ung privatekonomi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ung Privatekonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ung Privatekonomi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Ung Privatekonomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Ung Privatekonomi. Lektion 6 - Analysera. Initiativtagare och huvudsamarbetspartners. Samarbetsföretag. Ung Privatekonomi www.ungprivatekonomi.se. Resultaträkning i sammandrag. Nettoomsättning, rörelsens intäkter Kostnad för sålda varor, råvaror, personal, distribution etc.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ung Privatekonomi' - sharis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ung privatekonomi

Ung Privatekonomi

Lektion 6 - Analysera

slide2

Initiativtagare och huvudsamarbetspartners

Samarbetsföretag

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

resultatr kning i sammandrag
Resultaträkning i sammandrag

Nettoomsättning, rörelsens intäkter

Kostnad för sålda varor, råvaror, personal, distribution etc.

Bruttoresultat

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansnetto

Resultat efter finansnetto

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt

Minoritetens andel av resultatet

Resultat efter skatt

2006

2005

7000

-5900

1100

-400

700

-160

540

-284

256

-77

-5

174

5850

-5073

777

-380

397

-140

257

-50

207

-62

-5

140

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

Källa: Aktieboken 2006/2007

balansr kning i sammandrag
Balansräkning i sammandrag

2006

2006

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Fria reserver

Årets resultat

Summa eget kapital

Minoritetsintressen

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

Långfristiga skulder

Lån mm.

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder mm.

Summa Eget kapital och skulder

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Maskiner, fastigheter mm.

Omsättningstillgångar

Kassa, kundfordringar, varulager mm.

Summa Tillgångar

1790

500

100

3553

599

174

5343

1373

80

1050

1550

1290

5343

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

Källa: Aktieboken 2006/2007

relativ analys
Relativ analys

Vid relativ analys jämförs nyckeltal för det aktuella bolaget med liknande bolag i Sverige och/eller utomlands

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

f retagsanalys
Företagsanalys
 • Ekonomisk ställning
  • JEK/aktie
  • Soliditet
  • Likviditet
 • Lönsamhet
  • Vinst/aktie
  • Avkastning på eget kapital
 • Utdelning
  • Direktavkastning
  • Utdelningstillväxt eller Effektivavkastning
 • Kursnivå
  • P/E tal
  • PEG tal
  • P/S tal

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

ekonomisk st llning
Ekonomisk ställning
 • Justerat eget kapital (JEK)
 • JEK/aktie

Eget kapital + 70% obeskattade reserver

Eget kapital + 70% obeskattade reserver

antal aktier

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

ekonomisk st llning forts
Ekonomisk ställning, forts.
 • Likviditet
 • Soliditet

Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

JEK

Balansomslutning

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

l nsamhet
Lönsamhet
 • Vinst/aktie
 • Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansnetto – 30% skatt

Antal aktier

Resultat efter finansnetto

Justerat eget kapital

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

utdelning
Utdelning

Utdelning per aktie

Aktuell aktiekurs

 • Direktavkastning
 • Utdelningstillväxt eller effektivavkastning

Kursförändring + utdelningar

Investerat kapital

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

kursniv
Kursnivå
 • P/E tal
 • PEG tal
 • P/S tal

Aktuell aktiekurs

Vinst per aktie

P/E tal

Vinsttillväxt i %

Aktuell aktiekurs

Försäljning per aktie

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

betav rde ett riskm tt
Betavärde – ett riskmått
 • Hur rör sig kursen i jämförelse med övriga marknaden?
  • Betavärde 0 = rör sig helt oberoende av övriga marknaden
  • Betavärde 1 = rör sig exakt som övriga marknaden

Om marknaden stiger med 10%

Aktie Betavärde Stiger aktien med

Företag Ett AB 0,8 + 8 %

Företag Två AB 1 + 10 %

Företag Tre AB 1,2 +12 %

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

teknisk analys
Teknisk analys
 • Grundar sig i historiska kursrörelser
 • Likviditetsströmmar
  • Betalningsströmmar till och från institutionella placerare
  • Nyemissioner
  • Nyintroduktioner
  • Uppköp
  • Sammanslagningar

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

grafer och trender
Grafer och trender

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

dagliga kursr relser
Dagliga kursrörelser

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

fatta k pbeslut
Fatta köpbeslut
 • En aktie kan vara köpvärd när:
  • Kurstillväxten varit långsammare än försäljnings- och vinsttillväxten
  • P/E talet är historiskt lågt
  • Bolagets ekonomiska ställning är god
  • Den förväntade avkastningen är hög

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se

fatta s ljbeslut
Fatta säljbeslut
 • En aktie kan vara värd att sälja när:
  • Kurstillväxten varit snabbare än försäljnings- och vinsttillväxten
  • P/E talet är historiskt högt
  • Bolagets ekonomiska ställning är mindre god
  • Den förväntade avkastningen är låg
 • Eller när:
  • Du väljer bland bättre investeringsalternativ
  • Du har nått ditt mål/delmål med ditt sparande

Ung Privatekonomi

www.ungprivatekonomi.se