folkeskolens afgangspr ve n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folkeskolens Afgangsprøve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folkeskolens Afgangsprøve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Folkeskolens Afgangsprøve - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Folkeskolens Afgangsprøve. Mundtlige prøver. Prøve i læsning (30 min). Eleverne skal: Vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster. Anvende forskellige læsemåder, fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folkeskolens Afgangsprøve' - shanna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr ve i l sning 30 min
Prøve i læsning (30 min)

Eleverne skal:

  • Vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster.
  • Anvende forskellige læsemåder, fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning.

Teksternes sammensætning:

  • En brochure – eller brochureagtig tekst (søgetekst)
  • En opinionstekst (essay, klumme, leder, læserbrev, kronik)
  • En faglig tekst (sagprosa)
  • En fortælling (eventyr, myte, sagn)
  • En nyere fiktiv tekst (novelle)
pr ve i l sning
Prøve i læsning
  • Læseprocessen:
  • aktivere korttidshukommelsen
  • se sammenhæng i teksten
  • bruge tidligere informationer i teksten
  • bruge generel viden om ords betydning
  • bruge almen viden om sprog
  • Opgaver:
  • før teksten (punktlæsning/søgelæsning)
  • indlagt i teksten (nærlæsning)
  • efter teksten (oversigtslæsning eller nærlæsning
opl sning
Oplæsning
  • Fokus på læsning
  • Mundtlighed
  • Fortolkningsmulighed
  • Gode erfaringer fra forsøg

***

A:

Eleven udvælger i tekstoplæg

Læreren vedlægger ved andre udtryksformer

B:

Eleven vælger oplæsningsstykke

pr ve i mundtlig dansk pr veform a
Prøve i mundtlig danskprøveform A
  • Oplæggene skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof, (både de kortere tekster, de større værker og de andre udtryksformer)
  • Et prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven
  • 40 min. forberedelse – 20 min. eksamination
  • Oplæsning
  • Vurdering (tekstarbejde + mundtlig fremstilling)
pr veform a vurdering
Prøveform A - vurdering

For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet

med hensyn til tekstarbejde skal

  • præstationen vise forståelse af hovedindholdet og dets væsentlige elementer
  • analyse og fortolkning vise nogenlunde overblik over sammenhængen mellem sprog, indhold og genre
  • præstationen indeholde elevens vurdering af oplægget
  • analyse, fortolkning og vurdering være rimeligt begrundede ud fra iagttagelser i oplægget
  • præstationen omfatte en nogenlunde velbegrundet perspektivering
pr veform a vurdering1
Prøveform A - vurdering
  • For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til mundtlig fremstilling skal
  • fremstillingen være rimeligt disponeret
  • formulering og artikulation være klar og tydelig
  • sproget være forståeligt og nogenlunde klart
  • samtalen afspejle færdighed i at lytte opmærksomt
  • oplæsningen være klar og forståelig, og stemmeføringen være afpasset den genre og situation den knytter sig til.
pr ve i mundtlig dansk pr veform b
Prøve i mundtlig dansk -prøveform B
  • Tilrettelæggelse af fordybelsesområder ud fra opgivelserne
  • Lodtrækning mellem fordybelsesområder
  • Fordybelsesperiode (10 lektioner), hvor eleven undersøger og udvælger prøvestof og fordyber sig i sit valgte prøveoplæg
  • Læreren er vejleder og godkender prøveoplæg
  • Udformning og aflevering af synopse for den mundtlige prøve
  • Mundtlig prøve og karaktergivning.
pr veform b
Prøveform B

Synopsen skal være kort og i oversigtsform. Den bør normalt indeholde:

  • En forside med:
  • Elevens navn og prøveniveau
  • Titel på fordybelsesområde
  • Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette
  • En side 2 med:
  • Disposition for den mundtlige prøve
  • Præsentation af analyse og fortolkningspunkter
  • Præsentation af perspektiveringsområder
  • Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i fordybelsesarbejdet.
pr veform b vurdering
Prøveform B - vurdering
  • For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til tekstarbejde skal
  • præstationen vise indsigt i hovedindholdet og dets væsentlige elementer
  • analyse og fortolkning vise en nogenlunde indsigti sammenhængen mellem sprog, indhold og genre
  • analyse og fortolkning være begrundede ud fra iagttagelser i oplæggets indhold og form
  • præstationen indeholde en begrundet vurdering af oplægget
  • perspektiveringen til danskfaglige områder fra opgivelserne og til andre tekster og udtryksformer begrundes med faglige argumenter..
pr veform b vurdering1
Prøveform B - vurdering

For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet

med hensyn til mundtlig fremstilling skal

  • fremstillingen være klart disponeret og begrundet
  • formulering og artikulation være klar og tydelig
  • sproget være forståeligt og nogenlunde klart
  • samtalen afspejle færdighed i at lytte opmærksomt og i at indgå i en dialog om danskfagligt stof
  • oplæsningen være klar og forståelig og stemmeføringen være afpasset den genre og situation, den knytter sig til.
pr veform b et eksempel
Prøveform B – et eksempel
  • Stof/opgivelser
  • Romantikken
  • H.C.Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne
  • Skyggen
  • Det utroligste
  • Oehlenschläger: Guldhornene
  • Der er et yndigt land
  • P.C.Skovsgaard: Bøgeskov i maj
  • J.Th.Lundbye: Gåsetårnet i Vordingborg
  • Fordybelsesområde: tekster og andre udtryksformer fra romantikken
  • Prøveoplæg valgt af eleven: Den lille Idas blomster af H.C.Andersen
l rer og censoropgaver
Lærer- og censoropgaver

Skriftlige opgaver

  • Beskikkede censorer + kommunale censorer
  • Rettevejledninger skal følges

Mundtlig dansk

  • Lærer + lokal censor/ beskikket censor

Kurser for alle beskikkede censorer i foråret

pr ver og undervisning
Prøver og undervisning
  • Fælles Mål
  • Slutmål (trinmål) genfindes i prøvekrav
  • Skærpet fokus på sprog og læsning
  • Oplæsning
  • Bevidst arbejde med skriftlighed (genrearbejde)
  • Tekster og andre udtryksformer – genrearbejde – fordybelse – perspektivering
  • Evaluering – refleksion – anvende faglighed
pr ver og undervisning1
Prøver og undervisning
  • Fælles Mål
  • Slutmål (trinmål) genfindes i prøvekrav
  • Skærpet fokus på sprog og læsning
  • Oplæsning
  • Bevidst arbejde med skriftlighed (genrearbejde)
  • Tekster og andre udtryksformer – genrearbejde – fordybelse – perspektivering
  • Evaluering – refleksion – anvende faglighed