Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Universellforum 10.12.23 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Universellforum 10.12.23

Universellforum 10.12.23

55 Views Download Presentation
Download Presentation

Universellforum 10.12.23

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Universellforum 10.12.23 Tore Simensen

  2. www.svaksynt.no

  3. ReadSpeakerTalende hjemmeside

  4. Moderne leselister Braillex Live+ • Alle operativsystem • Alle skjermlesere • Bluetooth og/eller USB Focus 14

  5. Victor Reader Stream2 • Daisy spiller • Diktafon • WiFi • Direkte nedlasting(januar)

  6. Prodigi Duo • Lese-TV • Lesemaskin • Dokumentlager • WiFi • Og …

  7. Prodigi Duo kamera • Elektronisk lupe • Bærbar • Lesemaskin • Dokumentlager • Daisyspiller • WiFi