizimeve dhe ITUP

Faza e II 5mln kfw

Faza e III 14.5 mln BEI

2 mln Qeveria Shqiptare

Faza e IV 15 mln kfw

Faza e V 10 mln IPA

slide10

FALEMINDERIT

PYETJE ?