Download
vahemerelised alad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vahemerelised alad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vahemerelised alad

Vahemerelised alad

180 Views Download Presentation
Download Presentation

Vahemerelised alad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vahemerelised alad Koostanud Andra-Johanna Liba

  2. Asend

  3. Kliima • Kuum päikesepaisteline ja kuiv suvi. • Soe ja sadameterohke talv. • Suvel mõjutavad kliimat troopilised õhumassid, talvel parasvõõtme õhumassid. • Sademeid toovad talvel ka läänetuuled.

  4. Pinnamood • Hästi liigestatud • Esineb mäestikke, kiltmaid ja madalikke. • Välistegurite mõjul ümber kujunenud.

  5. Mullastik • Tasandikel viljakad pruunmullad. • Mägedes erosiooniohtlikud mägimullad.

  6. Taimkate • Metsade hävimine pikaajalise inimtegevuse tõttu on suurendanud suvist kuivust. • Metsi on rohkem säilinud ainult saartel. • Mujal on asemele kasvanud tihe võsa, mille moodustavad igihaljad ja astalised põõsad ja madalad kõvalehelised puud. • Igihalja võsa nimetus Itaalias on makja, Lõuna-Prantsusmaal gariig ja makii, Kreekas früügana, Hispaanias tomilaar.

  7. Loomastik • Omapäraseim on Austraalia loomastik. Nt. Sipelgasiil, känguru, koaala. • Euroopas loomi vähe säilinud tiheda asustuse tõttu. • Lõuna-Aafrikas elab loomi rahvusparkides.

  8. Inimtegevus • Tegeletakse põllumajandusega. • Teenitakse turismi pealt. • Tegeletakse tööstusega.

  9. Keskonnaprobleemid • Erosioonioht. • Keskkonnareostus tööstuspiirkondades. • Maavärina-ja vulkaaniohtlik.

  10. Kasutatud materjal • Geograafia põhikoolile • http://www.blueplanetbiomes.org/world_biomes.htm • http://et.wikipedia.org/wiki/Lähistroopiline_vahemereline_kliima