FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Şubat - 2013 - PowerPoint PPT Presentation

shaquana-young
farab kurum koord nat rl ubat 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Şubat - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Şubat - 2013

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Şubat - 2013
164 Views
Download Presentation

FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Şubat - 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜŞubat - 2013

 2. Farabi Değişim Programı (FDP) Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı; Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

 3. Kapsam Yükseköğretim kurumları • Üniversiteler • Yüksek teknoloji enstitüleri Tüm eğitim kademeleri • Ön lisans • Lisans • Yüksek Lisans • Doktora

 4. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir. • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun (18.06.2008) • Yönetmelik (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK) • Mali Usul ve Esaslar (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, BU KAPSAMDA YAPILACAK ÖDEMELER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER)

 5. Başvuru Koşulları • Ön Lisans ve Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması. • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması. • Gidilecek Yükseköğretim Kurumunun eğitim dili yabancı dil ise, öğrenci not ortalamasının %50’si ile yabancı dil puanının %50’si baz alınır. Not: Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

 6. FDP Kapsamında Anlaşmalı Olduğumuz Üniversiteler 1.Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2.Adnan Menderes Üniversitesi 3.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4.Amasya Üniversitesi 5.Bilecik Üniversitesi 6.Cumhuriyet Üniversitesi 7.Dicle Üniversitesi 8.Gazi Üniversitesi 9.Erciyes Üniversitesi 10.Fırat Üniversitesi 11.K. Sütçü İmam Üniversitesi 12.Muğla Üniversitesi 13.Nevşehir Üniversitesi 14.Rize Üniversitesi 15.Aksaray Üniversitesi 16.Karabük Üniversitesi 17.Pamukkale Üniversitesi 18.Selçuk Üniversitesi 19.Yüzüncü Yıl Üniversitesi 20.Siirt Üniversitesi 21.Bitlis Eren Üniversitesi 22.Tunceli Üniversitesi 23.İstanbul Üniversitesi 24.Bingöl Üniversitesi 25.Trakya Üniversitesi 26.Kafkas Üniversitesi 27.Celal Bayar Üniversitesi 28.Hitit Üniversitesi 29.İnönü Üniversitesi 30.Kastamonu Üniversitesi Üniversite sayısını arttırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

 7. FDP Kapsamında Anlaşmalı Olduğumuz Üniversiteler 31.Bitlis Eren Üniversitesi 32. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 33.Şırnak Üniversitesi 34.Adıyaman Üniversitesi 35.Atatürk Üniversitesi 36.Giresun Üniversitesi 37.Bozok Üniversitesi 38.Muş Alparslan Üniversitesi 39.Karadeniz Teknik Üniversitesi 40.Erzincan Üniversitesi 41.Gaziosmanpaşa Üniversitesi 42.Kırklareli Üniversitesi 43.Iğdır Üniversitesi 44.Mardin Artuklu Üniversitesi 45.Akdeniz Üniversitesi 46.Mustafa Kemal Üniversitesi 47.Gaziantep Üniversitesi 48.Bayburt Üniversitesi 49.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 8. Farabi Başvuru Tarihleri • İlk yarıyıl için (Güz Dönemi) en geç 15 MART, • İkinci yarıyıl için (Bahar Dönemi) en geç 15 EKİM tarihine kadar ilan yayınlanır, ilan doğrultusunda başvurular alınır.

 9. Farabi Başvuru İşlemleri • İlanın yayınlanması • Başvurunun alınması • Başvuruların ilgili üniversitelere gönderilmesi • Başvuru sonuçların açıklanması • Başvurusu kabul edilen öğrencilerin ilgili üniversitelere gönderilmesi. • Öğrencinin ilgili üniversitede eğitim-öğretim görmesinden sonra kendi üniversitesine dönüşü.

 10. Duyuruyoruz! Öğrencimize Ulaşıyoruz.

 11. I. Adım Aday Öğrenci Değişimi başvuru evrakları • http://farabi.batman.edu.tr/ den duyuru yapılıyor. • Formdan 2 adet çıktı alıyor(fotoğrafını yapıştırıyor). • 2 adet Transkript (Tamamladığı döneme ait) • Yabancı dil düzeyini gösteren belge • 1 adet transkript +1 adet Başvuru Formunu • Bölüm Koordinatörlüğü’ne • 1 adet transkript +1 adet Başvuru Formunu • Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne • teslim ediyor.

 12. Öğrenci Değişimi Başvuru Süreci Başvuru süresi : 3 - 4 hafta Başvuru Listemizi Bölüm Koordinatörlerimize ileterek eksik başvuruları tamamlıyoruz. Uygunluk Denetim Formlarını Bölümlerden talep ediyoruz. Öğrencilerimizi ilan ediyoruz. Gidecek Öğrencilerimizle toplantımızda geniş kapsamlı bilgilendirme yapıyoruz. Başvuru Formu ve Öğrenim Protokollerini 1 hafta içinde tamamlamalarını istiyoruz.

 13. Öğrenim Protokolü • Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. • Bölüm Koordinatörü, öğrencilerin derslerin eşleştirilmesinde akademik danışmanlık yapar ve Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurullarında onaylanmasını sağlar. Öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır ve imza ile beyan eder. • Akademik Tanınırlık • Tüm taraflarca Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak taahhüt edilir. • Yükseköğretim kurumları, tarafı olduğu protokolde belirtilen dersleri tanır ve derslerin tanınması konusunda gerekli tedbirleri alır. • Öğrenim Protokünü 5 kişi onaylamalıdır.

 14. II. Adım Asil Öğrenci Değişimi evrakları • Üniversite Başvuru Formu (1 adet) • Öğrenim Protokolü (3 Güz+3 Bahar) ıslak imzalı olmalıdır • Transkript (1 adet) • Yabancı Dil düzeyini gösteren belge (Yabancı Dilde Eğitim yapılıyorsa)

 15. Asil Öğrenci Değişimi işlemleri • 1 adet Başvuru Formu • 1 adet Öğrenim Protokolü • 1 adet Transkript • FarabiKurum Koordinatörlüğünde dosyalanıyor. • 1 adet Başvuru Formu • 3 adet Öğrenim Protokolü • 1 adet Transkripti • Öğrencinin Gideceği Kuruma iletiyoruz

 16. Asil Öğrenci Değişimi İşlemleri • Gidilen Kurumdan beklentilerimiz • 1 adet başvuru Formu • 3 adet Öğrenim Protokolü • 1 adet Transkript • Bölüm Kurulunda onaylanması için • Bölüm Farabi Koordinatörlüğüne iletilmelidir. • Bölüm Farabi Koordinatörlüğünde ıslak imzalanan 3 Öğrenim Protokolü FarabiKurum Koordinatörlüğüne kurul kararı ile birlikte iletilmelidir.

 17. Değişime Hak Kazanan Öğrenci Evrakları • Onaylanmış Öğrenim Protokolü • (tüm Koordinatörler tarafından imzalamış) • Öğrenci Kabul Belgesi • Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi • Öğrenci Beyannamesi

 18. Değişen Öğrenim Protokolü BTÜ geldi ne tür işlemler yapılacak .* • Değişen Öğrenim Protokolünü Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanmak üzere Fakülteye iletiyoruz. • Bölüm Kurulunda ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanıyor. • Bölüm Koordinatörü tarafından imzalıyor • Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletiliyor • Tarafımızca imzalanan öğrenim protokollerini gidilen kuruma gönderiyoruz. • Bu durumda derslerin alınmasında ve sayılmasında hiçbir sorun yaşamıyorsunuz.

 19. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI • Burs Ödemeleri • Her ay aylık ödemenin %70 i öğrenci hesabına yatırıyoruz. • Örnek hesaplama • 260 TL*1.5=390 TL • Aylık ödeme • 390 *0,70=273 TL • %30’luk bölümü öğrenci eğitimini tamamlayıp dönünce Başarı durumuna göre ödenir. • Güz Dönemi, Bahar Dönemi Burs ücreti Değişiyor.

 20. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI • Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimiz, • YÖK Değişim Listesini ilan edilmesini bekliyorlar • Yurt Nakil işlemleriniz için evrak veriyoruz. Bu evrakla Kredi Yurtlar Kurumuna nakil için başvuru yapıyorsunuz. • Bu durumda gittiğiniz yerde Kredi Yurtlar kurumu var ise nakilleriniz yapılıyor.

 21. Farabi Değişim Programı Öğrenci Değişim sürecinin sonunda • En geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna aşağıdaki evrakları teslim etmelidir. • Öğrenci, not çizelgesi, • katılım belgesi • öğrenci nihai raporunu, • eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verir. Teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

 22. FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevleri • Bilgilendirme, • Protokollerin düzenlenmesi, • İlan, Başvuruların kabulü ve değerlendirmesi, • Teklif Çağrısı hazırlama, • Bütçelendirme, • Raporlama, • Dosyalama, • Değişime katılan kurumlar arası yazışmalar ve takibi • İstatistiklerin tutulması, • Mali hesapların tutulması ve ödemelerin yapılması

 23. FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevlerimiz Gelen Öğrenci • Başvuruların bölümlere iletilmesi, • Davet mektuplarının hazırlanması, • Öğrencinin kayıt işlemlerinin organize edilmesi, • Kayıt yaptıran öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulundan karar alınması, • Gelen öğrencilerin Üniversitemizde oryante edilmesi,

 24. FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevlerimiz Giden Öğrenci • Başvuruların Değerlendirilmesi, iletilmesi, takip edilmesi • Burslarının Ödenmesi • Öğrencilerin aldıkları derslerin dönem ve yıl kaybı olmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını • Yüksek Öğretim Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversite arasında Değişim için gerekli tüm Raporlama ve Bütçeleme işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

 25. Fakülte Öğrenci İşleri • Gelen Öğrenciler için • Öğrencilerin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Kurulunda onaylanan almakla yükümlü oldukları derslerin sisteme aktarılması • Değişen derslerin takibi ve sistemde görülmesinin sağlanması • Öğrenci sistemine yönetim kurulu kararlarının işlenmesi

 26. Öğrenci İşleri • Giden Öğrenciler için • Öğrencilerin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Kurulunda onaylanan almakla yükümlü oldukları derslerin ve denkliklerinin sisteme aktarılması • Değişen derslerin takibi ve sistemde görülmesinin sağlanması • Öğrenci sistemine yönetim kurulu kararlarının işlenmesi • Öğrencilerin almış oldukları Ders Notlarının sisteme aktarılması

 27. Farabi Programına Katkılarımız • Farabi Değişim Programı El Kitabı ve • Farabi Yönetmelik Çalıştayı’na katıldık ve katkı koyduk.

 28. Farabi Programına Katkılarımız • Batman Üniversitesi olarak FDP İlişkin Önerilerimiz; • Başvuru sırasında bürokrasiyi azaltmak için elektronik (Farabi Web portalının oluşturulması) ortamda alınması; Hem üniversiteler kendi başvurularını alırken hem de üniversiteler arası başvurular yapılırken internet ortamının kullanılması mümkün olacak; evrak ve zaman tasarrufu sağlanacaktır. • Bütün Üniversitelerin ikili anlaşma zorunluluğu olmadan FDK alınması ile öğrenci için uygun olan ve öğrencinin istediği her üniversiteye Farabi Değişim Kapsamında başvurma imkânının sağlanması (Yeni YÖK yasası içerisinde bir madde ile bu husus çözümlenebilir). • Türkiye’deki üniversitelerin çoğunda ders adları ve içerikleri uyum göstermemektedir. Bu sebepten dolayı öğrenciler ders denkliklerinin kabul edilmeyeceği korkusu ile yapmış oldukları başvurulardan feragat etmektedirler. Yönetmelik bu konuda esnek davranılmasını tavsiye etmesine rağmen derslerin denkliğinin kabul edilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Öğrencinin karşı üniversiteden aldığı tüm derslerin kabul edilmesi ile ilgili düzenlemenin yapılması ve öylece Farabi’den yararlanan öğrenci sayısının artırılması sağlanacaktır.

 29. FARABİ Toplantısı (Süleyman Demirel Üniv.)

 30. Yıllara Göre Giden Gelen Öğretim Üyesi ve Öğrenci Sayıları

 31. Mevcut Durum • Farabi Değişim Programı Ofisimiz kuruldu. • Yönetmelik ve Mali Esas ve Usullerin yayımı ile değişim takvimi başladı. • Web sayfasıaktif hale getirildi. • Belgeler kullanıma hazır. • Değişim Protokolleri yapıldı. • 4 öğrencimiz değişimde.

 32. Hedefler İki ana hedefimiz; • FDP kapsamındaki Üniversite sayısını arttırmak, • Değişime katılan öğrencilerin sayısını arttırmaktır.

 33. İletişim internet :http://farabi.batman.edu.tr/ eposta:farabi@batman.edu.tr tel/fax : +90 488 2173500/ 2260 adres : Farabi Koordinatörlüğü BatmanÜniversitesi Merkez Kampüsü - BATMAN