slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เครือข่าย PowerPoint Presentation
Download Presentation
เครือข่าย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

เครือข่าย - PowerPoint PPT Presentation


  • 199 Views
  • Uploaded on

เครือข่าย. การเรียนรู้. การจัดการ. เอกเทศ. เครือข่าย. กลไก (mechanic). องคาพยพ (organism). แยกเรื่อง แยกประเด็น. บูรณาการ (integrated). ต่างคนต่างทำ. ผนึกพลัง ( synergy). แยกส่วน (reductionist). องค์รวม (holistic). ไร้ระเบียบ (chaotic). ระบบ (system).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

เครือข่าย


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

เครือข่าย

การเรียนรู้

การจัดการ

slide2

เอกเทศ

เครือข่าย

กลไก (mechanic)

องคาพยพ (organism)

แยกเรื่อง แยกประเด็น

บูรณาการ (integrated)

ต่างคนต่างทำ

ผนึกพลัง (synergy)

แยกส่วน (reductionist)

องค์รวม (holistic)

ไร้ระเบียบ (chaotic)

ระบบ(system)

ปัจเจก (individual)

ชุมชน (community)

เดี่ยว ๆ โดดๆ(single)

คลัสเตอร์ ( cluster)

slide3

วิธีให้คุณค่า

วิธีปฏิบัติ

กระบวนทัศน์

วิธีคิด

การมองโลกความเป็นจริง

แบบหนึ่ง

slide4

ผู้ให้

พันธมิตร

หุ้นส่วน/ภาคี

ผู้รับ

slide5

Donor

Partnership

Recipient

slide6

แบบเจ้าแบบนาย

เครือข่าย

เครือข่าย : วัฒนธรรมองค์กรของสังคมยุคใหม่

slide7

Hierarchical

Networking

เครือข่าย : วัฒนธรรมองค์กรของสังคมยุคใหม่

slide8

“เครือข่าย” ในโลกธุรกิจ

ผู้จัดการบริษัทในยุค “ซี” (ลำดับขั้น- hierarchical) ปกครองโดยใช้อำนาจสั่งการ ใช้กฎบังคับพนักงาน ควบคุมเหมือนเป็นเด็ก

“การควบคุม” (control) คือ หัวใจของการบริหารแบบเก่าหรือ “แบบเจ้านาย

ลูกน้อง” (hierarchical) “การสร้างเสริมศักยภาพ” (empowerment) คือ

หัวใจของการบริหารแบบใหม่ หรือการสร้างเครือข่าย (networking)

ผู้นำยุคใหม่ มีอำนาจเหนือผู้อื่นโดยไม่ต้องใช้อำนาจ ไม่ต้องบังคับ

ตรวจสอบ แบบเจ้านายเน้นการสร้างความสัมพันธ์ ให้เกียรติ

อำนาจผู้นำยุคใหม่นำด้วยบารมี บารมีผู้นำยุคใหม่มาจากการเป็นผู้

สร้างแรงบันดาลใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เป็น “โค้ช”

slide9

ปัจจัยบวกต่อเครือข่ายปัจจัยบวกต่อเครือข่าย

“วัฒนธรรมเครือข่าย” จัดความสัมพันธ์แนวราบ เคารพให้เกียรติกัน ไม่ใช่จัดองค์กรแบบเจ้านาย หัวหน้าลูกน้อง แต่เป็น “พี่เป็นน้อง” สัมพันธ์กันด้วยใจ ด้วยจิตวิญญาณ ไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์

•มีการพบปะ ไปมาหาสู่ สื่อสารกันเป็นประจำ

•มีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันทุกฝ่าย เช่น การพึ่งตนเอง

•มีแผนงานและ กิจกรรมร่วมกัน เช่น วิสาหกิจชุมชน

•มีกลุ่มแกนนำ ทำหน้าที่นำและประสานด้วยความมุ่งมั่น

•ร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ใช่แข่งขันกัน

slide10

เครือข่ายองค์กรชุมชน

•แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ความคิด แนวทาง วิธีการแก้ปัญหาทักษะความชำนาญ ทรัพยากร ผลผลิต เครื่องมือ

• ร่วมกันคิด ร่วมกันทำกิจกรรมต่อเนื่องสม่ำเสมอ บางอย่างเป็น

ครั้งคราว บางอย่างลงทุนลงแรงลงขันร่วมกัน

•ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้กำลังใจ รวมพลังสามัคคี

• สร้างระบบการผลิต การจัดการ การตลาด แลกเปลี่ยนสินค้า พัฒนาวิสาหกิจ และระบบเศรษฐกิจรากหญ้า

slide11

เครือข่ายในงานพัฒนา

เครือข่าย คือ กลุ่มบุคคล หรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจสื่อสารสัมพันธ์กัน หรือดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน โดยไม่ทำให้แต่ละคนหรือแต่ละองค์กรสูญเสียความเป็นอิสระ

• แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สื่อ อุปกรณ์

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานทำให้ไม่ทำงาน

ซ้ำซ้อน ทำงานเร็วขึ้น มีผลกระทบวงกว้างขึ้น

• เครือข่ายเชื่อมคนต่างระดับ ต่างภูมิหลัง ต่างองค์กร ซึ่งหากไม่มี

เครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กัน (คนทำงานนโยบาย

ผู้บริหาร ชาวนา เอ็นจีโอ นักวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ)

•ช่วยให้คนร่วมมือ ให้กำลังใจ ช่วยเหลือกัน ประสานพลังเป็นหนึ่งใน

การดำเนินงานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

slide12

ข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคเครือข่าย

•ขาดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนร่วมกัน

•ความแตกต่างระหว่างสมาชิก ทำให้การประชุม การทำงานร่วมกัน

ลำบาก เพราะมีบางคน บางองค์กรข่มคนอื่น ทำให้วงแตก

•รวมศูนย์ กลายเป็นองค์กร สถาบันคล้ายราชการ แข็งตัว

•ปัญหาการสื่อสาร การไปมาหาสู่ ความไม่สม่ำเสมอ ไม่ต่อเนื่อง

•สมาชิกแข่งขันกัน แทนที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

•ขาดปัจจัยในการดำเนินงาน การจัดประชุม การประสานงาน

•การชี้นำและครอบงำขององค์กรภายนอกที่ควรทำหน้าที่ประสาน

สนับสนุน ไม่ว่าด้านทุนหรือวิชาการ

slide13

บทบาทของคน/องค์กรจากนอกชุมชนบทบาทของคน/องค์กรจากนอกชุมชน

๑. ผู้เชื่อมประสานให้เกิดกระบวนการ (facilitator)

สร้างการเรียนรู้

๒. ผู้เชื่อมประสานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (catalyst)

สร้างนวัตกรรม

๓. ผู้เชื่อมประสานให้เกิดเครือข่าย (networker)

สร้างประชาสังคม

slide14

บทบาทของหน่วยงานที่อยากทำงานเครือข่ายบทบาทของหน่วยงานที่อยากทำงานเครือข่าย

•เปลี่ยนจากคน “ทำโครงการ” มาเป็นตัวเชื่อม ประสาน

เกื้อกระบวนการ สนับสนุนกระบวนการสู่การพึ่งตนเอง

•เปลี่ยนจากผู้นำโครงการไปให้ ทุนไปให้ ข้าวของไปให้ มา ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนายั่งยืน

•เปลี่ยนจากคนจัดการโครงการ มาจัดการความรู้ ประสาน

กระบวนการเรียนรู้ จัดเวทีการเรียนรู้ ร่วมสรุปบทเรียน

สังเคราะห์ความรู้

slide15

“สู้ด้วยยุทธศาสตร์ รบด้วยปัญญา ชนะด้วยความรู้”

(สุรชาติ บำรุงสุข : ซุนหวู่ )

slide16

3 ขั้นของการพัฒนายั่งยืน

หลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ (survive)

รอด (หนี้)

พอเพียง (ระบบ)

เข้มแข็งด้วยระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่

พึ่งตนเอง (sufficient)

ยั่งยืน (เครือข่าย)

มั่นคง ยืนหยัดได้ในโลกาภิวัตน์

โลกแห่งการแข่งขัน (sustainable)

slide17

ธุรกิจ

พัฒนา

ผลิตภัณฑ์

ชุมชน

เครือข่าย

พอเพียง

ครอบครัว พึ่งตัวเอง

slide18

เศรษฐกิจพอเพียง

Trade

ธุรกิจ

ตลาดไร้พรมแดน

แข่งขัน

Pyramid of Life

Cooperatives

สหกรณ์

อำเภอ จังหวัด เครือข่าย

พึ่งพาอาศัยกัน

ฐานชีวิต

Sufficiency

หมู่บ้าน ตำบล

วิสาหกิจชุมชน

พึ่งตนเอง

slide19

ธนาคารควาย

ธนาคารข้าว

ปลูกพืช

แปรรูปอาหาร

ร้านค้าชุมชน

กล้วยฉาบ

เลี้ยงไก่

สมุนไพร

แชมพู

เลี้ยงหมู

เลี้ยงปลา

กลุ่มออมทรัพย์

เลี้ยงกุ้ง

OTOP

กองทุนหมู่บ้าน ๑ ล้านบาท

กองทุนต่าง ๆ

slide20

บ้านน้ำหิน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตัวอย่างการพึ่งตนเองระดับชุมชน

สมุนไพร

เลี้ยงปลา

เกษตร

อินทรีย์

อาหารสัตว์

หมู

ไก่พื้นบ้าน

ปั้นหม้อ

พันธุ์ไม้

ผักปลอดสาร

เลี้ยงโค

กระบือ

โรงสีเล็ก

ทอผ้ากี่มือ

ทำอิฐ

โรงสีมือหมุน

เพาะเห็ด

แชมพู

สบู่

น้ำยาล้างจาน

ออมทรัพย์

ปุ๋ยชีวภาพ

หัตถกรรม

ร้านค้า

slide21

การสื่อสารคือการพัฒนาการสื่อสารคือการพัฒนา

Communication is Development

สร้างเครือข่าย คือ สร้างชุมชนเข้มแข็ง

Networking is Community Empowerment

slide22

“ผมสู้มาตลอดชีวิต สรุปได้อย่างหนึ่งว่า คนเราจริงๆ แล้วไม่กลัวตายเท่าไหร่ ไม่เช่นนั้นคงไม่มีใครกล้าเสี่ยงกับความตายในทุกรูปแบบอย่างในปัจจุบัน ผมว่าคนกลัวความโดดเดี่ยว ความเหงา การถูกทอดทิ้ง ถูกดูหมิ่นและถูกรังเกียจมากกว่า”

“ที่สุดของนักเลงบ้านทุ่ง - บันทึกของกิตติ”บันทึกเพื่อนชีวิตใหม่

slide23

ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ PR&D1

Enhancing Care Initiative

ECI

Thai Team

เกิดเครือข่าย การพึ่งกันและกันระหว่างชุมชน

เกิดการริเริ่มการพึ่งตนเองของชุมชน

เกิดการปรับเปลี่ยน “ฐานคิด”

เกิดการค้นพบตนเองของชุมชน

slide24

สังคมไทยในอดีตอยู่ได้เพราะ “ภูมิปัญญา”

ทำมาหากิน เศรษฐกิจยังชีพ แลกเปลี่ยนข้าวของ เศรษฐกิจคุณธรรม พึ่งพาอาศัยกัน เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ภูมิปัญญาบูรณาการ

“เวลา ที่ ผี ขวัญ” ความสัมพันธ์สมดุล รากฐานแห่งวิถีชุมชน

slide25

“สังคมไทยอ่อนแอทางปัญญา มีความรู้น้อย ใช้ระบบอำนาจเป็นใหญ่เนื่องจากขาดความรู้ เช่น ระบบราชการ คือ ตัวแทนขององค์กรเชิงอำนาจ มีแต่เน้นกฎหมาย ระเบียบ การสั่งการและ การควบคุม ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด เพราะสังคมไทยปัจจุบันมีปัญหาที่ซับซ้อน และยากต่อการแก้ไขมากขึ้น”

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ๒๕ พ.ย. ๔๕)

slide26

ทุนทางปัญญา

“ปัจจัยที่ทำให้องค์กรต่างๆ ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ รวมตลอดถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แต่มีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์ประเภทที่มองเห็นได้เสียอีก (เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ฯลฯ) สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ คือ ทุนทางปัญญา(intellectual capital)เพราะสิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุคนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบุคลากรหรือเกิดจากทุนมนุษย์(human capital)จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการต่างประเทศพบว่ามูลค่าขององค์กรมากกว่าร้อยละ 85 มาจากสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ภายในองค์กร คือทุนทางปัญญานั่นเองที่ผลักดันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จมากที่สุด”

ผู้จัดการออนไลน์ 24 กันยายน 2546

slide27

“ญี่ปุ่นจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคนมากกว่า เราสร้างคนซึ่งใช้เวลากว่า 20 ปี แต่ของไทย จะเน้นเรื่องสินค้า ซึ่งใช้เวลา 3 ปี”

“คนไทยต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพื่อพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น คือ ต้องพัฒนาบุคลากร บริการและสินค้า ควบคู่กันไป”

(นายทะคะชิ อันโดะ ผอ. OVOP เมืองโออิตะ)

slide28

ความสัมพันธ์

การจัดการ

การพึ่งตนเอง

ความเชื่อมั่นในตนเอง

การเรียนรู้

slide29

ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเอง

  • เป็นชุมชนเรียนรู้ (learningcommunity)
  • ตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
  • จัดการ “ทุน”ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรชุมชน และมี
  • เครือข่ายกับชุมชนอื่นแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
slide30

ข้าว

โรงสี

ปลายข้าว/รำ

เหล้า

ขนม

แกลบ

อ้อย/มัน

อาหารสัตว์

ปลาร้า

ไก่

หมู

ปั้นอิฐ/หม้อ

แก๊สชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ

ปลา

น้ำปลา

เขียงหมู

ผงนัว

ของใช้

ผัก ไม้ผล สมุนไพร

ยาสมุนไพร

ผักผลไม้แปรรูป

น้ำผลไม้/ไวน์

พันธุ์ไม้

slide31

ระดับ และ ขั้นตอนการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน

ลักษณะ การจัดการ

พึ่งตนเอง พอเพียง

ก้าวหน้า

-ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สมุนไพรไว้กินใช้เอง

-หมักน้ำปลากินเอง

-ทำยาสระผมใช้เอง

- เกษตรผสมผสาน

- พืชสัตว์เศรษฐกิจ

- อุตสาหกรรมในครัวเรือน ฝีมือ - นวด สมุนไพร ดูแลสุขภาพ - ท่องเที่ยว โฮมสเตย์

ครอบครัว

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ออม ดูแลสุขภาพ แผนชีวิต

ชุมชน และ เครือข่าย

-โรงงานน้ำปลา

-โรงสีข้าวชุมชน -โรงงานปุ๋ยชีวภาพ

-โรงงานอาหารสัตว์

- กลุ่มออมทรัพย์

- โรงงานแปรรูปยาง แป้งขนมจีน

- โรงสีข้าวชาวนา ข้าวอินทรีย์

- โรงงานอาหารสัตว์ ปุ๋ยชีวภาพ - ท่องเที่ยวนิเวศ โฮม-ลองสเตย์ - นวด สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ธนาคารชุมชน (ระดับเครือข่าย)

ระบบวิสาหกิจชุมชน ระบบออม-ทุน ระบบสวัสดิการ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล - ความรู้ - แผนแม่บทชุมชน

slide32

“การรวมตัวกันต่อเนื่องเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้มั่นใจว่าเราแก้ปัญหาในหมู่บ้านได้ ที่เกินกำลังค่อยบอกข้างนอกมาช่วย พูดง่ายๆ ทำตอบอยู่ที่หนองกลางดง ไม่ได้อยู่ที่แหล่งงบประมาณ เงินเป็นเรื่องเล็ก แต่ความรู้สึกมั่นใจของคนในชุมชนเป็นเรื่องใหญ่กว่า”

(ผู้ใหญ่โชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ บ้านหนองกลางดง สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์)

slide33

ขุมทรัพย์ในชุมชน

๑. ทุนทรัพยากร

ดิน น้ำ ป่า พืช ผัก สมุนไพร จุลินทรีย์ สัตว์ แมลง แร่ธาตุ

ความรู้ภูมิปัญญา การทำมาหากิน ปัจจัยสี่ กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกับสรรพสิ่ง “เวลา ที่ ผี ขวัญ”ศาสตร์และศิลปะแห่งการดำเนินชีวิต

๒. ทุนทางปัญญา

กฎเกณฑ์ทางสังคม จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติในชุมชน ความเป็นพี่เป็นน้อง ความไว้ใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

๓. ทุนทางสังคม

slide34

ระบบวิสาหกิจชุมชน

จากเล็กไปหาใหญ่

จากในสู่นอก

ระบบทรัพยากร

เศรษฐกิจชุมชน

ระบบสวัสดิการ

“ระเบิดจากข้างใน”

การจัดการ

ระบบจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรและรายได้

การเรียนรู้

ระบบทุน

การพัฒนายั่งยืน ย่อมเกิดมาจากข้างใน

บูรณาการ

ระบบสุขภาพ

ระบบวิถียังชีพ

จากล่างสู่บน

slide35

Home-stay

นิเวศ

ท่องเที่ยว

Long-stay

อนุรักษ์

ผสมผสาน

การลงทุน

วิสาหกิจชุมชน

ปุ๋ยชีวภาพ

สวัสดิการ

เกษตร

กองทุน

OTOP

อินทรีย์

การออม

ก้าวหน้า

ก้าวหน้า

1 ล้านบาท

พื้นฐาน

อาหาร

แพทย์แผนไทย

ผลไม้

น้ำผลไม้

สุขภาพ

แชมพู สบู่ ครีม น้ำยา

สมุนไพร

นวด

slide36

สุขภาพ

สมุนไพร

ยาสมุนไพร

อาหาร

นวด

อบ

สปา

ครีม

แชมพู

ข้าวซ้อมมือ

ไก่นา

ปลาแม่น้ำ

น้ำผลไม้ ไวน์ สุรา

การท่องเที่ยว

น้ำดื่ม

ขนม

หัตถกรรม

ของใช้ชีวภาพ

โฮม-ลองสเตย์

ผ้า ของที่ระลึก

เลี้ยงสัตว์

ผัก ผลไม้

อาหารแปรรูป

ทำนา ทำสวน

ปุ๋ยชีวภาพ

slide37

นักเรียน

จักสาน

แกะสลัก

หม้อ ดินเผา

มีด พร้า จอบเสียม

ผ้า ไหม

ข้อมูลจากโรงเรียน

ของใช้ในบ้าน

เสื่อ กระเป๋า

งานฝีมือ สิ่งประดิษฐ ท้องถิ่น ตุ๊กตา ฯลฯ

หัตถกรรม

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ของที่ระลึก

การแสดงพื้นบ้าน

มัคคุเทศก์

ข้าวซ้อมมือ

สบู่ แชมพู

ข้าว ขนม

นมข้าว

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

ของใช้

การท่องเที่ยว

ขนมท้องถิ่น

พันธุ์ไม้

สมุนไพร

สาโท เหล้ากลั่น

สุขภาพ

เครื่องดื่ม

การนวด

อาหาร

ไวน์

การอบ สปา

ผัก ผลไม้พื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน

น้ำสมุนไพร น้ำผลไม้

ไก่นา ปลาแม่น้ำ หมูกระโดน/สมุนไพร

ชา กาแฟโบราณ

อาหารแปรรูป กะปิ น้ำปลา ปลาร้า ปลาแห้ง ผลไม้แปรรูป

slide38

เสรี พงศ์พิศ 081-823-8084

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 469 ถนนนครสวรรค์ ดุสิต กทม. 10300โทร. 02-280-0180 ต่อ 3316-3319 Fax 02-281-8810

www: phongphit.com

Email: seri137@hotmail.com

เวปไซต์มหาวิทยาลัยชีวิตwww. rulife.net

slide39

สำนักงานเลขานุการ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนามหาวิทยาลัยชีวิต

•ฐานข้อมูลสมาชิก ข้อมูลฐานเรียนรู้ ผู้รู้ ความรู้ โดยการจัดทำเวปไซต์เครือข่าย จุลสาร-จดหมายข่าวเครือข่าย

•จัดการประชุม/สัมมนา/อบรม เครือข่ายระดับชาติ

•ประสานกิจกรรมร่วมระดับชาติตามแผน (กองทุน, การทอดผ้าป่าเรียนรู้ดูงาน, รณรงค์ร่วมกันเข้าพรรษา, ฯลฯ )