folkeskolens afgangspr ve n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folkeskolens Afgangsprøve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folkeskolens Afgangsprøve

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Folkeskolens Afgangsprøve - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Folkeskolens Afgangsprøve. Mundtlige prøver. Prøve i læsning (30 min). Eleverne skal: Vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster. Anvende forskellige læsemåder, fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folkeskolens Afgangsprøve' - shanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr ve i l sning 30 min
Prøve i læsning (30 min)

Eleverne skal:

 • Vise læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster.
 • Anvende forskellige læsemåder, fx punktlæsning/søgelæsning, oversigtslæsning og nærlæsning.

Teksternes sammensætning:

 • En brochure – eller brochureagtig tekst (søgetekst)
 • En opinionstekst (essay, klumme, leder, læserbrev, kronik)
 • En faglig tekst (sagprosa)
 • En fortælling (eventyr, myte, sagn)
 • En nyere fiktiv tekst (novelle)
pr ve i l sning
Prøve i læsning
 • Læseprocessen:
 • aktivere korttidshukommelsen
 • se sammenhæng i teksten
 • bruge tidligere informationer i teksten
 • bruge generel viden om ords betydning
 • bruge almen viden om sprog
 • Opgaver:
 • før teksten (punktlæsning/søgelæsning)
 • indlagt i teksten (nærlæsning)
 • efter teksten (oversigtslæsning eller nærlæsning
opl sning
Oplæsning
 • Fokus på læsning
 • Mundtlighed
 • Fortolkningsmulighed
 • Gode erfaringer fra forsøg

***

A:

Eleven udvælger i tekstoplæg

Læreren vedlægger ved andre udtryksformer

B:

Eleven vælger oplæsningsstykke

pr ve i mundtlig dansk pr veform a
Prøve i mundtlig danskprøveform A
 • Oplæggene skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof, (både de kortere tekster, de større værker og de andre udtryksformer)
 • Et prøveoplæg er en tekst eller et eksempel på en anden udtryksform. Skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven
 • 40 min. forberedelse – 20 min. eksamination
 • Oplæsning
 • Vurdering (tekstarbejde + mundtlig fremstilling)
pr veform a vurdering
Prøveform A - vurdering

For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet

med hensyn til tekstarbejde skal

 • præstationen vise forståelse af hovedindholdet og dets væsentlige elementer
 • analyse og fortolkning vise nogenlunde overblik over sammenhængen mellem sprog, indhold og genre
 • præstationen indeholde elevens vurdering af oplægget
 • analyse, fortolkning og vurdering være rimeligt begrundede ud fra iagttagelser i oplægget
 • præstationen omfatte en nogenlunde velbegrundet perspektivering
pr veform a vurdering1
Prøveform A - vurdering
 • For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til mundtlig fremstilling skal
 • fremstillingen være rimeligt disponeret
 • formulering og artikulation være klar og tydelig
 • sproget være forståeligt og nogenlunde klart
 • samtalen afspejle færdighed i at lytte opmærksomt
 • oplæsningen være klar og forståelig, og stemmeføringen være afpasset den genre og situation den knytter sig til.
pr ve i mundtlig dansk pr veform b
Prøve i mundtlig dansk -prøveform B
 • Tilrettelæggelse af fordybelsesområder ud fra opgivelserne
 • Lodtrækning mellem fordybelsesområder
 • Fordybelsesperiode (10 lektioner), hvor eleven undersøger og udvælger prøvestof og fordyber sig i sit valgte prøveoplæg
 • Læreren er vejleder og godkender prøveoplæg
 • Udformning og aflevering af synopse for den mundtlige prøve
 • Mundtlig prøve og karaktergivning.
pr veform b
Prøveform B

Synopsen skal være kort og i oversigtsform. Den bør normalt indeholde:

 • En forside med:
 • Elevens navn og prøveniveau
 • Titel på fordybelsesområde
 • Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette
 • En side 2 med:
 • Disposition for den mundtlige prøve
 • Præsentation af analyse og fortolkningspunkter
 • Præsentation af perspektiveringsområder
 • Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i fordybelsesarbejdet.
pr veform b vurdering
Prøveform B - vurdering
 • For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet med hensyn til tekstarbejde skal
 • præstationen vise indsigt i hovedindholdet og dets væsentlige elementer
 • analyse og fortolkning vise en nogenlunde indsigti sammenhængen mellem sprog, indhold og genre
 • analyse og fortolkning være begrundede ud fra iagttagelser i oplæggets indhold og form
 • præstationen indeholde en begrundet vurdering af oplægget
 • perspektiveringen til danskfaglige områder fra opgivelserne og til andre tekster og udtryksformer begrundes med faglige argumenter..
pr veform b vurdering1
Prøveform B - vurdering

For at kunne vurderes som en præstation i middelområdet

med hensyn til mundtlig fremstilling skal

 • fremstillingen være klart disponeret og begrundet
 • formulering og artikulation være klar og tydelig
 • sproget være forståeligt og nogenlunde klart
 • samtalen afspejle færdighed i at lytte opmærksomt og i at indgå i en dialog om danskfagligt stof
 • oplæsningen være klar og forståelig og stemmeføringen være afpasset den genre og situation, den knytter sig til.
pr veform b et eksempel
Prøveform B – et eksempel
 • Stof/opgivelser
 • Romantikken
 • H.C.Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne
 • Skyggen
 • Det utroligste
 • Oehlenschläger: Guldhornene
 • Der er et yndigt land
 • P.C.Skovsgaard: Bøgeskov i maj
 • J.Th.Lundbye: Gåsetårnet i Vordingborg
 • Fordybelsesområde: tekster og andre udtryksformer fra romantikken
 • Prøveoplæg valgt af eleven: Den lille Idas blomster af H.C.Andersen
l rer og censoropgaver
Lærer- og censoropgaver

Skriftlige opgaver

 • Beskikkede censorer + kommunale censorer
 • Rettevejledninger skal følges

Mundtlig dansk

 • Lærer + lokal censor/ beskikket censor

Kurser for alle beskikkede censorer i foråret

pr ver og undervisning
Prøver og undervisning
 • Fælles Mål
 • Slutmål (trinmål) genfindes i prøvekrav
 • Skærpet fokus på sprog og læsning
 • Oplæsning
 • Bevidst arbejde med skriftlighed (genrearbejde)
 • Tekster og andre udtryksformer – genrearbejde – fordybelse – perspektivering
 • Evaluering – refleksion – anvende faglighed
pr ver og undervisning1
Prøver og undervisning
 • Fælles Mål
 • Slutmål (trinmål) genfindes i prøvekrav
 • Skærpet fokus på sprog og læsning
 • Oplæsning
 • Bevidst arbejde med skriftlighed (genrearbejde)
 • Tekster og andre udtryksformer – genrearbejde – fordybelse – perspektivering
 • Evaluering – refleksion – anvende faglighed