slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
?????????????????????????? PowerPoint Presentation
Download Presentation
??????????????????????????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 88

?????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 362 Views
 • Uploaded on

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี. พญ. อรพรรณ ชัยมณี แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รพ. นพรัตนราชธานี. สารเคมีอันตราย....คืออะไร. สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????' - shaquana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

พญ. อรพรรณ ชัยมณี

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รพ. นพรัตนราชธานี

slide2
สารเคมีอันตราย....คืออะไรสารเคมีอันตราย....คืออะไร
 • สารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย สารอันตราย

หมายถึง ธาตุ หรือสาร ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และทำให้ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

slide3
ทราบว่าเป็นสารอันตรายได้อย่างไร?ทราบว่าเป็นสารอันตรายได้อย่างไร?
 • โดยการสังเกตฉลากหรือเครื่องหมาย ซึ่งเป็นเครื่องหมายสากล ที่ติดบนภาชนะบรรจุ ถังเหล็ก แท็งก์ หรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุก เช่น

สารไวไฟ สารกัดกร่อน

slide4

แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

รูปแบบการฟุ้งกระจายของสารเคมีรูปแบบการฟุ้งกระจายของสารเคมี

1. ฝุ่นทุกขนาด

2. ฝุ่นขนาดเล็ก

3. ฟูม

4. ละออง

5. เส้นใย

6. ควัน

7. ก๊าซและไอ

slide5
ลักษณะอันตราย
 • ดูดซึมผ่านผิวหนัง (หรือตา) :โดยการสัมผัสหรือจับสารพิษ อาจมีผลกระทบที่ค่อนข้างน้อย เช่น เป็นผื่นแดง หรือรุนแรงมากขึ้น เช่น ทำลายโครงสร้างของผิว หรือทำให้อ่อนเพลียหรืออาจซึมเข้าสู่กระแสเลือด ทำลายอวัยวะหรือระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายขั้นรุนแรง และอาจตายได้
bateries
Bateries

Pb

H2SO4

slide10
ลักษณะอันตราย
 • การหายใจ :การหายใจเป็นการเข้าสู่ร่างกายที่สำคัญของสารเคมีที่อยู่ในรูปของไอระเหย ก๊าซ ละออง หรือ อนุภาค เมื่อสารเคมีเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ อาจทำลายระบบทางเดินหายใจ หรือเข้าสู่ปอด กระแสเลือดแล้วทำลายอวัยวะภายใน
slide12
ลักษณะอันตราย
 • การกินเข้าไป : หากสารที่กินเข้าไปมีฤทธิ์กัดกร่อน จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารสารที่ไม่ละลายในของเหลวในทางเดินอาหารจะถูกขับออกทางอุจจาระ ส่วนสารที่ละลายได้จากถูกดูดซึมผ่านผนังของทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะภายใน ความเป็นพิษขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารเคมีที่กินเข้าไป
slide14
เกิดอาการอย่างไร?..เมื่อได้รับสารอันตรายเกิดอาการอย่างไร?..เมื่อได้รับสารอันตราย
 • แบบเฉียบพลัน: เป็นการสัมผัสที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น เช่น หนึ่งนาทีถึงสองสามวัน
   • อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ เกิดผลผื่นคันระคายเคือง ผิวหนังไหม้ อักเสบ ขาดอากาศ หน้ามืด วิงเวียน
 • แบบเรื้อรัง: เป็นการสัมผัสสารที่ระดับค่อนข้างต่ำในระยะเวลานานตั้งแต่เป็นเดือนถึงเป็นปี
   • อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเกิดความพิการในทารก (Teratogenic) การเกิดความผิดปกติทางสายพันธ์ในตัวอ่อน หรือการผ่าเหล่า (Uutagenic) การผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงของ DNA การเกิดมะเร็ง (Carcinogenic)
slide15
ประเภทของสารอันตราย

ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด ประเภทที่ 2 ก๊าซ ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ ประเภทที่ 5 วัตถุออกซิไดส์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซค์ ประเภทที่ 6 วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้อ ประเภทที่ 7 วัตถุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 8 วัตถุกัดกร่อน ประเภทที่ 9 วัตถุอื่นๆ ที่เป็นอันตราย

1 explosive
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด(explosive)
 • สารระเบิดได้ หมายถึง ของแข็งหรือของเหลว หรือสารผสมที่สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีด้วยตัวมันเองทำให้เกิดก๊าซที่มีความดันและความร้อนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการระเบิดสร้างความเสียหายแก่บริเวณโดยรอบได้ ซึ่งรวมถึงสารที่ใช้ทำดอกไม้เพลิง และสิ่งของที่ระเบิดได้ด้วย
2 gases
ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases)
 • ก๊าซ หมายถึง สารที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความดันไอมากกว่า 300 กิโลปาสกาล หรือมีสภาพเป็นก๊าซอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความดัน 101.3 กิโลปาสกาล ได้แก่ ก๊าซอัด ก๊าซพิษ ก๊าซในสภาพของเหลว ก๊าซในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ำ และรวมถึงก๊าซที่ละลายในสารละลายภายใต้ความดัน เมื่อเกิดการรั่วไหลสามารถก่อให้เกิดอันตรายจากการลุกติดไฟ และ/หรือเป็นพิษ และแทนที่ออกซิเจนในอากาศ
3 flammable liquids
ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)
 • ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลว หรือของเหลวผสมที่มีจุดวาบไฟ (Flash Point) ไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสจากการทดสอบด้วยวิธีถ้วยปิด (Closed-cup Test) หรือไม่เกิน 65.6 องศาเซลเซียสจากการทดสอบด้วยวิธีถ้วยเปิด (Opened-cup Test) ไอของเหลวไวไฟพร้อมลุกติดไฟเมื่อมีแหล่งประกายไฟ ตัวอย่างเช่น อะซีโตน น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ เป็นต้น
slide19
ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารที่สัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ
 • ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) หมายถึง ของแข็งที่

สามารถติดไฟได้ง่ายจากการได้รับความร้อนจากประกายไฟ

เปลวไฟ หรือเกิดการลุกไหม้ได้จากการเสียดสี

ตัวอย่างเช่น กำมะถัน

 • สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เองหมายถึง สารที่มีแนวโน้มจะเกิดความร้อน

จะลุกไหม้ได้ขึ้นได้เองในขนส่งตามปกติหรือได้เมื่อ

สัมผัสกับอากาศ

 • สารที่สัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซไวไฟ หมายถึง สารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้ว มีแนวโน้มที่จะเกิดการติดไฟได้เอง หรือ

ทำให้เกิดก๊าซไวไฟในปริมาณที่เป็นอันตราย

slide20
ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์
 • สารออกซิไดส์ (Oxidizing Substances) หมายถึง ของแข็ง ของเหลว

ที่ตัวของสารเองไม่ติดไฟ แต่ให้ออกซิเจนซึ่งช่วยให้วัตถุอื่นเกิดการลุกไหม้

และอาจจะก่อให้เกิดไฟเมื่อสัมผัสกับสารที่ลุกไหม้และเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง

ตัวอย่างเช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ โซเดียมเปอร์ออกไซด์ โซเดียมคลอเรต

 • สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ (Organic Peroxides) หมายถึง ของแข็ง

หรือของเหลวที่มีโครงสร้างออกซิเจนสองอะตอม -O-O- และช่วย

ในการเผาสารที่ลุกไหม้ หรือทำปฏิกิริยากับสารอื่นแล้วก่อให้เกิดอันตรายได้

หรือเมื่อได้รับความร้อนหรือลุกไหม้แล้วภาชนะบรรจุสารนี้อาจระเบิดได้

ตัวอย่างเช่น อะซีโตนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น

slide21
ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ
 • สารพิษ (Toxic Substances) หมายถึง ของแข็งหรือของเหลว

ที่สามารถทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงต่อสุขภาพของคน หากกลืน

สูดดมหรือหายใจรับสารนี้เข้าไป หรือเมื่อสารนี้ได้รับความร้อนหรือ

ลุกไหม้จะปล่อยก๊าซพิษ ตัวอย่างเช่น โซเดียมไซยาไนด์ กลุ่มสารกำจัด

แมลงศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น

 • สารติดเชื้อ (Infectious Substances) หมายถึง สารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

หรือสารที่มีตัวอย่างการตรวจสอบของพยาธิสภาพปนเปื้อนที่เป็น

สาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์และคน ตัวอย่างเช่น

แบคทีเรียเพาะเชื้อ เป็นต้น

slide22
ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี
 • วัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Materials) หมายถึง วัสดุที่สามารถแผ่รังสีที่มองไม่เห็นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 0.002 ไมโครคูรีต่อกรัม ตัวอย่างเช่น โมนาไซด์ ยูเรเนียม โคบอลต์-60 เป็นต้น
slide23
ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน
 • สารกัดกร่อน (Corrosive Substances) หมายถึง ของแข็ง หรือของเหลวซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อนทำความเสียหายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตอย่างรุนแรง หรือทำลายสินค้า/ยานพาหนะที่ทำการขนส่งเมื่อเกิดการรั่วไหลของสาร ไอระเหยของสารประเภทนี้บางชนิดก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อจมูกและตา ตัวอย่างเช่นกรดเกลือ กรดกำมะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น
slide24
ประเภทที่ 9 วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด
 • วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด หมายถึง
  • สารหรือสิ่งของที่ในขณะขนส่งเป็นสารอันตรายซึ่งไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 8 ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต เป็นต้น และให้รวมถึงสารที่ต้องควบคุมให้มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 240 องศาเซลเซียสในสภาพของแข็งในระหว่างการขนส่ง
acetone
อะซีโตน ( Acetone )
 • ประโยชน์
   • ใช้ในการล้างเล็บ
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ ( 4/2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ( 4 / 3 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยสูติกรรมสายสัมพันธ์ ( 4/3 สายสัมพันธ์ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ( 5/1 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายสามัญ ( 5/1 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ ( 5 / 2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ ( 5/3 สามัญ )
acetone1
อะซีโตน ( Acetone )
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
  • การระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน
  • การระคายเคืองตา
  • ระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
  • ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เช่น เม็ดเลือดขาวต่ำ เกร็ดเลือดต่ำ
alcohol 70
แอลกอฮอล์ ( Alcohol 70 % )
 • เอทิลแอลกอฮอล์
 • ประโยชน์
   • ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ ( 4/2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยสูติกรรมสายสัมพันธ์ ( 4/3 สายสัมพันธ์ )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ( 4/4 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพิเศษ ( 4/5 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ( 5/1 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายสามัญ ( 5/1 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ ( 5 / 2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมพิเศษ ( 5/3 พิเศษ )
alcohol 701
แอลกอฮอล์ ( Alcohol 70 % )
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ระคายเคืองผิวหนัง
   • ปวดศีรษะ
ammonia
แอมโมเนีย ( Ammonia )
 • ประโยชน์
   • ใช้สูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ ( 4/2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ( 4 / 3 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยสูติกรรมสายสัมพันธ์ ( 4/3 สายสัมพันธ์ )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ( 4/4 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย ( 4/5 NB )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพิเศษ ( 4/5 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายสามัญ ( 5/1 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ ( 5 / 2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมพิเศษ ( 5/3 พิเศษ )
ammonia1
แอมโมเนีย ( Ammonia )
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • อาการบาดเจ็บที่ตา
   • การระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน
acetic acid
Acetic acid
 • ประโยชน์
   • ใช้ในการกัดเนื้อเยื่อ ฆ่าเชื้อโรค
 • หน่วยงานที่ใช้
   • ศูนย์ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ( Burn center )
acetic acid1
Acetic acid
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ระคายเคืองผิวหนัง
   • มีผลต่อทางเดินหายใจ
hand wash1
น้ำยาล้างมือ ( HAND WASH )
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ระคายเคืองผิวหนัง
formaldehyde
Formaldehyde
 • ประโยชน์
   • ใช้ในการแช่ชิ้นเนื้อ
 • หน่วยงานที่ใช้
   • ห้องศพ
   • หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ ( 4/2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ( 4/4 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ( 5/4 พิเศษ )
   • ห้องผ่าตัดเล็ก
   • ห้องผ่าตัดใหญ่และวิสัญญี
formaldehyde1
Formaldehyde
 • การระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน
 • การระคายเคืองตา
 • ความไวต่ออาการแพ้ต่างๆ
 • มะเร็งจมูกและลำคอ
hydrogen peroxide
Hydrogen peroxide
 • ประโยชน์
   • ใช้ในการล้าง ฆ่าเชื้อโรค
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยสูติกรรมพิเศษ ( 4/2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ( 4 / 3 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ( 4/4 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพิเศษ ( 4/5 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ( 5/1 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายสามัญ ( 5/1 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ ( 5 / 2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมพิเศษ ( 5/3 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ ( 5/3 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก พิเศษ ( 5/5 พิเศษ )
hydrogen peroxide1
Hydrogen peroxide
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ระคายเคืองผิวหนัง
   • ระคายเคืองตา
   • ระคายเคืองทางเดินหายใจ
dakin
Dakin
 • Sodium hypochlorite
 • ประโยชน์
   • ใช้ในการทำแผล
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม ( 4 / 3 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายสามัญ ( 5/1 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ ( 5 / 2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์และศัลยกรรมพิเศษ ( 5/3 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก พิเศษ ( 5/5 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายสามัญ ( 5/5 สามัญ )
   • ศูนย์ไฟไหม้-น้ำร้อนลวก ( Burn center )
   • ห้องผ่าตัดเล็ก
dakin1
Dakin
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ระคายเคืองผิวหนัง
hibitane
Hibitane
 • Chlorhexidine
 • ประโยชน์
   • ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ( 4/4 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพิเศษ ( 4/5 พิเศษ )
hibitane1
Hibitane
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ระคายเคืองผิวหนัง
    • ผื่นแพ้สัมผัส
povidine solution
Povidine solution
 • Polyvinylpyrrolidone
 • ประโยชน์
   • ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย ( 4/5 NB )
   • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพิเศษ ( 4/5 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายสามัญ ( 5/1 สามัญ )
povidine solution1
Povidine solution
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ยังไม่พบ
86 sodium metasilicate
โคเรี่ยม 86 ( Sodium metasilicate )
 • ประโยชน์
   • ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ลดความกระด้างของน้ำ ทำให้อ่อนตัว
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกชายสามัญ ( 5/1 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ ( 5 / 2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ ( 5/3 สามัญ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ( 5/4 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายสามัญ ( 5/5 สามัญ )
86 sodium metasilicate1
โคเรี่ยม 86 ( Sodium metasilicate )
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ระคายเคืองผิวหนัง
    • ผิวหนังไหม้
   • ระคายเคืองตา
   • ระคายเคืองทางเดินหายใจ
debec 10
Debec – 10
 • Phosphoric acid 25 %
 • ประโยชน์
   • น้ำยาล้างคราบสนิม
 • หน่วยงานที่ใช้
   • หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ ( 5 / 2 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ( 5/4 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก พิเศษ ( 5/5 พิเศษ )
   • หอผู้ป่วยอายุรกรรมชายสามัญ ( 5/5 สามัญ )
   • ห้องผ่าตัดใหญ่และวิสัญญี
debec 101
Debec – 10
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • ระคายเคืองผิวหนัง
   • ระคายเคืองตา
   • ระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนต้น
dee clean
Dee – Clean
 • ประกอบด้วย
   • Linear Alkylbenzene
   • Sulfonate Sodium salt
   • Sodium Lauryl ether Sulfate
   • Sodium Lauryl Sulfate
isoflurane sevoflurane
Isoflurane , Sevoflurane
 • ประโยชน์
   • แก๊สดมยาสลบ
 • หน่วยงานที่พบ
   • ห้องผ่าตัด
isoflurane sevoflurane1
Isoflurane , Sevoflurane
 • ผลกระทบต่อร่างกาย
   • กดระบบประสาท
methyl ethyl ketone
Methyl Ethyl Ketone
 • ประโยชน์
   • ใช้ชะล้าง ส่วนผสมสีเทา
 • หน่วยงานที่พบ
   • หน่วยงานช่างซ่อมบำรุง
slide55
เมทิล เอทิล คีโทน

ผลกระทบต่อร่างกาย

 • การระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน
 • ระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
 • ระบบประสาทส่วนปลายเสื่อมสมรรถภาพ
ethylene oxide
เอทิลีน ออกไซด์ (ethylene oxide)
 • ประโยชน์
   • ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์
 • หน่วยงานที่พบ
   • จ่ายกลาง
ethylene oxide1
เอทิลีน ออกไซด์ (ethylene oxide)
 • การตรวจผลกระทบจากการสัมผัสสาร
   • การเกิดมะเร็ง
   • ระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมสมรรถภาพ
   • มีผลต่อระบบสืบพันธุ์
   • ต้อกระจก
slide59

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์MSDSเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์MSDS

slide60
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์
 • เอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสารต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
slide64

แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

ข้อกำหนดกฎหมาย

 • ตลอดเวลาที่ทำงานกับสารเคมีที่มีลักษณะหรือ ปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
slide65

แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

อุปกรณ์ที่ต้องสวมใส่

1. กรณีสารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ

 • ที่กรองอากาศ หรือ
 • เครื่องช่วยหายใจ (กรณี ออกซิเจนไม่เพียงพอ)

2. กรณีสารเคมีในรูปของเหลวที่เป็นพิษ

 • ถุงมือยาง
 • รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
 • กระบังหน้าชนิดใส
 • ที่กันสารเคมีกระเด็นสู่ร่างกาย

3. กรณีสารเคมีในรูปของแข็งที่เป็นพิษ

 • ถุงมือยาง
 • รองเท้าพื้นยาง หุ้มส้น
slide66

แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
 • นายจ้างต้องจัดทำ
 • ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม
 • สามารถกำหนดบทลงโทษได้
slide67
กฎทั่วไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมีกฎทั่วไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมี

1.ต้องมีวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการมีหน้าที่ดูแลการจัดทำวิธีปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี โดยอ้างอิงจาก MSDS ของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการของห้องปฏิบัติการนั้น

slide68
กฎทั่วไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมีกฎทั่วไปในการปฏิบัติงานกับสารเคมี

2.บุคลากรทุกคนในห้องปฏิบัติการ ต้องได้รับการ ฝึกอบรม เพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย ก่อนปฏิบัติงานจริง

slide69
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
slide70
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • "อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล" หรือ "Personal Protective Equipment"หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นำมาสวมใส่ลงบนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายหรือหลายส่วนรวมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันอวัยวะส่วนนั้นของร่างกาย ไม่ให้ประสบอันตรายจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันอันตรายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้แก่คนงาน
slide71
ความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • แบ่งได้เป็น 3 ประการ ดังนี้            1.เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุขณะทำงาน            2. ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นโดยตรงในสภาพการทำงานนั้น เช่น การทำงานในบริเวณที่มีสารเคมีเป็นพิษ ที่อับอากาศบริเวณที่ขาดออกซิเจนหายใจ การทำงานที่มีเสียงดัง ความร้อนสูง การทำงานบนที่สูง เป็นต้น            3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงหรือหยุดยั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
slide72
หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

1. บริษัทผู้จำหน่าย

2.มีประสิทธิภาพสูง

3.เหมาะกับลักษณะงานที่ทำ

4.ขนาดพอเหมาะกับผู้ใช้

5.ความสะดวกสบาย

6. ง่ายต่อการใช้งาน

7.เก็บรักษาง่าย

8.บำรุงรักษาง่าย

9.ทำความสะอาดได้ง่าย

10.ความทนทาน

slide73

การรณรงค์การใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลการรณรงค์การใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล

 • การขจัดที่ต้นเหตุอาจต้องลงทุนสูง และเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 • การบรรเทาปัญหา คือ การให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • บ่อยครั้งพนักงานไม่ใช้ ก็เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า
 • ใช้การรณรงค์ อาจจะใช้กลยุทธ์การแข่งขัน
 • ออกเป็นกฎระเบียบให้ทุกคนได้ถือปฏิบัติ
slide74
ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในบุคคลากรทางการแพทย์ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในบุคคลากรทางการแพทย์
 • ถุงมือ
 • เสื้อกาวน์
 • หน้ากาก
 • แว่นตา ( goggles)
 • กระบังหน้า ( Face shield )
slide75
การเลือกอุปกรณ์ขึ้นกับการเลือกอุปกรณ์ขึ้นกับ
 • ลักษณะการสัมผัส
 • ความเหมาะสม
slide76
หน้ากาก

PPE Use in Healthcare Settings

particulate respirator
Particulate Respirator

PPE Use in Healthcare Settings

particulate respirator1
วิธีถอด Particulate Respirator

PPE Use in Healthcare Settings

eye and face protection
Eye and Face Protection

PPE Use in Healthcare Settings

slide81
ถุงมือ

PPE Use in Healthcare Settings

slide82
วิธีถอดถุงมือ
 • จับขอบถุงมือ บริเวณข้อมือ
 • ถอดเอาด้านในออก

PPE Use in Healthcare Settings

slide83
วิธีถอดถุงมือ
 • สอดนิ้วมือข้างที่ถอดถุงมือแล้วเข้าใต้ถุงมืออีกข้าง
 • ดึงออก

PPE Use in Healthcare Settings

slide87
ล้างมือ
 • ล้างมือทันทีหลังถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ

PPE Use in Healthcare Settings