seminarium obstetrik foster vervakning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminarium obstetrik fosterövervakning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminarium obstetrik fosterövervakning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Seminarium obstetrik fosterövervakning - PowerPoint PPT Presentation


  • 289 Views
  • Uploaded on

Seminarium obstetrik fosterövervakning. Läkarutbildningen Karolinska Institutet Ylva Vladic Stjernholm Överläkare, med dr Vt -09 . Fosterövervakning. Obstetrisk tradition Auskultation fosterljud (Laennec R, 1819) Yttre palpation Leopolds grepp Värkstatus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Seminarium obstetrik fosterövervakning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seminarium obstetrik foster vervakning

Seminarium obstetrik fosterövervakning

Läkarutbildningen

Karolinska Institutet

Ylva Vladic Stjernholm

Överläkare, med dr

Vt -09

Y Vladic Stjernholm

foster vervakning
Fosterövervakning

Obstetrisk tradition

Auskultation fosterljud (Laennec R, 1819)

Yttre palpation

  • Leopolds grepp
  • Värkstatus

Fostervattnets karaktär

Inre palpation – cervix öppningsgrad (Bishop E, 1964)

1940-t Uppbyggnad obstetrik och gynekologi

1960 Kardiotokografer vissa förlossningskliniker

1970 CTG samtliga förlossningskliniker

Y Vladic Stjernholm

definitioner
Definitioner

Hypoxemia = syrebrist i plasma

Hypoxia = syrebrist i cellen

Asfyxia (Gr. pulslöshet) =

hypoxi och hyperkapni i centrala organ

pH ↓, pO2 ↓, pCO2 ↑

Y Vladic Stjernholm

asfyxiutveckling kan progrediera p 10 15 min
AsfyxiutvecklingKan progrediera på 10-15 min

__________

Respiratorisk acidemi

pH ↓, pO2 ↓, pCO2 ↑

____________

Metabolisk acidemi

pH ↓, laktat ↑, BE ↓ –(8-10)

____________

Asfyxi i vävnad

Risk för vävnadsskada

Y Vladic Stjernholm

orsaker intrauterin asfyxi
Orsaker intrauterin asfyxi

I. Långsam (v – mån)

Placentainsufficiens, tillväxthämning (IUGR)

II. Snabb ( h - 1 d)

Preeklampsi, placentaavlossning/blödning,

långdragen förlossning

III. Akut (min)

Total ablatio placentae, navelsträngskompression

Y Vladic Stjernholm

orsaker asfyxi under f rlossning
Orsaker asfyxi under förlossning

Långdragen förlossning

Maternell hypotoni - Vena Cava-syndrom

För täta värkar – oxytocinstimulering

Navelsträngskompression

Placentainsufficiens

Y Vladic Stjernholm

fostrets energireserv
Fostrets energireserv

Term Prematur

Fv 3 500 g 2 000 g

Fett 550 g 100 g

CHO 35 g 10 g

Glykogen i hjärta, CNS, lever

Y Vladic Stjernholm

foster vervakning1
Fosterövervakning

Mål – att spåra acidosutveckling

Screening-metoder

CTG efter 25+0 grav veckor KS

STAN

Diagnostiska metoder - biokemi

Fetalt skalp-pH

Fetalt skalp-laktat

Y Vladic Stjernholm

cardiotochografi ctg
Cardiotochografi (CTG)

Frekvens

Variabilitet

Accelerationer

Decelerationer

  • Uniforma: tidiga

sena

  • Variabla: okomplicerade

komplicerade

Yttre registrering

Inre registrering

FIGO guidelines for the use of fetal

monitoring. Int J Gynecol Obstet, 1987

Y Vladic Stjernholm

fosterhj rtfrekvens
Fosterhjärtfrekvens

Normal 110 – 150 spm

S → frekvens ↑

PS → frekvens ↓

Y Vladic Stjernholm

fetal takycardi 150 spm
Fetal takycardi > 150 spm

Korrelation till hypoxi

Ssk om nedsatt variabilitet

Oro, smärta, prematuritet

Y Vladic Stjernholm

fetal bradycardi 110 spm
Fetal bradycardi < 110 spm

Mild bradycardi 100-110 spm

Sällan fetal distress

Akut bradycardi < 60-100 spm

Ablatio placentae Navelsträngskompression

Y Vladic Stjernholm

accelerationer
Accelerationer

Frekvensökning > 15 spm

Duration > 15 s

Barnet signalerar välbefinnande!

”Reaktivt CTG” - 2 accelerationer/10 min

Y Vladic Stjernholm

variabilitet
Variabilitet

Ständiga förändringen för perioden mellan

två hjärtslag (S, PS, endokrina faktorer etc.)

Normal variabilitet 5-25 spm

Saltatorisk >25 spm

Nedsatt < 5 spm

Sömn, prematuritet, takycardi, läkemedel

”Silent pattern”

Variabilitet < 5 spm, frånvaro av accelerationer

Uttalad fetal distress

Y Vladic Stjernholm

tidiga decelerationer uniforma ej korrelation till fetal hypoxi h r nedsatt variabilitet
Tidiga decelerationer(uniforma)ej korrelation till fetal hypoxi (här nedsatt variabilitet)

Y Vladic Stjernholm

sena decelerationer uniforma
Sena decelerationer (uniforma)

Börjar först när värken nått sin kulmen

Om upprepade - tecken på fetal hypoxi

Y Vladic Stjernholm

variabla decelerationer
Variabla decelerationer

Okomplicerade duration < 1 min

ej hypoxi

Komplicerade duration > 1 min

hypoxitecken

Y Vladic Stjernholm

ctg klassificering
CTG klassificering

Frekvens Variabilitet Decelerationer

Normalt 110-150 5-25 Tidiga

Okomplicerade variabla

Avvikande 100-110 > 25 Okomplicerade variabla

150-170 < 5 längre än 40´utan accelerationer

Patologiskt 150-170 med nedsatt variabilitet

> 170

Sinusoidalt mönster

Bestående bradycardi < 100 under 3´

Komplicerade variabla

Upprepade sena

Y Vladic Stjernholm

slide19
STAN

Katekolaminpåslag, myocardiell glykogenolys T/QRS > 0.05

Westgate J et al, Am J Obstet Gynecol 1993;169:1151

Rosen KG et al, Am J Obstet Gynecol 1984;149:190

Y Vladic Stjernholm

obstetrisk praxis f rlossning
Obstetrisk praxis förlossning

Intagningstest

Alltid ”door test” CTG –registrering 20-30 min

Öppningsskedet

Lågrisk: Intermittent CTG 20 min v 2-3 h

Högrisk (mekonium, IUGR etc.) kontinuerligt

Utdrivningsskedet

Lågrisk: Minimum auskultation efter värk

Högrisk: Kontinuerligt CTG

Y Vladic Stjernholm

potential hydrogen ph
Potential hydrogen (pH)

pH = - lg [H+]

Plasma pH 7.40

Vävnad pH 6.9 – 7.0

Sörensen SPL, 1909

Fetalt pH 0.1 lägre än maternellt

Y Vladic Stjernholm

fetalt skalp ph
Fetalt skalp-pH

Skalp-pH för bestämning av fosterhypoxi Saling E. Arch Gynakol 1962; 197:108

Normalt pH > 7.25

Preacidos pH < 7.20 – 7.25

Nytt prov inom 30 min

Acidos pH ≤ 7.20

Planera för förlossning

Y Vladic Stjernholm

fetalt skalp laktat
Fetalt skalp-laktat

Anaerob metabolism

Pyruvat → laktatsyra → laktat + H+

Normalt < 4.2 mmol/L

Preacidos 4.2 – 4.8 mmol/L

Nytt prov inom 30 min

Acidos > 4.8 mmol/L

Planera för förlossning

Nordström and Arulkumaran 1998, Brooks 2002

Y Vladic Stjernholm

neonatal acidos
Neonatal acidos

Om Apgar score < 7 vid 5 min

1 min 5 min 10 min

Hjärtfrekvens 0-2 p

Andningsfrekvens 0-2 p

Hudfärg 0-2 p

Tonus 0-2 p

Retbarhet 0-2 p

Apgar V and James LS. J Dis Child 1962;104:419

Y Vladic Stjernholm

sammanfattning
Sammanfattning

Värkarbetets karaktär

Fostervattnets karaktär

Fosterläge, -bjudning

Cervixstatus

Partogram

Intrauterin asfyxi

- RA, MA, vävnadsasfyxi

Screening - CTG, STAN

Diagnos – skalp-pH, -laktat

Y Vladic Stjernholm