slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מכרות PowerPoint Presentation
Download Presentation
מכרות

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

מכרות - PowerPoint PPT Presentation

shannon-jordan
100 Views
Download Presentation

מכרות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. מכרות המגיש: אדם וישניוב

  2. היסטוריה המכרה העתיק ביותר הידוע הוא "מערת האריה" בסוואזילנד. באתר זה, המתוארך כבן 43,000 שנה חצבו בתקופה הפלאוליתית המטיט שנטחן להפקת פיגמנט אדום. אתרים מתקופה דומה בהם נחצב צור נתגלו בהונגריה ובהולנד. באמצעות מכונות המונעות בזרם מים. את התיאורים מלווים 270 תחריטי עץ מפורטים. אחד הנושאים שהעסיקו כורים (ונדון בפירוט בספרו של אגריקולה) הוא הוצאת מי תהום ממעמקי המכרה. הכורים גילו כי אי אפשר לשאוב מים ביניקה יותר מ-10 מטר ולכן יש להוציא מים ממכרה עמוק בכמה שלבי שאיבה. הבנת סיבתה של המגבלה הזו הביאה לגילוי הלחץ האטמוספירי. הפעם הראשונה בה נעשה שימוש באבק שריפה במכרה הייתה בסלובקיה ב-1627. בארץ ישראל ישנן עדויות על כריית שטח של נחושת בבקעת תמנע בראשית התקופה הכלכוליתית, ובשנות החמישים של המאה העשרים פעלו באזור 10 מכרות, חלקם פתוחים וחלקם תת-קרקעיים. הכרייה בתמנע הופסקה סופית ב-1984 בשל אי כדאיות כלכלית.

  3. מכרות נחושת תמנע חברת מכרות נחושת תמנע בע"מ הוקמה בשנת 1954כחברת בת של החברה הממשלתיתמחצבי ישראל, לשם כרייתנחושת בבקעת תמנע. כריית נחושת התקיימה בבקעת תמנע כבר בעת העתיקה. פעילות כריית הנחושת התחדשה לאחר קום המדינה, וב-1951 הוקמו מכרות חדשים על בסיס כלכלי. בשנת 1959 החלה כרייה מסחרית של הנחושת, בעשרה מכרות פתוחים ותת-קרקעיים, באמצעות ציוד מכני כבד. בבסיס המכרות הפתוחים נחשפו סלעים של תצורת תמנע. במכרות נחפרו יותר מ-50 ק"מ של מנהרות תת-קרקעיות, במספר מפלסים המסתעפים מאחד המכרות הפתוחים. הקצה הדרומי של המכרה חובר לפיר שירות אנכי דרכו הועלתה העפרה ממעבה האדמה. המנהרות היו רחבות דיין לתנועת כלי רכב. כיום, בעקבות סגירת המפעל והפסקת שאיבת המים, מוצף המכרה התת-קרקעי ברובו במי תהום. המכרות סיפקו בזמן הפעלתם 1.1 מיליון טון עפרה לשנה. היקף היצוא הגיע ל-16,000 טון בשנה. בשנות השישים והשבעים עבדו במכרות תמנע כ-1,000 איש. בתקופה זו שימש המפעל מקור פרנסה חשוב לתושבי אילת ומנוף לפיתוח העיר. ב-1976 נסגרו מכרות הנחושת לראשונה, עקב הפסדים תפעוליים שנבעו מירידת מחירי הנחושת בעולם. ב-1980 נעשה ניסיון לחדש את הפקת הנחושת, ולהוסיף לכך גם את הפקת המנגן. הניסיון לא עלה יפה ופעילות הכרייה נפסקה סופית ב-1984. באמצע שנות השמונים ענף הנחושת היה מצוי בקשיים. וב-1983 נפסקה כריית הנחושת בתמנע. מאז ינואר 2002 עלה מחיר הנחושת ביותר מפי 3. ובשנת 2004 שכרה חברת אהמסה פלדות ישראל, השייכת לחברת אהמסה המקסיקנית, חלק משטח המכרות ומבנים במקום, לשם חידוש כריית הנחושת במכרה התת-קרקעי, באמצעות חברת הבת ערבה מיינס. תוך כוונה לחכור בהמשך את השטח ממינהל מקרקעי ישראל. באמצע 2009 הוקם מפעל ניסיוני לייצור נחושת והחלה כרייה על מנת לספק למפעל את העפרות לתהליך הייצור.

  4. מכרות זהב • מכרות זהב באפריקה • מכרות הזהב באפריקה היוו, כאמור, מוקד מריבה, מלחמה ורצח במשך תקופה ארוכה. בשיא כריית הזהב באפריקה, בעיקר במהלך המאות ה- 19 וה- 20, רוב הזהב בעולם נכרה באפריקה ובעיקר בדרום אפריקה. שיגעון הכרייה בדרום אפריקה היה כה גדול עד כי נאלצו להקים עיר ייעודית לאכלס את האוכלוסייה שהגיעה לאזור. העיר ודאי ידועה לכם בשמה יוהנסבורג. בשנת 2007 מפת הכרייה העולמית השתנתה וסין הוכתרה כשיאנית כריית הזהב העולמית. • מכרות זהב בעולם • כריית הזהב בסין נעשית ברובה על ידי חברות קטנות שאינן עומדות בסטנדרטים בינלאומיים ולכן אינן מייצאות את הזהב הנכרה. במילים אחרות מסוכן מאוד לעבוד במכרות האלה. רוב כריית הזהב בסין נעשית במזרח סין ובעיקר בפרובינציות שאנדונג, פוג'יאן וחנאן. במערב סין התחום יותר חדש וכרגע יש כרייה בהיקף קטן יחסית בפרובינציה יונאן.השלישית בשיאני הזהב היא אוסטרליה. אוסטרליה היא מדינה עשירה במחצבים טבעיים ובין השאר ניתן למנות זהב. מכרות זהב רבים פזורים ברחבי מדינת ענק זו והיא מפיקה כ- 245 טון זהב מידי שנה. בעורפה של אוסטרליה נושפת ארה"ב. בארה"ב יש מכרות זהב רבים ב- 23 מדינות שונות וסך הכול נכרים שם כ- 240 טון זהב בשנה. שיאנית הזהב היא המדינה נוודה. • מכרות זהב בים? • למעשה, המקום העשיר ביותר בזהב הוא קרקעית האוקיינוס אך הכרייה במים היא יקרה באופן ניכר ולכן אינה משתלמת ברוב המקרים. הניסיון למצוא שיטות יעילות וזולות יותר לכרייה ימית אינו נפסק ואולי יום אחד זה יקרה. המניעים העיקריים לפיתוח כרייה ימית הם המשאבים ההולכים ומתדלדלים של היבשה וכמובן הרצון להיות המתעשר הבא. מסיבה זו מדינות רבות משקיעות כסף ומאמץ בשכלול השיטות שיאפשרו מכרות זהב תת ימיים.

  5. מכרה בתמנע

  6. מכרה יהלומים ברוסיה

  7. השימוש במכרות

  8. שאלות 1.מהו המקום העשיר ביותר בזהב ת.1.קרקעית הים 2.מתי הוקם מכרה הנחושת בתמנע ת.1954 3.איפה נמצאו מכרות הזהב העתיקים ביותר ת.הודו 4כמה טון השיג המכרה בתמנע בשנה ת.1.1 5.מה שמו של המכרה העתיק ביותר ת.מערת האריה